The auction will start on 14.04.2023

Auction 70. Polish Kingdom

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
52534

1905 NIEMIECKA AFRYKA POŁUDNIOWOZACHODNIA - POWSTANIE HERRERO - ROSYJSKIE AMBULANSE KOLEJOWE, widokówka do Kamieńska wysłana 9/1 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.3 z ogarniętej powstaniem Niemieckiej Afryki Południowo-Zachodniej (DSWA), znaczki skasowane jednoobrączkowym datownikiem "K.D.FELDPOSTSTATION Nr.3", jednoobrączkowy datownik urzędu przejściowego 25/1 "WINDHUK DEUTSCH-SUDWESTAFRIKA" z wyróżnikiem "a"; na stronie widokowej datownik ambulansu pocztowego nr.25 relacji GRANICA-WARSZAWA - datownik POCZTOWY WAGON No.25 (ПОЧТОВЫЙ ВАГОН No.25) z wyróżnikiem "3", na froncie datownik kolejnego ambulansu bocznej linii KOLUSZKI-ŁÓDŹ - datownik POCZTOWY WAGON KOLUSZKI-ŁÓDŹ (ПОЧТОВЫЙ ВАГОН КОЛЮШКИ-ЛОДЗЬ) z wyróżnikiem "1"; walor o egzotycznym obiegu pocztowym w dobrym stanie zachowania.

W 1904 na terenie kolonii wybuchło powstanie ludów Herero, które trwało do 1908 roku, po początkowych sukcesach powstańcy ulegli niemieckiemu korpusowi ekspedycyjnemu, Niemcy przy tłumieniu powstania wykazali się wielkim okrucieństwem; przyjmuje się, że zginęło około 65 tysięcy Hererów, straty po stronie niemieckiej wyniosły ponad 1700 zabitych. W 1985 ONZ zakwalifikowała eksterminację plemion Herero i Nama jako pierwsze ludobójstwo XX wieku na świecie, a w 2004 roku niemiecki rząd przyznał się do odpowiedzialności za te wydarzenia i oficjalnie za nie przeprosił.


Mi.11
1 500 PLN
52578

1849 obszar I Rzeczypospolitej - BRZEŚĆ, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1849 roku, o wymiarach 138x107mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana z Brześcia do wsi Бревново w Новгородской guberni; znak opłaty kreślony, obok stempel nadawczy БРЕСТЪ / 22 ДЕКАБ.1849 i ręczna adnotacja o dacie otrzymania według kalendarza juliańskiego "14 Января 1850 "; w 1795 roku Brześć przypadł Austrii, w 1809 Książę Józef Poniatowski odzyskał go dla Księstwa Warszawskiego, po 1815 ziemia brzeska weszła w skład Królestwa Kongresowego, ale samo miasto pozostało przy Rosji, użyta w Królestwie (Fi.8000.-); koperta zachowała się w bardzo dobrym stanie.

Fi.Ckr7
3 200 PLN
52579

1851 rosyjska koperta za 20+1 kop. wydania z 1848 roku, o wymiarach 137x107mm, ze znakiem wodnym Wz.I, trzy lata później niż w Rosji - w dniu 1(13) lutego 1851 roku, koperty te wprowadzono do obiegu na terenie Królestwa Polskiego; mimo upływu ponad 160 lat odnaleziono dotąd tylko dwie koperty z obiegu na terenie Królestwa; w handlu niedostępne, można je zastąpić tylko nieużywaną; pięknie odciśnięty znak opłaty, doskonały stan zachowania.

Fi.Ckr5
Mi.U5
2 400 PLN
52580

1851 rosyjska koperta za 30+1 kop. wydania z 1848 roku, o wymiarach 145x115mm, ze znakiem wodnym Wz.I, trzy lata później niż w Rosji - w dniu 1(13) lutego 1851 roku, koperty te wprowadzono do obiegu na terenie Królestwa Polskiego; mimo upływu ponad 160 lat odnaleziono dotąd tylko jedną kopertę z obiegu na terenie Królestwa, w handlu niedostępna; można ją zastąpić tylko nieużywaną; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Ckr6
Mi.U6
3 200 PLN
52581

1854 Królestwo Polskie, kompletny list zagraniczny wysłany 12/4 z Warszawy do Reims, mały stempel nadawczy typu IIIC, przewieziony ambulansem relacji Wrocław-Berlin, stempelek "11" i adnotacje dotyczące wysokości opłat pocztowych na różnych etapach podróży listu; stemple kraju pochodzenia (Aus Russland, Preusse) i tranzytowe (Paryż); dekoracyjna całość o bogato udokumentowanym obiegu pocztowym; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


400 PLN
52582

1857 Królestwo Polskie, list zagraniczny prawie kompletny z częściową treścią wysłany 17.11 z Wielunia do Krakowa, okrągły stempel nadawczy typu IIIC (śr.23 mm), przesyłka nie opłacona przez nadawcę, austriacki stempel kraju pochodzenia POLOGNE; na odwrocie okrągły stempel przejściowy Szczakowa z 18/11 i dwuwierszowy z datą stempel odbiorczy "Krakau 18.NOV"; zgrabny liścik w bardzo dobrym stanie zachowania.


500 PLN
52583

1858 Królestwo Polskie - WARSZAWA; koszulka listu składanego z Warszawy do St.Petersburga opłaconego znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" i ząbkowaniem 14,5:15 (Fi.12000.-); znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa; po prawej datownik nadawczy ВАРШАВА z 7.8., po lewej owalna kaszetka nadawcy, wewnątrz adnotacja o nadawcy Leopoldzie Kronenbergu; wyjątkowo ładny stan, fotoatest ekspert A.I.E.P. Z.Mikulski.

Fi.2x
8 000 PLN
52584

1858 pierwszy znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1857 roku bez perforacji, unieważniony kasownikiem numerowym Hrubieszowa z cyfrą 85 w okręgach, najwyższy stopień rzadkości według Bojanowicza, prawdopodobnie jedyny znany z tym kasownikiem ze zbioru Faberge, znaczek użyty dwukrotnie na szkodę poczty, niewielkie praktycznie niewidoczne rozdarcie w dolnej prawej części znaczka, bardzo dobra prezencja, unikalny walor.

Fi.I
Mi.1
13 000 PLN
52585

1858 Królestwo Polskie - SANDOMIERZ; znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" o grubości 0,12 mm oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony czytelnie polskim kasownikiem numerowym 108 - Sandomierz, w małej w ówczesnym czasie, ekspedycji pocztowej przy granicy z Austrią krótko po 27 marca 1858 roku - kiedy to wprowadzono do użycia kasowniki numerowe; wysoki 6 stopień rzadkości w dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; jest rzadki, gdyż w większości małych urzędów w dalszym ciągu używano dostarczonych wcześniej znaczków za 10 kop. wydania z 1857 roku, które ząbkowania nie posiadały; poza krótkim ząbkiem w dolnym rogu i śladem tekstu na odwrocie zachowany w bardzo dobrym stanie, kolorowy fotoatest firmowy.

Fi.II
Mi.2x 
2 400 PLN
52586

1858 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 (Fi.1000.-); unieważniony bardzo czytelnie polskim okrągłym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, który musiał zostać użyty przed 1860 rokiem, gdyż w momencie powrotu do obiegu znaczków rosyjskich (1865) był już wycofany i zastąpiony kasownikami kwadratowymi (1864); poza lekko startym rysunkiem w narożniku w pięknym stanie.

Fi.V
Mi.5 
600 PLN
52587

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach jasnych na wycinku stemplowany kasownikiem numerowym Zgierza z cyfrą 215 w okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 4 punkty w 10-cio stopniowej skali rzadkości, Ładny stan zachowania.

Fi.1a
Mi.1a
3 200 PLN
52588

1860 pierwszy polski znaczek w barwach jasnoniebieskiej i różowej o odcieniach jasnych stemplowany rzadkim kasownikiem ambulansu na drodze warszawsko - bydgoskiej z literami DB w okręgach w kolorze czerwonym, znaczek reperowany - co opisano szczegółowo w ateście, bardzo dobra prezencja, bardzo rzadkie, fotoatest.

Fi.1a
Mi.1a
20 000 PLN
52589

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach jasnoniebieskim i różowo karminowym o odcieniach jasnych stemplowany datownikiem urzędu pocztowego w Kibartach zamiast kasownikiem numerowym urzędu, znaczek posiada niewielkie sklejenie przerwania, ogólnie w dobrym stanie, gwarancja fotoatest Schmutz.

Fi.1a
Mi.1a 
1 600 PLN
52590

1860 dwa pierwsze polskie znaczki w kolorach o odcieniach jasnych i o odcieniach ciemnych na wycinkach listów z Warszawy, stemplowane kasownikiem jedynka w czterech okręgach, znaczki w doskonałym stanie zachowania na ładnych szerokich wycinkach z całymi kasownikami, tak jak większość znaczków tego wydania na wycinkach znaczki w oryginalnym stanie nie uszkodzone przy odklejaniu i często z tego powodu poprawiane lub reperowane, widoczne na prawym wycinku zażółcenie pochodzi od naturalnie rozsmarowanej gumy znaczka, doskonały komplet podstawowych znaczków w skrajnych barwach na początek zbioru generalnego Polski.

Fi.1a, 1b
Mi.1a, 1b 
3 200 PLN
52591

1860 pierwszy polski znaczek z kolorach jasno zielonkawonienieskim i jasno czerwonokarminowym o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem Sandomierza z cyfrą 108 w okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 7 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości, znaczek z usterką druku w postaci uszkodzonej lewej ramki, niewidoczna oznaczona przez eksperta naprawa znaczka, bardzo ładny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1aB5
Mi.1a
1 800 PLN
SOLD
52592

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach zielonkawoniebieskim i jasnoróżowokarminowym na średnim papierze; klisza niebieska z opisanym przez M.Miszczaka w Przeglądzie Filatelistycznym 2/2005 błędem "dolna ramka zakrzywiona z lewej strony" il.22, klisza czerwona bardzo ładnie odbita i bez większych usterek; ładne żywe kolory, oryginalne gumowanie na całej powierzchni, ślad podlepki; poza poprawionymi prawymi narożnikami i kilkoma ząbkami po prawej i u góry oraz małymi ścienieniami po podlepce zachował się w bardzo dobrym stanie; sygnowany WR - Rachmanow, kolorowy fotoatest.

Fi.1ac
11 000 PLN
52593

1860 Królestwo Polskie - IWANISKA; pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach zielonkawoniebieskim i jasnoróżowokarminowym na cienkim lekko prześwitującym papierze unieważniony polskim kasownikiem numerowym 110 - Iwaniska, w małej ekspedycji na bocznym trakcie z Opatowa do Stopnicy; to unikalny kasownik o najwyższym 10 stopniu rzadkości w dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; znaczek ma niewielką usterkę druku w postaci niedodruku górnej prawej 10-tki, na lewej części widoczna odbitka warszawskiego kasownika odbiorczego, ma niewielkie naddarcie na lewym brzegu, krótki ząbek na dole i kilka mało widocznych cieńszych miejsc, poza tym zachował się w ładnym stanie, widoczne na odwrocie smugi to ślady gumowania; znane są dwa listy z Iwanisk ex.Dr.L.Kozakiewicz i ex.M.A.Bojanowicz, a przedtem A.Faberge; nowy fotoatest Schmutz.

Fi.1acu
13 500 PLN
52594

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i różowokarminowym o odcieniach jasnych na obwolucie listu z Kibart do Rygi stemplowany kasownikiem numerowym Kibart z numerem 282, ładnie odbity miejscownik i stempel firmowy, znaczek na papierze z niekatalogowanymi pionowymi smugami, wycięta część adresu, fotoatest Berbeka.

Fi.1ad
Mi.1a
4 800 PLN
52595

1860 pierwszy polski znaczek z kolorach niebieskim i jasno karminoworóżowym o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem Osięcin z cyfrą 254 w okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 8 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości, bardzo ładny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1ad
Mi.1a
2 400 PLN
52596

1860 pierwszy polski znaczek w kolorze niebieskim i ciemnoróżowym z błędem kliszy niebieskiej "podwójna obwódka herbu - niebieska i czerwona", błąd w typie III - z uszkodzonym drukiem herbu w górnej lewej części, kasownik warszawskiego dworca kolejowego Praga, bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.1as
Mi.1a
3 200 PLN
52597

1860 pierwszy polski znaczek z kolorach jasnoniebieskim i jasnokarminowym o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem warszawskim z jedynką w okręgach, ciekawe odbicie stempla firmowego na prawej części znaczka, znaczek posiada usterki w postaci uszkodzeń obu dolnych cyfr 10 i plamą w kolorze niebieskim w prawej dolnej części owalu, bardzo ciekawa usterka ząbkowania - wyłamana igła perforująca na prawym marginesie znaczka spowodowała powstanie ząbka o podwójnej grubości - lewy margines 14 dziurek, a prawy 13 dziurek perforacji, znaczek na papierze cienkim z prześwitującym na odwrocie rysunkiem znaczka, bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.1au
Mi.1a
2 400 PLN
52598

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i różowym o odcieniach jasnych stemplowany warszawskim kasownikiem numerowym, znaczek na papierze cienkim z prześwitującym na odwrocie rysunkiem znaczka, niezwykle intensywny i czysty druk barwy czerwonej, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1au
Mi.1a
1 400 PLN
SOLD
52599

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach ciemnych stemplowany kasownikiem numerowym Kozienic z cyfrą 141 w okręgach, wysoki stopień rzadkości według Bojanowicza 8 punktów, znaczek reperowany - naprawiany lewy dolny róg, gwarancja.

Fi.1b
Mi.1b
3 200 PLN
52600

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach ciemnych stemplowany kasownikiem numerowym Sosnowic z cyfrą 278 w okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 4 punkty w 10-cio stopniowej skali rzadkości, prześwitka, dobra prezencja, gwarancja..

Fi.1b
Mi.1b
1 500 PLN
52601

1860 pierwszy polski znaczek o kolorach o odcieniach ciemnych stemplowany kasownikiem Ostrowca z cyfrą 112 w okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 7 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości, bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.1b
Mi.1b
1 900 PLN
52602

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i czerwono karminowym o odcieniach ciemnych na obwolucie list z Przasnysza do Warszawy, znaczek kasowany stemplem numerowym Przasnysza z cyfrą 266 w okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 5 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości, miejscownik dwujęzyczny Przasnysza w kolorze czerwonym, list pochodzi ze zbioru M.Bojanowicza, w zbiorze Rachmanowa nie było listu z tej miejscowości, znaczek i obwoluta w dobrym stanie, fotoatest Schmutz.

Fi.1b
Mi.1b
22 900 PLN
SOLD
52603

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach błękitu pruskiego i karminowym o bardzo ciemnych odcieniach, na cienkim papierze 0,07 mm - odmiana drukowana dużą ilością niebieskiej farby (litery w niebieskim otoku wydają się wtedy cieńsze) z lekko prześwitującym rysunkiem co nieopisane, ale doskonale widoczne, tylko kilka podobnych znaczków pokazano w eksponacie Z.Mikulskiego na Zamku Królewskim w Warszawie w 2010 roku; unieważniony na wycinku polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa; bardzo intensywne żywe barwy, ładna perforacja, centralnie i czytelnie skasowany, piękny egzemplarz; gwarancja i opis "1b odcienie ciemne" Schmutz.

Fi.1b
3 600 PLN
52604

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach ciemnoniebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych stemplowany kasownikiem numerowym Łap z cyfrą 318 w okręgach, najwyższy stopień rzadkości według Bojanowicza 10 punktów, znaczek reperowany - przycięte ząbkowanie z wszystkich stron, unikat, fotoatest Jendroszek.

Fi.1bb
Mi.1b
15 000 PLN
52605

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach karminowym i ciemnoniebieskim o odcieniach ciemnych stemplowany kasownikiem numerowym Warszawy, znaczek na papierze cienkim o prześwitującym rysunkiem znaczka na odwrocie, niezwykle ciemne i intensywne barwy, brak ząbka w górnym prawym narożniku i niewielkie rozdarcie z prawej strony, bardzo dobre centrowanie i prezencja, rzadko spotykane barwy znaczka, gwarancja Jungjohann.

Fi.1bu
Mi.1b
2 900 PLN
52606

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach ciemnoniebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach, na cienkim (0,065 mm) prześwitującym papierze (Fi.3500.-) - bardzo charakterystyczny II nakład z 1860 roku z białymi punktami na czerwonej tarczy, w lewym dolnym rogu niedodruk czerwonego tła; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Petriuk BPP, z opisem Schmutz.

Fi.1bbu
2 800 PLN
52607

1860 Królestwo Polskie, EKSPEDYCYA POCZT w WAGONIE 4 - koszulka listu z Poselstwa Królestwa Pruskiego w Warszawie do Łodzi; co niespotykane list nadano bezpośrednio w ambulansie na stacji początkowej, ręczna adnotacja "Warszawa" i data 27/2 na froncie, obok stempel ambulansowy wagonu 4 na linii kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i odręczna adnotacja o wysokości porta "10" (kop.); na odwrocie stempel lakowy poselstwa i odbiorczy dwujęzyczny /ŁÓDŹ z tego samego dnia; do tej pory z ręcznymi adnotacjami o miejscu przyjęcia spotykane były listy wyłącznie w kierunku Warszawy.


3 200 PLN
52608

1862 Królestwo Polskie - Włocławek; koszulka listu z Włocławka do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i różowym; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 241 - Włocławek; po prawej okrągły stempel nadawczy typu IIIA z ręcznie wpisaną datą 27.10; na odwrocie datownik odbiorczy Warszawy typu IIIC z 28.10; poza brakiem narożnika znaczek zachowany w dobrym stanie, zachował czyste żywe barwy, zwraca uwagę bardzo duże wzajemne przesunięcie klisz czerwonej i niebieskiej; koszulka bez bocznych klap, ogólnie w niezłym stanie; pochodzi ze słynnej kolekcji W.Rachmanowa i posiada jego sygnaturę po prawej stronie; fotoatest ekspert AIEP C.Ceremuga.

Fi.1a
9 000 PLN
52609

1862-3 Królestwo Polskie - GĄBIN; koszulka listu z Gąbina do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i karminoworóżowym; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 234 - Gąbin w małej ekspedycji pocztowej na bocznym trakcie z Gostynia, wysoki 5 stopień rzadkości w dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; po lewej ramkowy stempel nadawczy GOMBIN typu IIB z ręcznie wpisaną datą 25/6; na odwrocie warszawski datownik odbiorczy typu IIIC z datą 26.6 i mały godzinnik 8/P; znaczek ma niewielką usterkę druku w postaci niedodruku górnej prawej 10-tki; co ciekawe w Gąbinie nadano najwcześniejszy - 4.I.1860 roku, znany list opłacony polską jedynką; pięknie zachowany znaczek i ładna koszulka z bardzo wyraźnymi odbitkami wszystkich stempli; list pochodzi ze słynnej kolekcji W.Rachmanowa - jego sygnatura w prawym dolnym rogu, fotoatest Ceremuga AIEP.

Fi.1a
23 055 PLN
SOLD
52610

1863 Królestwo Polskie - WAGON POCZTOWY No.1; pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i różowym; unieważniony, co unikalne, bezpośrednio datownikiem ambulansowym СП.Б.ВАРШАВСК.Ж.Д. / ПОЧТ.ВАГ.No.1 / 18 ОКТ. 1863 - typu I stosowanym na linii Kolei Petersburskiej; ekspedycję pocztową Dworzec Praga otwarto w październiku 1863 roku; w początkowym okresie nie miała ona odrębnego kasownika, znaczków nie kasowano lub stosowano do tego datownik zastępczy, na przełomie 1863 i 1864 roku wprowadzono specjalny regulaminowy kasownik DP; z okresu przejściowego znanych jest kilka listów gdzie znaczek unieważniono datownikiem ambulansowym w wagonie, małym datownikiem zastępczym na dworcu, lub oboma tymi datownikami razem; list w kierunku Warszawy opłacony znaczkiem unieważnionym w wagonie datownikiem ambulansowym nie jest znany, a takie listy do Rosji są unikalne; dodatkowo znaczek ma rzadki błąd "zewnętrzna ramka zakrzywiona z lewej u góry" opisany przez M.Miszczaka i reprodukowany na rys.20 w "Przeglądzie Filatelistycznym" 2/2005, choć jest wzmocniony i ma kilka usterek ząbkowania ogólnie prezentuje się dobrze, czyste i wyraźne ostemplowanie to w tym przypadku jego największy atut, gwarancja Petriuk.

Fi.1a
8 000 PLN
52611

1864 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 3 kop. rzadkiego na ziemiach polskich wydania na przesyłki zagraniczne z 1864 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony jest rosyjskim sześciokątnym kasownikiem ambulansowym nr 11, numery ambulansów 12, 14, 15 i 16 używane były na linii kolei północnej, stąd na odcinku Wierzbołów - Kowno, mogły zostać użyte na polskim znaczku numer jeden; na polskim znaczku numer jeden kasownik z numerem 11 nie występuje; kasowano nim w latach 1861-63 rosyjskie znaczki na listach nadawanych z St.Petersburga w kierunku Warszawy ukończoną w 1863 linią kolejową tzw.Drogą Warszawską; tak późne użycie (1864) tego kasownika jest rzadkie; znaczek jest czysto skasowany, poza wyblakłym tłem w bardzo dobrym stanie zachowania, kolorowy fotoatest firmowy.

Fi.10
Mi.10 
1 200 PLN
52612

1864 Królestwo Polskie, koperta do korespondencji krajowej, do Rosji i Finlandii, ze znakiem opłaty w lewym górnym rogu na papierze satynowanym z tłoczonymi kwadracikami, wysłana 7.5. według kalendarza juliańskiego z Warszawy do Sankt Petersburga; znak opłaty unieważniony polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, to ostatni okres używania okrągłego kasownika, na jesieni 1864 roku wprowadzono w Warszawie kasowniki kwadratowe, obok datownik ВАРШАВА grażdanką; na odwrocie kompletna pieczęć lakowa i datownik odbiorczy St.Petersburga z 9.5; Z.Mikulski w swoim artykule dotyczącym kopert Królestwa Polskiego "Filatelista" 3/2000 pisze: "... całostka ta jest o wiele rzadsza od listów ofrankowanych pierwszym polskim znaczkiem."; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.Cp5IIy
5 000 PLN
52613

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 59 - Włodawa (250+600.-), poza słabszym prawym dolnym narożnikiem bardzo ładny stan.

Fi.5
Mi.5 
700 PLN
52614

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 20 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, typ cztery kwadraty z ozdobną stopką cyfry 1, piękny stan - żywe kolory, klarowny druk i czytelnie odbity kasownik.

Fi.6
Mi.6 
800 PLN
52615

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 30 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; czytelnie unieważniony warszawskim ośmiokątnym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, wspaniale widoczna ozdobna stopka cyfry 1, bardzo ładny stan zachowania.

Fi.7
Mi.7 
1 200 PLN
52616

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 3 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; unieważniony, na liście frankowanym kilkoma znaczkami, polskim kasownikiem numerowym 28 - Suwałki (Fi.50+250.-), sprawdzono wymiary i położenie cyfr, liczba trzycyfrowa wykluczona.

Fi.13y
Mi.13y 
150 PLN