The new auction will start soon

Auction 79. Danzig

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
23219

1773 list z Gdańska wysłany 26.II do Bordeaux, adnotacja czerwonym atramentem "Wesel" (pruska twierdza - enklawa - na Renie, przez którą przechodziła korespondencja, poprzez Niderlandy Austriackie, idąca do Francji), niemieckojęzyczny stempelek tranzytowy MASEICK (Niderlandzkie Maaseik); adnotacje pocztowe dotyczące wysokości opłat pocztowych; dobry stan zachowania; dodatkowo (nie liczony) list (koperta) wysłany 22.AUG.1829 z Torunia, adresowany do księżnej Lubeckiej w Warszawie, niebieskim atramentem wpisana wysokość opłaty "52", na odwrocie nieuszkodzona mała sucho tłoczona papierowa zalepka; doskonały stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 200 PLN
23220

1808 Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, list z okresu Księstwa Warszawskiego wysłany 3.VI z Gdańska - miejsca operowania Legii Północnej, czysto odbite kasowniki: nadawczy - No 59 GRANDE ARMEE i odbiorczy paryski z 16.VI (dowód jak sprawnie funkcjonowała poczta), na froncie odręczna adnotacja o wysokości porta, piękny stan zachowania, wspaniały walor zarówno do zbiorów poczt wojskowych jak i do zbioru Wolnego Miasta Gdańska.


2 800 PLN
23221

1846 kompletny lis z pełna treścią wysłany 27 10 z Gdańska do miejscowości Subkowy (Subkau), dwuobrączkowy stempel nadawczy (Wolff 033.0), na odwrocie stempelek nadejścia; walor w dobrym stanie zachowania.


80 PLN
23222

1900 dofrankowana karta pocztowa za 2 Pf wysłana 1.5 z Sopotu do Gdańska, znaki opłaty unieważnione dwuobrączkowym datownikiem ZOPPOT z wyróżnikiem "**b" (Wolff 11.A), na froncie kasownik odbiorczy DANZIG 1 (Wolff 003.0); walor w dobrym stanie zachowania (przebarwienia).


Mi.P40,45
40 PLN
23223

1905 OSTPREUSSISCHE SÜDBAHN-GESELLSCHAFT (Towarzystwo Wschodniopruskiej Kolei Południowej) - list wysłany 30.3 z urzędu Gdańsk 5 do miejscowości Subkowy (Subkau), dwuobrączkowy stempel nadawczy (Wolff 09.0), na odwrocie efektowna zalepka listowa z wizerunkiem lokomotywy OSTPREUSSISCHE SÜDBAHN-GESELLSCHAFT DIREKTION i kasownik odbiorczy; stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Frei lt. Avers. No.21 Kgl.Eisenb.-Direktion"; walor w słabszym stanie zachowania.

Towarzystwo Wschodniopruskiej Kolei Południowej - przedsiębiorstwo które w latach 60-tych XIX wieku wybudowało linię kolejową z Królewca przez Korsze, Kętrzyn, Giżycko, Ełk do granicy Królestwa Polskiego w Prostkach.


100 PLN
23224

1911 widokówka wysłana 11.4 z Gdańska do Grudziądza, dodatkowo niespotykany okrągły stempelek z trąbka pocztową "BASARPOST DANZIG", niespotykany walor w dobrym stanie zachowania (prawy dolny róg karty złamany).


Mi.85I 
800 PLN
23225

1920 list z Gdańska do Auerbach.

Fi.1, 17, 18
20 PLN
23226

1920 wydanie przedrukowe, znaczek za 5 Pf w kolorze ciemnozielonym z numerem nakładu przedruku HAN 3366.20 na dolnym marginesie, sygnowany, znaczek bez podlepki, na dolnym marginesie jedna podlepka.

Fi.1a
50 PLN
SOLD
23227

1920 wydanie przedrukowe, znaczek za 20 Pf. z numerem nakładu przedruku HAN 3369.20 na dolnym marginesie (Mi.40 euro).

Fi.4 - HANb
Mi.4HAN A 
80 PLN
23228

1920 polecony list firmowy z Gdańska do Auerbach, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.6, 17
40 PLN
23229

1920 wydanie przedrukowe, unikalny marginesowy znaczek za 2 Mk. z podwójnym nadrukiem DANZIG, piękny stan, z pełną oryginalną gumą, minimalny ślad podlepki na skraju marginesu, podwójna gwarancja dr.Dub, zabezpieczenie ochronne Heinrich Köhler, sygnatura i fotoatest Stoye BPP.

Fi.11 Np
Mi.11b DD 
3 000 PLN
23230

1920 wydanie przedrukowe, znaczek za 3 Mk. w kolorze fioletowoczarnym z numerem nakładu przedruku HAN 4136.20 na dolnym marginesie (Mi.300 euro, Fi.720.-), kilka przebarwień na gumie, sygnowany.

Fi.13 HANb
Mi.13 HAN A
360 PLN
23231

1920 kartka reklamowa z Gdańska do Auerbach.

Fi.16
25 PLN
23232

1920 list z Gdańska do Auerbach.

Fi.16
25 PLN
23233

1920 list z Gdańska do Auerbach.

Fi.16
25 PLN
23234

1920 list z Gdańska do Auerbach.

Fi.16, 17, 18
20 PLN
23235

1920 wydanie prowizoryczne, seria kasowana, gwarancja Krawczyk.

Fi.16-20
50 PLN
23236

1920 wydanie prowizoryczne, seria czysta w czworoblokach.

Fi.16-20
160 PLN
23237

1920 list z Gdańska do Auerbach.

Fi.17
30 PLN
23238

1920 list z Gdańska do Auerbach.

Fi.17
30 PLN
23239

1920 list z Gdańska do Auerbach.

Fi.17
30 PLN
23240

1920 list z Gdańska do Auerbach.

Fi.17, 18, 21
25 PLN
23241

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek z podwójnym nadrukiem nowej wartości, gwarancja Mikstein.

Fi.19Np
250 PLN
23242

1920 wydanie prowizoryczne, seria oryginalnie kasowana, gwarancja Krawczyk.

Fi.21-25
50 PLN
23243

1920 wydanie prowizoryczne, seria czysta w czworoblokach, różne poddruki - tanie odmiany.

Fi.26-31
400 PLN
23244

1920 wydanie prowizoryczne, unikalny pełny komplet 5 serii (29 znaczków) w dobrym stanie, najrzadszy znaczek 29V z górnym marginesem z liczbą rozrachunkową.

Fi.26-31 I-V
2 800 PLN
23245

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 2 Mk/35 Pf z szarym poddrukiem w położeniu szpice w górę, z błędem z poz.46 "uszkodzone stopy obu cyfr 2", kasowany, gwarancja Krawczyk.

Fi.28I B3
Mi.28I PFVII
60 PLN
SOLD
23246

1920 wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 5 Mk./2 Pf. z szarym poddrukiem w położeniu szpice w górę, z błędami, prawy górny z poz.50 "uszkodzona 5 i naddarty sztandar", a prawy dolny z niekatalogowanym z poz.60 "pęknięta cyfra 5 i kropka nad sztandarem", gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.30I B1+B
150 PLN
23247

1920 wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 10 Mk./7.5 Pf. z lila poddrukiem w położeniu szpice w górę, prawy dolny znaczek z błędem na poz.20 "pęknięte D i belka" (Fi.niekatalogowany, Mi.150 euro) oraz dodatkowo "wcięcie w prawym 0", za znaczki z górnym marginesem z tego wydania w Michlu stosuje się 100% dopłaty, piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.31III B4
Mi.46I AF IV
600 PLN
23248

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 10 Mk./7.5 Pf., z błędem na poz.61 "D ścięte z góry" (Mi.250 euro), z lila poddrukiem w położeniu szpice w dół, piękny stan, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.31III B1
Mi.46II AF I 
500 PLN
23249

1920 wydanie prowizoryczne - mały innendienst, seria na podlepkach w dobrym stanie.

Fi.32-40
890 PLN
23250

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", czworoblok znaczków za 40 pf., rzadka odmiana w kolorach karminowym i czarnym (Mi.600 euro); ciekawe bo górne nadruki przesunięte są w lewo, a dolne w prawo; gwarancja i opis odmiany Schmutz.

Fi.38a
1 200 PLN
23251

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", znaczek za 40 pf. poz.89, rzadka odmiana w kolorach karminowym i czarnym (Mi.150 euro), gwarancja i opis odmiany Schmutz.

Fi.38a
300 PLN
23252

1920 wydanie prowizoryczne na przesyłki lotnicze, znaczek za 60/40 Pf. z niekatalogowanym na tej pozycji błędem na poz.74 "pęknięte prawe skrzydło", gwarancja.

Fi.45 B1
Mi.51I 
250 PLN
23253

1920 14.VI wydanie przedrukowe, 10+10 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta.

Fi.Cp2
Mi.P3 
70 PLN
23254

1920 X wydanie przedrukowe, 15 Pf karta, czysta.

Fi.Cp5
20 PLN
23255

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/ 7½ Pf karta, czysta.

Fi.Cp6
40 PLN
23256

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/ 7½ + 30/ 7½ Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta.

Fi.Cp7
Mi.P8 
90 PLN
23257

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/10+30/10 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta.

Fi.Cp9
80 PLN
23258

1920 wydanie przedrukowe, sekretnik w dobrym stanie zachowania.

Fi.Cs1
30 PLN