The auctions ends in:

Lot # 42170
Close:
Start price: 40
Current price: 40
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog:
Category: Polonica on foreign stamps
Description

1967 25 rocznica utworzenia 3 Dywizji Strzelców Karpackich, stempel okolicznościowy odciśnięty 21.V w Londynie na karcie wysłanej do Starachowic.
Photo