The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 85. Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
28391

1918 środek katalogu prac konkursowych na Marki Polskie zorganizowanego z inicjatywy Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego; zawiera 144 projekty, trzydziestu dwóch autorów, na trzydziestu pięciu stronach, w tym nagrodzone prace: E.Bartłomiejczyka, W.Husarskiego, J.Toma i E.Trojanowskiego; jak zwykle brak strony 8, ale dodatkowo trzynaście kolorowych odbitek projektów wybranych przez Komisję Konkursową; wydano go w czterech wersjach kolorów niebieskiej, czarnej, zielonej i brązowej; tu rzadka w kolorze zielonym z minimalną ceną wywoławczą nieco poniżej 9 zł. za projekt.

Fi.1
1 200 PLN
28392

1918 ZNACZKI DZIELONE, wydanie obiegowe austriackiej poczty polowej z podobizną cesarza Franciszka Józefa, połówka znaczka za 30 hal. użyta kilka dni po wyzwoleniu w Olkuszu, do tej pory odnotowano w Olkuszu użycie znaczka dzielonego za 2 Kr., gwarancja Krawczyk.

Fi.34
75 PLN
28393

1918 współkursory - prawdopodobnie najpóźniejsza austriacka karta pocztowa bez przedruku użyta w wolnej Polsce!!! wysłana 28.VII.1919 z miejscowości Uhnów (powiat Rawa Ruska, dyrekcja Lwowska) do obozu jeńców ukraińskich w Przemyślu (Pikulice?), stempelek cenzury wojskowej w Przemyślu i najpewniej cenzura obozowa - duża odręcznie wpisana litera "C"; po wycofaniu 20.I.1919 z obiegu wszystkich austriackich znaczków i całostek jeszcze przez pewien okres były one używane na obszarze dyrekcji Lubelskiej; w Galicji używano ich bardzo krótko i to głównie w wewnętrznym obrocie pocztowym na skarcie; prywatnych przesyłek z oryginalnego obiegu w drugim kwartale 1919 roku się nie spotyka - tu oferowana karta, co ciekawsze przybliżająca bardzo słabo udokumentowane zagadnienie obozów dla jeńców z czasów wojny polsko-ukraińskiej, jest niewątpliwie unikalna; wspaniały walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


2 000 PLN
28394

1918 prekursory, przekaz pieniężny z Frysztatu (Zaolzie) 3.12.18 do Czech opłacony znaczkami austriackimi.


301 PLN
SOLD
28395

1918 prekursory, przekaz paczkowy ze Złoczów 2.12.18 do Lwowa opłacony znaczkami austriackimi.


220 PLN
28396

1918 prekursory, przekaz pieniężny z Bogumina (Zaolzie) 5.12.18 do Czech opłacony znaczkami austriackimi.


220 PLN
SOLD
28397

1918 prekursory, kartka z Wadowic 30.12.18 do Sądowej Wiszni opłacona znaczkami austriackimi mającymi moc obiegową do 20.1.19, co rzadkie porto z krótkiego okresu podwyższonej taryfy między 16.12.1918 - 7/8.01.1919, widokówka Wielki dwór w Frydrychowicach koło Wadowic.


450 PLN
28398

1918 prekursory, przekaz pieniężny z Baranowa 30.12.18 do Czechosłowacji, znaczek dopłaty użyty jako znaczek opłaty, adnotacje i korekty kontroli pocztowej.


240 PLN
28399

1919 KRAKÓW - wydanie Komisji Rządzącej, znaczki za 2, 20, 50 f. na wycinku ze skartu, unieważnione rzadkim kasownikiem rusztowym z Krakowa.

Fi.55, 61, 63
Mi.54, 60, 62 
40 PLN
28400

1919 przekaz pieniężny z Luszowic do Krakowa, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem porta z urzędu pocztowego Kraków 11 w Dębnikach.

Fi.55, 61, 65
Mi.54, 60, 64
530 PLN
SOLD
28401

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria czysta (Fi.130.-), najdroższy znaczek za 6 hal. gwarancja Falkowski.

Fi.55-65
Mi.54-64
90 PLN
28402

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria w czworoblokach, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64
350 PLN
28403

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria w czworoblokach, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64
280 PLN
28404

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria kasowana (Fi.100.-), najdroższy znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
80 PLN
28405

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria lokalnie ząbkowana, znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64 
240 PLN
28406

1919 wydanie Komisji Likwidacyjnej, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64 
75 PLN
28407

1919 wydanie Komisji Rządzącej, narożny znaczek za 3 hal. z błędem "lekko uszkodzone C w POCZTA", gwarancja Landre, Berbeka.

Fi.56 B
Mi.55 
30 PLN
28408

1919 wydanie Komisji Rządzącej, marginesowy znaczek za 3 hal. z błędem "przekreślony rysunek", znaczek nie jest złamany - to pęknięcie (uszkodzenie) formy, gwarancja i opis Berbeka.

Fi.56 B
Mi.55 
80 PLN
28409

1919 wydanie Komisji Rządzącej, parka znaczków za 5 h., lewy z błędem "y połączone z białą ramką", a prawy z błędami "plamka nad lewym szponem orła" i "h połączone z obwódką lewej tarczy", gwarancja Berbeka.

Fi.57 B+B
Mi.56 
60 PLN
28410

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek ze spektakularną, powtarzalną tylko w części nakładu usterką w postaci plamy na literą Z w wyrazie POCZTA.

Fi.58
Mi.57
150 PLN
28411

1919 wydanie Komisji Rządzącej, prywatnie perforowany znaczek za 6 h. z błędem "kolec na lewym skrzydle orła", gwarancja Landre.

Fi.58 B1
Mi.57 
200 PLN
28412

1919 wydanie Komisji Rządzącej, list polecony z Krakowa 9.5.19 do Mszany Dolnej, rzadka na korespondencji parka znaczków za 6 hal., gwarancja Krawczyk.

Fi.58, 77A
Mi.57, 69
700 PLN
SOLD
28413

1919 wydanie Komisji Rządzącej, prywatnie perforowany znaczek za 10 h. z błędem - po wykonaniu perforacji poziomej arkusz zgiął się skośnie do góry, wykonywana potem perforacja pionowa jest skośna poniżej tego zagięcia, bardzo rzadkie, podwójna gwarancja Berbeka.

Fi.59 B
Mi.58 
120 PLN
28414

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 15 h. z błędem "zalany napis POLSKA", w prawej cyfrze 5 wypadł z papieru węgielek, gwarancja Berbeka.

Fi.60 MK
Mi.59 
40 PLN
28415

1919 kartka polecona o charakterze filatelistycznym z Przemyśla do Wiednia, stempel cenzury wojskowej w Krakowie, opłata powyżej taryfy pocztowej.

Fi.60-62, Cp16
Mi.59-61
100 PLN
SOLD
28416

1919 kartka polecona o charakterze filatelistycznym z Przemyśla do Wiednia, z tyłu nie wypisana, stempel odbiorczy na froncie.

Fi.61
Mi.60
100 PLN
SOLD
28417

1919 wydanie Komisji Rządzącej, narożny znaczek za 20 h. z błędem na poz.100 "uszkodzona lewa cyfra 0", gwarancja Landre, Berbeka.

Fi.61 B
Mi.60 
40 PLN
28418

1919 wydanie Komisji Rządzącej, bardzo rzadka próba znaczka za 25 hal. w kolorze szaroniebieskim na papierze białym gładkim grubym (Fi.3200.-), ślad po podlepce w formie lekkiej prześwitki, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.62 P6z
Mi.61
2 000 PLN
28419

1919 wydanie Komisji Rządzącej, bardzo rzadka próba znaczka za 25 hal. w kolorze fioletowym, podlepka, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.62P5
2 400 PLN
28420

1919 wydanie Komisji Rządzącej, bardzo rzadka próba znaczka za 25 hal. w kolorze szaroniebieskim, ciężka podlepka, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.62P6
2 400 PLN
28421

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 3 hal. w kolorze ciemnopomarańczowym, gwarancja.

Fi.73 P4
Mi.65
100 PLN
28422

1919 wydanie w walucie koronowej, cięta seria.

Fi.73-84A
Mi.65-76
180 PLN
28423

1919 wydanie w walucie koronowej, seria cięta.

Fi.73-84A
Mi.65-76
240 PLN
28424

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta (Fi.400.-).

Fi.73-84A
Mi.65-76 
320 PLN
28425

1919 wydanie w walucie koronowej, kasowana seria cięta (Fi.120.-).

Fi.73-84A
Mi.65-76 
100 PLN
28426

1919 wydanie w walucie koronowej, seria ząbkowana.

Fi.73-84B
Mi.77-88
90 PLN
28427

1919 wydanie w walucie koronowej, parka bez perforacji pionowej pomiędzy znaczkami oraz marginesem, gwarancja.

Fi.73B
Mi.77
75 PLN
28428

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek bez perforacji pionowej na marginesie.

Fi.73B
30 PLN
28429

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka w kolorze brązowawopomarańczowym, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.73P3
Mi.65P
70 PLN
28430

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka w kolorze ciemno pomarańczowym, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.73P4
Mi.65P
70 PLN