Page:
Postal stationery
Poz# Features Catalog Description Actual price
20628
Fi.Cp97-98

1947 komplet kart pocztowych wydanych dla uczczenia ofiar pomordowanych przez Niemców w Oświęcimiu, ostemplowanych pamiątkowo 14 i 16.6.

50 PLN
24051
Fi.Cp24

1900 dwujęzyczna, w tym w języku polskim, całostka z opłaconą odpowiedzią.

60 PLN
24052
Fi.Fp

1901 kartka urzędowa ze Łańcuta do Grodziska, specjalna karta formularz do korespondencji urzędowej z napisem "Karta listowa bezpłatna", stempelek "EX OFFO. / Sprawa urzędowa".

100 PLN
24053
Fi.Cp22

1904 całostka trójjęzyczna.

10 PLN
24054
Fi.Cp1I

1918 NADRUK MOCNO PRZESUNIĘTY, wydanie warszawskie, karta 15 fen/7,5 z nadrukiem mocno przesuniętym w prawo; słabszy stan zachowania; gwarancja Schmutz;

karta 15 fen/10; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 13;

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

600 PLN
24055
Fi.Cp2I

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 6, gwarancja Pelczar.

30 PLN
24056
Fi.Cp2I

1918 NADRUK UKOŚNY, wydanie warszawskie, karta 15 fen/10 z nadrukiem ukośnym; słabszy stan zachowania; gwarancja Schmutz;

karta 15 fen/10 wysłana 15.12. z Warszawy do Żyrardowa, pełny tekst na odwrocie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 6; dobry stan zachowania;

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

1 400 PLN
24057
Fi.Cp2I

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 21.

50 PLN
24058
Fi.Cp2I

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 6, prawa kropka w drugiej linii kropkowanej wydłużona i ukośnie skierowana w górę.

50 PLN
24059
Fi.Cp2II

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 21.

50 PLN
24060
Fi.Cp2II

1918 wydanie warszawskie, karta 15 fen/10; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 1; dobry stan zachowania.

50 PLN
24061
Fi.Cp2II

1918 wydanie warszawskie, karta 15 fen/10; karta ostemplowana grzecznościowo 24.11 w Warszawie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 1; dobry stan zachowania.

30 PLN
24062
Fi.Cp3IA

1918 wydanie warszawskie, część z opłaconą odpowiedzią karty podwójnej 15 fen/7,5 z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2,5 fen; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 8 (proponowana przez nich wycena 550.-); słabszy stan zachowania (przebarwienia).

120 PLN
24063
Fi.Cp4a

1918 wydanie lubelskie, całostka typu 1 na kartonie szarym.

120 PLN
24064
Fi.Cp4a

1918 wydanie lubelskie, całostka typu 1 na kartonie szarym, gwarancja Jendroszek.

150 PLN
24065
Fi.Cp4ay-by

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 15 hal na kartonie brązowoszarym z nadrukami w kolorze czerwonobrązowym i brązowoczerwonym typu 1 (opis patrz "Przegląd Filatelistyczny 3/2014), czyste (Fi.240.-).

180 PLN
24066
Fi.Cp5y

1918 wydanie lubelskie, karta na kartonie żółtobrunatnym.

120 PLN
24067
Fi.Ca2

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy w języku niemieckim z nadrukiem typu 23 przeznaczonym dla adresu przesyłowego Ca3 przedrukowany pomyłkowo na adresie Ca2, rzadkie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

2 000 PLN
24068
Fi.Ca2

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy z częścią na pobranie z nadrukiem typ 6, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

1 000 PLN
24069
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy w języku niemieckim, polskim i rosyjskim z częścią na pobranie z nadrukiem typ 33, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

800 PLN
24070
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy z częścią na pobranie z nadrukiem typ 20, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

800 PLN
24071
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy z częścią na pobranie z nadrukiem typ 34, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

800 PLN
24072
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy z częścią na pobranie z nadrukiem typ 14, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

800 PLN
24073
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy w języku niemieckim z częścią na pobranie z nadrukiem typ 33, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

800 PLN
24074
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy z częścią na pobranie z nadrukiem typ 20, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

800 PLN
24075
Fi.Ck6

1919 koperta z wydrukowanym znakiem opłaty.

80 PLN
24076
Fi.Cp8I-II

1919 wydanie krakowskie, rzadka całostka z nadrukiem typu 58, do kartki dołączona metryczka autorstwa prof.St.Miksteina z wymiarami nadruku i opisem typu; uwaga! wpisany przedwojenny numer całostki - "Kartka Nr.7" (aktualnie Cp.8II); bardzo dobry stan zachowania (minimalne, praktycznie niezauważalne drobne przebarwienia);

rzadka całostka z nadrukiem typu 3, do kartki dołączona metryczka autorstwa prof.St.Miksteina z wymiarami nadruku i opisem typu; uwaga! wpisany przedwojenny numer całostki - "Kartka Nr.7" (aktualnie Cp.8I); bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie minimalne, punktowe, praktycznie niezauważalne drobne przebarwienia);

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

2 000 PLN
24077
Fi.Cp12II

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96; koniczynka zamiast rombu, jedynka w nominale bez chorągiewki, podniesiona kropka, gwarancja Korszeń.

70 PLN
24078
Fi.Cp12II

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96 - koniczyna zamiast rombu i podniesiona kropka.

70 PLN
24079
Fi.Cp12II

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 96, ozdobnik w kształcie listka koniczyny, kropka po h dużo wyżej niż normalnie; bardzo dobry stan zachowania.

120 PLN
24080
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 33, gwarancja Pelczar.

50 PLN
24081
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 44.

40 PLN
24082
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 42, niewielkie naderwanie z prawej strony.

40 PLN
24083
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem 33 z obiegu pocztowego z Szymbarku, gwarancja Schmutz.

80 PLN
24084
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 65 - przecinek zamiast kropki, gwarancja Pelczar.

50 PLN
24085
Fi.Cp14IIy

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 129.

60 PLN
24086
Fi.Cp14IIy

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 33.

70 PLN
24087
Fi.Cp14IIy

1919 wydanie krakowskie, kartka z nadrukiem typ 44.

40 PLN
24088
Fi.Cp14Ix

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 6.

60 PLN
24089
Fi.Cp15IIxA

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 69, złamanie.

50 PLN