The auction will start on 19.04.2024

Auction 90. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
28426

1944 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, zwolniony od opłaty pocztowej list "trójkąt" pisany po polsku, wysłany 26.VI (zapewne już z terenu Polski) z 1 pułku artylerii lekkiej za pośrednictwem poczty polowej 63409 z dopiskiem "i"(и), do wywiezionej na Syberię przez sowietów rodziny, przebywającej we wsi Kowalicha w rejonie Barnaułskim Kraju Ałtajskiego; niebieski datownik nadawczy sowieckiej poczty polowej, kasownik odbiorczy 7.7; stempelek cenzury 25079; przesyłki z oddziałów 1 Dywizji należą do rzadko spotykanych; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.
1 Berliński Pułk Artylerii Lekkiej w lipcu 1944 zabezpieczał działania sowieckiej piechoty w walkach o uchwycenie przyczółków nad Bugiem.


800 PLN
28427

1944 "NIECH ŻYJE ZWYCIĘSTWO ANGLO-SOWIECKO-AMERYKAŃSKIEGO SOJUSZU WOJENNEGO!" - propagandowy ilustrowany listownik wysłany 6.5 z informacją o śmierci w dniu 2.V.1944 Bohatera Związku Radzieckiego pułkownika lotnictwa Iwana Diemidowicza Antoszkina, wysłany z poczty polowej 10330 do Moskwy, cenzura 01663, kasownik odbiorczy; stan zachowania typowy dla przesyłek "ze wschodu"; niecodzienny walor; z eksponatu J.Falkowskiego.


500 PLN
28428

1944 III Rzesza, list wysłany 11.7 za pośrednictwem poczty polowej 11449 przydzielonej od marca 1944 do 4. Batterie technische Artillerie-Abteilung (mot.) 91; datownik nadawczy tzw. "Neutraler Stempel" z rzymską cyfrą "VII" na górze i literą "v" na dole, bardzo wysoka wycena katalogowa!!! pieczęć formacyjna, zalepka cenzury; doskonały stan zachowania.


120 PLN
28429

1944 Ludowe Wojsko Polskie, list wysłany 5.10 za pośrednictwem poczty polowej 34157 (1 Brygada Piechoty Zmotoryzowanej) do Krzemieńca, radziecki datownik poczty polowej, stempelek cenzury wojskowej o niskim numerze - 31, skorygowany ołówkiem przez cenzora na 32; walor w dobrym stanie zachowania (koperta minimalnie przycięta).


160 PLN
28430

1944 list "trójkąt" (koszulka) od Polaka służącego w Armii Czerwonej, wysłany 3.10 z poczty polowej 01843 (915 Pułk Strzelecki) do wsi Przychojec, cenzura nr.15372; dobry stan zachowania.


100 PLN
28431

1944 II Korpus Polski we Włoszech, list wysłany 12 AUG za pośrednictwem brytyjskiej poczty polowej 555 do polskiej jednostki o kryptonimie pocztowym 619 (7 Zapasowy pułk artylerii), stempelek cenzury brytyjskiej "6695"; dobry stan zachowania.


40 PLN
28432

1944 nalepki Polskiego Czerwonego Krzyża.


30 PLN
28433

1944 kartka radzieckiej poczty polowej.


35 PLN
28434

1944 składany dokument ze Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii z Londynu do polskiej jednostki wojskowej, stempel polskiej poczty polowej.


100 PLN
28435

1944 POLAND FIRST TO FIGHT znaczek propagandowy wydany 20 stycznia 1944 staraniem Polskiego Ośrodka Informacyjnego w Nowym Jorku (Polish Information Center) dla nagłośnienia i przypomnienia wśród aliantów wkładu i wysiłku Polski w walce na frontach II wojny światowej - zestaw 6 kart albumowych, stanowiących specjalizowany zbiorek poświęcony temu wydaniu:

I strona - reprodukcja plakatu autorstwa Marka Żuławskiego będąca inspiracją dla projektanta znaczka Jana Walczaka i litograficzna odbitka autorska projektu na kremowym bezdrzewnym papierze;

II strona - litograficzna odbitka autorska projektu na białym kredowym papierze;

III strona - dwa czworobloki znaczków: ząbkowany i odmiana nieząbkowana (znane kilka arkuszy);

IV strona - koperta ozdobiona ilustracją znaczka wydana staraniem klubu filatelistycznego im.Kazimierza Pułaskiego (Pulaski Philatelic Club) w Detroit;

V strona - strona z największego amerykańskiego tygodnika filatelistycznego "Stamp" z 15.IV.1944 opisująca szczegółowo wydanie, na okładce numeru pokazano jego reprodukcję;

VI strona - oryginalne zawiadomienie Polskiego Ośrodka Informacyjnego w Nowym Jorku o wydanym znaczku, jego cenie i sposobie zamawiania;

rzadko oferowany materiał w dobrym stanie zachowania, nieliczne drobne przebarwienia, na stronach z informacjami przebarwienia od użytego kleju.


2 000 PLN
28436

1944 "Adres konspiracyjny" służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii - karta pocztowa wysłana jako ekspresowa 22.3.44 z Warszawy do adresata w Portugalii z potwierdzeniem i podziękowaniem za otrzymaną paczkę, stemple cenzury, na froncie ślady cenzury chemicznej przeprowadzanej w celu poszukiwania ukrytego tekstu, bardzo ładny stan zachowania.


100 PLN
SOLD
28437

1944 wyborcza nalepka propagandowa, dwa niewielkie starcia przy ząbkach po lewej stronie, rzadko jest zachowana w tak dobrym stanie z pełną oryginalną gumą na jednej podlepce.


200 PLN
28438

1945 I wydanie znaczków poczty polowej II Korpusu, dwie próby fotograficzne - wzór II, mały format 42x28 mm, typ 2 - o szczegółowym rysunku; forma pośrednia pomiędzy projektem a odbitką kontrolną; na konkurs zgłoszono siedem różnych projektów czteroznaczkowych serii i dwa znaczki luzem; oferowany powyżej dostał I nagrodę pocieszenia; znane są próby fotograficzne tylko w małym formacie spotykane na aukcjach włoskich; do realizacji przyjęto ostatecznie projekt H.Radosa, ale nie nadawał się on do druku i ostatecznie został przerobiony, co opóźniło druk o dwa miesiące, poza próbami fotograficznymi innych druków prac konkursowych się nie spotyka.

Fi.1-2 E
800 PLN
28439

1945 I wydanie znaczków poczty polowej II Korpusu - ZWYCIĘSKIE PROJEKTY, trzy próby fotograficzne - wzór V, duży format 112x75 mm, forma pośrednia pomiędzy projektem a odbitką kontrolną; na konkurs zgłoszono siedem różnych projektów czteroznaczkowych serii i dwa znaczki luzem; oferowane powyżej projekty Z.L.Haara dostały pierwszą nagrodę w wysokości L.25.000; znane są próby fotograficzne w dużym (rzadkie) i małym formacie, te ostatnie spotykane na aukcjach włoskich; do realizacji przyjęto projekt H.Radosa, ale nie nadawał się on do druku i ostatecznie został przerobiony, co opóźniło druk o dwa miesiące, poza próbami fotograficznymi innych druków prac konkursowych się nie spotyka, numeracja projektów zgodna z protokółem Sądu Konkursowego, projekty na kartach wystawowych eksponatu M.A.Bojanowicza.

Fi.1-3 E
2 400 PLN
28440

1945 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Egipt, list wysłany 27.VII za pośrednictwem poczty polowej 103 do jednostki o kryptonimie pocztowym 271 (Junacka Szkoła Kadetów w Palestynie), datownik ładnie odciśnięty, nietypowy rzadko spotykany stempelek cenzury "53" odmiennego typu; walor w dobrym stanie zachowania (niewielkie przebarwiania na froncie).

Fi.6
240 PLN
28441

1945 Armia Czerwona, "trofiejny" niemiecki listownik wysłany 2.III do Moskwy z radzieckiej poczty polowej 23333-A, na odwrocie stempelek cenzury 01662 i kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania; ciekawostka; z eksponatu J.Falkowskiego.


100 PLN
28442

1945 II Korpus Polski we Włoszech, list wysłany 14.XI za pośrednictwem poczty polowej 130 do jednostki o kryptonimie pocztowym 50 (Główna Poczta Polowa 101 w Egipcie), datownik ładnie odciśnięty, przesyłka, co rzadkie, dwukrotnie cenzurowana - stemple cenzury "55" i 103"; bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie minimalny ubytek fragmentu klapy).

Fi.4
160 PLN
28443

1945 SZTAB NACZELNEGO WODZA BIURO CENZURY RACHUNKOWEJ, list urzędowy "ON HIS MAJESTY'S SERVICE" wysłany ze Sztabu Naczelnego Wodza do Kierownictwa Marynarki Wojennej, fioletowy stempel nadawcy SZTAB NACZELNEGO WODZA BIURO CENZURY RACHUNKOWEJ POLISH GENERAL STAFF H.Q. FORCES ACCOUNTING OFFICE; koperta z wydrukowanym tekstem WAR ECONOMY - propagujące wielokrotne użycie kopert urzędowych (oszczędność papieru) w ramach gospodarki wojennej Wielkiej Brytanii; walor w dobry stanie zachowania.


300 PLN
28444

1945 list lotniczy z poczty polowej 121 do Stanów Zjednoczonych, stempel brytyjskiej cenzury nr 13199.


70 PLN
28445

1945 list lotniczy z poczty polowej nr 104 do Stanów Zjednoczonych, stempel cenzury nr 52.


150 PLN
28446

1945 PALESTYNA-ZSRR-POLSKA polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - list polecony wysłany 24.VII z Tel Awiwu za pośrednictwem poczty cywilnej do Polski na adres poczty polowej 83838 (Oficerska Szkoła Broni Pancernej w Modlinie) okupowanej już w tym czasie przez Rosjan!!! przesyłkę przekazano 26.VII (26 JY) brytyjskiej poczcie polowej nr.28 obsługującej m.in. jednostki polskie - dwukrotnie odciśnięty datownik "FIELD POST OFFICE 28", zalepka "OPENED BY EXAMINER KK/35126" i słabo widoczny fioletowy pięciowierszowy w ramce stempelek cenzury "PALESTINE OPENED AND PASSED BY CENSOR No"; następnie 27.VIII polskiej poczcie polowej 112 - zalepka "OCENZUROWANO OPENED BY CENSOR" z sygnaturą "2924/PP&TJ;/P 1I/44" i fioletowy stempelek cenzury polskiej nr.109 - kolejno 1.VIII polskiej poczcie polowej 102 w Kairze; czarny okrągły stempelek cenzury egipskiej 38; z Egiptu przesyłka dotarła 3.10 do Moskwy - (datownik Moskwa 2), czarny okrągły stempelek sowieckiej cenzury 40/M, na froncie dodatkowa nalepka z adnotacjami rosyjskimi i dopisek niebieskim atramentem"Nowy Dwór"; wspaniały walor o niezwykle skomplikowanym, bardzo ładnie udokumentowanym, obiegu pocztowym; dobry stan zachowania, kopertę dla lepszej ekspozycji rozcięto z trzech stron; gwarancja Schmutz.


2 000 PLN
28447

1945 SENIOR POLISH NAVAL OFFICER - KOMENDA MORSKA POŁUDNIE DEVONPORT, czerwony owalny stempel z datą "11 AUG 1945" na poufnej przesyłce adresowanej do Szefa Węzła Organizacji Wyszkolenia Komendy Marynarki Wojennej, brytyjska koperta dla korespondencji urzędowej ze specjalna nalepką zabezpieczającą dodatkowe stempelki "POUFNE"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


600 PLN
28448

1945 kartka radzieckiej poczty polowej.


30 PLN
28449

1945 Armia Polska we Francji, kartka na formularzu francuskiej poczty polowej nadana z polskiej poczty polowej we Francji do Anglii.


230 PLN
28450

1945 Armia Polska we Francji - list z polskiej poczty polowej we Francji do Anglii z datą 08.05.1945 - dzień zakończenia II wojny światowej


220 PLN
28451

1945 list do radzieckiej poczty polowej nr 13494 9. Kołobrzeskiego Samodzielnego Batalionu Inżynieryjno - Saperskiego z polskiego domu dziecka w miejscowości Mamlut w Kazachstanie, radziecka cenzura wojskowa.


180 PLN
28452

1946 Poczta Polowa II Korpusu, I wydanie znaczków, znaczek za 45 gr. z błędem perforacji pionowej "brak jednego otworu".

Fi.1
30 PLN
28453

1946 Poczta Polowa II Korpusu, I wydanie, seria znaczków czystych.

Fi.1-4
80 PLN
28454

1946 Poczta Polowa II Korpusu, I wydanie, seria znaczków skasowana 10.II datownikiem Poczty Polowej, ładny stan zachowania.

Fi.1-4
120 PLN
28455

1946 Poczta Polowa II Korpusu, I wydanie, czworobloki prób znaczków w zmienionych kolorach, za 45 gr. w kolorze szarym zamiast zielonym, za 55 gr. w kolorze czerwonobrązowym zamiast niebieskim, za 1 zł. w kolorze zielonym zamiast szarym i za 2 zł. w kolorze brązowoczarnym zamiast czerwonobrązowym, tak jak je wydano czyste bez gumy i z charakterystycznymi przesunięciami perforacji, gwarancja.

Fi.1y P1-4y P1
2 400 PLN
28456

1946 Poczta Polowa II Korpusu, blok, seria obiegowa, znaczek z nadrukiem nowej wartości i wydanie wydziału opieki nad żołnierzem, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-6, bl.1
500 PLN
28457

1946 Poczta Polowa II Korpusu, blok czysty w ładnym stanie (Fi.350.-), z bardzo ciekawymi błędami "uszkodzony Orzeł", fragmenty listwy ochronnej odbite w lewym dolnym rogu bloku i co bardzo rzadkie z obniżonym znaczkiem za 45 gr., zachowany w pięknym stanie.

Fi.bl.1y B
500 PLN
28458

1946 Poczta Polowa II Korpusu, kasowana próba bloku na białym grubym papierze, gwarancja.

Fi.bl.1x
600 PLN
28459

1946 szlak bojowy II Korpusu, arkusz nie rozciętych czterech prób na papierze białym niegumowanym, zagięcie w poziomie między blokami, drobne zmarszczenia papieru, unikalne.

Fi.bl.1P1
10 000 PLN
28460

1946 II Korpus Polski we Włoszech, list wysłany 12.12.46 za pośrednictwem poczty polowej 128 do polskiej biblioteki w Glasgow, ładna odbitka kasownika.


50 PLN
28461

1946 II Korpus Polski we Włoszech, list wysłany 4.4.46 za pośrednictwem poczty polowej 130 do polskiej biblioteki w Glasgow, ładna odbitka kasownika.


70 PLN
28462

1946 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Palestyna, list wysłany 8.VIII za pośrednictwem poczty polowej 141 do jednostki o kryptonimie pocztowym 679/22 w Szkocji, dobry stan zachowania.

Fi.4
40 PLN
28463

1946 II Korpus Polski we Włoszech, list wysłany 20.III za pośrednictwem poczty polowej 128 do jednostki o kryptonimie pocztowym 590 (3.Dyon 8.PA.Plot.C.), dobry stan zachowania (niewielkie przebarwienia).

Fi.8
50 PLN
28464

1946 II Korpus Polski we Włoszech, list wysłany 4.IV za pośrednictwem poczty polowej 118 do jednostki o kryptonimie pocztowym 590 (3.Dyon 8.PA.Plot.C.), dobry stan zachowania (ubytki fragmentu tylnej klapy).

Fi.7
40 PLN
28465

1946 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list lotniczy wysłany 30.IV z Anglii do miejscowości Jekaterinowka w Kazachstanie w ZSRR, datownik nadawczy poczty polowej "HOME POSTAL CENTRE RE 1"; kasownik odbiorczy ЕКАТЕРИНОВКА z 2.VI, przesyłka nie została doręczona i odesłano ją do nadawcy poprzez Ałma-Atę (datownik АЛМА-АТА), gdzie przystawiono fioletowy w ramce stempelek zwrotu "RETOUR/ PARTI"; datownik londyński z 18.II.1947 i fioletowy w ramce stempelek informacyjny "UNDELIVERED FOR REASON STATED/ RETURN TO SENDER", ponieważ adres nadawcy był kodowany na skrytkę pocztową w Londynie (P.O.Box 260/CC G.P.O. London) - obsługującą polskie oddziały w Szkocji, list przekazano Polskiej Poczcie Polowej (fioletowy datownik); walor o skomplikowanym obiegu pocztowym w słabszym stanie zachowania (na odwrocie ukośny ubytek papieru o szerokości ok 2 cm na całej kopercie), dla lepszej ekspozycji rozcięty z trzech stron; gwarancja Schmutz.


1 000 PLN