The auction will start on 19.04.2024

Auction 73. Postal stationery

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8306

1904 trójjęzyczna kartka z opłacona odpowiedzią.

Fi.p23
25 PLN
12520

1948 rzadka kartka wydania prowizorycznego z 1944 roku z podobizną Marii Skłodowskiej Curie na filatelistycznej całości wysłanej miejscowo z urzędu pocztowego Poznań 2 dworzec, prawidłowa opłata za ekspres plus polecenie, kartka nie wypisana

Fi.Cp89, 459, 460
400 PLN
13253

1951 Światowy Tydzień Młodzieży, karta ostemplowana okolicznościowo 21.III w pierwszym dniu obiegu (Myślicki 51 009).

Fi.Cp126
20 PLN
14848

1895 koperta prywatnej poczty Hansa z Szczecina.


30 PLN
14849

1918 całostka wydania GGW z grzecznościowo odbitym stemplem prowizorycznym Suwałk.

Fi.Cp1
150 PLN
14850

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2,5 fen; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 24; dobry stan zachowania.

Fi.Cp1Is
240 PLN
14851

1918 wydanie warszawskie, rzadka karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowych znaczkach za 2/5 fen i 5 fen; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 20; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1It
500 PLN
14852

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2,5 fen, pęknięta poziomo lewa jedynka nominału; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 11; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1Is
100 PLN
14853

1918 wydanie warszawskie, częściowy brak nadruku - wyrazu Poczta i części kresek zasłaniających napis GG Warschau; odmiana powstała w wyniku dostania się obcego materiału pomiędzy formę przedrukową, a kartę; nieznaczne pionowe zgięcie; z wielkim prawdopodobieństwem egzemplarz unikalny!!! wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 20, reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w opracowaniu obu autorów dotyczącym kart Cp1-3; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp1I
500 PLN
14854

1918 wydanie warszawskie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 12; doskonały stan zachowania.

Fi.Cp2I
60 PLN
14855

1918 wydanie warszawskie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 12; dobry stan zachowania (na odwrocie dwa niewielkie odbarwienia); gwarancja Schmutz.

Fi.Cp2I
50 PLN
14856

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 21.

Fi.Cp2I
60 PLN
14857

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 6, prawa kropka w drugiej linii kropkowanej wydłużona i ukośnie skierowana w górę.

Fi.Cp2I
50 PLN
14858

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 21.

Fi.Cp2II
60 PLN
14859

1918 wydanie warszawskie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 1; dobry stan zachowania.

Fi.Cp2II
30 PLN
14860

1918 wydanie warszawskie, unikalna odmiana - belka zakrywająca nadruk "Postkarte" ciągła (nie dzielona)!!! rozbity nadruk, obie 5 zniekształcone i zalane; uszkodzone P w wyrazie Poczta; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - prawdopodobnie typ 4; karta pionowo zgięta.

Fi.Cp2II
160 PLN
14861

1918 wydanie lubelskie, karta skasowana grzecznościowo 17.I w Lublinie; całostki tego wydania kasowane z oryginalnego obiegu - bardzo wysoka wycena katalogowa!

Fi.Cp4Ibx
100 PLN
14862

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 15 hal na kartonie brązowoszarym z nadrukami w kolorze czerwonobrązowym i czerwonym typu 1 (opis patrz "Przegląd Filatelistyczny 3/2014", czyste.

Fi.Cp4ay-by
250 PLN
14863

1918 wydanie lubelskie, karty za 15 hal w dwóch typach opisanych w numerze 3/2014 "Przeglądu Filatelistycznego":

górna z nadrukiem typu 1 na kartonie żółtawoszarym, co ciekawe znak opłaty jest o wiele jaśniejszy od belek zasłaniających napisy niemieckie;

dolna w bardzo rzadkim typie 2 na kartonie brązowoszarym, najważniejszymi cechami odróżniającymi ten typ jest większa odległość górnej belki od znaku opłaty (10,8mm zamiast 10mm) i przesunięcie dolnej belki wyraźnie pod znak opłaty (prawa krawędź belki kończy się 3mm za linią pionową wyznaczoną przez lewą ramkę znaku opłaty);

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

Fi.Cp4Ibx, 4IIcy
2 000 PLN
14864

1918 wydanie lubelskie, całostka na kartonie szarym.

Fi.Cp4a
120 PLN
14865

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 25 hal:

górna z miejscowego obiegu przesłana 26.I.1919 w Lublinie, karton szary;

dolna czysta na kartonie ciemnoszarym;

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

Fi.Cp5I-II
800 PLN
14866

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 25 hal na kartonach szarym i żółtobrunatnym; czyste; idealny stan zachowania.

Fi.Cp5x, y
300 PLN
14867

1918 wydanie lubelskie, karta na kartonie żółtobrunatnym.

Fi.Cp5y
120 PLN
14868

1918 wydanie lubelskie, karta na kartonie żółtobrunatnym z czarnym nadrukiem, na odwrocie delikatne ślady po podlepkach.

Fi.Cp5IIy
120 PLN
14869

1919 wydanie krakowskie, pocztowy adres przesyłkowy z nadrukiem typu 23; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.Ca2
300 PLN
14870

1919 wydanie krakowskie, pocztowy adres przesyłkowy z nadrukiem typu 11; bardzo dobry stan zachowania; na odwrocie drugostronna przebitka nadruku (abklatsch); gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.Ca2
400 PLN
14871

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy w języku niemieckim z nadrukiem typu 23 przeznaczonym dla adresu przesyłowego Ca3 przedrukowany pomyłkowo na adresie Ca2, rzadkie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Ca2
2 000 PLN
14872

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy z częścią na pobranie z nadrukiem typ 6, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Ca2
1 000 PLN
14873

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy w języku niemieckim, polskim i rosyjskim z częścią na pobranie z nadrukiem typ 33, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Ca3
800 PLN
14874

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy z częścią na pobranie z nadrukiem typ 20, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Ca3
800 PLN
14875

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy z częścią na pobranie z nadrukiem typ 34, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Ca3
800 PLN
14876

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy z częścią na pobranie z nadrukiem typ 14, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Ca3
800 PLN
14877

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy w języku niemieckim z częścią na pobranie z nadrukiem typ 33, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Ca3
800 PLN
14878

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy z częścią na pobranie z nadrukiem typ 20, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Ca3
800 PLN
14879

1919 wydanie krakowskie, podwójny pocztowy adres przesyłowy z częścią na pobranie z nadrukiem typ 17, przekaz w języku niemieckim i niezwykle rzadkie w języku czeskim, unikalne, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Ca3
2 400 PLN
14880

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typ 18 - z napisem POLSKA POCZTA zamiast POCZTA POLSKA i belką zamiast ozdobnika, gwarancja i opis Berbeka.

Fi.Ck4IIIt
280 PLN
14881

1919 wydanie lubelskie, całostka z obiegu pocztowego z Lublina 17.I.19 do Warszawy, kartki tego wydania z obiegu pocztowego są niezwykle rzadkie, gwarancja.

Fi.Cp4a
950 PLN
SOLD
14882

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 4, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp8I
600 PLN
14883

1919 wydanie krakowskie, rzadka całostka z nadrukiem typu 14 nie katalogowanym na tej karcie!!! na odwrocie prywatny dodruk, do kartki dołączona metryczka autorstwa prof.St.Miksteina z wymiarami nadruku i opisem typu; uwaga! wpisany przedwojenny numer całostki - "Kartka Nr.9" (aktualnie Cp.10); bardzo dobry stan zachowania (minimalne, praktycznie niezauważalne drobne przebarwienia).

Fi.Cp10II
4 000 PLN
14884

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96; koniczynka zamiast rombu, jedynka w nominale bez chorągiewki, podniesiona kropka, gwarancja.

Fi.Cp12II
70 PLN