The auctions ends in:

Lot # 34090
Close:
Start price: 60
Current price: 60
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog:
Category: Pre-stamp period
Description

1834 kompletny list z pełną treścią wysłany z miejscowości Jastrowie do Szczecinka (Neustettin), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy IASTROW 10 9; bardzo dobry stanie zachowania.
Photo