The new auction will start soon

Auction 91. Plebiscites 1920-1922

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
36733

1920 Olsztyn, mieszana NIEMIECKO-PLEBISCYTOWA frankatura - całostka obiegowa Rzeszy za 10 Pf dofrankowana znaczkiem za 5 Pf I wydania plebiscytowego (opłata zgodna z taryfą) wysłana 14.4 z miejscowości Dąbrówno, znaki opłaty skasowane datownikiem GILLGENBURG (Kr.Osterode, Ostpr.) z wyróżnikiem "a", dodatkowo kaszetka nadawcy "Wilhelm Schmidt prakt.Tierarzt Gillgenburg, Ostpr."; bardzo rzadki walor (wycena według katalogu Michel -.-) w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.1
Mi.1, P115
2 000 PLN
36734

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe seria na wycinkach skasowana 20.2 w Bytomiu (Beuthen) w dniu wejścia do obiegu; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-9
100 PLN
36735

1920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, kompletna seria czysta, pięć pierwszych znaczków tak jak wydano bez gumy, dwa na jednej lekkiej podlepce, jeden z pełną oryginalną guma bez podlepki.

Fi.1-9
600 PLN
36736

1920 Śląsk Cieszyński, seria przedrukowa (nadruk typu I) skasowana na kopercie 8.V w urzędzie Bielsko 2 (Bielitz).

Fi.1-10I
100 PLN
36737

1920 Śląsk Cieszyński, seria z przedrukiem S.O. w I typie, czyste.

Fi.1-10I
40 PLN
36738

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, parka z przesuniętym w dół nadrukiem.

Fi.2
20 PLN
36739

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek za 15 fen. z błędem na poz.1 "uszkodzone S" w nadruku.

Fi.3 B
20 PLN
36740

1920 Górny Śląsk - CHROSCZINNA - Chróścina, datownik typu I, ładnie odciśnięty 25.4 na znaczku, miejscowość tą w wyniku plebiscytu przyznano stronie niemieckiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.3
100 PLN
36741

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, parka znaczków za 15 Pf. bez perforacji poziomej, ta wartość niekatalogowana, inne wartości (parka nieząbkowana w środku Fi.500.-), bez gumy, podwójna gwarancja Krawczyk.

Fi.3t
150 PLN
36742

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, znaczek za 20 pf., z widocznym nawet od strony rysunku fragmentem znaku wodnego (Pergame)na(ta), na podlepce.

Fi.4z
30 PLN
36743

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, czworoblok z podwójną perforacją pionową na marginesie, gwarancja z opisem Walisch. Dodatkowo perforacja pozioma przesunięta na krawędź rysunku znaczka. Tradycyjnie słaba guma na tym wydaniu (do przedruku użyto wybrakowanych arkuszy z normalnego wydania), lekkie ślady przywarcia na marginesie.

Fi.5
150 PLN
36744

1920 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania wysłana 9.5 z Kluczborka (Kreuzburg) - w wyniku plebiscytu przyznanego stronie niemieckiej - do Sommerfeld (Lubsko).

Fi.5, Cp2
45 PLN
36745

1920 Śląsk Cieszyński, ZNACZEK PRZEDRUKOWY SO na SKARCIE; znaczek za 50 fen. z przedrukiem S.O. typu II - frankatura mieszana ze znaczkami bez przedruku, na przekazie pocztowym wysłanym 20/5 z urzędu Cieszyn-1 do Drogomyśla (Fi.-.-); na odwrocie znaczki dopłaty za 10 i 20 hal. i datownik odbiorczy z 27.V; nieznany do tej pory adresat; kilka znanych skartów pochodzi z jednego źródła - archiwum Domu Towarowego w Nowym Sączu, najpiękniejszy z nich jest pokazany i opisany w monografii prof.J.Auleytnera "Filatelistyczne klejnoty w koronie II Rzeczpospolitej 1918-1920", skarty do innych odbiorców nie są spotykane na rynku; doskonały stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.5II, 75B, D16, D17
Mi.79, P16, P17x
6 000 PLN
36746

1920 wydanie przedrukowe dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z ładnym abklaczem. Rzadkie w tym wydaniu.

Fi.6
150 PLN
36747

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka znaczków za 20 fen. na szarym papierze, prawy z błędem "H nad COMMISSION", gwarancja.

Fi.6 B1
30 PLN
36748

1920 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania wysłana 25.5 z miejscowości Głubczyce (Leobschutz) - w wyniku plebiscytu przyznanej stronie niemieckiej - do Opola.

Fi.6, Cp3
70 PLN
36749

1920 Śląsk Cieszyński, KAMIENICA K.BIELSKA, datownik ładnie odciśnięty 10.VII na znaczku; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.7I
80 PLN
36750

1920 Górny Śląsk, niemieckie dywersyjne fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, znaczek za 70 Pfg./10 Mk.- tak jak tę wartość wydano bez gumy.

Fi.8
50 PLN
36751

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.9
60 PLN
36752

1920 Śląsk Cieszyński, parka znaczków za 2,50 kr ze znacznie przesuniętym w lewo ząbkowaniem pionowym, piękny stan zachowania.

Fi.9I
120 PLN
36753

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, czworobloki znaczków za 5/20 f. na białym papierze rozdzielone międzypolem, kolejno typy Fi.IVa,IVa, IIIa,IIIa i IVa,IVa, IIIa,IIIa (Mi.IIa,IIa, Ia,Ia, i IIa,IIa, Ia,Ia), bardzo ciekawie opisane ostatnio przez L.Schmutza "Przegląd Filatelistyczny" 9/2015, jeden znaczek na podlepce, gwarancja Schmutz.

Fi.10b Pw 10b
Mi.10 ZW2+2 
140 PLN
36754

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, czworobloki znaczków za 5/20 f. na białym papierze rozdzielone międzypolem, kolejno typy Fi.Ib,Ia, IIa,IIa i Ib,IIIa, IIa,IIa (Mi.IIIb,IIIa, IVa,IVa i IIIb,Ia IVa,IVa), możliwe wiele kombinacji typów, bardzo ciekawie opisane ostatnio przez L.Schmutza "Przegląd Filatelistyczny" 9/2015, gwarancja Schmutz.

Fi.10b Pw 10b
Mi.10 ZW3+4 
300 PLN
36755

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, nadruk 10/20 f. na znaczku z błędem "H nad COMMISSION", na szarym papierze, gwarancja.

Fi.11 (B1)
30 PLN
36756

1920 Kwidzyn, parka znaczków bez perforacji pionowej między znaczkami, gwarancja Klein.

Fi.11s
350 PLN
36757

1920 Olsztyn, luzaki z serii (brak znaczka za 2,50 mk), gwarancja Weźranowski.

Fi.15-26, 28
100 PLN
36758

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, seria kasowana, znaczek nr.18 na wycinku gwarancja Schmutz.

Fi.15-28
250 PLN
36759

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, seria ze znaczkiem za 15 Pf. w rzadszym kolorze karminowobrązowym (Fi.18b) - gwarancja i oznaczenie Gryżewski, oferowane w cenie znaczka 18b (Fi.240.-), reszta serii gratis.

Fi.15-28 (18b)
220 PLN
36760

1920 Olsztyn, znaczek w kolorze czarnofioletowym, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.17b
150 PLN
36761

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, znaczek za 20 pf. ze znacznym przesunięciem perforacji.

Fi.18
15 PLN
36762

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf. w kolorze karminowobrązowym, cena katalogowa wykazuje silną tendencję wzrostową (Fi.1200.-), gwarancja i opis Mikulski.

Fi.18b
800 PLN
36763

1920 Olsztyn, znaczek w kolorach niebieskozielonym i czarnym, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.23b
100 PLN
36764

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe 1 Mk, frankatura pojedyncza - prawidłowo opłacony list polecony wysłany 7.6 z miejscowości Biskupiec (Bischofstein) do Zehlendorf, datownik odbiorczy 9.6 na odwrocie; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.24
250 PLN
36765

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, kasowany znaczek za 1,25 Mk. w rzadkim kolorze niebieskozielonym (Fi.80.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.25b
80 PLN
36766

1920 Górny Śląsk - LUBIE (OBERSCHL.) - Łubie, datownik typu III, ładnie odciśnięty 31 3 na znaczku, miejscowość tą w wyniku plebiscytu przyznano stronie niemieckiej; dobry stan zachowania.

Fi.26
120 PLN
36767

1920 Kwidzyn, wydanie przedrukowe, seria kasowana na wycinkach.

Fi.26-29
160 PLN
36768

1920 Kwidzyn, seria znaczków wydania przedrukowego.

Fi.26-29a
220 PLN
36769

1920 Olsztyn, znaczek w kolorze brązowym, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.26c
250 PLN
36770

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, znaczek za 3 Mk. z ładnym, dobrze wycenionym (Mi.70 euro), błędem "kropka w obwódce pod lewym MARK", gwarancja Krawczyk.

Fi.28
Mi.28III 
140 PLN
36771

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, znaczek za 3 mk. ze znacznym przesunięciem perforacji.

Fi.28
30 PLN
36772

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, unikalny znaczek za 3 Mk. z odwróconym nadrukiem (Fi.3000.-, bez podlepki 5000.-), mimo minimalnego śladu po podlepce na gumie ledwo widocznego na skanie zachowany w pięknym stanie, gwarancja Kosack, gwarancja i fotoatest Dr.D.Hochstädter BPP.

Fi.28 No
Mi.28K
3 600 PLN