The auction will start on 13.11.2020

Auction 83. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9203

1904 wojna rosyjsko-japońska, walki w Korei - widokówka napisana 28.VIII przez Polaka służącego w armii carskiej, wysłana z Harbinu do Mszany Dolnej, pieczęć formacyjna "Okrużn.Sztab Wojenno-Okrużnych Uprawen. Mandżur Armii". Urywek treści "Dziś przyjechałem z Laojanu gdzie armia japońska stoi pod miastem i lada chwila czekają bitwy" i dopisek na końcu: "Jadę do Korej pełnomocnym naczelnikiem oddziału przy armii przedniej".

Dwa dni później 30.VIII, Japończycy rozpoczęli natarcie na 30 kilometrowym froncie na odcinku Liaojung-Mukden w Mandżurii, w wyniku którego armia rosyjska musiała się wycofać. Unikalna przesyłka i wspaniały dokument historyczny.


2 000 PLN
9204

1905 wojna rosyjsko-japońska, karta pocztowa datowana "Sobota 7 stycznia 1905r." (26.XII.1904r. według kalendarza juliańskiego), wysłana ze stacji Biały Jar (Gub.Jenisejska) do Lublina przez Polaka jadącego długo na front; idealnie odciśnięta pieczęć formacyjna "POLOWA PIEKARNIA WOJSKOWA No1" (ПОЛЕВАЯ ВОЕННАЯ ХЛЬБОЕКАРНЯ No1), datownik ambulansu 188 Krasnojarsk - Nowonikołajewsk, kasownik odbiorczy Lublina; urywek treści "Jadę w grudniu, jadę w styczniu. Jadę w 1904 roku, jadę w 1905 roku..."; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


350 PLN
9205

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie (Fi.440.-).

Fi.1-2
360 PLN
9206

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, rzadkie - jako kasowane, seria znaczków na wycinkach (Fi.700.-) unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW".

Fi.1-2
600 PLN
SOLD
9207

1914 zalepka w postaci pieczęci lakowej wydania NKN na cele humanitarne legionistów i Samarytanina.Druk typograficzny z suchym tłoczeniem, gumowana, stan idealny.

Fi.1a
100 PLN
9208

1914 ROSYJSKA OKUPACJA LWOWA - w wyniku ofensywy w Galicji, Rosjanie 3.IX zajęli Lwów - list do Kopenhagi wysłany 23.12 z rosyjskiej poczty polowej nr.114 stacjonującej we Lwowie, znaczki unieważniono datownikiem "POLOW.POCZT.KANT.No114" (ПОЛЕВ.ПОЧТ.КОНТ. Иo114), przesyłkę przez Kijów skierowano do Piotrogrodu do ocenzurowania i dalszej wysyłki; na odwrocie owalny stempelek cenzury i kasownik odbiorczy KJØBENHAVN 22.1.1915; niezwykle ciekawa całość z wczesnego i krótkiego okresu okupacji Lwowa przez wojska rosyjskie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.69 
450 PLN
SOLD
9210

1914 widokówka (port w Rydze) datowana 3.XII, wysłana przez Polaka służącego w armii carskiej ze szpitala w Rydze do Chabarowska, okrągła pieczęć listowa szpitala "Рижцкiй Сводный 2 Госпиталь"; bardzo dobry stan zachowania.


90 PLN
SOLD
9211

1914 POLSKI KOMITET POMOCY SANITARNEJ, bardzo dobrej jakości odbitka dekoracyjnej pieczęci jednej z pierwszych polskich organizacji o charakterze czerwonokrzyskim, powstałej 29.VIII.1914 w Warszawie, mającej za podstawowy cel niesienie pomocy żołnierzom polskim w armii rosyjskiej i ich rodzinom, na widokówce przesłanej do Rewla (Tallina); znaczek skasowany rosyjskim stemplem kamuflażowym z Warszawy - typ 512.12 według Lewina - stosowanym w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, kasownik odbiorczy 13.IX; stemple maskujące tego typu stosowano w okresie zaledwie 3 miesięcy (VIII-X), przesyłki należą do prawdziwych rzadkości; walor w dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ; gwarancja Korszeń.


1 200 PLN
9212

1914 ROSYJSKA OKUPACJA LWOWA - w wyniku ofensywy podjętej w Galicji Rosjanie zajęli 3.IX.1914 Lwów, strona austriacka odbiła miasto 20.VI.1915, dwie przesyłki: z początku i końca tego okresu:

widokówka przedstawiająca Muzeum Przemysłowe we Lwowie datowana 7.9.1914, wysłana do Kijowa, doskonale odciśnięta pieczęć formacyjna "34 ОПОЛЧЕНСКАЯ РАБОЧАЯ РОТА" (34 OCHOTNICZA KOMPANIA ROBOCZA), dwa kijowskie stemple odbiorcze z 9.10; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania;

1915 widokówka przedstawiająca ogólny widok Lwowa wysłana 31.1 za pośrednictwem rosyjskiej poczty polowej (numer nieczytelny) do Charkowa, datownik "ZAPASOWA POLOW. POCZT. KANT." (ЗАПАСНАЯ ПОЛЕВ.ПОЧТ.КОНТ.), pieczęć formacyjna "Командирѣ 9-й ПОТЫ 273-го пѣх. Богодуховскаго полка" (Dowódca 9 kompanii 273 Bogoduchowskiego Pułku Piechoty); kasownik odbiorczy z 15.1; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej z opisem.


1 000 PLN
9213

1914 karta pocztowa z Worochty 4.12.14 z grupy gen. Trzaski - Durskiego do Wiednia, fioletowy stempel POCZTA POLOWA LEGIONÓW / L.2 oraz fioletowy stempel Zensuriert, bardzo rzadka przesyłka z wczesnego okresu Legionów.


150 PLN
9214

1914 karta pocztowa wysłana 2 .12.14 z Budapesztu do Komendy 2 pułku II Brygady Legionów. Treść „Niżej podpisany ma brata w szeregach Polskich legionów i nie wie o nim czy tenże żyje. Prosze zatem Świetną Komendę o łaskawe zawiadomienie mnie czy tenże jest jeszcze żyw i co z nim się stało. Proszący leży obecnie w szpitalu w Budapeszcie. Imię brata Michał Steciuk uczeń szkoły ... z Dublan obok Lwowa. Proszę o ile będzie możliwem zawiadomienie mnie 2 kartkami 1 z adresem do szpitala (jak na odwr str) a drugą do mego pułku (KuK 30 Inf. Reg. 5 komp. Feldpost 63)” Dopisany adres pomocniczy - nazwa Legionów Polskich po węgiersku - Lengyel legion oraz numer poczty polowej 355 (musiała się ta karta przeleżeć bo ta poczta zaczęła działalność 10 stycznia 1915). Datownik BUDAPEST. Bardzo rzadka przesyłka z wczesnego okresu Legionów.


90 PLN
9215

1914 formularz informacyjny (połowa - kompletną zewnętrzna część przesyłki) wysłany z Wiednia 7.12.14 z informacją o rekonwalescencji legionisty do Polskiego Legionu w Krakowie, fioletowe stemple "K.u.k. Rekonvaleszenten - Sammelstelle Rotunde" oraz "Portofreie Dienstsache".


45 PLN
9216

1914 kartka polecona z Brna do Głównej Komendy Polskich Legionów w Jabłonkowie, korespondencja rodziny w sprawie rannego syna.


250 PLN
9217

1914 kartka węgierskiej poczty polowej pisana 27.12.14 z miejscowości Rokemeze przez podoficera St. Breiera z 5. kompanii 2. batalionu 3. pułku II Brygady Legionów, tzw. grupa gen. Trzaska - Durskiego z rejonu walk pod Okemezo do Krakowa, stempel cenzury austriackiej "Zensuriert / Hauptpostamt.".


50 PLN
9218

1915 oblężenie Przemyśla (Fliegerpost Przemyśl), karta w kolorze różowoszarym numerowana maszynowo, stempel lotniczy typ 3, kontrolny IX 54 typ IV, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.14a
800 PLN
9219

1915 Legiony Polskie - formularz wysłany 20.IV za pośrednictwem poczty polowej 118, niespotykany polski stempelek cenzury spełniający równocześnie funkcję pieczęci formacyjnej - "CENZUROWANO/ B,1 P, FELDPOST 118" w fundamentalnej pracy Berka nieopisany!


400 PLN
9220

1915 (?) "II Marine Fliegerabteilung" - list wysłany z bazy lotniczej List na wyspie Sylt przez oficera jednostki wodnosamolotów cesarskiej marynarki wojennej (II Marine Fliegerabteilung) do Bayreuth; stempel pocztowy bazy lotniczej "Kaiserliche Marine Flugstation List a/Sylt"; koperta pionowo zgięta; temat - LOTNICTWO.


100 PLN
9221

1915 widokówka wysłana 24.III przez Polaka służącego w armii carskiej ze szpitala wojskowego w Jałcie do Żyrardowa, okrągła pieczęć szpitala z symbolem czerwonego krzyża "Лазаретъ Временнaго Комитета помощи больнымъ и раненымъ воинамъ в Ялтѣ", datownik odbiorczy z 20.3; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


108 PLN
SOLD
9222

1915 "K.k. Staatsbahn-Krankenzug No 55" formularz poczty polowej, wysłany 16.IX z pociągu szpitalnego przez członka załogi z Pomocniczego Legionu Akademickiego; dekoracyjna całość, wyraźne odbitki stempli formacyjnych, cenzura; temat - CZERWONY KRZYŻ, KOLEJ.


150 PLN
9223

1915 (?) Legiony Polskie - czysta koperta "firmowa" z orłem strzeleckim i napisem "WYDZIAŁ NACZELNY TOW. OPIEKI LEGIONOWEJ KRAKÓW" (Kucharski O.E.8.), dobry stan zachowania.


80 PLN
9224

1915 węgierska karta polowa pisana 17 lutego przez rannego legionistę St. Magierę z 1. batalionu 2. pułku ze szpitala w Budapeszcie do Komendy Legionów Polskich w Wiedniu z prośba o wiadomość o rodzicach, datownik BUDAPEST, granatowy stempel ewidencyjny "PREZYDIUM N.K.N. / Wpłynęło dnia …… 191.. / L. ......... / Załatwiono ......", rzadka pozycja z tego okresu walk.


45 PLN
9225

1915 Legiony Polskie, listownik polowy pisany z domu rekonwalescentow w Rako do Dowództwa 2. pułku Legionów FELDPOSTAMT 355; fioletowy stempel cenzury "K.u.K. MILITERZENSURIER/ SITZDER KOMMISSION: M SZIGED".


45 PLN
9226

1915 Legion Ukraiński - ilustrowany formularz od żołnierza ukraińskiego przebywającego w szpitalu do Ukraińskiej Rady Kultury przesłany miejscowo we Wiedniu; czytelna odbitka czterowierszowego stempla formacyjnego: "K. k. ukrainisches Regiment No.1 Bataillion... Kompanie... / Ц к. 1.полк Українських сїчових стрiльцiв Курінь... Сотня..."; treść pisana po ukraińsku; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


700 PLN
9227

1915 formularz karty pocztowej poczty polowej.


20 PLN
9228

1915 karta polowa wysłana 27.4.15 z pozycji w okopach na zachodnim brzegu Nidy z audytoriatu 1. Brygady do Nowego Targu, datownik ETAPPENPOSTAMT 118 (najpóźniejsze użycie!!).


80 PLN
SOLD
9229

1915 karta pocztowa wysłana z Strażowa 4.12.15 do CUE w Piotrkowie. Treść „Upraszam o wydanie poświadczenia, kiedy syn mój Władysław Bołda, legionista z 2 pułku, 4 kompanii złożył przysięgę i kiedy wstąpił do Legionów. Prośbę moją ponawiam już 5ty i dlatego proszę jak najuprzejmiej ...... wspomniane poświadczenie przysłać na moje ręce.” Na rewersie ciekawy stempel "Oddział poświadczeń przynależności / do Legionów Polskich / Załatwiono dnia ............ 191..... L. .......".


40 PLN
9230

1915 karta polowa wysłana 16.12.15 z "pozycji" na Wołyniu z I.baonu 2. pułku piechoty do Krakowa, datownik K.u.k. FELDPOSTAMT 355, pieczęć formacyjna "Kwat … ...ronu I.Baon. 2.Pulku Leg. Pol., stempel cenzury CENZUROWANO.


55 PLN
9231

1915 widokówka z Sulechowa (Zullichau) niemieckiej poczty polowej nadana w niemieckim ambulansie pocztowym na trasie Halle (Saale) - Poznań do Gostynia.


140 PLN
9232

1915 kartka wysłana z niemieckiej poczty polowej, widokówka "Zagroda w Łowickiem".


15 PLN
9233

1915 list w kopercie poczty polowej wysłany z frontu w Besarabii 8.5.15 do Baden koło Wiednia, datownik K. u. K. FELDPOSTAMT 355, pieczęć formacyjna z orłem "KOMENDA 3-go BATALIONU 2-go PUŁKU I-go POLSKIEGO LEGIONU *", stempel cenzury ZENSURIERT.


90 PLN
SOLD
9234

1915 naśladownictwa nalepek z wizerunkiem orła legionowego na tarczy z napisem "LEGJONISTOM POLSKIM".


40 PLN
9235

1915 oblężenie Przemyśla (Fliegerpost Przemyśl), karta w kolorze zielonkawoszarym numerowana maszynowo, stempel lotniczy typ 1, kontrolny IX 54 typ IV.


200 PLN
9236

1915 oblężenie Przemyśla (Fliegerpost Przemyśl), karta w kolorze różowawoszarym numerowana maszynowo, stempel lotniczy typ 5, kontrolny IX 54 typ II.


250 PLN
9237

1915 oblężenie Przemyśla (Fliegerpost Przemyśl), karta w kolorze zielonoszarym numerowana maszynowo, stempel lotniczy typ 1, kontrolny IX 54 typ IV.


200 PLN
9238

1915 oblężenie Przemyśla (Fliegerpost Przemyśl), karta w kolorze żółtawoszarym numerowana maszynowo, stempel lotniczy typ 1, kontrolny IX 54 typ I.


250 PLN
9239

1915 oblężenie Przemyśla (Fliegerpost Przemyśl), karta w kolorze różowawoszarym numerowana maszynowo, stempel lotniczy typ 3, kontrolny IX 54 typ IV.


300 PLN
9240

1915 naśladownictwo cynkotypia serii nalepek legionowych.


40 PLN
9241

1915 Legiony Polskie, widokówka z dwujęzycznym stemplem formacyjnym "Oddział Poczty Polowej Dep. Wojsk." wysłana 4.04.15 z Piotrkowa do Męciny koło Sącza z bardzo rzadkim datownikiem węgierskiej poczty etapowej 133, która pośredniczyła w przesyłaniu korespondencji legionowej z Piotrkowa do 30 kwietnia 1915 roku. Od 1 maja 1915 obsługę przejęła austriacka poczta etapowa w Piotrkowie.


850 PLN
9242

1915-17 nalepki z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, serie cięta i ząbkowana z pełną oryginalną gumą bez podlepek, cynkografia.


100 PLN
9243

1915-17 nalepki z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, serie cięta trzy wartości na podlepce, ostatnia bez gumy, cynkografia.


25 PLN