Page:
Plebiscites 1920-1922
Poz# Features Catalog Description Actual price
36733
Fi.1
Mi.1, P115

1920 Olsztyn, mieszana NIEMIECKO-PLEBISCYTOWA frankatura - całostka obiegowa Rzeszy za 10 Pf dofrankowana znaczkiem za 5 Pf I wydania plebiscytowego (opłata zgodna z taryfą) wysłana 14.4 z miejscowości Dąbrówno, znaki opłaty skasowane datownikiem GILLGENBURG (Kr.Osterode, Ostpr.) z wyróżnikiem "a", dodatkowo kaszetka nadawcy "Wilhelm Schmidt prakt.Tierarzt Gillgenburg, Ostpr."; bardzo rzadki walor (wycena według katalogu Michel -.-) w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

2 000 PLN
36734
Fi.1-9

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe seria na wycinkach skasowana 20.2 w Bytomiu (Beuthen) w dniu wejścia do obiegu; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN
36735


Fi.1-9

1920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, kompletna seria czysta, pięć pierwszych znaczków tak jak wydano bez gumy, dwa na jednej lekkiej podlepce, jeden z pełną oryginalną guma bez podlepki.

600 PLN
36736
Fi.1-10I

1920 Śląsk Cieszyński, seria przedrukowa (nadruk typu I) skasowana na kopercie 8.V w urzędzie Bielsko 2 (Bielitz).

100 PLN
36737
Fi.1-10I

1920 Śląsk Cieszyński, seria z przedrukiem S.O. w I typie, czyste.

40 PLN
36738
Fi.2

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, parka z przesuniętym w dół nadrukiem.

20 PLN
36739
Fi.3

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek za 15 fen. z błędem na poz.1 "uszkodzone S" w nadruku.

20 PLN
36740
Fi.3

1920 Górny Śląsk - CHROSCZINNA - Chróścina, datownik typu I, ładnie odciśnięty 25.4 na znaczku, miejscowość tą w wyniku plebiscytu przyznano stronie niemieckiej; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN
36741
Fi.3t

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, parka znaczków za 15 Pf. bez perforacji poziomej, ta wartość niekatalogowana, inne wartości (parka nieząbkowana w środku Fi.500.-), bez gumy, podwójna gwarancja Krawczyk.

150 PLN
36742
Fi.4

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, znaczek za 20 pf., z widocznym nawet od strony rysunku fragmentem znaku wodnego (Pergame)na(ta), na podlepce.

30 PLN
36743

Fi.5

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, czworoblok z podwójną perforacją pionową na marginesie, gwarancja z opisem Walisch. Dodatkowo perforacja pozioma przesunięta na krawędź rysunku znaczka. Tradycyjnie słaba guma na tym wydaniu (do przedruku użyto wybrakowanych arkuszy z normalnego wydania), lekkie ślady przywarcia na marginesie.

150 PLN
36744
Fi.5, Cp2

1920 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania wysłana 9.5 z Kluczborka (Kreuzburg) - w wyniku plebiscytu przyznanego stronie niemieckiej - do Sommerfeld (Lubsko).

45 PLN
36745
Fi.5II, 75B, D16, D17
Mi.79, P16, P17x

1920 Śląsk Cieszyński, ZNACZEK PRZEDRUKOWY SO na SKARCIE; znaczek za 50 fen. z przedrukiem S.O. typu II - frankatura mieszana ze znaczkami bez przedruku, na przekazie pocztowym wysłanym 20/5 z urzędu Cieszyn-1 do Drogomyśla (Fi.-.-); na odwrocie znaczki dopłaty za 10 i 20 hal. i datownik odbiorczy z 27.V; nieznany do tej pory adresat; kilka znanych skartów pochodzi z jednego źródła - archiwum Domu Towarowego w Nowym Sączu, najpiękniejszy z nich jest pokazany i opisany w monografii prof.J.Auleytnera "Filatelistyczne klejnoty w koronie II Rzeczpospolitej 1918-1920", skarty do innych odbiorców nie są spotykane na rynku; doskonały stan zachowania, gwarancja Schmutz.

6 000 PLN
36746
Fi.6

1920 wydanie przedrukowe dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z ładnym abklaczem. Rzadkie w tym wydaniu.

150 PLN
36747
Fi.6 B1

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka znaczków za 20 fen. na szarym papierze, prawy z błędem "H nad COMMISSION", gwarancja Korszeń.

30 PLN
36748
Fi.6, Cp3

1920 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania wysłana 25.5 z miejscowości Głubczyce (Leobschutz) - w wyniku plebiscytu przyznanej stronie niemieckiej - do Opola.

70 PLN
36749
Fi.7I

1920 Śląsk Cieszyński, KAMIENICA K.BIELSKA, datownik ładnie odciśnięty 10.VII na znaczku; bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN
36750
Fi.8

1920 Górny Śląsk, niemieckie dywersyjne fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, znaczek za 70 Pfg./10 Mk.- tak jak tę wartość wydano bez gumy.

50 PLN
36751
Fi.9

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

60 PLN
36752
Fi.9I

1920 Śląsk Cieszyński, parka znaczków za 2,50 kr ze znacznie przesuniętym w lewo ząbkowaniem pionowym, piękny stan zachowania.

120 PLN
36753


Fi.10b Pw 10b
Mi.10 ZW2+2 

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, czworobloki znaczków za 5/20 f. na białym papierze rozdzielone międzypolem, kolejno typy Fi.IVa,IVa, IIIa,IIIa i IVa,IVa, IIIa,IIIa (Mi.IIa,IIa, Ia,Ia, i IIa,IIa, Ia,Ia), bardzo ciekawie opisane ostatnio przez L.Schmutza "Przegląd Filatelistyczny" 9/2015, jeden znaczek na podlepce, gwarancja Schmutz.

140 PLN
36754

Fi.10b Pw 10b
Mi.10 ZW3+4 

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, czworobloki znaczków za 5/20 f. na białym papierze rozdzielone międzypolem, kolejno typy Fi.Ib,Ia, IIa,IIa i Ib,IIIa, IIa,IIa (Mi.IIIb,IIIa, IVa,IVa i IIIb,Ia IVa,IVa), możliwe wiele kombinacji typów, bardzo ciekawie opisane ostatnio przez L.Schmutza "Przegląd Filatelistyczny" 9/2015, gwarancja Schmutz.

300 PLN
36755
Fi.11 (B1)

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, nadruk 10/20 f. na znaczku z błędem "H nad COMMISSION", na szarym papierze, gwarancja Korszeń.

30 PLN
36756
Fi.11s

1920 Kwidzyn, parka znaczków bez perforacji pionowej między znaczkami, gwarancja Klein.

350 PLN
36757
Fi.15-26, 28

1920 Olsztyn, luzaki z serii (brak znaczka za 2,50 mk), gwarancja Weźranowski.

100 PLN
36758

Fi.15-28

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, seria kasowana, znaczek nr.18 na wycinku gwarancja Schmutz.

250 PLN
36759
Fi.15-28 (18b)

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, seria ze znaczkiem za 15 Pf. w rzadszym kolorze karminowobrązowym (Fi.18b) - gwarancja i oznaczenie Gryżewski, oferowane w cenie znaczka 18b (Fi.240.-), reszta serii gratis.

220 PLN
36760
Fi.17b

1920 Olsztyn, znaczek w kolorze czarnofioletowym, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

150 PLN
36761
Fi.18

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, znaczek za 20 pf. ze znacznym przesunięciem perforacji.

15 PLN
36762
Fi.18b

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf. w kolorze karminowobrązowym, cena katalogowa wykazuje silną tendencję wzrostową (Fi.1200.-), gwarancja i opis Mikulski.

800 PLN
36763
Fi.23b

1920 Olsztyn, znaczek w kolorach niebieskozielonym i czarnym, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

100 PLN
36764
Fi.24

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe 1 Mk, frankatura pojedyncza - prawidłowo opłacony list polecony wysłany 7.6 z miejscowości Biskupiec (Bischofstein) do Zehlendorf, datownik odbiorczy 9.6 na odwrocie; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

250 PLN
36765
Fi.25b

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, kasowany znaczek za 1,25 Mk. w rzadkim kolorze niebieskozielonym (Fi.80.-), gwarancja Krawczyk.

80 PLN
36766
Fi.26

1920 Górny Śląsk - LUBIE (OBERSCHL.) - Łubie, datownik typu III, ładnie odciśnięty 31 3 na znaczku, miejscowość tą w wyniku plebiscytu przyznano stronie niemieckiej; dobry stan zachowania.

120 PLN
36767
Fi.26-29

1920 Kwidzyn, wydanie przedrukowe, seria kasowana na wycinkach.

160 PLN
36768
Fi.26-29a

1920 Kwidzyn, seria znaczków wydania przedrukowego.

220 PLN
36769
Fi.26c

1920 Olsztyn, znaczek w kolorze brązowym, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

250 PLN
36770
Fi.28
Mi.28III 

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, znaczek za 3 Mk. z ładnym, dobrze wycenionym (Mi.70 euro), błędem "kropka w obwódce pod lewym MARK", gwarancja Krawczyk.

140 PLN
36771
Fi.28

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, znaczek za 3 mk. ze znacznym przesunięciem perforacji.

30 PLN
36772
Fi.28 No
Mi.28K

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, unikalny znaczek za 3 Mk. z odwróconym nadrukiem (Fi.3000.-, bez podlepki 5000.-), mimo minimalnego śladu po podlepce na gumie ledwo widocznego na skanie zachowany w pięknym stanie, gwarancja Kosack, gwarancja i fotoatest Dr.D.Hochstädter BPP.

3 600 PLN