The auction will start on 21.06.2024

Auction 91. Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
34073

1804 obszar I Rzeczypospolitej - RYGA jednowierszowy w ramce stempel rosyjski z napisem łacińskim RIGA (Dobin 40.1.02), czytelnie odciśnięty na kompletnym liście do Goldyngi (Goldingen); w 1561 roku Inflanty zostały lennem Rzeczypospolitej, Ryga była wówczas największym portem Inflant i jednym z największych na Bałtyku; w 1580 po pokonaniu Iwana Groźnego król Stefan Batory triumfalnie wjechał do Rygi; w 1605 w bitwie pod Kircholmem pod Rygą 4-tysięczne wojska polsko-litewskie pod dowództwem hetmana Chodkiewicza rozgromiły 11-tysięczną armię szwedzką, a król szwedzki musiał salwować się ucieczką; 25.IX.1621 roku Szwedzi zdobyli Rygę i nie powróciła ona już do Rzeczypospolitej; Goldynga była stolicą Kurlandii i siedzibą książąt kurlandzkich, miasto wraz z całą Kurlandią zostały w III rozbiorze zagarnięte przez Rosję; stemple nadawcze z przełomu XVIII i XIX wieku wprowadzone na obszarze zaboru rosyjskiego po rozbiorach i stosowane w okresie do końca wojen napoleońskich są bardzo rzadkie; zgrabny walor w dobrym stanie zachowania.


800 PLN
34074

1807 "Grande Armee" - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, kompletny list wysłany 2.I z Warszawy do Metz nad Mozelą; czarna odbitka kasownika nadawczego - No.26 GRANDE ARMEE - urząd pocztowy Gwardii Cesarskiej generała Kellermana, składała się ona z dwóch dywizji pod dowództwem generałów Hulina i Ordenera; od grudnia stacjonowała w Poznaniu, ale poszczególne jednostki przemieszczały się w głąb Polski, autor listu właśnie przybył do Warszawy od strony Bugu i Narwi, wszystkie wymienione nazwy geograficzne przewijają się w treści listu; Gwardia przebywała na ziemiach polskich bardzo krótko, około dwóch miesięcy, więc takie listy spotyka się bardzo rzadko; na odwrocie odcisk zamykającej list suchej pieczęci, bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


3 200 PLN
34075

1811-5 z okresu, obwoluta listu z Berlina do Torunia z okresu Księstwa Warszawskiego, unikalny stempel opłaty granicznej urzędu pocztowego w Toruniu, stempel ten został późno odkryty i nie został jeszcze skatalogowany w monografii Polskich Znaków Pocztowych z 1960 roku, niezwykła rzadkość, fotoatest Schmutz z szczegółowym opisem stempla i licznych adnotacji opłat tranzytowych.


24 000 PLN
34076

1812 kompletny składany list do Marienburga (Malbork).


80 PLN
34077

1812 kompletny składany list do Marienburga (Malbork).


80 PLN
34078

1814 kompletny składany list do Marienburga (Malbork).


80 PLN
34079

1817 kompletny składany list do Marienburga (Malbork).


80 PLN
34080

1818 kompletny list z pełną treścią na papierze stemplowym z odciśniętą okrągła pieczęcią z godłem "ZWEY G: GROSCHEN" wysłany z Wałcza do Szczecinka (Neustettin), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy D.CRONE 21.AUG; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


80 PLN
34081

1818 kompletny składany list z Krosna do Tarnowa.


240 PLN
34082

1820 półtorałutowy list wysłany z Miechowa do Kielc, idealnie odciśnięty czerwony jednowierszowy (26x5 mm) stempel nadawczy typu IIA MIECHÓW z dopisaną niebieskim atramentem datą "d 7 febr"; tym samym kolorem odnotowano masę przesyłki "1½"; u dołu dwukrotny dopisek "pilno" i pełna data nadania listu "5 Luty 820"; co ciekawe urzędnik pocztowy niebieskim atramentem w prawym dolnym rogu przesyłki również dopisał "pilno", po czym napis zaczerniono; adnotacja "IRC" zwalniająca przesyłkę od opłaty pocztowej; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
34083

1826 składany list z Falkenburga (Złocieniec) do Dramburga (Drawsko Pomorskie) z dwuwierszowym stemplem nadawczym.


40 PLN
34084

1827 - ZA OPŁATĄ PORTORYI - koszulka listu na koszt adresata wysłanego 4.X z Warszawy do Kalisza z adnotacją "Za opłatą portoryi"; dużymi niebieskimi cyframi wpisano wysokość opłaty "30" gr (list 1 łutowy); rzadki dwuwierszowy stempel nadawczy (29x4,5 mm) WARSZAWA 4 OCTOBs, w lewym dolnym rogu listu wpisana data w formie ułamka "2/10 27"; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem Królestwa Polskiego "KOMMIS:RZĄD:WYZN:RELIG:OŚWIEC:PUBLICZNEGO/ PIECZĘĆ EXPEDYCYI" (Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego); do końca 1824 roku przesyłki urzędowe płatne przez adresata oznaczano odręcznym napisem "Interes Prywatny", a od 1825 "za opłatą portoryi" lub "Interes prywatny za opłatą portoryi", co ciekawe w tym samym czasie przy przesyłkach urzędowych wysyłanych na koszt państwa zastąpiono odręczne adnotacje specjalnymi stempelkami; bardzo dobry stan zachowania.


600 PLN
34085

1829 list z treścią wysłany z miejscowości Łobżenica do Szczecinka (Neustettin), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy LOBSENS 23/8; bardzo dobry stanie zachowania.


60 PLN
34086

1830 około, list wysłany 15/8 z Gniezna do miejscowości Kozielsko, jednoobrączkowy datownik nadawczy GNESEN, dopisek "Int: Kościelny" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej na odwrocie pieczęć nadawcy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


40 PLN
SOLD
34087

1832 kompletny składany list z Krosna do Tarnowa, na odwrocie piękna pieczęć magistratu w Krośnie.


240 PLN
34088

1833 kompletny składany list z Przemyśla do Tarnowa, wewnątrz stempel opłaty sądowej.


140 PLN
34089

1833 kompletny list z pełną treścią wysłany 20 8 z Warszawy do Grodziska, okrągły datownik nadawczy typu IIIC o średnicy 23 mm, w lewej dolnej części strony adresowej wpisana data wysyłki w formie ułamka "20/8" z podaniem - co rzadkie - roku "(18)33"; stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA) z podpisem urzędnika; papier ze znakiem wodnym przedstawiającym głowę z profilu w wieńcu laurowym i napis "E.H. GUZOW"; na odwrocie pieczęć nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
34090

1834 kompletny list z pełną treścią wysłany z miejscowości Jastrowie do Szczecinka (Neustettin), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy IASTROW 10 9; bardzo dobry stanie zachowania.


60 PLN
34091

1835 list wysłany 11/6 z Torunia do Solca Kujawskiego (Schulitz), oznaczony dopiskiem "Militaria", papier ze znakiem wodnym w formie napisu "DONKHE / IN / E IBITSCH", czarny jednoobrączkowy stempel nadawczy THORN, na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem; bardzo dobry stan zachowania.


40 PLN
34092

1836 kompletny składany urzędowy list z bielska do Tarnowa.


50 PLN
34093

1837 SŁUŻEW zamiast SŁUŻEWO - list ze Służewa do Włocławka, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy (21x3,5 mm) SŁUZEW 24 OCTOB znane użycie z lat 1837-39, dopisek "SCR" (Służba Cywilna Rządowa) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


350 PLN
34094

1837 kompletny składany list z Sanoka do Tarnowa.


140 PLN
34095

1837 półtorałutowy list wysłany 30 6 z Więcborka do miejscowości Łobez, czarny dwuwierszowy stempel nadawczy VANDSBURG, papier ze znakiem wodnym MEISSNER; na odwrocie pieczęć lakowa i stempelek nadejścia; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


120 PLN
34096

1837 kompletny składany urzędowy list z Tarnowa do Bielska.


60 PLN
34097

1838 kompletny składany list urzędowy z Wadowic do Tarnowa.


50 PLN
34098

1839 STEMPEL Z ODWRÓCONYMI CYFRAMI W DACIE - kompletny list z pełną treścią wysłany ze Sławna do Koszalina, czarny dwuwierszowy stempel nadawczy SCHLAWE 01 JULI z odwróconymi cyframi "0⇂", poniżej okrągły stempel odbiorczy COESLIN 11/7; całość w bardzo dobry stanie zachowania.


400 PLN
34099

1840 około, obwoluta podwójnie użyta z Tuszyna, osobliwe.


60 PLN
34100

1840 kompletny składany list rekomendowany ze Lwowa do Tarnowa, dekoracyjny i rzadki stempel Lwowa, na odwrocie stempel odbiorczy z Tarnowa.


280 PLN
34101

1840 około, PORTO - koszulka listu wysłanego 27.7 z Warszawy do Aleksandrowa na koszt adresata, bardzo ładnie odciśnięty stempelek "Porto" informujący urząd oddawczy, że należność za przesyłkę należy pobrać od adresata, wysokość opłaty - 30 groszy wpisano wielkimi cyframi czarnym atramentem, te wyjątkowo rzadkie stemple spotykane są praktycznie wyłącznie na przesyłkach z Pocztamtu Warszawskiego; czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIC, na odwrocie pieczęć nadawcy "KRÓLESTWO POLSKIE ? KOMISSYA WOIEWODY" z godłem; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


500 PLN
34102

1840 około, list z Zamościa do Warszawy, na odwrocie gwarancja Bojanowicz.


300 PLN
SOLD
34103

1841 kompletny list z pełną treścią wysłany 3 12 ze Szczecina do miejscowości Łobez (Labes), czarny okrągły datownik nadawczy STETTIN, przesyłkę przeadresowano i dosłano do miejscowości Płoty (Plathe); na odwrocie dwa dwuwierszowe stemple odbiorcze: LABES 3 12 i PLATHE 3/12; bardzo dobry stan zachowania.


80 PLN
34104

1842 około, LUBIEŃ - NIEOPISANY STEMPEL NADAWCZY, list wysłany z ekspedycji w miejscowości Lubień do Włocławka, doskonała czarna odbitka jednowierszowego (29x5 mm) stempla nadawczego typu IIA LUBIEŃ (w nazwie litera Ń), w Polskich Znakach Pocztowych opisano jedynie i pokazano stempel LUBIEN (w nazwie litera N) - znany także z okresu znaczkowego; M.Czernik w książce "Poczta Królestwa Polskiego w latach 1815-1851" nie odnotowuje żadnego stempla z tej miejscowości, może istniały dwa różne stemple lub - co bardziej prawdopodobne, na skutek zużycia polskojęzyczny (początkowo) LUBIEŃ stracił kreseczkę nad N; na odwrocie dopisano ołówkiem "42", co zapewne oznacza datę 1842 (dawni filateliści często zapisywali w ten sposób datę przed oderwaniem części z treścią, co było niestety częstą praktyką); obok stempla dopisana data "6/12", adnotacja "b pilno!", dopisek "I:R" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie stempel nadawcy z godłem; wyjątkowo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


500 PLN
34105

1842 list z Saaz obecnie miasto Zatec w Czechach, w kraju usteckim nad Ochrzą.


40 PLN
34106

1842 list z Troppau, śl.: Uopawa, staropol.: Tropawa) – miasto w kraju morawsko-ślaskim, na Śląsku Czeskim przy granicy z Polską do Głubczyc niem. Leobschütz, czes. Hlubčice) – miasto w woj. opolskim.


60 PLN
34107

1844 kompletny list z pełną treścią wysłany 27/11 z Piotrkowa do Kalisza, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIC; rzadko spotykany dopisek "Interes Duchowny" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy (przełamana); doskonały stan zachowania.


150 PLN
34108

1844 kompletny składany list ze Lwowa do Francji, stemple tranzytowe.


200 PLN
34109

1845 list z treścią wysłany 29 10 z Tucholi do Szczecinka (Neustettin), okrągły dwuobrączkowy stempel nadawczy TUCHEL, papier z dekoracyjnym znakiem wodnym przedstawiającym stylizowane drzewo iglaste; na odwrocie pieczęć lakowa i stempelek nadejścia.


40 PLN
34110

1846 kompletny list urzędowy (ex offo) wysłany 19 VIII z Bochni do miejscowości Dombrowica, bardzo rzadko spotykany przypadek oznaczenia przesyłki stempelkiem urzędowym "K:K:BOCHNIER KREISAMT"; podobny list sprzedano w 2010 roku na aukcji w Nowym Jorku za około 500$; na odwrocie zachowane fragmenty zalepki listowej z suchym tłoczeniem; bardzo dobry stan zachowania.


300 PLN
34111

1846 list z pełną treścią przesłany miejscowo 29/8 w Nowej Rudzie, dwuwierszowy stempel nadawczy NEURODE, dopisek czerwonym atramentem "Luben", na odwrocie stempel nadejścia i efektowna, bardzo dobrze zachowana pieczęć lakowa nadawcy.


50 PLN
34112

1846 kompletny składany list z Dąbrowy do Radomia, wewnątrz stempel opłaty sądowej.


220 PLN