The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 91. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
38024

1914 kartka z Niemiec do obozu jenieckiego dla Niemców umiejscowionego kopalni w Mysłowicach, rzadki stempel cenzury obozu "C.R.I.".


120 PLN
38025

1939 Włodzimierz Wołyński - obóz jeniecki dla polskich żołnierzy wziętych do niewoli przez sowietów po agresji 17.IX, pierwsza wiadomość z niewoli, karta pocztowa datowana 15.X, wysłana z obozu do miejscowości w okolicach Brasławia.


160 PLN
38026

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Mohacs, formularz o sygnaturze "630/5.II." wysłany z obozu 16.XII do Budapesztu, dwie pieczęci obozowe: jednowierszowa i okrągła z godłem z napisem "M.KIR. HONVED GYUJTOTABOR MOHACSON."; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


100 PLN
38027

1939 Oflag XVIIIC - wczesny typ formularza, wysłany 28.XI z obozu do Warszawy, niemy datownik nadawczy z wyróżnikiem "a", stempelek cenzora nr.30; nadawcą listu jest komandor porucznik Mieczysław Adamowicz, komendant Portu Wojennego w Gdyni we wrześniu 1939, zwraca uwagę nie wpisany na odwrocie numer więźnia; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; z eksponatu J.Falkowskiego.


250 PLN
38028

1939 Internowanie na Węgrzech - PRZESYŁKA OD KOBIETY - obóz Nagymaros, formularz o sygnaturze "5763/1939" wysłany 6.XI przez Marię Krokowską do Krakowa; stempelek BELLIGERANT INTERNEE zwalniający od opłaty pocztowej, okrągła pieczęć komendantury obozowej "M.KIR. HONVED I/4 GYUJTOTABOR PARANCSNOKSAG"; ponieważ w obozach internowanych osadzano praktycznie tylko mężczyzn, przesyłki od internowanych kobiet należą do rzadkości!!! bardzo dobry stan zachowania.


250 PLN
38029

1939 Internowanie w Szwajcarii, widokówka z francuskim napisem "Hommage de la Maison Eredi Finzi, Lugano, aux Soldats polonais internes en Suisse" (W hołdzie żołnierzom Polskim internowanym w Szwajcarii); niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.


40 PLN
38030

1939 kartka od Polaka internowanego w Rumunii z obozu w Calimanetsi 11.11.39 do Sanoka, stempelek niemieckiej cenzury.


80 PLN
38031

1940 znaczki poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1
60 PLN
38032

1940 Internowanie w Szwajcarii - koperta wydana nakładem YMCA, na papierze żółtym, wysłana z obozu Kradolf do obozu w miejscowości Elgg, stempelek cenzora 352 na odwrocie zalepka cenzury; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Fk3
150 PLN
38033

1940 Internowanie w Szwajcarii - koperta wydana nakładem YMCA, na papierze niebieskim, wysłana z obozu Winterthur do Berna, stempelek cenzora 376, na odwrocie zalepka cenzury; dobry stan zachowania (otwory po zszywce).

Fi.Fk3
150 PLN
38034

1940 Internowanie w Szwajcarii - wydanie dla internowanych Polaków, napisy polskie i francuskie, karta czysta, doskonały stan zachowania.

Fi.Fp4
100 PLN
38035

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Ipolyszalkai, widokówka wysłana 12.III z obozu do Kielc; cenzury; nietypowy dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.626-627 
100 PLN
38036

1940 Oflag XIA - oryginalne zdjęcie o wymiarach 130x88 mm wysłane 11.5 z obozu do miejscowości Wilków; niemy datownik nadawczy, dekoracyjny stempelek cenzury z numerem 5 i parafką cenzora, dodatkowo odciśnięty numer "25340"; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
38037

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Mosdos, formularz z obozu wysłany 31.X do Krakowa; liczne cenzury; stempelek zwalniający od opłaty; pieczęć formacyjna; dekoracyjna całość.


150 PLN
38038

1940 Stalag VIIA - PRZESYŁKA NIEREGULAMINOWA - list do obozu wysłany 28.5 ze Zduńskiej Woli, stempelek cenzora numer 10; korespondencja z jeńcami dozwolona była wyłącznie na specjalnych formularzach, inne przesyłki dopuszczano tylko wyjątkowo; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
38039

1940 Internowanie w Szwajcarii - list wysłany z obozu Büren do ambasady polskiej w Bernie, pieczątka szwajcarskiego cenzora 376, na odwrocie zalepka cenzury; ślady archiwizacji.


100 PLN
38040

1940 Oflag XIIA - formularz wysłany 16.4 z Sosnowca do obozu; cenzura; bardzo dobry stan zachowania.


50 PLN
38041

1940 Internowanie w Szwajcarii - ofrankowany !!! list wysłany z obozu Olten do ambasady polskiej w Bernie, stempelek cenzora 325; ślady archiwizacji; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


250 PLN
38042

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, karta pocztowa wysłana 2.V z obozu do Krakowa, cenzury.


150 PLN
38043

1940 Oflag Xb - listownik wysłany 27.1 z obozu do Lwowa, stempelek cenzora nr.3, na odwrocie sowiecki kasownik odbiorczy urzędu Lwów 1 z wyróżnikiem "щ/1".


120 PLN
38044

1940 Stalag IIA - listownik wysłany 11.V z obozu do Częstochowy, czterowierszowy czarny informacyjny stempel obozowy: "Uwaga! Celem uniknięcia konfiskaty poczty pisać krótko/ czytelnie, zwięźle i tylko dwa razy w miesiącu./ Nie używać skróceń ani w podpisach."; stempelek cenzora nr.23.


60 PLN
38045

1940 Internowanie w Szwajcarii - obóz Wetzikon, list z obozu adresowany do Czerwonego Krzyża w Genewie, stempelek cenzora 303, na odwrocie zalepka cenzury.


100 PLN
38046

1940 Oflag IIC - listownik część na odpowiedź, przesłana 7.X z Krakowa; stempelek cenzora nr.13.


20 PLN
38047

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Slatina, karta pocztowa wysłana 21.V z obozu do Wadowic, cenzury; całość w doskonałym stanie zachowania.


200 PLN
38048

1940 Stalag XIIIA - PRZESYŁKA NIEREGULAMINOWA - list wysłany 4.1 z obozu do Kraśniczyna, niemy miejscownik nadawczy, niespotykana pieczęć zwalniająca od opłaty pocztowej "Kriegsgefangenensendung Stalag XIIIA Zur gebührenfreien Beförderung zugelassen!", stempelek cenzora D13 z jego parafką; korespondencja w jenieckim obrocie pocztowym dozwolona była wyłącznie na specjalnych formularzach, inne przesyłki dopuszczano tylko wyjątkowo; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (drobne przebarwienia).


200 PLN
38049

1940 Stalag VA - karta wysłana 4.5 ze szpitala obozowego do Poznania, niemy datownik nadawczy; rzadko spotykana na przesyłkach pieczęć Komendantury obozu; nietypowy, dekoracyjny stempelek cenzora nr.1; całość w doskonałym stanie zachowania; przesyłka opisana i reprodukowana w FILATELIŚCIE 3/96 w artykule prof. St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


150 PLN
38050

1940 Oflag IIIC - karta wysłana 21.12 z obozu do Tuluzy, dodatkowe stempelki, w tym rzadko spotykany na przesyłkach - Komendantury obozu, stempelek cenzora nr.8; dekoracyjna całość.


100 PLN
38051

1940 Stalag XIA - list do komendantury obozu wysłany 7.VI z Genewy przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż, nieczęsto spotykany walor w idealnym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


200 PLN
38052

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Nagykanizsa, list wysłany 24.IV z obozu do Poznania; cenzury, na odwrocie zalepka Wehrmachtu; pieczęć formacyjna i stempelek zwolnienia od opłaty; nieznacznie słabszy stan zachowania (klapa uszkodzona).


100 PLN
38053

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, karta pocztowa, wysłana 21.III z obozu do Krakowa, cenzura rumuńska.


150 PLN
38054

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Esztergom, karta pocztowa z obozu wysłana 27.II do Czarnego Dunajca, okrągła pieczęć obozu z godłem.


60 PLN
38055

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Kisbodak, formularz o sygnaturze "7263/1939" wysłany 14.III z obozu do miejscowości Biskupice nad Wieprzem, okrągła pieczęć obozowa z godłem i stempelek cenzury "CENZURALVA".


80 PLN
38056

1940 odpowiedź na prośbę w sprawie rozpoczęcia poszukiwań żołnierza polskiego, koperta urzędowa z listem wysłana 30.V z Berlina do Warszawy z naczelnego dowództwa niemieckich sił zbrojnych (Oberkommando der Wehrmacht); na karcie albumowej z eksponatu J.Falkowskiego.


160 PLN
38057

1940 Brody - sowiecki obóz dla polskich jeńców, karta pocztowa wysłana 14.XII z obozu do Lublina, stempel cenzury Wehrmachtu; jeńcy zatrudnieni byli przy kierowanej przez NKWD budowie drogi strategicznej Nowogród Wołyński - Lwów; dobry stan zachowania.


200 PLN
38058

1940 Oflag VIIA - karta informacyjna, wysłana 8.XII z obozu do Warszawy, stempelek cenzora nr.1.


100 PLN
38059

1940 Frontstalag 210 - jeniecki obóz frontowy w Strasbourgu w Alzacji funkcjonujący w okresie 20.07-29.11.1940 - karta pocztowa wysłana 8.I z Warszawy do obozu, stempelek cenzury "Straßburg Geprüft 1"; Frontstalagi były niemieckimi obozami jenieckimi zlokalizowanymi głównie w okupowanej części Francji, funkcjonujące ; bardzo dobry stan zachowania; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.

Adresatem jest niezwykła postać - Janusz Leleno (1916-2004), który już przed wojną trenował boks w klubie sportowym Polonia pod okiem Feliksa Stamma; był najstarszym sędzią lekkoatletycznym w Polsce, a wśród jego wychowanków byli tak wielcy olimpijczycy jak: Sidło, Komar czy Korzeniowski. Jego życie było niezwykle barwne, służył w 1 Pułku Lotniczym w Warszawie, we wrześniu 1939 pod Tarnopolem trafia do niewoli sowieckiej, ucieka i przez Rumunię dociera do Francji, tam pod Pirenejami przebywa w dawnym obozie dla hiszpańskich i sowieckich jeńców wojny domowej; następnie w szeregach 1 Dywizji Grenadierów odbywa kampanię francuską, po jej zakończeniu ląduje w niewoli, początkowo w Strasburgu, później w innych obozach. Czterokrotnie podejmuje próby ucieczki, ostatni raz 4.12.1944 skutecznie; przez Szwajcarię dociera na południe Francji, gdzie wstępuje do armii amerykańskiej i jako czołgista kończy szlak bojowy w Ulm. W 1946 wraca do Polski. W 2004 roku w rocznicę lądowania w Normandii, jako jeden z dziesięciu byłych żołnierzy polskich walczących we Francji otrzymuje Order Legii Honorowej.


500 PLN
SOLD
38060

1940 list z Zawiercia 27.3.40 do Stalagu IIIA w Lückenwalde, stempel cenzury ze Stalagu.


30 PLN
38061

1940 list z Zawiercia 1.6.40 do Stalagu IIIA w Lückenwalde, stempel cenzury ze Stalagu na odwrocie.


70 PLN
38062

1940 Dulag Krakau, obóz przejściowy dla polskich jeńców wojennych mieszczący się w Krakowie-Dąbiu; karta pocztowa wysłana 22.2 z Mołodeczna w okupowanej przez Rosjan części Polski - przez Berlin Charlottenburg 8.3 - do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, adresowana do jeńca Stalagu IVA, odręczna adnotacja "nie meld.", przesyłkę dosłano do Dulagu; okrągły stempelek cenzury obozowej "DULAG Krakau Geprüft"; przesyłka obciążona dopłatą 20 gr - czerwony stempelek "Nachgebühr"; korespondencja z i do dulagów należy do najrzadszej w dziale poczt jenieckich, ze względu na bardzo krótki (do kilku miesięcy) okres ich funkcjonowania; dekoracyjny walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


1 200 PLN
38063

1940 Internowanie na Litwie - Birsztany, karta z obozu wysłana 31.V z Kowna do Warszawy, stempelek Litewskiego Czerwonego Krzyża, cenzury litewskie i niemieckie; przesyłki z internowania na Litwie ze względu na niewielką liczbę internowanych Polaków, należą do bardzo rzadkich; ładna całość w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


600 PLN