The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 88. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11217

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list polecony wysłany 7.10 z miejscowości Grodziec do miejscowości Zalesie Bialskie, datownik odbiorczy Biała Podlaska i unikalny z terenu Generalnego Gubernatorstwa stempelek cenzury ZENSIERT; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.746, 515, 519
200 PLN
11464

1939 pierwszy okolicznościowy kasownik, przygotowany z okazji utworzenia GG.

Fi.1
40 PLN
11465

1939 I wydanie przedrukowe, seria znaczków na kopercie ostemplowana 26.1.1940 w Krakowie.

Fi.1-13
40 PLN
11466

1939 wydanie przedrukowe dla wschodnich obszarów okupowanych, kompletna seria stemplowana na liście z Warszawy 14.2.40 adresowanym do Gniezna.

Fi.1-13
90 PLN
11467

1939-1943 zestaw serii kasowanych (Fi.200.-).

Fi.1-13, 40-65, 89-95, 104, D1-4
120 PLN
11468

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 790.-; Mi. ponad 380 euro).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
600 PLN
11469

1939-45 komplet wydań znaczków Generalnego Gubernatorstwa wraz ze znaczkami urzędowymi i znaczkami dopłaty.

Fi.1-125, D1-4, U1-36
600 PLN
11470

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe, a także znaczki opłaty radiowej (Fi. ponad 1460.-).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
1 100 PLN
11471

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza, formularz kartkowy o sygnaturze Din A6 opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłany 15.I.1940 z Warszawy do Aleksandrowa Kujawskiego; kasownik prowizoryczny - polski przedwojenny wirnik.

Fi.7
100 PLN
11472

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e".

Fi.Cp2I
70 PLN
11473

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "długie e", wysłana 2.2.1940 z Radomia do Biecza, prawidłowo użyta całostka z krótkiego okresu podwyższonej taryfy; idealny stan zachowania (Mi.90 euro).

Fi.Cp2II
100 PLN
11474

1939 całostka z hasłem propagandowym H i sygnaturą VI-1938, na odwrocie dwa ślady po podlepkach.

Fi.Cp3II
25 PLN
11475

1939 prekursor, znaczek Rzeszy użyty na terenie GG w okresie poprzedzającym wprowadzeniem własnych znaków opłaty, znaczek za 25 fen (50 gr) na liście wysłanym z Częstochowy do Łodzi opłaconym według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940); zwraca uwagę prowizoryczny jednowierszowy kasownik (bez daty) - Tschenstochau; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.522 
160 PLN
11476

1939 zagraniczna karta pocztowa wysłana 26.XI z miejscowości Arad w Rumunii do Warszawy; znaczek uszkodzony.


20 PLN
11477

1939 kartka ze stemplem agencji pocztowej z Radomska.


25 PLN
11478

1939 karnet okolicznościowy z Krakowa z okazji powołania gubernatora dla terenów Generalnego Gubernatorstwa.


45 PLN
SOLD
11479

1940 miejscowo wysłana złożona klepsydra z Krakowa.

Fi.2
50 PLN
11480

1940 list polecony z Niska do Stalagu XIIIA koło Norymbergi, na odwrocie stempel odbiorczy Norymbergi.

Fi.9, 10
50 PLN
11481

1940 ekspresowy list polecony z Krakowa do Czechosłowacji, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.9, 10, 12
160 PLN
11482

1940 kartka z Klemensowa 16.3.40 do Poznania na polskiej przedwojennej całostce.

Fi.11
250 PLN
11483

1940 wydanie przedrukowe, podstawowa seria (28 znaczków), trzy znaczki dopłaty z gwarancją.

Fi.14-39
220 PLN
11484

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami kasowana na wycinkach; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.14-39
250 PLN
11485

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Fi.150.-), na podlepce, gwarancja i opis.

Fi.14I
120 PLN
11486

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.120 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
240 PLN
11487

1940 II wydanie przedrukowe, 50 gr - frankatura pojedyncza, list z Warszawy do obozu Lützelflüh dla internowanych żołnierzy polskich w Szwajcarii, zalepki i stempelki cenzury niemieckiej i szwajcarskiej, pieczątka szwajcarskiego cenzora 354, dodatkowo stempel "Zuzustellen Feldpostdirektion"; całość w dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji).

Fi.15
160 PLN
11488

1940 wydanie przedrukowe, znaczek z błędem występującym w niewielkiej części nakładu na poz.95 "wyrostek na poziomej belce prawej 4" użyty na miejscowym liście poleconym wysłanym 12.10 w Radomiu (Mi.200 euro), znaczki ostemplowane rzadkim kasownikiem okolicznościowym RADOMER HERBSTMESSE z wyróżnikiem "b" (Fi.400.-); piękny list w ekskluzywnym stanie mogący ozdobić każdy specjalizowany zbiór GG; gwarancja Schmutz.

Fi.18 B6, 30, 35
Mi.18I, 30, 35 
1 200 PLN
11489

1940 II wydanie przedrukowe, 4 gr - frankatura mieszana, list wysłany 11.9.1941 z Krakowa do Rabki, walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.18, 42
40 PLN
11490

1940 wydanie przedrukowe, znaczek z błędem "prawa cyfra 4 zakończona szpicem".

Fi.18B4
10 PLN
11491

1940 Urodziny A.Hitlera, specjalne pamiątkowe karty (obie odmiany), ofrankowane znaczkami za 50/50 gr z dużym i małym odstępem nadruku, ostemplowane okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

Fi.24I-II; 3
100 PLN
11492

1940 specjalne wydanie okolicznościowe Deutsche Post Osten, przygotowane z okazji zawodów narciarskich rozegranych w Zakopanem.

Fi.30; 2
50 PLN
11493

1940 II wydanie przedrukowe, 12 gr (mały odstęp) - frankatura wielokrotna, parka pozioma na miejscowym liście przesłanym 20.VIII w miejscowości Skała, prowizoryczny ramkowy kasownik SKALA, datę 20 SRP.1940. dostawiono datownikiem biurowym; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.33II
160 PLN
11494

1940 widoki zabytkowych budowli (I), 6 gr - frankatura pojedyncza, druki wysłane 19.XII.41 z Warszawy do placówki lokalnej Rady Głównej Opiekuńczej - Komitetu Opiekuńczego w Falenicy; dobry stan zachowania.

Fi.40
30 PLN
11495

1940 przesyłka zagraniczna do Szwecji, ofrankowany formularz kartkowy definitywny o sygnaturze C154 Din A6 wysłany do Sztokholmu, nadany w pośrednictwie Susiec (fioletowy prostokątny stempelek), znaczki skasowano 29.III w Tomaszowie Lubelskim, czerwony stempel cenzury Wehrmachtu, dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (karta poziomo i pionowo zgięta).

Fi.40, 45
300 PLN
11496

1940 widoki zabytkowych budowli (I), seria czysta, bardzo dobry stan zachowania (Fi.65.-).

Fi.40-51
50 PLN
11497

1940 list z Warszawy do Krzeszowic, znaczek stemplowany wirnikiem, znaczek opłaty sądowej, koperta przycięta z boku.

Fi.45
80 PLN
11498

1940 widoki zabytkowych budowli (I), 24 gr - frankatura pojedyncza, list wysłany 14.2.41 z Krakowa do Wiednia, tam przekierowany do domu opieki społecznej, na odwrocie zalepki wiedeńskiej kontroli dewizowej z odciśniętym 15.II datownikiem i datownik odbiorczy z 17.2; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.45
80 PLN
11499

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecką Czerwony Krzyż, 12+8 gr - frankatura pojedyncza, prawidłowo opłacona miejscowa karta pocztowa, przesłana w Warszawie, datownik odbiorczy z 19.VII.

Fi.52
40 PLN
11500

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria ostemplowana kasownikami obiegowymi.

Fi.52-55
60 PLN
11501

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria ostemplowana kasownikiem okolicznościowym.

Fi.52-55
50 PLN
11502

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria czysta (Fi.70.-).

Fi.52-55
60 PLN