Page:
Danzig
Poz# Features Catalog Description Actual price
16107

1807 "GRANDE ARMEE No.16" - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich - 3 Korpus gen.Gudin, list z okresu Księstwa Warszawskiego , z miejscowości Pszczółki (Hohenstein) na obszarze Gdańska - miejsca operowania Legii Północnej, wysłany 3.VI - krótko po kapitulacji Gdańska i triumfalnym wjeździe Napoleona (1.VI), adresowany do Armii Dalmatyńskiej i skierowany do miejscowości Zara (obecnie Zadar w Chorwacji); czysto odbity kasownik nadawczy - No 16 GRANDE ARMEE, piękny stan zachowania, wspaniały walor zarówno do zbiorów poczt wojskowych jak i do zbioru Wolnego Miasta Gdańska.

3 200 PLN
16108

1863 kompletny list do Gdańska wysłany 17/29.V z Sankt Petersburga - dwuobrączkowy datownik nadawczy na odwrocie, przesłany koleją na linii Warszawsko-Petersburskiej do Wilna, a stamtąd Koleją Północną, częściowo przez teren Królestwa Polskiego w kierunku Wierzbołowa na granicy pruskiej, gdzie list przeniesiono do ambulansu relacji EYDKUHNEN-BROMBERG (Ejtkuny-Bydgoszcz) - trzywierszowy stempel kolejowy z datą 30.5 i pruski prostokątny stempel graniczny: "Aus Russland/ Franco" (Feuser +150DM); gdański stempelek nadejścia z 31/5; dobry stan zachowania.

400 PLN
16109

1874 list urzędowy z miejscowości Reda (Rheda) wysłany 14.10 do Wejherowa (Neustadt), wewnątrz pieczęć urzędu pocztowego (z koroną i trąbką pocztową).

60 PLN
16110

Mi.P14 

1901 karta pocztowa wysłana 12.III z Warszawy do Gdańska, znak opłaty unieważniony bardzo ładnie odciśniętym kasownikiem rusztowym, dodatkowy stempelek warszawski i kasownik odbiorczy z 26.3 DANZIG *1* (Wolff 003.0); dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

60 PLN
16111

Mi.K14

1910 sekretnik za 10 Pf ze znakiem wodnym wysłany 18 2 z Gdańska Wrzeszcza do Berlina, dosłany do Holdorf (Mecklenburg), gdzie dotarł 19 2; znak opłaty unieważniony datownikiem Danzig Langfuhr z wyróżnikiem "b" (Wolff 13.0), walor w dobrym stanie zachowania.

30 PLN
16112

1916 formularz do Gdańska wysłany 31.3 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.264.

50 PLN
16113

1917 widokówka wysłana 26.6 z Gdańska jako przesyłka niemieckiej poczty polowej na adres poczty polowej nr.375, datownik nadawczy DANZIG *5m (Wolff 73.0).

40 PLN
16114

1919 dofrankowana karta pocztowa wysłana 27.3 z Gdańska do Berlina, datownik nadawczy DANZIG *5k (Wolff 62.0), adresata nie odnaleziono i po opatrzeniu stosownym stempelkiem "Nicht ermittelt/ P.A.Berlin O.119" zwrócono do nadawcy; dekoracyjna całość w minimalnie słabszym stanie zachowania (przebarwienia).

50 PLN
16115
Fi.6, 17

1920 polecony list firmowy z Gdańska do Auerbach, na odwrocie stempel odbiorczy.

40 PLN
16116
Fi.11

1920 wydanie przedrukowe, narożnikowy znaczek z numerem HAN na marginesie.

120 PLN
16117
Fi.15B

1920 wydanie przedrukowe, narożnikowy znaczek z numerem HAN na marginesie, Fischer 320 pln.

180 PLN
16118
Fi.16, 18

1920 wydanie przedrukowe, 5/30Pf + 25/30Pf - frankatura dwukolorowa, karta pocztowa wysłana 22.1.1921 z urzędu Gdańsk 1 do Regensburga, datownik nadawczy DANZIG *1t (Wolff 099.K); walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

50 PLN
16119
Fi.16-20

1920 wydanie prowizoryczne, seria kasowana, gwarancja Krawczyk.

50 PLN
16120

Fi.16-20

1920 wydanie prowizoryczne, seria czysta w czworoblokach.

160 PLN
16121

Fi.16-20

1920 wydanie prowizoryczne, seria stemplowana i czysta na podlepkach.

35 PLN
SOLD
16122
Fi.17

1920 list z Gdańska do Auerbach.

30 PLN
SOLD
16123
Fi.17

1920 list z Gdańska do Auerbach.

30 PLN
16124
Fi.17

1920 list z Gdańska do Auerbach.

30 PLN
16125
Fi.19 Np
Mi.19 DDII 

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 60/30 Pf. z podwójnym nadrukiem, mocniejszym i słabszym (Mi.100 euro), w pięknym stanie, podwójna gwarancja Krawczyk.

200 PLN
16126

Fi.19Np

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek z podwójnym nadrukiem nowej wartości, gwarancja Mikstein.

250 PLN
16127
Fi.21 B2
Mi.21II 

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 5 fen. z błędem na poz.21 I formy przedrukowej "belka złamana", czysty bez gumy, gwarancja Krawczyk

70 PLN
SOLD
16128
Fi.21-25

1920 wydanie prowizoryczne, seria oryginalnie kasowana, gwarancja Krawczyk.

50 PLN
16129
Fi.23 B2
Mi.23II 

1920 wydanie prowizoryczne, oryginalnie kasowany znaczek za 20 fen. z błędem na poz.21 I formy przedrukowej "belka złamana" (Mi.280 euro), gwarancja Krawczyk.

500 PLN
16130

Fi.26-31

1920 wydanie prowizoryczne, seria czysta w czworoblokach, różne poddruki - tanie odmiany.

400 PLN
16131
Fi.26III-31III
Mi.41I-46I 

1920 wydanie prowizoryczne, oryginalnie kasowana seria z lila poddrukiem w położeniu "łuki w dół" (Fi.1100.-), każdy znaczek gwarancja na kasownik Krawczyk.

1 000 PLN
16132
Fi.27II

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 1.25 Mk./3 Pf., z poddrukiem szpice w dół, oryginalnie kasowany stemplem korkowym (Mi.120 euro), gwarancja Krawczyk

240 PLN
16133

Fi.29III
Mi.44I PFVI 

1920 wydanie prowizoryczne, sześcioblok znaczków za 3 Mk./7.5 Pf., środkowy dolny z poz.97, z błędem "ścięte D w Danzig" (Fi. niekatalogowany), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

240 PLN
16134

Fi.38a

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", czworoblok znaczków za 40 pf., rzadka odmiana w kolorach karminowym i czarnym (Mi.600 euro, Fi.1200.-); ciekawe bo górne nadruki przesunięte są w lewo, a dolne w prawo; gwarancja i opis odmiany Schmutz.

1 000 PLN
16135
Fi.38a

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", znaczek za 40 pf. poz.89, rzadka odmiana w kolorach karminowym i czarnym (Mi.150 euro, Fi.300.-), gwarancja i opis odmiany Schmutz.

250 PLN
16136

Fi.45 B1+B2
Mi.51I+III 

1920 wydanie prowizoryczne na przesyłki lotnicze, czworoblok znaczków za 60/40 Pf., lewy górny z poz.83 z błędem "uszkodzone prawe skrzydło", gwarancja i opis Schmutz; na prawym górnym też błędy: "lekkie uszkodzenie połączenia płatów prawego skrzydła" i katalogowany "spłaszczone prawe 60".

600 PLN
16137

Fi.46 Np
Mi.52 DD 

1920 wydanie prowizoryczne na przesyłki lotnicze, znaczek za 1 mk./40 pf. z podwójnym nadrukiem (Fi.4000.-), opisany przez L.Schmutza w "Przeglądzie Filatelistycznym" 11/2007; w Niemczech spotyka się z rzadka inne nominały (40 i 60 pf.) z tej serii, ale oferowany tu - najrzadszy, sprzedano jedynie do kilku polskich zbiorów, egzemplarz z poz.67 z wyraźnym wzajemnym przesunięciem nadruków, z pełną oryginalną gumą bez podlepki, podwójna gwarancja Schmutz.

3 600 PLN
16138
Fi.Cp1

1920 całostka wydania przedrukowego.

20 PLN
16139
Fi.Cp2
Mi.P3

1920 14.VI wydanie przedrukowe, 10+10 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta (Fi.80.-).

50 PLN
16140
Fi.Cp3

1920 całostka wydania przedrukowego.

20 PLN
16141
Fi.Cp5

1920 całostka wydania przedrukowego.

30 PLN
16142
Fi.Cp6

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/7½ Pf karta, czysta (Fi.50.-).

40 PLN
16143
Fi.Cp6

1920 całostka wydania przedrukowego.

50 PLN
16144
Fi.Cp7

1920 całostka wydania przedrukowego z opłaconą odpowiedzią.

100 PLN
16145
Fi.Cp8
Mi.P7 

1920 wydanie przedrukowe, 10 Pf karta pocztowa wysłana (Fi.70.-) 2.12 z urzędu Gdańsk 5 do Brzegu (Brieg), datownik nadawczy DANZIG *5k (Wolff 62.0).

40 PLN
16146
Fi.Cp8

1920 całostka wydania przedrukowego.

25 PLN