The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 89. Postal stationery

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
20628

1947 komplet kart pocztowych wydanych dla uczczenia ofiar pomordowanych przez Niemców w Oświęcimiu, ostemplowanych pamiątkowo 14 i 16.6.

Fi.Cp97-98
50 PLN
21607

1948 rzadka kartka wydania prowizorycznego z 1944 roku z podobizną Marii Skłodowskiej Curie na filatelistycznej całości wysłanej miejscowo z urzędu pocztowego Poznań 2 dworzec, prawidłowa opłata za ekspres plus polecenie, kartka nie wypisana.

Fi.Cp89, 459, 460
360 PLN
22183

1951 Światowy Tydzień Młodzieży, karta ostemplowana okolicznościowo 21.III w pierwszym dniu obiegu (Myślicki 51 009).

Fi.Cp126
20 PLN
24051

1900 dwujęzyczna, w tym w języku polskim, całostka z opłaconą odpowiedzią.

Fi.Cp24
60 PLN
24052

1901 kartka urzędowa ze Łańcuta do Grodziska, specjalna karta formularz do korespondencji urzędowej z napisem "Karta listowa bezpłatna", stempelek "EX OFFO. / Sprawa urzędowa".

Fi.Fp
100 PLN
24053

1904 całostka trójjęzyczna.

Fi.Cp22
10 PLN
24054

1918 NADRUK MOCNO PRZESUNIĘTY, wydanie warszawskie, karta 15 fen/7,5 z nadrukiem mocno przesuniętym w prawo; słabszy stan zachowania; gwarancja Schmutz;

karta 15 fen/10; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 13;

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

Fi.Cp1I MK
600 PLN
24055

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 6, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp2I
30 PLN
24056

1918 NADRUK UKOŚNY, wydanie warszawskie, karta 15 fen/10 z nadrukiem ukośnym; słabszy stan zachowania; gwarancja Schmutz;

karta 15 fen/10 wysłana 15.12. z Warszawy do Żyrardowa, pełny tekst na odwrocie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 6; dobry stan zachowania;

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

Fi.Cp2I MK
1 400 PLN
24057

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 21.

Fi.Cp2I
50 PLN
24058

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 6, prawa kropka w drugiej linii kropkowanej wydłużona i ukośnie skierowana w górę.

Fi.Cp2I
50 PLN
24059

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 21.

Fi.Cp2II
50 PLN
24060

1918 wydanie warszawskie, karta 15 fen/10; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 1; dobry stan zachowania.

Fi.Cp2II
50 PLN
24061

1918 wydanie warszawskie, karta 15 fen/10; karta ostemplowana grzecznościowo 24.11 w Warszawie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 1; dobry stan zachowania.

Fi.Cp2II
30 PLN
24062

1918 wydanie warszawskie, część z opłaconą odpowiedzią karty podwójnej 15 fen/7,5 z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2,5 fen; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 8 (proponowana przez nich wycena 550.-); słabszy stan zachowania (przebarwienia).

Fi.Cp3IA
120 PLN
24063

1918 wydanie lubelskie, całostka typu 1 na kartonie szarym.

Fi.Cp4a
120 PLN
24064

1918 wydanie lubelskie, całostka typu 1 na kartonie szarym, gwarancja Jendroszek.

Fi.Cp4a
150 PLN
24065

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 15 hal na kartonie brązowoszarym z nadrukami w kolorze czerwonobrązowym i brązowoczerwonym typu 1 (opis patrz "Przegląd Filatelistyczny 3/2014), czyste (Fi.240.-).

Fi.Cp4ay-by
180 PLN
24066

1918 wydanie lubelskie, karta na kartonie żółtobrunatnym.

Fi.Cp5y
120 PLN
24067

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy w języku niemieckim z nadrukiem typu 23 przeznaczonym dla adresu przesyłowego Ca3 przedrukowany pomyłkowo na adresie Ca2, rzadkie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Ca2
2 000 PLN
24068

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy z częścią na pobranie z nadrukiem typ 6, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Ca2
1 000 PLN
24069

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy w języku niemieckim, polskim i rosyjskim z częścią na pobranie z nadrukiem typ 33, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Ca3
800 PLN
24070

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy z częścią na pobranie z nadrukiem typ 20, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Ca3
800 PLN
24071

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy z częścią na pobranie z nadrukiem typ 34, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Ca3
800 PLN
24072

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy z częścią na pobranie z nadrukiem typ 14, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Ca3
800 PLN
24073

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy w języku niemieckim z częścią na pobranie z nadrukiem typ 33, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Ca3
800 PLN
24074

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy z częścią na pobranie z nadrukiem typ 20, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Ca3
800 PLN
24075

1919 koperta z wydrukowanym znakiem opłaty.

Fi.Ck6
80 PLN
24076

1919 wydanie krakowskie, rzadka całostka z nadrukiem typu 58, do kartki dołączona metryczka autorstwa prof.St.Miksteina z wymiarami nadruku i opisem typu; uwaga! wpisany przedwojenny numer całostki - "Kartka Nr.7" (aktualnie Cp.8II); bardzo dobry stan zachowania (minimalne, praktycznie niezauważalne drobne przebarwienia);

rzadka całostka z nadrukiem typu 3, do kartki dołączona metryczka autorstwa prof.St.Miksteina z wymiarami nadruku i opisem typu; uwaga! wpisany przedwojenny numer całostki - "Kartka Nr.7" (aktualnie Cp.8I); bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie minimalne, punktowe, praktycznie niezauważalne drobne przebarwienia);

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

Fi.Cp8I-II
2 000 PLN
24077

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96; koniczynka zamiast rombu, jedynka w nominale bez chorągiewki, podniesiona kropka, gwarancja.

Fi.Cp12II
70 PLN
24078

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96 - koniczyna zamiast rombu i podniesiona kropka.

Fi.Cp12II
70 PLN
24079

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 96, ozdobnik w kształcie listka koniczyny, kropka po h dużo wyżej niż normalnie; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp12II
120 PLN
24080

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 33, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp14IIx
50 PLN
24081

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 44.

Fi.Cp14IIx
40 PLN
24082

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 42, niewielkie naderwanie z prawej strony.

Fi.Cp14IIx
40 PLN
24083

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem 33 z obiegu pocztowego z Szymbarku, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp14IIx
80 PLN
24084

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 65 - przecinek zamiast kropki, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp14IIx
50 PLN
24085

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 129.

Fi.Cp14IIy
60 PLN
24086

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 33.

Fi.Cp14IIy
70 PLN
24087

1919 wydanie krakowskie, kartka z nadrukiem typ 44.

Fi.Cp14IIy
40 PLN