Page:
Postal stationery
Poz# Features Catalog Description Actual price
8306
Fi.p23

1904 trójjęzyczna kartka z opłacona odpowiedzią.

25 PLN
14848

1895 koperta prywatnej poczty Hansa z Szczecina.

30 PLN
14849
Fi.Cp1

1918 całostka wydania GGW z grzecznościowo odbitym stemplem prowizorycznym Suwałk.

150 PLN
14850
Fi.Cp1I

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2,5 fen; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 24; dobry stan zachowania.

240 PLN
14851
Fi.Cp1I

1918 wydanie warszawskie, rzadka karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowych znaczkach za 2/5 fen i 5 fen; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 20; bardzo dobry stan zachowania.

500 PLN
14852
Fi.Cp1I

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2,5 fen, pęknięta poziomo lewa jedynka nominału; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 11; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN
14853
Fi.Cp1I

1918 wydanie warszawskie, częściowy brak nadruku - wyrazu Poczta i części kresek zasłaniających napis GG Warschau; odmiana powstała w wyniku dostania się obcego materiału pomiędzy formę przedrukową, a kartę; nieznaczne pionowe zgięcie; z wielkim prawdopodobieństwem egzemplarz unikalny!!! wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 20, reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w opracowaniu obu autorów dotyczącym kart Cp1-3; gwarancja Schmutz.

500 PLN
14854
Fi.Cp2I

1918 wydanie warszawskie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 12; doskonały stan zachowania.

60 PLN
14855
Fi.Cp2I

1918 wydanie warszawskie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 12; dobry stan zachowania (na odwrocie dwa niewielkie odbarwienia); gwarancja Schmutz.

50 PLN
14856
Fi.Cp2I

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 21.

60 PLN
14857
Fi.Cp2I

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 6, prawa kropka w drugiej linii kropkowanej wydłużona i ukośnie skierowana w górę.

50 PLN
14858
Fi.Cp2II

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 21.

60 PLN
14859
Fi.Cp2II

1918 wydanie warszawskie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 1; dobry stan zachowania.

30 PLN
14860
Fi.Cp2II

1918 wydanie warszawskie, unikalna odmiana - belka zakrywająca nadruk "Postkarte" ciągła (nie dzielona)!!! rozbity nadruk, obie 5 zniekształcone i zalane; uszkodzone P w wyrazie Poczta; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - prawdopodobnie typ 4; karta pionowo zgięta.

160 PLN
14861
Fi.Cp4

1918 wydanie lubelskie, karta skasowana grzecznościowo 17.I w Lublinie; całostki tego wydania kasowane z oryginalnego obiegu - bardzo wysoka wycena katalogowa!

100 PLN
14862
Fi.Cp4ay-by

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 15 hal na kartonie brązowoszarym z nadrukami w kolorze czerwonobrązowym i czerwonym typu 1 (opis patrz "Przegląd Filatelistyczny 3/2014", czyste.

250 PLN
14863
Fi.Cp4x, y

1918 wydanie lubelskie, karty za 15 hal w dwóch typach opisanych w numerze 3/2014 "Przeglądu Filatelistycznego":

górna z nadrukiem typu 1 na kartonie żółtawoszarym, co ciekawe znak opłaty jest o wiele jaśniejszy od belek zasłaniających napisy niemieckie;

dolna w bardzo rzadkim typie 2 na kartonie brązowoszarym, najważniejszymi cechami odróżniającymi ten typ jest większa odległość górnej belki od znaku opłaty (10,8mm zamiast 10mm) i przesunięcie dolnej belki wyraźnie pod znak opłaty (prawa krawędź belki kończy się 3mm za linią pionową wyznaczoną przez lewą ramkę znaku opłaty);

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

2 000 PLN
14864
Fi.Cp4a

1918 wydanie lubelskie, całostka na kartonie szarym.

120 PLN
14865
Fi.Cp5

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 25 hal:

górna z miejscowego obiegu przesłana 26.I.1919 w Lublinie, karton szary;

dolna czysta na kartonie ciemnoszarym;

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

800 PLN
14866
Fi.Cp5x, y

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 25 hal na kartonach szarym i żółtobrunatnym; czyste; idealny stan zachowania.

300 PLN
14867
Fi.Cp5y

1918 wydanie lubelskie, karta na kartonie żółtobrunatnym.

120 PLN
14868
Fi.Cp5y

1918 wydanie lubelskie, karta na kartonie żółtobrunatnym z czarnym nadrukiem, na odwrocie delikatne ślady po podlepkach.

120 PLN
14869
Fi.Ca2

1919 wydanie krakowskie, pocztowy adres przesyłkowy z nadrukiem typu 23; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja z opisem Schmutz.

300 PLN
14870
Fi.Ca2

1919 wydanie krakowskie, pocztowy adres przesyłkowy z nadrukiem typu 11; bardzo dobry stan zachowania; na odwrocie drugostronna przebitka nadruku (abklatsch); gwarancja z opisem Schmutz.

400 PLN
14871
Fi.Ca2

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy w języku niemieckim z nadrukiem typu 23 przeznaczonym dla adresu przesyłowego Ca3 przedrukowany pomyłkowo na adresie Ca2, rzadkie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

2 000 PLN
14872
Fi.Ca2

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy z częścią na pobranie z nadrukiem typ 6, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

1 000 PLN
14873
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy w języku niemieckim, polskim i rosyjskim z częścią na pobranie z nadrukiem typ 33, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

800 PLN
14874
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy z częścią na pobranie z nadrukiem typ 20, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

800 PLN
14875
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy z częścią na pobranie z nadrukiem typ 34, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

800 PLN
14876
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy z częścią na pobranie z nadrukiem typ 14, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

800 PLN
14877
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy w języku niemieckim z częścią na pobranie z nadrukiem typ 33, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

800 PLN
14878
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy z częścią na pobranie z nadrukiem typ 20, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

800 PLN
14879
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy z częścią na pobranie z nadrukiem typ 17, przekaz w języku niemieckim i niezwykle rzadkie w języku czeskim, unikalne, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

2 400 PLN
14880
Fi.Ck4IIIt

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typ 18 - z napisem POLSKA POCZTA zamiast POCZTA POLSKA i belką zamiast ozdobnika, gwarancja i opis Berbeka.

280 PLN
14881
Fi.Cp4a

1919 wydanie lubelskie, całostka z obiegu pocztowego z Lublina 17.I.19 do Warszawy, kartki tego wydania z obiegu pocztowego są niezwykle rzadkie, gwarancja Korszeń.

950 PLN
SOLD
14882
Fi.Cp8I

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 4, gwarancja Pelczar.

600 PLN
14883
Fi.Cp10II

1919 wydanie krakowskie, rzadka całostka z nadrukiem typu 14 nie katalogowanym na tej karcie!!! na odwrocie prywatny dodruk, do kartki dołączona metryczka autorstwa prof.St.Miksteina z wymiarami nadruku i opisem typu; uwaga! wpisany przedwojenny numer całostki - "Kartka Nr.9" (aktualnie Cp.10); bardzo dobry stan zachowania (minimalne, praktycznie niezauważalne drobne przebarwienia).

4 000 PLN
14884
Fi.Cp12II

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96; koniczynka zamiast rombu, jedynka w nominale bez chorągiewki, podniesiona kropka, gwarancja Korszeń.

70 PLN
14885
Fi.Cp12II

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96 - koniczyna zamiast rombu i podniesiona kropka.

70 PLN
14886

Fi.Cp13INp

1919 wydanie krakowskie, podwójna całostka z opłaconą odpowiedzią z podwójnym nadrukiem typ 11 na części na odpowiedź.

2 500 PLN