The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 91. Post offices abroad 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
36662

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczki za 10, 20, 50 f. i 1 mk. (Fi.7400.-) w bardzo ładnym stanie, ładny stan zachowania, sygnatura Rachmanow, firmowa Reval, J; ZAF Katowice; gwarancja Gryżewski, Krawczyk, Ćwiertnia, Mikstein.

Fi.1, 2, 4, 5
6 000 PLN
36663

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, wysoko wyceniana seria (Fi.b.podl.5900.-, podl.3100.-), z nikłymi śladami po podlepkach, niektóre bez lub z prawie niewidocznymi; bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz, Gryżewski, Mikulski, Kalinowski, wszystkie wyższe wartości po trzy gwarancje.

Fi.1-12
3 000 PLN
36664

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria kasowana, wysoko wyceniana (Fi.4200.-), gwarancja Gryżewski, każdy znaczek Schmutz.

Fi.1-12
3 000 PLN
36665

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria z czytelnie odbitymi kasownikami na specjalnej kopercie Polskiego Konsulatu ze stemplem urzędowym "Orzeł z napisem POCZTA POLSKA KONSTANTYNOPOL" na odwrocie, wysoko wyceniana (Fi.4500.-), gwarancja Gryżewski.

Fi.1-12
3 600 PLN
36666

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, unikalna w czworoblokach bardzo ceniona seria czysta z pełną oryginalną nienaruszoną gumą bez podlepek ani ich śladu (Fi.23600.-), na trzech znaczkach naturalne brunatne przebarwienia gumy; znaczki nie są sygnowane, ani oznaczane w jakikolwiek sposób; zachowały się w bardzo dobrym stanie, tak jak zostały kupione; to dziś niespotykane, nowy fotoatest.

Fi.1-12
20 000 PLN
36667

1919 Odessa, gwarancja i oznaczenie.

Fi.1ax
1 200 PLN
36668

1919 Odessa, polskie znaczki opłaty z nadrukiem "ODESA", niskie nakłady odpowiednio; 598, 601 i 706 sztuk, bardzo ładny stan, gwarancja i oznaczenie.

Fi.1ax, 2ay, 5ax
4 000 PLN
36669

1920 Konstantynopol, wydanie z ręcznym nadrukiem PPC (Poste Polonaise Constantinople); rzadka seria z nadrukiem w kolorze fioletowym na wycinkach, znaczki kasowane datownikiem POCZTA POLSKA / 5.X.1920 / KONSTANTYNOPOL jak zwykle w kolorze niebieskim (Fi.5460.-), gwarancja Łaszkiewicz.

Fi.13-25
5 200 PLN
36670

1921 Port Gdańsk, prawie kompletny niemiecki pomocniczy adres przesyłkowy (Paketkarte) na paczkę przesłaną z USA do miejscowości Lubela (Lubella), rzadka naklejka pocztowa z numerem paczki "z Ameryki przez U.E.P. Gdańsk, Nowy Port" - odmiana z literką "a" po numerze i stempelki: "Z Ameryki przez Gdańsk Nr..." oraz "Wolne do cła" Polskiego Urzędu Ekspedycji Pocztowej Gdańsk-Nowy Port, według najnowszej książki H.Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" formularz nr.1.19 o stopniu rzadkości RRR - wyjątkowo rzadkie (1-5 znanych egzemplarzy); na odwrocie rzadkie znaczki lokalnych prowizoriów dopłat MOSTY WIELKIE (typ 93) z nadrukiem PORTO, skasowane 14.II, na froncie okrągła pieczęć "URZĄD GMINY LUBELA"; wyjątkowy, dekoracyjny walor stanowiący kombinację bardzo rzadkich elementów polskiej filatelistyki; całość w dobrym stanie zachowania.

Fi.Pd12, Pd13
3 200 PLN
36671

1921 Konstantynopol - DATA NAJWCZEŚNIEJSZEGO LISTU OPŁACONEGO ZNACZKIEM BEZ NADRUKU; znaczek za 2,50 mk. bez nadruku LEVANT na wycinku z oryginalnego listu; listy z Konstantynopola opłacone znaczkami bez nadruku należą do wielkich rzadkości polskiej filatelistyki; znanych jest tylko kilka takich listów i osiem wartości znaczków, nie wszystkie występują na wycinkach; ten wycinek jest wyjątkowy, przez cały dzień kasowano znaczki datownikiem ze źle nastawionym rokiem - 1920 zamiast 1921; w pierwszej połowie 1920 roku używano w Konstantynopolu wyłącznie znaczki z nadrukiem LEVANT, potem dopuszczono znaczki z nadrukiem PPC, a znaczki bez nadruku zaczęto stosować na początku 1921 roku; z tego samego dnia co oferowany znaczek - z 19.II.1921 pochodzi najwcześniejszy znany list opłacony znaczkami bez nadruku i są to znaczki o takim samym nominale - 2,50 mk.; wszystko opisane jest przez Z.Mikulskiego w ateście na ten list, którego kopię załączymy do zakupionego waloru; gwarancja na wycinek Schmutz.

Fi.V
3 200 PLN
36672

1923 Port Gdańsk, polski pomocniczy adres przesyłkowy na paczkę przesłaną z USA do Nowego Sącza (Vogels 1.42), nalepka pocztowa dla przesyłek rejestrowanych "z Ameryki przez Polski Urząd Pocztowy No 1 w Gdańsku" z wyróżnikiem "c" (Vogels 1.1.3); doskonałe odciski bardzo rzadkich i wysoko wycenionych datowników: "POLSKI URZĄD POCZTOWY No1" z wyróżnikiem "a" (Vogels 1.1.1a) z 21.IV i "POLSKI URZĄD POCZTOWY No1" z wyróżnikiem "b" (Vogels 1.1.1b) z 23.IV; dodatkowo stempelek "WOLNE OD CŁA"; na odwrocie znaczki dopłaty na sumę 12.000 mk unieważnione 14.V w Nowym Sączu; bardzo rzadki wewnętrzny dokument pocztowy w dobrym stanie zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.D49
3 600 PLN
36673

1923 Port Gdańsk, pomocniczy adres przesyłkowy na paczkę przesłaną z USA do Jedlińska, stempel urzędu celnego w Aleksandrowie, dodatkowo stempelek "WOLNE OD CŁA", stempel "Z Ameryki / przez Gdańsk Nr." na odwrocie mieszana frankatura znaczków opłaty ze znaczkami dopłaty, gwarancja Schmutz.


1 600 PLN
36674

1925 Port Gdańsk, seria wydania przedrukowego, guma miejscami z charakterystycznym dla tego wydania z niepełnym pokryciem, dla tego wydania wydrukowano osobne znaczki i nie wykorzystano zapasów znaczków wydania zasadniczego, Fischer 1.400,- zł, gwarancja Schmutz.

Fi.1-11
750 PLN
36675

1925-38 Port Gdańsk, komplet znaczków wydanych dla polskiej placówki pocztowej w Gdańsku z obiegu pocztowego bez najdroższego znaczka Fi. 22 z prezydentem Mościckim z pionowym nadrukiem, dodatkowo polski znaczek stemplowany w urzędzie w Gdańsku i ciekawy znaczek z oryginalnym nadrukiem przebarwiony z koloru czarnego na czerwony, wszystkie znaczki z gwarancjami (Fi. 24 Schmutz), wartość katalogowa Fischer prawie 900,- zł.

Fi.1-21 (12I, 13I, 14II), 23-35
500 PLN
36676

1925 Port Gdańsk, nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z przedrukiem, 2 gr + 3 gr - frankatura mieszana, karta pocztowa wysłana 27.VIII.29 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Sosnowca; znaczki unieważnione datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T." z wyróżnikiem "p"; K.Morawski w książce "Stemple i pieczęcie Polskich urzędów pocztowych w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" podaje: Datownik [ten] znany mi jest tylko z luźnych znaczków z datami 1929 roku oraz sporadycznie na znaczku dopłaty 2 zł z datą 2.V.36. Od lutego 1929 występuje stale pocienienie prawej połowy dolnej belki mostka.", według najnowszej książki H.Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" stempel nr.1.1.8p.4 o stopniu rzadkości RR - bardzo rzadkie (6-10 znanych odbitek); dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.2, 3, 13
Mi.2, 3, 16
1 440 PLN
SOLD
36677

1925 Port Gdańsk, znaczek z dziurkowaniem firmowym z obiegu pocztowego.

Fi.10
40 PLN
36678

1925 Port Gdańsk, przesyłka do Gdańska przechodząca przez Polski Urząd Pocztowy nr.3 - ekspresowy list polecony wysłany 8.IX z Kalisza, na odwrocie nietypowy datownik odbiorczy z 9.9 - "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.3" nad mostkiem i wyróżnikiem "c" (Vogels 3.1.2c.4); dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.192, 210I
Mi.211, 238I 
250 PLN
36679

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nieząbkowane i rzadkie jako gumowane próby znaczków przedrukowych (formy I i II) na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (większa część nakładu wydana jako niegumowana), gwarancja Gryżewski, Falkowski.

Fi.12-14x P1
Mi.12-14 U 
4 800 PLN
36680

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna bardzo poszukiwana i drożejąca ostatnio seria (Mi.500 euro), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.12a-14a
Mi.12-14
1 000 PLN
36681

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.140 euro, Fi.345.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.12a-14a
Mi.12-14 
240 PLN
36682

1926 Port Gdańsk, próba arkuszowa wykonana na arkuszach nieperforowanych i niegumowanych, gwarancja.

Fi.12x P1 nz
1 000 PLN
36683

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki", 10 gr z nadrukiem formą I - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 12.7.1927 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Warszawy, znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.1" pod mostkiem; według najnowszej książki H.Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" stempel nr.1.1.5.1 o stopniu rzadkości RR - bardzo rzadkie (6-10 znanych odbitek); stempel odbiorczy WARSZAWA-SEJM; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.13a
Mi.13
1 600 PLN
36684

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe - kolumna Zygmunta, nadruk III formą na znaczku za 10 gr. z błędem "uszkodzone K", gwarancja i opis Falkowski.

Fi.13c B
Mi.16 
200 PLN
36685

1926 Port Gdańsk, próba arkuszowa wykonana na arkuszach nieperforowanych i niegumowanych, gwarancja Schmutz.

Fi.14x P1 nz
1 000 PLN
36686

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki", 20 gr z nadrukiem - frankatura pojedyncza, list wysłany 11 VI 27 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Leszna, znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No1"; według najnowszej książki H.Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" stempel nr.1.1.3dI.1 o stopniu rzadkości RRR - wyjątkowo rzadkie (1-5 znanych odbitek); koperta firmowa "Eduard Müller, Danzig, Melzergasse 17, Fisch-Großhandlung, Räucherei und Konserven-Fabrik"; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji); gwarancja Schmutz.

Fi.15a
Mi.18
2 400 PLN
36687

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim; wzór kreślony brunatnym ołówkiem z fragmentem okrągłej pieczęci akceptującej "MINISTERSTWO SKARBU - PAŃSTWOWE ZAKŁADY GRAFICZNE" z orłem w środku; do unieważnień dla celów instruktażowych i okazowych stosowano równolegle stempel WZÓR / SKASOWANO, a później w latach trzydziestych PWPW zakupiło do tego celu maszynę perforującą i oznaczanie wzorów zunifikowano; tak jak ich polskie odpowiedniki wzory Portu Gdańsk są niegumowane; w zasadzie tego typu egzemplarze wzorcowe powinny znajdować się w archiwach, ale w czasie II wojny światowej ujrzały światło dzienne i znalazły swoje miejsce w znaczących kolekcjach światowych, walor pochodzi z lewego dolnego rogu dziewięciobloku, kopia atestu L.Schmutza na dziewięcioblok zostanie dołączona do zakupionego waloru, gwarancja Ryblewski, Schmutz.

Fi.16 WZÓR
Mi.19
1 000 PLN
36688

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim, dwa odcienie czerwonobrązowy i jasnoczerwonobrązowy (nie mylić z żółtobrązowym), gwarancja Kalinowski, Falkowski.

Fi.16a
Mi.19b
300 PLN
36689

1928 Port Gdańsk, wydanie obiegowe Józef Piłsudski z przedrukiem - frankatura pojedyncza, list wysłany 19.11 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do miejscowości Czersk Pomorski; znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZ. P.-T." z oznaczeniem "No.1" łukowo wygiętym umieszczonym pod mostkiem (Vogels 1.1.6); stempel znany wyłącznie z okresu 3.4.-29.12.1928; dekoracyjna koperta firmowa "Margaryna COLUMBIA"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta nieznacznie przycięta z lewej strony); gwarancja Infla Berlin, Schmutz.

Fi.16
Mi.19
500 PLN
36690

1928 AMBULANS NR.502 relacji HEL-PUCK, widokówka przesłana 10.VII z Helu do Krakowa ambulansem; rzadki walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.209II
Mi.237II
400 PLN
36691

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.1200.-), to wraz z ochrowym Piłsudskim najrzadsze znaczki poczty polskiej w Gdańsku, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.20v
Mi.23II
1 500 PLN
36692

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na rzadkim papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.1500.-); skan jest na tyle dobry, że prążki nad rysunkiem można policzyć, gwarancja Krawczyk.

Fi.20v
Mi.23II
1 200 PLN
36693

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK (Mi.45 euro), gwarancja.

Fi.20w
Mi.23I
50 PLN
36694

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego czarna i szaroczarna, obie z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze (Fi.300.-), gwarancja Gryżewski, Kalinowski.

Fi.20w
Mi.23I
300 PLN
36695

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze (Fi.150.-), gwarancja Kalinowski.

Fi.20w
Mi.23I
120 PLN
36696

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego czarna i szaroczarna z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze, gwarancja Gryżewski, Schmutz.

Fi.20w
Mi.23I 
140 PLN
36697

1929 Port Gdańsk - Otwarcie linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk 1.VI.1929 I lot Gdańsk - Poznań, list lotniczy przesłany na trasie Bydgoszcz - Gdańsk, stempel odbiorczy Gdańsk 1 "POLSKI URZĄD POCZT-TEL" i stempelek "Nadeszło pocztą lotniczą"; lotem tym przesłano zaledwie 150 sztuk poczty!!! dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.93f
400 PLN
36698

1929 Port Gdańsk, widokówka omyłkowo wrzucona do skrzynki pocztowej WMG zamiast do skrzynki Poczty Polskiej w Gdańsku; ponieważ karta została ofrankowana polskim znaczkiem, poczta Wolnego Miasta potraktowała ją jako nieopłaconą, znaczka nie skasowano, przystawiono jedynie stempel nadawczy i oznaczono dopłatę, która miał być pobrana od adresata. Przesyłkę przekazano Poczcie Polskiej, gdzie stwierdzono, że jest ona opłacona i dopłaty nie pobrano, a jedynie (prawdopodobnie w Bydgoszczy) unieważniono znaczek przez przekreślenie, gwarancja Schmutz.

Fi.240
Mi.259 
1 200 PLN
36699

1930 Port Gdańsk, wydanie obiegowe Henryk Sienkiewicz z przedrukiem, karta pocztowa wysłana 8.IX.33 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do miejscowości Jabłonowo Pomorskie; znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZĄD POCZTOWO-TEL." z wyróżnikiem "u" (Vogels 1.1.9u); walor w dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji); gwarancja.

Fi.21
Mi.24 
150 PLN
36700

1930 Port Gdańsk, znaczek za 5 gr. z podwójnym nadrukiem, bardzo rzadkie - znane pojedyncze egzemplarze, podlepka, bardzo dobry stan zachowania, fotoatest.

Fi.26Np
6 000 PLN
36701

1930 Port Gdańsk, znaczek za 5 gr. z potrójnym nadrukiem, bardzo rzadkie - znane pojedyncze egzemplarze, podlepka na lewym marginesie, bardzo dobry stan zachowania, fotoatest Klein.

Fi.26Npt
9 000 PLN