The auction will end on 11.07.2022
The auction ends in:

Auction 82. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1029

1918 wydanie PP/GGW, parka z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błędem "Pocata", podlepki na marginesie, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.7cI B1
Mi.7I
180 PLN
1030

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z błędem "obniżone l", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.7cIB3
Mi.7I
60 PLN
1031

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem drugiej formy na wycinku, lewy znaczek z błędem "odwrócone k", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.7cIIB7, 8I
Mi.7II, 14I
135 PLN
SOLD
1032

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem pierwszej formy, trzecia i czwarta kreska na górze znaczka, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.7cIMK
Mi.7I
80 PLN
1033

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z rzadką usterką prostą chorągiewką cyfry 5, podlepki na marginesie.

Fi.8I
Mi.14I
90 PLN
1034

1918 wydanie PP/GGW, ośmioblok z nadrukiem pierwszej formy z numerem HAN na marginesie, gwarancja Weźranowski.

Fi.8I
Mi.14I
100 PLN
1035

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 100 z usterką "ścięta chorągiewka cyfry 5", gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.8IB
Mi.14I 
50 PLN
1036

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 5/2,5 fen. z przesuniętym w prawo nadrukiem pierwszą formą, z pokazanymi ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę błędami na poz.65 i 66 "uszkodzony brzuszek i chorągiewka cyfry 5", gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.8aI B
Mi.14I 
100 PLN
1037

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 5/2,5 fen. z przesuniętym w lewo nadrukiem pierwszą formą, prawy z opisanymi ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę błędami na poz.30 "uszkodzone t w Poczta i czwarta kreska silnie wcięta od dołu", gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.8aI B
Mi.14I 
100 PLN
1038

1918 wydanie PP/GGW, marginesowy czworoblok znaczków za 5/2,5 fen. z przesuniętym w lewo nadrukiem pierwszą formą, lewy górny z opisanym ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę błędem na poz.69 "uszkodzona a w Poczta", na marginesie widoczny fragment numeru nakładu znaczka podstawowego, gwarancja i opis błędu Schmutz.

Fi.8aI B
Mi.14I 
150 PLN
1039

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 5/2,5 fen. z nadrukiem pierwszą formą, prawy znaczek z błędem na poz.16 "kropka miedzy o a c", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.8aI B2
Mi.14I
60 PLN
1040

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem pierwszej formy, dolny lewy znaczek z błędem "kropka między o i c", nominały na dole, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.8I B2
Mi.14I 
240 PLN
1041

1918 wydanie PP/GGW, wieloblok z nadrukiem pierwszej formy w tym znaczek z błędem "brak trzeciej kreski", dwa numery HAN na marginesie.

Fi.8IB4
Mi.14I
400 PLN
1042

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5/2,5 fen. z nadrukiem drugą formą, z rzadkim błędem nadruku GGW "kropka między n w Gen. i pierwszym a w Warschau", bez podlepki, ale z lekkim zmatowieniem na gumie, liczony jak podlepkowy, gwarancja Korszeń.

Fi.8aII B
Mi.14II 
80 PLN
1043

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5/2,5 fen. z nadrukiem drugą formą, z opisanym ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę rzadkim błędem na poz.70 "ukośna kreseczka z lewej strony litery c" (błąd na tym znaczku to Fi.250.-, 300.- lub 375.-), gwarancja Korszeń.

Fi.8II B
Mi.14II 
175 PLN
1044

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z błędem "Poczto", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.8II B8
Mi.14II
80 PLN
1045

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem - brak nadruku trzeciej i czwartej kreski, gwarancja Korszeń.

Fi.8MK
Mi.14
80 PLN
1046

1918 wydanie PP/GGW, próba typu 2, gwarancja Schmutz.

Fi.8P2
950 PLN
1047

1918 wydanie PP/GGW, próba nadruku z jedną krótką belką zamiast dwóch, odstęp między drugą, a trzecią kreską ponad 3 mm, podlepka na marginesie, gwarancja Mikstein.

Fi.8P2
2 400 PLN
1048

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z nadrukiem pierwszej formy, prawy górny znaczek z błędem "Pocata", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.8aIB1
Mi.14I
60 PLN
1049

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem pierwszej formy, górny prawy znaczek z błędem "Pocata", podlepki na górnym marginesie i dziura, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.8aIB1
Mi.14I
200 PLN
1050

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z nadrukiem pierwszej formy, prawy górny znaczek z błędem "Pocata", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.8aI B1
Mi.14I
60 PLN
1051

1918 wydanie PP/GGW, parka z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błędem "Pocata", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.8aI B1
Mi.14I
60 PLN
1052

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy, lewy znaczek z błędem "kropla między o i c", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.8aIB2
Mi.14I
50 PLN
1053

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z błędem "kropka w P w Poczta", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.8aIB5
Mi.14I
40 PLN
1054

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem pierwszej formy z błędem "prosta chorągiewka cyfry 5", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.8aIB MK
Mi.14I
80 PLN
1055

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem drugiej formy, dolny znaczek z błędem "odwrócone k", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.8aIIB7
Mi.14II
80 PLN
1056

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z błędem "Poczto", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.8aIIB8
Mi.14II
80 PLN
1057

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 5/2,5 fen. z nadrukiem drugą formą, z błędami na poz.86 i 87, "Poczto" i "wykrzyknik", gwarancja z opisem Krawczyk.

Fi.8aII B8+B13
Mi.14II 
400 PLN
1058

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z silnie przesuniętym nadrukiem pierwszej formy, fragmenty sześciu! cyfr 5 z różnych pozycji, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.8aIMK
Mi.14I
160 PLN
1059

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem drugiej formy, lewy znaczek z błędem "podniesione s", znaczek z błędem złamanie praktycznie niewidoczne od frontu znaczka, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.8bIIB6
Mi.14II
60 PLN
1060

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z nadrukiem drugiej formy, górny prawy znaczek z błędem "Poczto", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.8bII B8
Mi.14II
100 PLN
1061

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z błędem "Poczto", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.8bII B8
Mi.14II
100 PLN
1062

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z bardzo silnym abklaczem, gwarancja Schmutz.

Fi.9I
Mi.15I
100 PLN
1063

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem pierwszej formy, gwarancja Korszeń.

Fi.9I
Mi.15I 
25 PLN
1064

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błędem "Pocata", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.9IB1
Mi.15I
100 PLN
1065

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błędem "Pocata", druk na zagięciu arkusza - nie w pełni odbita cyfra 5 i litera P w Poczta na narożnym znaczku (pozostałe fragmenty niedobitej formy znajdują się na rewersie marginesu nad prawym znaczkiem), bardzo ciekawe, gwarancja Berbeka.

Fi.9IB1
Mi.15I 
350 PLN
1066

1918 wydanie PP/GGW, znaczki z nadrukiem pierwszej formy we wszystkich katalogowanych odmianach z nadrukiem GGW; farbą anilinową, półbłyszczącym i silnie błyszczącym, wszystkie znaczki z gwarancją Schmutz, oba droższe z opisem.

Fi.9Ia, b, c
Mi.15I
360 PLN
1067

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy, nadruk GGW farbą anilinową, duża podlepka, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.9aI
Mi.15I
30 PLN
1068

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z nadrukiem pierwszej formy, nadruk GGW farbą anilinową, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.9aI
Mi.15I
600 PLN