The new auction will start soon

Auction 79. Foreign Postage on Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
16438

1855 obwoluta listu wysłanego z C.K. regimentu ułanów stacjonującego w Peszcie na Węgrzech 7.9.1855 do Pressburga (Bratysławy) gdzie dotarł w tym samym dniu, tam został przekierowany do Wieliczki gdzie dotarł 20.9.1855 prze Kraków (14.9.), list jako wojskowy był zwolniony z opłaty pocztowej (adnotacja Exoffo), dekoracyjny obieg pocztowy.


400 PLN
16439

1859 list urzędowy z Śmigiel.


40 PLN
16440

1859 kompletny składany list z Makowa do Starego Sącza.


50 PLN
16441

1859 kompletny składany list z Krynicy do Starego Sącza.


50 PLN
16442

1862 kompletny list urzędowy z Głuchowa przez Pogürzell (Pogorzel).


30 PLN
16443

1867 ZAŁOŹCE, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, czytelnie unieważniony rzadkim polskim miejscownikiem w Załoźcu.


Mi.37I 
50 PLN
16444

1867 GRZYMAŁÓW, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, czytelnie unieważniony rzadkim polskim miejscownikiem w Grzymałowie.


Mi.37I 
50 PLN
16445

1868 list polecony wysłany 29.8 z Wiednia do Tarnowa na ręce biskupa tarnowskiego Jego Ekscelencji Józefa Alojzego Pukalskiego, owalny datownik nadawczy WIEN RECOMMAND; na odwrocie dwie pieczęci lakowe, w tym biskupia; walor w doskonałym stanie zachowania.


240 PLN
16446

1868 kompletny składany list z Nowego Sącza do Krościenka.


35 PLN
16447

1869 niekompletna obwoluta listu z Janowa Zamojskiego do Zamościa.


40 PLN
16448

1870 około, obwoluta listu z Łodzi do Tuszyna.


40 PLN
16449

1870 około, obwoluta listu z Luschwitz (Włoszakowice) do Poznania, Interes Kościelny.


40 PLN
16450

1870 obwoluta listu z Łaska do Łodzi.


40 PLN
16451

1871 wydanie Północnoniemieckiego Związku Pocztowego - list urzędowy ofrankowany znaczkiem za 1 grosz, wysłany 17 5 z Kwidzyna do miejscowości Lipowa koło Śliwic (Königsbruch bei Gr.Schliewitz), jednoobrączkowy datownik nadawczy MARIENWERDER; na odwrocie stempelek nadejścia i pieczęć lakowa nadawcy; dobry stan zachowania.


Mi.4
50 PLN
16452

1874 II wydanie Niemiec, 1 Gr - frankatura pojedyncza, list wysłany 22 10 z miejscowości Strzelce Opolskie do Kotulina, znaczek skasowany dwuwierszowym w ramce stemplem GROSS-STREHLITZ, na odwrocie kasownik odbiorczy (GROSS-KOTTULIN) z 23.10; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.


Mi.16
120 PLN
16453

1875 karta pocztowa za 5 kop wysłana 18.XI z Rygi do miejscowości Felin (obecnie Viljandi w Estonii), kasownik odbiorczy na odwrocie; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P2a 
80 PLN
16454

1875 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, karta za 4 kop przeznaczona do korespondencji miejscowej; słabszy stan zachowania (niewielkie miejscowe przebarwienia); sygnowano na odwrocie Bolesław SKIRMUNT.


Mi.P4 
60 PLN
16455

1876 list całostka I Rzesza z Neustettin (Szczecinek) do Berlina, pięknie odbity okrągły kasownik Szczecinka.


80 PLN
16456

1878 kompletny składany list z Konsystorza w Krakowie do Rybnej.


40 PLN
16457

1878 kompletny składany list z Krakowa do Rybnej.


30 PLN
16458

1878 składany list z Rawicza do Gostynia.


55 PLN
16459

1879 obwoluta listu z Przegini do Krakowa.


40 PLN
16460

1880 list urzędowy z Kriewen (Krzywiń pow. Kościan).


20 PLN
16461

1880 kompletny składany list z Konsystorza w Krakowie do Rybnej.


40 PLN
16462

1880 list z Wilna do Francji, na odwrocie stempel odbiorczy.


250 PLN
16463

1881 list z Starostwa w Krakowie do Rybnej.


25 PLN
16464

1882 karta pocztowa za 3 kop wysłana 6.VI z Warszawy do Berlina, znak opłaty skasowany datownikiem "ВАРШВА 4 ЭКСПЕД." odciśniętym dodatkowo poniżej; dobry stan zachowania.


Mi.P5
50 PLN
16465

1882 karta pocztowa za 3 kop datowana "18/4 82 Station Kowal", wysłana 6.4 do Włocławka, przesłana wagonem pocztowym nr.27 relacji Warszawa-Aleksandrów - kasownik POCZTOWY WAGON No.27 (ПОЧТОВЫЙ ВАГОН No.27) z wyróżnikiem "7", znak opłaty skasowany nieczytelnie odciśniętym datownikiem, kasownik odbiorczy Włocławek na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.P5 
120 PLN
16466

1883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 5 kop, rozmiar: 145x81 mm; bardzo dobry stan zachowania (minimalne ślady podlepek na odwrocie).


Mi.U30C 
50 PLN
16467

1884 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, karta pocztowa za 3 kop; bardzo dobry stan zachowania (minimalny ślady podlepek na odwrocie).


Mi.P6 
60 PLN
16468

1885 karta pocztowa z napisami w języku niemieckim i polskim, wysłana 8/7 z Rzeszowa do Wiednia, kasownik odbiorczy LEOPOLDSTADT-WIEN; całość w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta).

Fi.Cp6
Mi.P46 
20 PLN
16469

1886 list do Warszawy nadany w wagonie pocztowym.


70 PLN
16470

1886 list z Warszawy nadany w wagonie pocztowym do Berlina.


70 PLN
16471

1886 list z Warszawy do Ciechocinka.


15 PLN
16472

1888 PRYMAS POLSKI, ARCYBISKUP GNIEŹNIEŃSKI I POZNAŃSKI - JULIUSZ DINDER, kompletny list z pełną treścią wysłany 22/12 z kancelarii Prymasa Polski do Bydgoszczy, dokument podpisany "+ Juliusz" - własnoręcznie przez Prymasa; przesyłka oznaczona "Portopflichtige Dienstsache" i zwolniona od opłaty pocztowej; na dole pokazano w powiększeniu zalepkę znajdującą się na odwrocie listu; dokument w idealnym stanie zachowania;

Juliusz Dinder - biskup niemiecki, jedyny Niemiec na tronie Prymasa Polski, pierwszy od czasów średniowiecza nie-Polak arcybiskup w Gnieźnie piastujący jednocześnie godność Arcybiskupa Poznańskiego; warto przypomnieć, że od 1572 w okresach bezkrólewia prymas sprawował funkcję interrexa (króla tymczasowego), czyli faktycznej głowy państwa.


800 PLN
16473

1889 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, podwójna karta pocztowa za 3+3 kop; bardzo dobry stan zachowania (niewielki ślad podlepki na odwrocie).


Mi.P10I 
50 PLN
16474

1889 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 5 kop, rozmiar: 145x81 mm; bardzo dobry stan zachowania (praktycznie niewidoczny ślad podlepki na odwrocie).


Mi.U32A 
60 PLN
16475

1889 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 7 kop, rozmiar: 145x81mm; bardzo dobry stan zachowania; sygnowano na odwrocie Bolesław SKIRMUNT.


Mi.U33A 
70 PLN
16476

1889 PORTUGALIA - niezwykle rzadki (choć w Europie) kierunek wysyłki, rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 10 kop, rozmiar: 145x81mm, wysłana 1.VI.1890 z miejscowości Preny do Lizbony!!! znak opłaty unieważniony 1.ИЮН datownikiem ПРЕНЫ ПОЧТ.ОТД.СУВАЛСК.Г. odciśniętym dodatkowo poniżej, na odwrocie ten sam datownik odciśnięty następnego dnia i kasownik odbiorczy LISBOA; całość w dobrym stanie zachowania, sygnowano na odwrocie Bolesław SKIRMUNT.


Mi.U34A 
500 PLN
16477

1889 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 20 kop, rozmiar: 145x120 mm; bardzo dobry stan zachowania (praktycznie niewidoczny ślad podlepki na odwrocie).


Mi.U35B 
80 PLN
SOLD