The auctions ends in:

Lot # 34088
Close:
Start price: 140
Current price: 140
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog:
Category: Pre-stamp period
Description

1833 kompletny składany list z Przemyśla do Tarnowa, wewnątrz stempel opłaty sądowej.
Photo