The new auction will start soon

Auction 84. PoW Woldenberg camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
21117

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, jedna z trzech najrzadszych odmian tego wydania - znaczek w kolorze ochrowobrązowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim, niekatalogowany w Fischerze ani przez Machowskiego, w handlu rzadko spotykany, bardzo ładny stan, gwarancja z opisem odmiany koloru - ochrowobrązowy Schmutz.

Fi.IIIau
3 500 PLN
21118

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze w kolorze ciemnobrązowym na papierze u (nakład 1.900 sztuk), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIIau
120 PLN
21119

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 na obiegowej kartce, gwarancja i oznaczenie.

Fi.IIIax2
465 PLN
SOLD
21120

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze z3 (nakład 1200 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.IIIaz3
280 PLN
21121

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze szarooliwkowym na papierze x2 (nakład 180 sztuk), znaczek z bardzo rzadko występującą usterką druku w postaci "gwoździa" - drobnej cząstki stałej, która dostała się na matrycę znaczka i objawia się w postaci jej odbitki w postaci plamy i nie odbitym wokół obrazku znaczka, takie usterki druku są niezwykle rzadkie i ciekawe, znane na pojedynczych egzemplarzach, znaczek posiada nieznaczne ubytki papieru na całej powierzchni spowodowane niewłaściwym siłowym odklejaniem, brak prześwitek, bardzo ciekawy egzemplarz o doskonałej prezencji mimo drobnego uszkodzenia powierzchni odwrotnej strony znaczka w dobrym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIcx2
1 800 PLN
21122

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim u (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis według Machowskiego (2s) Schmutz.

Fi.Iau
350 PLN
21123

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze z2 (nakład 300 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.Iaz2
300 PLN
21124

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szarym gładkim bibułkowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1ay1
160 PLN
21125

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1ay1
100 PLN
21126

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.1ay1
180 PLN
21127

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1ay1
100 PLN
SOLD
21128

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1ay1
180 PLN
21129

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze z2 (nakład 259 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1az2
280 PLN
21130

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, kasowany na wycinku znaczek w kolorze ciemnoniebieskim na papierze białym gładkim cienkim (nakład 211 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1cx2
600 PLN
21131

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, dwa znaczki w kolorze jasnozielonym na papierze białym gładkim cienkim, pierwszy ze znacznymi ubytkami rysunku, drugi skrajnie różny oddzielnie katalogowany przez Manfreda G.Hebera w jego Katalogu Poczt Obozowych jako odmiana 1.2.4.3. na cieńszym szarawym szorstkim papierze, duża ilość tłuszczu w farbie znacznie zmieniła kolor znaczka, bardzo ciekawe do specjalizacji, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2ax2
600 PLN
21132

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, kasowany na nieoryginalnym wycinku znaczek w kolorze ciemnozielonym na papierze białym gładkim cienkim (nakład 276 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2bx2
300 PLN
21133

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze u szaroniebieskim gładkim średnim (nakład zaledwie 193 sztuk!), gwarancja i oznaczenie.

Fi.3au
750 PLN
21134

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, kasowany na wycinku znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze szarym gładkim bibułkowym (nakład 217 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3ay1
600 PLN
SOLD
21135

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze bibułkowym y1 (nakład 217 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.3ay1
650 PLN
21136

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze bibułkowym y1 (nakład 217 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3ay1
650 PLN
21137

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze y2 (nakład 208 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3ay2
650 PLN
21138

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze w kolorze ciemnobrązowym na papierze y2 (nakład 208 sztuk), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3ay2
600 PLN
21139

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, UNIKAT - niekatalogowana odmiana; znaczek wydrukowany omyłkowo w kolorze ciemnobrązowym (powinien być wyraźnie inny - lilabrązowy oznaczany jako 3cz3) na papierze żółtawym pionowo żeberkowanym grubym - to jedyny znany dotąd egzemplarz w tym kolorze spośród wszystkich 127 szt. wydrukowanych na tym papierze (z3), żeberkowanie wyraźnie widoczne na skanie od strony rysunku; ze zbioru członka Obozowej Komisji Pocztowej Stanisława Megiela, gwarancja i opis 3IIaz3 Schmutz.

Fi.3az3
15 000 PLN
21140

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze lilabrązowym na papierze x2 (nakład 953 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.3cx2
250 PLN
21141

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze lilabrązowym na papierze x2 (nakład 953 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3cx2
150 PLN
SOLD
21142

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze żółtobrązowym na papierze u (nakład 1158 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3eu
180 PLN
21143

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze żółtobrązowym na papierze u (nakład 1158 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3eu
100 PLN
SOLD
21144

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze jasnobrązowym na papierze u (nakład 981 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.3fu
220 PLN
21145

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, trzy znaczki w różnych odcieniach koloru karminowego na papierach z grupy białych gładkich cienkich o różnej sztywności, pierwszy bardzo rzadki w intensywnej barwie na sztywnym i nieco szorstkim papierze, drugi popularny, trzeci rzadszy o odcieniu różowym; w Katalogu Poczt Obozowych Manfreda G.Hebera pierwszy jest katalogowany jako najcieńszy w grupie sztywnych 1.4.1.3. (w sumie 149 sztuk), dwa pozostałe w grupie odmian 1.4.2., gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4ax2
1 500 PLN
21146

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze karminowym na papierze bibułkowym y1 (nakład 1376 sztuk), gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.4ay1
120 PLN
21147

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze karminowym na papierze bibułkowym y1 (nakład 1376 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.4ay1
130 PLN
21148

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze cynobrowym na papierze x2 (nakład 1067 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.4bx2
180 PLN
21149

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze karminowym, jedyny w wydaniu na papierze szarym pergaminowym (nakład 185 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4by3
1 200 PLN
21150

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnooliwkowym na papierze y2 (nakład 204 sztuki), gwarancja i oznaczenie.

Fi.1dy2
650 PLN
21151

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze w kolorze fioletowoczarnym na papierze x2 (nakład 1.170 sztuk), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.5bx2
200 PLN
21152

1942 Pocztylion drugiego wydania w kolorze ciemnoczerwonym na papierze y1 (nakład 972 sztuki), gwarancja i oznaczenie.

Fi.6bx1
200 PLN
21153

1942 Pocztylion drugiego wydania w kolorze w kolorze jasnoczerwonym na papierze x2 (nakład 949 sztuk), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6cx2
180 PLN
21154

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, znaczki wydane do 15.VI ostemplowane 18.VI na karcie kasownikiem okolicznościowym Zieleńce, gwarancja Krawczyk.

Fi.7, 9, 11ay
120 PLN
21155

1942 150-lecie orderu Virtui Militari, seria czysta z odmianami kolorów i retuszowanym znaczkiem za 10 f. - opis Schmutz, gwarancja Falkowski, Schmutz

Fi.7-11
600 PLN
21156

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, znaczek z retuszowanej kliszy, gwarancja.

Fi.9x1b
120 PLN