The auction will start on 14.04.2023

Auction 82. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
949

1918 seria pomnikowa, znaczek stemplowany kasownikiem prowizorycznym Kutna, gwarancja.

Fi.2
Mi.2
20 PLN
950

1918 seria pomnikowa, znaczek z brzegowym uszkodzeniem rysunku znaczka.

Fi.2
Mi.2
50 PLN
951

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterkami liter o, gwarancja.

Fi.2
Mi.2
20 PLN
952

1918 seria pomnikowa - ŻYCHLIN, znaczek za 5 f./2 gr. ostemplowany rzadkim kasownikiem prowizorycznym w Żychlinie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2
150 PLN
953

1918 seria pomnikowa, stemplowany arkusz sprzedażny z błędami: B1, B2, B3, B4, B5, B6, znakomite jako materiał porównawczy.

Fi.2 B1-6
Mi.2
480 PLN
SOLD
954

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka między nóżkami litery k", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2 B3
Mi.2 
50 PLN
955

1918 BIAŁA, wycinek z listu poleconego, znaczki kasowane stemplem prowizorycznym z Białej Rawskiej.

Fi.2, 3
Mi.2, 3
800 PLN
956

1918 seria pomnikowa, trzy pierwsze znaczki skasowane 16.1.1919 na karcie przedrukowej wydania warszawskiego datownikiem urzędu Warszawa 1 z wyróżnikiem "q"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2-4, Cp2I
50 PLN
957

1918 wydanie pomnikowe, seria.

Fi.2-5
Mi.2-5
100 PLN
958

1918 seria pomnikowa, seria kasowana na wycinkach.

Fi.2-5
50 PLN
959

1918 seria pomnikowa, seria znaczków z nadrukami odwróconymi, znaczek za 5/2 fen. dodatkowo ze znacznie przesuniętym w lewo, mikroskopijny slad podlepki, pozostałe mocniejszymi śladami po podlepkach, ładny stan zachowania, gwarancja firmowa Witkowski Poznań, sygnatura Rachmanow, gwarancja Gryżewski.

Fi.2-5 No
2 400 PLN
960

1918 seria pomnikowa, seria w stemplowanych arkuszach, liczne błędy i usterki; arkusz znaczka za 5 fen,: poz. 5 "duża kropka", poz. 10 "kropka w prawej cyfrze 5", poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 32 "prawa 5 zniekształcona", poz. 45 "podłużna kropka", poz. 52 "prawa 5 przerwane u dołu", arkusz znaczka za 10 fen,: poz. 6 i 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 31 B7 "I zamiast 1", poz. 36 "prawe O otwarte u góry", poz. 45 "podłużna kropka", arkusz znaczka za 25 fen,: poz. 6 "prawa 2 przerwane u góry", poz. 12, 15 i 21 "prawe 2 zniekształcone", poz. 17 "lewe 2 zniekształcone", poz. 38 "obie 5 zniekształcone", arkusz znaczka za 50 fen,: poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 "ścięte z", poz. 25 i 31 "prawe 0 przerwane u góry", poz. 42 "inne zakończenie prawej 5 u dołu", bardzo dobry stan zachowania, znakomite jako materiał badawczy i porównawczy.

Fi.2-5B
Mi.2-5
3 200 PLN
961

1918 seria pomnikowa, seria w czworoblokach, wszystkie dolne prawe znaczki z błędem "Poezta", górne parki z śladem podlepki pomiędzy znaczkami, dolne znaczki, w tym z błędem bez podlepek i ich śladów, rzadki i dekoracyjny zestaw, katalog Fischer 1.435 zł, gwarancja i oznaczenie.

Fi.2-5B1
Mi.2-5
1 080 PLN
SOLD
962

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterką z poz. 15 "uszkodzone cz", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B
Mi.2 
40 PLN
963

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B1
Mi.2
40 PLN
964

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "prawa cyfra 5 z kropką wewnątrz", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B5
Mi.2
70 PLN
965

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B6
Mi.2
100 PLN
966

1918 seria pomnikowa, parka z silnie w poziomie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Miszczak.

Fi.3
Mi.3
90 PLN
967

1918 LUBICZ, wycinek z listu poleconego, znaczki kasowane wierszowym stemplem prowizorycznym z Lubicza.

Fi.3
Mi.3
800 PLN
968

1918 seria pomnikowa, parka z silnie w poziomie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
969

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem w poziomie w lewo, gwarancja Walisch.

Fi.3
Mi.3 
50 PLN
970

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
971

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków za 10f/6 gr. z niekatalogowanymi błędami "uszkodzone k" i "wyszczerbione s".

Fi.3 B
60 PLN
972

1918 seria pomnikowa, stemplowany arkusz sprzedażny z błędami: B1 "Poezta", B2, B3, B4, B6, B7, B8.

Fi.3 B1-4, B6-8
Mi.3
550 PLN
973

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z błędem na poz.20 "kropka pomiędzy nóżkami litery k", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B3
40 PLN
974

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 18 z błędem występującym w niewielkiej części nakładu w postaci "spacji przed lewą cyfrą 10", nie katalogowane, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B
Mi.3 
150 PLN
975

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B1
Mi.3 
40 PLN
976

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", górne znaczki podlepka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
70 PLN
977

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B2
Mi.3
35 PLN
978

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B2
Mi.3
30 PLN
979

1918 seria pomnikowa, trzy znaczki z błędem "kropka w k w Polska" z różnych faz narastania tego błędu aż do całkowitego rozbicia litery k, gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B3
Mi.3
120 PLN
980

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l u dołu", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B8
Mi.3
40 PLN
981

1918 seria pomnikowa, narożny czworoblok znaczków z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
280 PLN
982

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, górne dwa znaczki podlepka, gwarancja Mikulski.

Fi.3No
Mi.3K 
200 PLN
983

1918 seria pomnikowa, czworoblok z nadrukiem odwróconym dwa znaczki podlepka, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
160 PLN
984

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, lewy dolny znaczek na ilustracji z błędem "wyszczerbione N", gwarancja.

Fi.3No B2
Mi.3K 
240 PLN
985

1918 seria pomnikowa, stemplowany arkusz znaczka za 25 fen., błędy i usterki: poz. 7 "kropkja między c i z", poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B3 "ścięte u dołu z w Poczta i kropka w k w Polska", poz. 24 B10 "kropka w lewej cyfrze 5", poz. 26 B4 "wyszczerbione P w Poczta", poz. 29 "lewe 5 przerwane u dołu", poz. 30 "lewe 2 przerwane u góry", poz. 33 B9 "uszkodzone ols", poz. 37 "brak F w FEN", poz. 45 "podłużna kropka po FEN", poz. 54 "lewa 5 przerwane u dołu", bardzo dobry stan zachowania, znakomite jako materiał badawczy i porównawczy.

Fi.4
Mi.4
800 PLN
986

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen./10 gr. z błędem na poz.12 "Poezta" (Fi.300.-), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4 B1
300 PLN
987

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "uszkodzona cyfra 2", gwarancja i opis.

Fi.4B
Mi.4
40 PLN
988

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.4B1
Mi.4 
100 PLN