The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 67. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
37347

1918 seria pomnikowa, znaczek w kolorze żółtobrązowym i jasno żółtoszarym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2
Mi.2 
40 PLN
SOLD
37348

1918 seria pomnikowa, narożny sześcioblok znaczków za 5f/2 gr. z błędami na poz.10 "prawa 5 z kropką wewnątrz" i na poz.12 "Poezta" (Fi.400.-), gwarancja.

Fi.2 B1+B5
320 PLN
SOLD
37349

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka między nóżkami litery k", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2 B3
Mi.2 
50 PLN
37350

1918 NIESZAWA, znaczki z kasownikiem prowizorycznym Nieszawy na wycinku z kartki pocztowej.

Fi.2, 3
150 PLN
37351

1918 seria pomnikowa, trzy pierwsze znaczki skasowane 16.1.1919 na karcie przedrukowej wydania warszawskiego datownikiem urzędu Warszawa 1 z wyróżnikiem "q"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2-4, Cp2I
50 PLN
37352

1918 seria pomnikowa, gwarancja.

Fi.2-5
Mi.2-5
30 PLN
37353

1918 seria pomnikowa.

Fi.2-5
Mi.2-5 
100 PLN
37354

1918 seria pomnikowa, seria.

Fi.2-5
Mi.2-5 
90 PLN
37355

1918 seria pomnikowa, znaczek w kolorze żółtobrązowym / żółtoszarym z poz. 36 z charakterystycznym odbiciem brzegu formy, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B
Mi.2 
70 PLN
37356

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z poz. 52 z powtarzalnym w części nakładu błędem "przerwane prawe 5", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B
Mi.2 
50 PLN
37357

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków z poz. 35-36/44-45, prawe znaczki z brzegowym uszkodzeniem formy, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B4
Mi.2 
120 PLN
37358

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterką z poz. 15 "uszkodzone cz", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B
Mi.2 
50 PLN
37359

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "uszkodzone N", gwarancja Schmutz.

Fi.2B2
Mi.2 
80 PLN
37360

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka w k" i powtarzalnym w części nakładu błędem "na lewej 5 ogonek w kształcie łezki".

Fi.2B3
Mi.2 
90 PLN
37361

1918 seria pomnikowa, parka z silnie w poziomie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Miszczak.

Fi.3
Mi.3
80 PLN
37362

1918 seria pomnikowa, parka z silnie w poziomie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3
Mi.3 
75 PLN
37363

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem w poziomie w lewo, gwarancja Walisch.

Fi.3
Mi.3 
45 PLN
37364

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
37365

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków za 10f/6 gr. z niekatalogowanymi błędami "uszkodzone k" i "wyszczerbione s".

Fi.3 B
60 PLN
37366

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 18 z błędem występującym w niewielkiej części nakładu w postaci "spacji przed lewą cyfrą 10", nie katalogowane, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B
Mi.3 
180 PLN
37367

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta".

Fi.3B1
Mi.3
80 PLN
37368

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B1
Mi.3 
40 PLN
37369

1918 seria pomnikowa, lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
60 PLN
SOLD
37370

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
90 PLN
37371

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", górne znaczki podlepka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
70 PLN
37372

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "P w POCZTA wyszczerbione".

Fi.3B4
Mi.3
25 PLN
37373

1918 seria pomnikowa, narożny czworoblok znaczków z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
300 PLN
37374

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
160 PLN
SOLD
37375

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, gwarancja Mikulski.

Fi.3No
Mi.3K 
200 PLN
37376

1918 seria pomnikowa, czworoblok z nadrukiem odwróconym dwa znaczki podlepka, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
160 PLN
37377

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, lewy dolny znaczek na ilustracji z błędem "wyszczerbione N", gwarancja.

Fi.3No B2
Mi.3K 
250 PLN
37378

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.4B1
Mi.4 
100 PLN
37379

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja.

Fi.4B1
Mi.4 
80 PLN
37380

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Jungjohann.

Fi.4No
Mi.4K 
80 PLN
37381

1918 seria pomnikowa, znaczek za 50 fen./20 gr. z błędem "Poezta" (Fi.200.-), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.5 B1
180 PLN
37382

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis.

Fi.5B1
Mi.5
270 PLN
37383

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "plama przy l" występującym tylko w części nakładu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.5B8
Mi.5 
120 PLN
SOLD
37384

1918 seria pomnikowa, znaczek rzadkim z błędem "ols w Polska uszkodzone" występującym tylko w części nakładu, wartość według katalogu Fischer ponad 800 zł, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.5B9
Mi.5
400 PLN
37385

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "uszkodzone ols w Polska", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.5B9
Mi.5
500 PLN
37386

1918 seria pomnikowa, znaczek za 50 fen. z rzadkim nadrukiem odwróconym, przedrukowano około 3 arkuszy z tym błędem, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.5No
Mi.5K 
3 600 PLN