The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 90. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
28346

1938 Poczta Wojskowa - ZAOLZIE, nadruk typograficzny na znaczkach urzędowych; z okazji pobytu Marszałka Polski Edwarda Śmigłego Rydza na Śląsku Zaolziańskim przedrukowano 296 sztuk znaczków zwykłych nadrukiem "Ś miecze R / 12-13.X / 1938" w kolorze czerwonym, a 250 sztuk znaczków poleconych nadrukiem "E.Ś.R. / 12-13.X / 1938" w kolorze czarnym; zużyto je na korespondencję służbową Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Śląsk" skierowaną do Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych"; ze względu na tajemnicę wojskową koperty wspomnianej korespondencji zniszczono, ale przedtem znaczki wycięto, ponumerowano i w większości zachowały się na wycinkach, to jedno z najciekawszych polskich wydań wojskowych, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
8 000 PLN
28347

1938 Zaolzie, pamiątka filatelistyczna - znaczki polskie ostemplowane 16.XI i 9.XII datownikami polskimi Morawka, centralnie ładnie odciśnięty w zielonym kolorze trójkątny stempel propagandowy "MORAWKA (ZAOLZIE) OD 16.XI-9.XII.1938r. w granicach Rzeczypospolitej Polskiej" (Myślicki 38 259 - stopień rzadkości C), dodatkowo znaczek czechosłowacki skasowany stemplami Poczty Czeskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.344
Mi.355
120 PLN
28348

1938 Wojna domowa w Hiszpanii, dekoracyjny listownik propagandowy z podobizną gen.Franco, wysłany 24.8 z Sewilli do Krakowa; w tym czasie trwała największa batalia wojny domowej - bitwa nad Ebro wygrana przez siły narodowe, jej bezpośrednim skutkiem był upadek Republiki w marcu 1939; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


320 PLN
28349

1938 Morawka i Jaworzyna, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 43 z okresu zajmowania Jaworzyny i Morawki przez wojsko polskie.


20 PLN
28350

1938 Zaolzie, list z datownikiem czeskiej poczty polowej nr 15 z okresu zajmowania Zaolzia przez wojsko polskie.


20 PLN
28351

1938 Zaolzie, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 43 z okresu zajmowania Zaolzie przez wojsko polskie.


20 PLN
28352

1939 Kampania Wrześniowa, po napaści Niemiec na Polskę, kraje sojusznicze: Francja i Wielka Brytania wypowiadają 3.IX wojnę Niemcom i ogłaszają mobilizację; formularz francuskiej poczty polowej wysłany 21.X przez żołnierza francuskiego na brytyjską wyspę Jersey, pieczęć formacyjna i stempelek cenzury; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z eksponatu J.Falkowskiego.


200 PLN
28353

1939 wczesny list polecony - z drugiego miesiąca po kapitulacji Gdyni (14.09.39), według obowiązujących przepisów list zawierający tajne dokumenty musiał być wklejony do wewnątrz koperty zewnętrznej. Bardzo rzadki walor w dobrym stanie.


250 PLN
28354

1939 Kampania Wrześniowa, POCZTA POLOWA 34 - list do majątku w okolicach Pułtuska wysłany 4 IX z poczty polowej nr.34 przydzielonej do obsługi 18 Dywizji Piechoty wchodzącej w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Narew"; idealnie odciśnięty datownik z wyróżnikiem "b", dwie parafki cenzorskie, adres nadawcy podano zgodnie z wytycznymi: pododdział, numer poczty polowej, numer pocztowy oddziału - tu: "8 bat., poczta polowa 34, Oddział 311"; w książce p.P.Drzewieckiego "Polskie poczty polowe i polska cenzura korespondencji w 1939 roku" pokazano jedynie wycinek z datownikiem tej poczty polowej, co więcej, z tego samego dnia! stopień rzadkości określono na 9 z maksymalnych 10; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania (koperta od góry przycięta).


1 600 PLN
SOLD
28355

1940 kartka poczt polowych dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.Fp2
80 PLN
28356

1940 niemiecka karta propagandowa wyszydzająca premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla (tzw.Spottkarte), na "znaku opłaty" napis "WERT keinen PFENNIG" - w wolnym tłumaczeniu "nie wart złamanego szeląga", sygnatura "Ashelm 3503 25", dodatkowy znaczek na karcie skasowany grzecznościowo 19.7 stemplem okolicznościowym w Berlinie; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.1, 745
80 PLN
28357

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 30 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.363
175 PLN
28358

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 20 c. z odwróconym dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.379
400 PLN
28359

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 3 Fr. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, mały ślad po podlepce.


Mi.405
90 PLN
28360

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 90 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.463
125 PLN
28361

1940 Wojsko Polskie we Francji, list służbowy z Ośrodka Wyszkolenia Oficerów w Loudeac.


260 PLN
28362

1940(?) III Rzesza, 4 ilustrowane formularze niemieckiej poczty polowej przedstawiające różne rodzaje broni "wczoraj i dziś": artylerię, kawalerię, lotnictwo i marynarkę wojenną; doskonały stan zachowania.


80 PLN
28363

1940 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, część adresowa zbiorczego opakowania, w którym przesłano egzemplarze "Dziennika Polskiego" do żołnierzy polskich stacjonujących w Eliock, w miejscowości tej gen. Stanisław Sosabowski rozpoczął tworzenie elitarnej Samodzielnej Brygady Spadochronowej.


80 PLN
28364

1940 "4. Technische Kompanie Große Kampffliegerschule 3" (4 kompania techniczna szkoły pilotów wojskowych nr.3) - szkoła bazowała na Okęciu w okresie 1.I.1940-VI.1941, widokówka wysłana 7.VII z Warszawy do Freiburga, kamuflażowy kasownik nadawczy przerobionym z polskiego datownika, stosowany w Warszawie dla przesyłek niemieckiej poczty polowej; stempel formacyjny; ładna całość w dobrym stanie zachowania.


200 PLN
28365

1940 list z treścią z niemieckiej poczty polowej z Gotenhafen (Gdynia) do Hamburga.


20 PLN
28366

1940 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list w kopercie British Council z Witney w hrabstwie Oxfordshire wysłany 13 NO 40 do Glasgow na adres kodowy "P.O.Box 260/26" (2 komp. łączności 2 Brygady Strzelców), datownik odbiorczy Forfar z 19 NOV 40 na odwrocie, adresata nie odnaleziono - adnotacja "Box 260/26-nieznany", a po opatrzeniu adnotacją "G.P.O. Glasgow For Polish Fors" odesłano do archiwum na przechowanie - stempelek ramkowy (pod kartką z adresem) "ARCHIWUM No..." z dopiskiem "109/12"; kolejną próbę dosłania podjęto dopiero po roku!!! przesyłkę skierowano do jednostki P/76 (4 Brygada Kadrowa), okrągły dwuobrączkowy datownik nadawczy z godłem "I. KORPUS WOJSK POLSKICH I.ST POLISH ARMY CORPS POCZTA POLOWA FIELD POST" z datą "21 10 1941", na odwrocie datownik odbiorczy Leven z 22 OCT 41, tam również nie odnaleziono odbiorcy, ale przesyłkę przeadresowano, tym razem chyba już skutecznie, do Cambridge; niecodzienny walor o skomplikowanym obiegu pocztowym; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


700 PLN
28367

1941 pamiątkowa kartka poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1
80 PLN
SOLD
28368

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list, wysłany 30.VI z Glasgow do polskiej jednostki o kryptonimie P35 adresowany na główną pocztę (G.P.O.) w Perth, owalny stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU 1 JUL 1941" (dł.48 mm) stosowany we wczesnym okresie funkcjonowania Polskiej Poczty Polowej w Anglii; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.4
100 PLN
28369

1941 (?) "POZDROWIENIA Z FRONTU! ANI KROKU W TYŁ, TYLKO NAPRZÓD! - OTO HASŁO WSZYSTKICH ŻOŁNIERZY ARMII CZERWONEJ" prowizoryczny formularz propagandowy z początkowego okresu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, wydrukowany na liniowanym zeszytowym papierze; ciekawostka w idealnym stanie zachowania; z eksponatu J.Falowskiego.


160 PLN
28370

1941 Wojsko Polskie na Środkowym Wschodzie - Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich w obronie Tobruku, aerograf z ilustracją świąteczną, datowany "21.listopad.1941", wysłany z Dowództwa Wojsk Polskich na Środkowym Wschodzie (kryptonim pocztowy - 50) do żołnierza I Korpusu w Szkocji (adres odbiorcy P.O.Box 260/82 G.P.O. London), brytyjski kwadratowy stempelek cenzury "241" stosowany przez Główną Pocztę Polową 101, fioletowy okrągły datownik odbiorczy "I KORPUS WOJSK POLSKICH 1st POLISH ARMY CORPS", przesyłka dosłano do jednostki o kryptonimie P/101; Wojsko Polskie na Środkowym Wschodzie w tym czasie składało się z Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, która walczyła od 21.VIII do 9.XII w obronie Tobruku, z czego najcięższe walki toczono właśnie w listopadzie; dekoracyjny walor, rzadki z wczesnego okresu wprowadzenia aerografów (1941), o ciekawym obiegu, w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2, 5
400 PLN
28371

1941 VIKTORIA - propagandowa nalepka używana przez żołnierzy niemieckich w Norwegii, na liście wysłanym 13.9 za pośrednictwem poczty polowej 10299 - przydzielonej do obsługi Delegatury Kriegsmarine w Oslo (Kriegsmarine Dienststelle Oslo), winietka skasowana datownikiem, dodatkowo stempel listowy poczty polowej; dekoracyjny i rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


600 PLN
28372

1941-46 Poczta Polowa I Korpusu, zestaw 8 wycinków z różnymi datownikami polskiej poczty polowej, dodatkowo wycinek z datownikiem poczty polowej nr.125 II Korpusu i Osiedla Barletta; na karcie albumowej.

Fi.2, 3, 4, 5, 6, 8
160 PLN
28373

1941 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, pokwitowanie przekazu pieniężnego na kwotę 300 rubli wysłanego 19.12 z miejscowości Tockoje przez żołnierza 7 Pułku Artylerii Lekkiej (7 pal), gdzie znajdował się Ośrodek Zapasowy Armii Polskiej w którym od jesieni 1941 formowała się ta jednostka, datownik nadawczy Tock.Łagier (ТОЦК ЛАГЕРЬ), a pod nim dopisek "7 płk lek art"; przekaz adresowany na ręce zesłańców w miejscowości Kelerowsk w północnym Kazachstanie, którzy pozostali jeszcze w miejscach zsyłki; wszelkie przesyłki polskich żołnierzy ze Związku Sowieckiego z okresu formowania Polskiej Armii należą do wyjątkowo rzadko spotykanych; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.3
200 PLN
28374

1941 Wojsko Polskie we Francji, nalepka Czerwonego Krzyża dla wojsk morskich bez koloru czerwonego, czyli orzełka i krzyża w kwadracikach na górze znaczka; spotykane czasem na listach poczty polowej.


150 PLN
28375

1941 Wojsko Polskie we Francji, parka nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk morskich, zwykła i brzegowa jednostronnie cięta, z częściowym abklatschem koloru niebieskiego na odwrocie; spotykane czasem na listach poczty polowej.


80 PLN
28376

1941 "Adresy konspiracyjne", pokwitowania za paczki (tu z oliwą) wysłane do kraju w ramach pomocy żołnierzy polskich w Anglii dla rodzin w okupowanej przez Niemców Polsce, za pośrednictwem delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża w Lizbonie, ostemplowane 24.IX datownikiem "LISBOA CENTRAL", bardzo dobry stan zachowania.


40 PLN
SOLD
28377

1941 Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, seria nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, dodatkowo nieliczony narożny znaczek dla wojsk lądowych dwustronnie cięty z przywarciami na gumie; spotykane czasem na listach poczty polowej.


40 PLN
28378

1941 kartka z Rossoszy wysłana 28.4.41 z jednostki wojskowej (adres nadawcy skrytka pocztowa) do szpitala psychiatrycznego na Kulparkowie we Lwowie, ciekawy kasownik odbiorczy z Lwowa, ciekawa treść.


400 PLN
28379

1941 Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, seria nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, wszystkie w czworoblokach; spotykane czasem na listach poczty polowej.


120 PLN
28380

1941 list z niemieckiej poczty polowej w Gotenhafen - Gdynia do Bawarii.


50 PLN
28381

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR - "Dojdziemy", kompletny sześcioznaczkowy arkusz położonych tete-beche znaczków za 50 kop. na karcie wystawowej z opisem tego wydania, pełna oryginalna guma, rzadki w tak pięknym stanie, gwarancja Falkowski.

Fi.1
4 000 PLN
28382

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR - "Dojdziemy", znaczek za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie; wydano ich 1000 szt. - tu jeden z ostatnich numerów 970; taki sam karnet wystawiono 6 kwietnia 2011 na aukcji w Nowym Jorku za 2500$; gwarancja.

Fi.1
1 000 PLN
28383

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, seria czysta w pięknym stanie, unikalna w takich samych narożnych lewych dolnych czworoblokach.

Fi.1-9
4 000 PLN
28384

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie numer 963 bardzo ładny stan - wydano ich tylko 1000 szt.


800 PLN
28385

1942 (?) III Rzesza, formularz niemieckiej poczty polowej z sygnaturą 504, czysty w idealnym stanie zachowania.


10 PLN