The auction will start on 19.04.2024

Auction 90. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
28386

1942 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, nalepka poczty polowej 1 Korpusu do zabezpieczania uszkodzonych przesyłek.


30 PLN
28387

1942 III Rzesza, U222 - niemiecki okręt podwodny, list polecony wysłany 2.4 do Bayreuth za pośrednictwem poczty polowej 832 przydzielonej do obsługi pocztowej okrętu podwodnego U222, datownik z numerem 832; nalepka polecenia z dopisanym numerem 832, dodatkowo okrągła pieczęć z godłem "Wehrmacht Dienststelle" i dwuwierszowy stempelek "Dienststelle/ Feldpost - Nr.12568 C", kasownik odbiorczy na odwrocie; U222 był okrętem typu VIIC, został zwodowany 28.III.1942, 2.IX.1942 zatonął na Bałtyku; niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.


200 PLN
28388

1942 III Rzesza, list lotniczy poczty polowej, ofrankowany specjalnym znaczkiem, wysłany 8.12 z Hamburga na adres poczty polowej 10299 w Norwegii (Kriegsmarine Dienststelle Oslo), przeadresowany na pocztę polową 38790 (Abwehrstelle Bergen), dodatkowe stempelki "Quereverbindung" i "Einheit nimmt zur Zeit/ nicht am Luftfeldpostdienst teil/ b Luftfeldpostsammelstelle"; dekoracyjny walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym.


240 PLN
28389

1942 III Rzesza, ilustrowany czysty formularz niemieckiej poczty polowej (karnet), wydany nakładem pisemka dla żołnierzy Wehrmachtu "Soldatenblätter für Feier und Freizeit"; bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
28390

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, dowód nadania listu poleconego wysłanego 25.6 do Centrum Wyszkolenia Saperów w miejscowości Barnauł, za pośrednictwem poczty polowej 3001 przydzielonej do 5 Dywizji Piechoty w rejonie miejscowości Dżałał-Abad, datownik POLEWAJA POCZTA 3001 (ПОЛЕВАЯ ПОЧТА) z wyróżnikiem b "б"; wszelkie całości pocztowe z Armii Andersa z okresu sowieckiego, należą - z oczywistych względów - do niezwykle rzadko spotykanych walorów polskich poczt polowych okresu II wojny światowej.

Fi.8
500 PLN
28391

1942 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Palestyna, "Wykaz poczty służbowej i rozkazów przesłanych za pośrednictwem Poczty Polowej Nr.112 z D-twa O.Z. do Oficera Placu w Jerozolimie" dokument wewnętrzny polskiej poczty polowej 112, datownik z dnia 22.VIII; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.7
80 PLN
28392

1942 IRAN-PALESTYNA-ANGLIA list wysłany 23.10.42 z Obozu Ewakuacyjnego nr.2 dla polskich uchodźców z ZSRS w miejscowości Ahwaz w Iranie do odbiorcy w Palestynie - Oddziału Junaków w Qastina, nadawczy datownik hinduskiej poczty polowej "INDIAN SECTION BASE POST OFFICE NO.8", zalepka i dwa okrągłe stempelki cenzury: fioletowy "PASSED BY CENSOR No.2175" i czarny "DEPUTY CHIEF FIELD CENSOR" - zwraca uwagę bardzo rzadko spotykany fioletowy w ramce stempelek z literą "A"; przesyłka nie odnalazła adresata i została przeadresowana do jednostki o kryptonimie "P/29" (adnotacja czerwoną kredką) w Anglii, ponieważ i tam adresata nie odnaleziono, po opatrzeniu przesyłki stosowną adnotacją "P/29 nieznany" odesłano ją do Biura Pocztowego 1 Korpusu, skąd "27 FEB 1943" przekazano ją Poczcie Polowej Nr.1, która w dniach 4 i 8.III.1943 podjęła bezskuteczną próbę doręczenia do jednostki "P/64" - zwraca uwagę rzadko spotykany pomocniczy stempelek "FROM:P/73 TO:P/64 POLISH FORCES"; ostatecznie list skierowano do Polskiego Czerwonego Krzyża w Londynie i po przekazaniu go brytyjskiej poczcie cywilnej został tamże nadany w dniu 13 maja 1943; wspaniały walor o niezwykle skomplikowanym, bardzo ładnie udokumentowanym, obiegu pocztowym; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.


2 000 PLN
28393

1942 poczta polowa polskich sił zbrojnych w ZSRR, odbitki znaczków Dojdziemy z unieważnionej matrycy.


180 PLN
28394

1942 kartka z Edynburga adresowana na adres polskiej poczty polowej I Korpusu, odbiorczy stempel korpusu.


130 PLN
28395

1942 Polska Armia Podziemna, cegiełka o wartości 1 zł z okazji rocznicy 3 Maja, przedstawiająca orła zrywającego się do lotu z nagiego miecza, napis "DAR na Polską Armię Podziemną"; format 105x105 mm; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


500 PLN
28396

1942 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, pasek trzech nalepek zabezpieczających uszkodzone przesyłki pocztowe poczty polowej z nadrukiem "POLISH FIELDPOST" i belek zakrywających poprzednie napisy - nalepki 1 Korpusu miały nabrać charakteru ogólnego, nad nim duża część skrajnego w arkuszu paska w położeniu tete-beche z lekkim abklatschem nadruku na odwrocie, co ciekawe brak ząbkowania pionowego pomiędzy lewą i środkową nalepką - to mogła być przyczyna krzywego obcięcia skraju arkusza, lekkie ślady podlepek na odwrocie, same nalepki w pięknym stanie z pełną oryginalną gumą.


400 PLN
28397

1943 Tajna Poczta Podziemna, wydanie urzędowe do opłaty tajnego "Monitora Polskiego" - rzadszy jako ząbkowany znaczek za 50 gr. poz.9 oryginalnie kasowany na wycinku, dodatkowo z błędem formy do druku wartości "plamka wewnątrz cyfry 5 - faza końcowa z przerwą łuku cyfry 5", sygnowany WUZET.

Fi.1B (10)
700 PLN
28398

1943 znaczki wydania organizacji Miecz i Pług do opłaty podziemnego Monitora Polskiego.

Fi.1B, 2, 3
650 PLN
28399

1943 Tajna Poczta Podziemna, wydanie urzędowe do opłaty tajnego "Monitora Polskiego" - seria znaczków ząbkowanych z jedno, dwu lub trzystronnie ciętym bokiem, każdy na oryginalnym wycinku z prasy podziemnej, 50 gr. poz.7, 1 zł. z błędem nominału na poz.7 "brak haczyka w cyfrze 1 i uszkodzenia litery z", 2 zł. z błędem nominału na poz.2 "z ścięte z lewej", bardzo rzadkie.

Fi.1B-3
1 500 PLN
28400

1943 Tajna Poczta Podziemna - III wydanie, Wódz Naczelny gen. K.Sosnkowski, Premier gen. W.Sikorski, rzadkie z pełną oryginalną gumą; 25 rocznica odzyskania niepodległości, tak jak je wydano bez gumy.

Fi.13-16
1 600 PLN
28401

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", drukowany na stronie gumowanej jednostronnie cięty znaczek V wydania - I nakład, na odwrocie sygnatura MIR

Fi.20a
50 PLN
SOLD
28402

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", ząbkowany znaczek V wydania - I nakład w kolorze czerwonym na niebieskawym papierze, z kasownikiem "TAJNA POCZTA POLSKA / SZTAB KOM.GŁ. / ORG.POLSKA NIEPODLEGŁA" na wycinku, sygnatury MIR, WR (Rachmanow).

Fi.20a
50 PLN
SOLD
28403

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", cięty znaczek V wydania - I nakład, pełna oryginalna guma.

Fi.20a nz
40 PLN
SOLD
28404

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", cięty znaczek V wydania - I nakład, rzadki dla ciętych druk na stronie gumowanej.

Fi.20a nz
80 PLN
SOLD
28405

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", górna połówka ciętego znaczka V wydania - I nakład w kolorze czerwonym na niebieskawym papierze, z kasownikiem "TAJNA POCZTA POLSKA / SZTAB KOM.GŁ. / ORG.POLSKA NIEPODLEGŁA" na wycinku, sygnatury MIR, WR (Rachmanow).

Fi.20a nz
40 PLN
SOLD
28406

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", cięty znaczek V wydania w kolorze brązowolila - II nakład, rzadki na papierze różowym, na odwrocie sygnatury MIR, WR - Rachmanow i MS - Mikstein.

Fi.20b nz
50 PLN
SOLD
28407

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", cięty znaczek V wydania w kolorze ciemnolilabrązowym - II nakład.

Fi.20b nz
40 PLN
SOLD
28408

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", cięty znaczek V wydania - II nakład w kolorze brązowolila na różowym papierze, z kasownikiem "TAJNA POCZTA POLSKA / SZTAB KOM.GŁ. / ORG.POLSKA NIEPODLEGŁA" na wycinku, sygnatury MIR, WR (Rachmanow).

Fi.20b nz
50 PLN
SOLD
28409

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", znaczek V wydania w kolorze fioletowym - II nakład, z przesuniętą perforacją pionową.

Fi.20c B
50 PLN
SOLD
28410

1943 "Adres konspiracyjny" służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii - karta pocztowa wysłana 4.X z Warszawy do adresata w Portugalii z potwierdzeniem i podziękowaniem za otrzymane paczki oraz garścią informacji osobistych, w rzeczywistości poprzez PCK - który pośredniczył w wysyłce paczek do kraju - przeznaczone dla żołnierza w Anglii; liczne stempelki cenzur portugalskich i niemieckich, ślady przeprowadzania cenzury chemicznej w poszukiwaniu ukrytych informacji; zwraca uwagę "przepuszczenie" bez dopłaty przesyłki opłaconej jako krajowa, a nie zagraniczna! walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w dobrym stanie zachowania (karta ukośnie zgięta).

Fi.Cp9b
300 PLN
28411

1943 blok "Na dozbrojenie", służył jako pokwitowanie za wpłatę gotówkową na broń, rzadki blok w bardzo ładnym stanie.

Fi.bl.1
3 000 PLN
28412

1943 III Rzesza, Dzień Armii, różne rodzaje broni, piękna graficznie militarna seria czysta.


Mi.831-42
50 PLN
28413

1943 Święto Morza, seria nalepek propagandowych - SŁOWIANIE NA OCEANY i POTĘGA POLSKI TO KOLONIE, wydanych przez zjednoczone organizacje podziemne: KOP, OW, ZPN oraz MIECZ i PŁUG, lekko zgięte.


60 PLN
28414

1943 Bitwa pod Lenino - 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, propagandowy listownik, wysłany 18.XI do Związku Patriotów Polskich w Moskwie, w adresie nadawcy poczta polowa numer 66843 - przydzielona do 3 pułku piechoty 1 Dywizji Piechoty im.Tadeusza Kościuszki; stempelek cenzury 09548; list wysłany w miesiąc po krwawej bitwie pod Lenino, w której uczestniczyli ci, którzy nie zdążyli na czas dojechać do armii gen.Andersa; korespondencja z tak wczesnego okresu tej jednostki, jest praktycznie nieosiągalna; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; z eksponatu J.Falkowskiego.


1 200 PLN
28415

1943 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Palestyna, list wysłany 21.I za pośrednictwem poczty polowej 117 do polskiego przedstawicielstwa w Nairobi w Brytyjskiej Afryce Wschodniej dotyczący poszukiwania przez żołnierzy II Korpusu rodzin ewakuowanych ze Związku Sowieckiego razem z oddziałami gen.Andersa; stempelki różnych cenzur, przesyłka zabezpieczona zalepką cenzury; na odwrocie kasownik odbiorczy poczty polowej 80; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.7
350 PLN
28416

1943 Armia Czerwona, list wysłany 2.X z radzieckiej poczty polowej 29644-A (6 Mieszana Dywizja Lotnicza), adresowany do urzędu pocztowego Moskwa 55 "do wostrebowanija" (poste-restante), co było charakterystyczne w przypadku korespondencji do łagrów lub więzień, stempelek cenzury 04338, kasowniki odbiorcze; dobry stan zachowania (koperta zmniejszana).


80 PLN
28417

1943 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Irak, pokwitowanie przekazu pocztowego dokonanego 9.VI na poczcie polowej 111, odbitka rzadziej spotykanego datownika z wyróżnikiem "A", niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.7
40 PLN
28418

1943 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Irak, prośba o "nadesłanie listu z kraju" złożona 2/III przez żołnierza 7 Dywizji Piechoty (kryptonim pocztowy Paiforce 633) na Poczcie Polowej 114, podpis i pieczątka "Kierownik Poczty Polowej 114/ Z.Sławik porucznik"; 5.III odesłano z Głównej Poczty Polowej 101 z wyjaśnieniem "List został podjęty przez adresata o tym samym brzmieniu nazwiska Polish Forces Paiforce Nr.44"; niespotykany bardzo rzadki walor z wewnętrznego obiegu służbowego.

Fi.7
200 PLN
28419

1943 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list wysłany 11.IX z Buffalo do polskiego lotnika Dywizjonu Bombowego 301 Władysława Kozioła, adresowany do RAF Polish Depot w Blackpool, bardzo rzadki i stosunkowo krótko stosowany stempel polski stempel odbiorczy "Biuro Pocz.Deleg.In. Lot. - Polish Air Forces Mail" z 23.SEP, zalepka cenzury brytyjskiej 6619; dodatkowo list z 29/4/43 do tego samego odbiorcy na ilustrowanym papierze z satyrycznymi rysunkami Hitlera, Mussoliniego i Tojo przedstawionych jako wieprze z tekstem "BRING HOME THE BACON" i "THREE LITTLE PIGS WHO GOTTA BE CURED"; bardzo rzadkie walory w bardzo dobrym/dobrym stanie zachowania.


800 PLN
28420

1943 Święto Morza, seria nalepek propagandowych - SŁOWIANIE NA OCEANY i POTĘGA POLSKI TO KOLONIE, wydanych przez zjednoczone organizacje podziemne: KOP, OW, ZPN oraz MIECZ i PŁUG, gwarancja Krawczyk.


80 PLN
28421

1943 Święto Morza, seria nalepek propagandowych - SŁOWIANIE NA OCEANY i POTĘGA POLSKI TO KOLONIE w kompletnych arkuszach, wydanych przez zjednoczone organizacje podziemne: KOP, OW, ZPN oraz MIECZ i PŁUG, w arkuszach niespotykane i rzadkie, w sumie 42 komplety serii.


1 500 PLN
28422

1943 kartka z poczty polowej 67695 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki z Samodzielnej Kompanii Fizylierów przy Dowództwie Dywizji nadana 1.8.43 do miejscowości Słobodskoj, nadawcą jest kapral Eugenia Tomczak późniejsza dowódczyni plutonu w Samodzielnym Batalionie Kobiecym im. Emilii Plater sformowanym dopiero 19.8.43, bardzo wczesna przesyłka z okresu czerwiec - sierpień 1943, znane praktycznie wyłącznie z 3. Pułku Piechoty, stempel radzieckiej cenzury wojskowej, ciekawy tekst kartki, bardzo rzadkie i ciekawe.


1 000 PLN
28423

1944 Poczta Obwodu Pińczowskiego AK, unikalna seria o nakładach poszczególnych znaczków 84, 56, 340 i 79 szt. - przygotowana, ale ze względu na kontrofensywę niemiecką nie wprowadzona do obiegu; mimo zakopania całego wydania przez jakiś czas w ziemi, każdy znaczek zachował się w bardzo ładnym stanie; gwarancja każdy znaczek Mikstein, najtańszy za 24 gr. Krawczyk, Witkowski, pozostałe trzy (rzadkie) Schmutz.

Fi.1-4
5 400 PLN
28424

1944 znaczek poczty obwodu pińczowskiego AK, znaczek bez gumy, reperowany górny lewy róg, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.3
400 PLN
28425

1944 III Rzesza, Dzień Armii, militarna seria czysta.


Mi.873-85
35 PLN