Page:
General Government
Poz# Features Catalog Description Actual price
37097
Fi.1

1939 pierwszy okolicznościowy kasownik, przygotowany z okazji utworzenia GG.

40 PLN
37098
Fi.1-13

1939 I wydanie przedrukowe, seria znaczków na kopercie listu poleconego wysłanego 30.1.40 z Krakowa do Rudy Śląskiej, na odwrocie datownik odbiorczy RUDA (OBERSCHLES); bardzo dobry stan zachowania.

120 PLN
37099
Fi.1-13

1939 wydanie przedrukowe dla wschodnich obszarów okupowanych, kompletna seria stemplowana na liście z Warszawy 14.2.40 adresowanym do Gniezna.

90 PLN
37100
Fi.1-13, 40-65, 89-95, 104, D1-4

1939-1943 zestaw serii kasowanych (Fi.200.-).

120 PLN
37101
Fi.1-125, D1-4, U1-36

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 790.-; Mi. ponad 380 euro).

600 PLN
37102
Fi.1-125, D1-4, U1-36

1939-45 komplet wydań znaczków Generalnego Gubernatorstwa wraz ze znaczkami urzędowymi i znaczkami dopłaty.

600 PLN
37103
Fi.1-125, D1-4, U1-36

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe, a także znaczki opłaty radiowej (Fi. ponad 1460.-).

1 100 PLN
37104
Fi.3

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr. - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 7.VI.1940 z Warszawy do Poznania; stempel prowizoryczny - polski przedwojenny datownik wirnikowy.

40 PLN
37105
Fi.5,10, Cp3II

1939 I wydanie przedrukowe, 20 + 60 gr + polska karta pocztowa z prezydentem Mościckim, z nadrukiem, sygnatura (VI-1939); hasło propagandowe I - "TELEFON MIĘDZYMIASTOWY USUWA ODLEGŁOŚĆ!", wysłana jako polecona 24.6.1940 z Lublina do obozu polskich jeńców w Brodach na terenach zajętych przez sowietów, datownik odbiorczy 6.VII, stempelki cenzury; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (kartka pionowo zgięta); z eksponatu J.Falkowskiego.

500 PLN
37106
Fi.7

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza, formularz kartkowy o sygnaturze C 154 opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-06.02.1940), wysłany 23.2.1940 z Krakowa do Kalwarii Zebrzydowskiej.

120 PLN
37107
Fi.7

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza, formularz Polskiego Czerwonego Krzyża z prośbą o rozpoczęcie poszukiwań wysłany 12.2.40 z oddziału w Busku do PCK w Krakowie opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-06.02.1940); znaczek skasowany datownikiem BUSKO-ZDROJ; stempel wpływu biura PCK w Krakowie; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ, JUDAICA.

200 PLN
37108
Fi.Cp1I, 1, 3

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e" z dodatkową frankaturą opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-06.02.1940), wysłana 7.2.40 z Zakopanego do Żegiestowa-Zdroju.

120 PLN
37109
Fi.Cp1II

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "długie e", wysłana 3.VI.1940 z Warszawy do Lublina, przeadresowana i dosłana do Iwonicza-Zdroju, znak opłaty unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem (Mi.70 euro).

120 PLN
37110
Fi.Cp2I

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", wysłana 11.12 z Krakowa do Sosnowca, prawidłowo użyta całostka z krótkiego okresu stosowania podwyższonej taryfy (21.11.1939-06.02.1940); bardzo dobry stan zachowania (Mi.70 euro).

100 PLN
37111
Fi.Cp2I

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e".

70 PLN
37112
Fi.Cp2I-II

1939 karty pocztowe wydania przedrukowego, 30 gr obie odmiany "długie i krótkie e", z oryginalnego obiegu pocztowego, wysłane z Radomia do Wilna, cenzury Wehrmachtu; bardzo dobry stan zachowania (Mi.160 euro).

200 PLN
SOLD
37113
Fi.Cp2II

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "długie e", wysłana 8.III.1940 z Warszawy, znak opłaty unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem; prawidłowo użyta całostka z krótkiego okresu stosowania podwyższonej taryfy (21.11.1939-06.02.1940); idealny stan zachowania (Mi.90 euro).

120 PLN
37114
Fi.Cp3II

1939 całostka z hasłem propagandowym H i sygnaturą VI-1938, na odwrocie dwa ślady po podlepkach.

25 PLN
37115
Fi.I; 1
Mi.519

1939 współkursor - znaczek obiegowy Rzeszy za 12pf (24gr) jako niezwykle rzadko spotykana mieszana frankatura ze znaczkiem wydania przedrukowego za 6gr/3pf, karta opłacona według taryfy zagranicznej (30gr), wysłana 4.XII z Warszawy do obozu internowania Kastely koło Lengyeltoti na Węgrzech; znaczki unieważnione w urzędzie Warszawa 1 ostemplowaniem prowizoryczny - polskim przedwojennym wirnikiem "UZUPEŁNIAJCIE SWOJE ADRESY NAZWĄ DZIELNICY POCZTOWEJ" (Fi.800.-); niezwykłe prowizorium łączące wiele niespotykanych elementów; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

1 000 PLN
37116
Fi.Mi.P226

1939 całostka obiegowa Rzeszy za 6 fen, datowana 4.XII, wysłana z Karwiny do Warszawy, znak opłaty unieważniony stemplem prowizorycznym "Karwin (Oberschl) 2", Karwina leżała na Zaolziu, które ponownie przyłączono do Polski w październiku 1938, a po napaści niemieckiej na Polskę miejscowość ta znalazła się na terenach wcielonych do III Rzeszy, ponieważ kartę wysłano do Warszawy, pocztowiec, najpewniej Polak, potraktował ją jako przesyłkę wewnętrzną, za którą opłata wynosiła 30 gr, ponieważ była to całostka za 6 fen = 12 gr różnica w opłacie wynosiła 18 gr, dopłatę naliczono w podwójnej wysokości brakującej należności, czyli 36 gr; oznaczono to stempelkiem "Nachgebühr 2" (dopłata) z dopisaną niebieską kredką kwotą dopłaty "36 g(roszy)"; niezwykle ciekawy walor z początkowego okresu funkcjonowania poczty na polskich okupowanych terenach, w doskonałym stanie zachowania.

400 PLN
37117

Mi.516 

1939 prekursor - znaczek obiegowy Rzeszy za 6 fen użyty na terenie GG jeszcze przed wprowadzeniem wydania przedrukowego na znaczkach z Hindenburgiem, które weszły do obiegu 1.12, widokówka wysłana 10.11 z Krakowa do Wiednia, rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

120 PLN
37118

1939 kartka ze stemplem agencji pocztowej z Radomska.

25 PLN
37119
Fi.1, 7, 22

1940 mieszana frankatura wydań przedrukowych, ładnie frankowany list polecony wysłany 6.VII z Nowego Sącza do Warszawy; koperta firmowa "PODHALAŃSKIE TOWARZYSTWO KREDYTOWE", datownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.

200 PLN
37120
Fi.2

1940 miejscowo wysłana złożona klepsydra z Krakowa.

50 PLN
37121
Fi.5, 6

1940 firmowy list polecony z Warszawy 18.VI.40 do Pragi.

100 PLN
37122
Fi.9

1940 list firmowy z Warszawy do Przeworska, pojedyncza frankatura znaczkiem niemieckiego wydania przedrukowego.

120 PLN
37123
Fi.11

1940 kartka z Klemensowa 16.3.40 do Poznania na polskiej przedwojennej całostce.

250 PLN
37124
Fi.14-39

1940 wydanie przedrukowe, podstawowa seria (28 znaczków), trzy znaczki dopłaty z gwarancją.

220 PLN
37125
Fi.14-39

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami kasowana na wycinkach; bardzo dobry stan zachowania.

250 PLN
37126
Fi.14I

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.120 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

240 PLN
37127
Fi.18 B1-B6
Mi.18

1940 II wydanie przedrukowe, znaczek za 4/5 gr kompletny arkusz z błędami katalogowanymi: na poz.51 "haczyk przy lewym skrzydle"; na poz.69 "przecinek nad a w General"; poz.73 "kropka przy prawej 4"; poz.85 "prawa 4 zakończona szpicem"; poz.91 "wyrostek z lewej strony lewej cyfry 4"; poz.95 "wyrostek na poziomej belce prawej 4" wieloma błędami niekatalogowanymi; doskonały materiał badawczy; rzadki walor w dobrym stanie zachowania - arkusz poziomo zgięty i nieco przesuszony - znaczki w stanie bardzo dobrym (Fi. same błędy 1900.-); na życzenie gwarancja Korszeń.

2 000 PLN
37128
Fi.18, 44

1940 PRZESYŁKA ZWRÓCONA DO NADAWCY DLA UZUPEŁNIENIA OPŁATY, list z oddziału warszawskiego Rady Głównej Opiekuńczej do oddziału krakowskiego, z niejasnych przyczyn, ofrankowany znaczkiem za 4/2 gr II wydania przedrukowego skasowanym 23 IX stemplem wirnikowym WARSCHAU C1 z wyróżnikiem "bb", prawdopodobnie wtedy na poczcie zorientowano się, że list jest niedostatecznie opłacony, w myśl przedwojennej ordynacji pocztowej, najpewniej nadal obowiązującej w tym zakresie: "Nieopłacone lub niedostatecznie opłacone listy i pojedyńcze kartki pocztowe mają nadawcze urzędy pocztowe zwracać, o ile możności nadawcom dla uzupełnienia opłaty. Gdyby zwrot był niemożliwy w braku podania adresu nadawcy, lub gdyby zwrot połączony był ze znacznem opóźnieniem w wysyłce, wreszcie, gdyby nadawca wyraźnie zastrzegł się przeciw zwrotowi oraz w razie stwierdzenia brakującej opłaty przez urząd pośredniczący, należy przesyłki takie wysyłać dalej po zaznaczeniu na nich, w sposób przepisany, wysokości dopłaty pobrać się mającej od odbiorcy przesyłki." list cofnięto do nadawcy celem uzupełnienia opłaty, doklejono znaczek za 20 gr z serii widoki zabytkowych budowli (I) - pod całą powierzchnią znaczka widoczne są linie kasującego wirnika; obydwa znaczki skasowano tego samego dnia ręcznym datownikiem; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania, (brak dolnej klapy).

400 PLN
37129
Fi.18x
Mi.18I 

1940 wydanie przedrukowe, znaczek za 4/5 gr. z błędem na poz.95 "wyrostek na belce 4" na wycinku, bardzo wysoka wycena (Mi.150 euro), gwarancja Korszeń.

180 PLN
37130

Fi.19, 20, 21, 22, 23, 24

1940 wydanie przedrukowe, luzaki z serii w czworoblokach.

40 PLN
37131
Fi.23

1940 II wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza (Fi.100.-), karta pocztowa wysłana 19.III z Chełma do Bydgoszczy, ciekawie mieniące się naturalne utlenienie znaczka.

40 PLN
37132
Fi.24I-II; 3

1940 Urodziny A.Hitlera, specjalne pamiątkowe karty (obie odmiany), ofrankowane znaczkami za 50/50 gr z dużym i małym odstępem nadruku, ostemplowane okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

80 PLN
37133
Fi.30

1940 kartka i stempel okolicznościowy z okazji zawodów narciarskich w Zakopanem.

20 PLN
37134
Fi.30; 2

1940 specjalne wydanie okolicznościowe Deutsche Post Osten, przygotowane z okazji zawodów narciarskich rozegranych w Zakopanem.

40 PLN
37135
Fi.33I, 38

1940 II wydanie przedrukowe, znaczki za 12/15 gr i 50/50 gr skasowane grzecznościowo 29.9.1943 na kopercie listu ekspresowego z Sochaczewa do Krakowa.

50 PLN
37136
Fi.40-51

1940 widoki zabytkowych budowli (I), seria czysta, bardzo dobry stan zachowania (Fi.65.-).

50 PLN