The new auction will start soon

Auction 91. Plebiscites 1920-1922

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
36773

1920 Górny Śląsk, czysta całostka I wydania (Fi.35.-).

Fi.Cp2
30 PLN
36774

1920 Górny Śląsk, czysta całostka II wydania (Fi.20.-).

Fi.Cp4
20 PLN
36775

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek dopłaty za 5 hal. w kolorze ciemnoniebieskim na papierze białym kredowanym grubym - wzór "Cyfry" projektu Prof.W.Zarzyckiego, nietypowy lekki "schmitzdruck" ramki, bardzo ładny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.Dx2
360 PLN
36776

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek gazetowy za 3 hal. w kolorze czarnym na papierze białym kredowanym grubym - wzór "Głowa Merkurego" projektu Prof.J.Bukowskiego, poza śladem po podlepce zachowany w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.Gx2
80 PLN
36777

1920 Olsztyn, seria czysta nie dopuszczonych do obiegu znaczków typu Germania, wszystkie trzy wartości 20,30,40 drukowane z płyty - w parkach z fragmentem numeru HAN (nakładu) znaczka podstawowego; wartości 5,10 drukowane z walca nie posiadały takiego numeru; przedrukowano jedynie po pięć arkuszy tych znaczków i może istnieć tylko po pięć parek z pełnym oznaczeniem HAN, piękny stan z pełną oryginalną gumą bez podlepki, cena zwykłej serii (Fi.2000.-), kolorowy fotoatest Mikulski.

Fi.I-V
Mi.II-VI
2 000 PLN
36778

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek gazetowy za 10 hal. w kolorze czerwonobrunatnym na papierze białym gładkim średnim - wzór "Głowa Merkurego" projektu Prof.J.Bukowskiego, zachowany w ładnym stanie, sygnowany, gwarancja Krawczyk.

Fi.IIGx1
160 PLN
36779

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, niekatalogowana próba nie wprowadzonego do obiegu znaczka opłaty za 10 hal. w kolorze czerwonym - wzór "Hutnik" projektu prof.J.Raszki - odmiana I - druk jednobarwny, na białym cienkim papierze, pochodzi z sześcioznaczkowego arkusika zawierającego próby znaczków o różnych nominałach 2, 3, 5, 15, 25 i 50 - stąd charakterystyczny szeroki margines i wczesny nieco nieostry druk, zachowany w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.IIIx3 P
800 PLN
36780

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu marginesowy znaczek opłaty za 5 hal. niekatalogowany w kolorze zielonym na papierze białym gładkim średnim - wzór "Kościołek w Komorowicach" - odmiana II - białe litery cieńsze, zielone grubsze, szeryfy słabiej zaznaczone, projektu Prof.W.Zarzyckiego, zachowany w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.IIx1
240 PLN
36781

1920 Górny Śląsk, wydanie Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej - naśladownictwo nadruku, kiedyś uznawane za II nakład (I nakład - znaczki z oryginalnym nadrukiem Mi.17070 euro), znaczki za 2; 2,5; 3; 7,5 i 30 f. z niebieskim i za 5 f. z czerwonym nadrukiem na wycinkach, każdy znaczek gwarancja Krawczyk i na odwrocie Richter.

Fi.PU1-3, 5, 10 i 4
Mi.1-3, 5, 10, 25
1 700 PLN
36782

1920 Górny Śląsk, II wydanie urzędowe, znaczek za 5 mk. z podwójnym nadrukiem, gwarancja Krawczyk.

Fi.U20 Np
10 PLN
36783

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 25 hal. w kolorze błękitnoniebieskim na papierze białym gładkim średnim - wzór "Herb Śląska Cieszyńskiego" - odmiana I - z pełną ramką pod literą L słowa PLEBISCYT projektu Prof.J.Bukowskiego, zachowany w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.VIx1
80 PLN
36784

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 20 hal. w kolorze szarooliwkowym - wzór "Wieża Piastowska w Cieszynie" - odmiana III z rzadko kreskowanym tłem wieży i znakiem diakrytycznym Ś po lewej stronie nie dotykającym litery S, projektu Prof.J.Czajkowskiego, na papierze białym gładkim średnim, zachowany w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.Vx1
240 PLN
36785

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 100 hal. bardzo rzadki w kolorze czarnozielonymym na papierze białym gładkim średnim - wzór "Górnicy" z kilofami i lampami w dłoniach projektu Prof.J.Raszki, zachowany w bardzo dobrym stanie, gwarancja Krawczyk.


Mi.IXx1
800 PLN
36786

1920 kartka polecona z Bielska do Wiednia z mieszaną frankaturą wydania dla Śląska Cieszyńskiego i wydania w walucie koronowej, opłata w obowiązującej wysokości 1,20 mk pobrana znaczkami, całostka wydania krakowskiego użyta jako kartka nie uwzględniona w opłacie, brak treści na odwrocie.


180 PLN
36787

1921 Górny Śląsk, poczta powstańcza tzw. wydanie Korfantego, pięknie kasowana seria nieząbkowana, bardzo wysoko wyceniona w Michlu (Mi.400 euro).

Fi.1-7A
Mi.1-7B
500 PLN
36788

1921 Górny Śląsk, Poczta Powstańcza tzw. wydanie Korfantego, cięta seria czysta z pełną oryginalną gumą, bardzo wysoko wyceniana w katalogach światowych (Mi.500 euro), większość sygnowana Białkowski.

Fi.1-7A
Mi.1-7B
600 PLN
36789

1921 Górny Śląsk, Poczta Powstańcza tak zwane wydanie Korfantego, cięta seria czysta z pełną oryginalną gumą, wysoko wyceniana w katalogach (Mi. 500 euro).

Fi.1-7A
290 PLN
36790

1921 Górny Śląsk, poczta powstańcza tzw. wydanie Korfantego, seria cvi eta na dużych podlepkach, znaczek za 60 fen. w słabszym stanie (guma).

Fi.1-7A
100 PLN
36791

1921 Górny Śląsk, Poczta Powstańcza tzw. wydanie Korfantego, ząbkowana seria czysta z pełną oryginalną gumą, bardzo wysoko wyceniana w katalogach światowych (Mi.1400 euro), większość sygnowana Białkowski.

Fi.1-7B
Mi.1-7A
1 600 PLN
36792

1921 Górny Śląsk, Poczta Powstańcza tzw. wydanie Korfantego, ząbkowana seria kasowana na wycinkach, bardzo wysoko wyceniana w katalogach światowych (Mi.780 euro).

Fi.1-7B
Mi.1-7A
1 000 PLN
36793

1921 Górny Śląsk, poczta powstańcza tzw. wydanie Korfantego, seria ząbkowana na dużych podlepkach.

Fi.1-7B
140 PLN
36794

1921 Górny Śląsk, poczta powstańcza tzw. wydanie Korfantego, list z Schopienitz (Szopienice) 17.6.21 do Eichenau (Dąbrówki Małej koło Katowicc), na odwrocie stempel odbiorczy z dnia 18.6.21, na kopertach rzadko spotykane.

Fi.6A
400 PLN
36795

1921 Górny Śląsk, list z Gliwic do Neustadt opłacony parką znaczków wydania przedrukowego.

Fi.11
40 PLN
36796

1921 kartka z Raciborza 31.12.21 do Berlina ofrankowana wydaniem plebiscytowym, dziurki po archiwizacji.

Fi.16
50 PLN
36797

1921 Górny Śląsk, niemiecka karta propagandowa wysłana z Katowic 20.3 - w dniu Plebiscytu.

Fi.16, 18
150 PLN
36798

1921 Górny Śląsk - SCHYGLOWITZ (KR.RYBNIK) - Szczygłowice, datownik typu III, ładnie odciśnięty 12.12 na znaczku, miejscowość tą w wyniku plebiscytu przyznano stronie polskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.23
120 PLN
36799

1921 Górny Śląsk - DOMB (KR.KATTOWITZ) - Dąb, datownik typu III, ładnie odciśnięty 7.12 na znaczku, miejscowość tą w wyniku plebiscytu przyznano stronie polskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.25
100 PLN
36800

1921 Górny Śląsk, seria na wycinkach, gwarancja Schmutz.

Fi.30-40
1 000 PLN
36801

1921 Górny Śląsk, wydanie okolicznościowe z okazji plebiscytu, seria kasowanych znaczków w bardzo ładnym stanie (Fi.1100.-), gwarancja Schmutz.

Fi.30-40
1 000 PLN
36802

1921 Górny Śląsk, wydanie przedrukowe, seria kasowana.

Fi.41-43
60 PLN
36803

1921 znaczki tak zwanej zielonej poczty o charakterze prywatnym, gwarancja Krawczyk.


180 PLN
36804

1921 znaczki tak zwanej zielonej poczty o charakterze prywatnym, znaczki cięte i ząbkowane.


360 PLN
36805

1921 znaczki tak zwanej zielonej poczty o charakterze prywatnym, znaczki cięte i ząbkowane.


108 PLN
SOLD
36806

1922 Górny Śląsk - AMBULANS NR.42 relacji WROCŁAW-KATOWICE, znaczek skasowany 21.3 ładnie odciśniętym owalnym datownikiem ambulansowym "BRESLAU-KATTOWITZ Z.42", bardzo dobry stan zachowania.

Fi.27
60 PLN
36807

1922 Górny Śląsk - SANCT ANNABERG - Góra Św.Anny, datownik typu I, czytelnie odciśnięty 7 6 na znaczku, miejscowość tą w wyniku plebiscytu przyznano stronie niemieckiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.41
120 PLN
36808

1922 Górny Śląsk, polskie wydanie obiegowe dla Górnego Śląska, ładnie frankowany, prawidłowo opłacony list wysłany 20.10 z Tarnowskich Gór (Tarnowitz) do Katowic, na odwrocie stempelek nadawcy; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.145, 147, 148, 149, 158
Mi.2, 4, 5, 6, 10
250 PLN
36809

1922 Górny Śląsk, polskie wydanie obiegowe dla Górnego Śląska, 50 pf. + 1 mk.- frankatura mieszana, widokówka wysłana 6.7 z miejscowości Hajduki Wielkie (Bismarckhütte) do Modlina, datownik odbiorczy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.148, 150
Mi.5, 7
250 PLN
36810

1922 Górny Śląsk, polskie wydanie obiegowe dla Górnego Śląska, 3 mk. - frankatura pojedyncza, list zamiejscowy w firmowej kopercie okienkowej wysłany 26.7 z Katowic; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.153
Mi.10
400 PLN
36811

1922 Górny Śląsk - PANEWNIK, polski datownik ładnie odciśnięty 20.IX na znaczku; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.153
Mi.10
100 PLN
36812

1930 Saara, list wartościowy wysłany 23.8 z Saarbrücken do Drezna, przeadresowany do Giersdorf; kasowniki pośrednie i odbiorczy; jeden znaczek nie skasowany przez przeoczenie - kreślony.


Mi.89, 114, 120
80 PLN