The auction will end on 03.10.2022
The auction ends in:

Auction 65. Germany

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
29018

1834 kompletny list z Königsberg (dzisiaj Kaliningrad) do Bordeau, stempel odbiorczy.


280 PLN
29019

1839 kompletny list z Königsberg (dzisiaj Kaliningrad) do Bordeau, stemple tranzytowe.


190 PLN
29020

1857 kompletny list z Norynbergi do Reinfeld.


Mi.2 
150 PLN
29021

1862 lub po, Hanower, całostka - koperta, wysłana 1/6 z Celle do Hildesheim, kasownik odbiorczy na odwrocie, klapa kompletna, ale uszkodzona przy otwieraniu; dobry stan zachowania.


Mi.U11 
90 PLN
29022

1870 list z Lichtenstein Callnberg.


Mi.4 
50 PLN
29023

1872 Rzesza, pierwsze wydanie znaczków zjednoczonych Niemiec, frankatura dwukolorowa 1/2 gr + 2 gr, kompletna koszulka listu wysłanego 19.VII z banku C.H.Donner w Hamburgu do Christiansand (obecnie Kristiansund) w Norwegii, znaczki skasowane efektownym stemplem podkówkowym (Hufeisenstempel); czerwony stempelek wyjścia z biura nadawcy w formie dwuobrączkowego datownika; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.5, 14 
800 PLN
29024

1874 list z Meisen do Lösnitz.


Mi.19 
10 PLN
29025

1880 obwoluta listu z Neuenburg / Nowogródek Pomorski pow. Myslibórz/ do Schlochau /Człuchów/.


24 PLN
29026

1882 kartka z Berlina do Apolda.


10 PLN
29027

1884 Rzesza, karta pocztowa z wysłana z Mönchengladbach do Coventry w Anglii, przesyłka 5.4 przewieziona ambulansem pocztowym relacji Dortmund-Aachen, owalny stempelek nadawcy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P8I 
40 PLN
29028

1888 kartka nadana w ambulansie pocztowym.


10 PLN
29029

1892 kartka z Zeitz do Weipenfelds.


20 PLN
29030

1893 kartka poczty kurierskiej z Lipska do Zeitz.


10 PLN
29031

1895 kartka z Weissenfels do Zeitz.


20 PLN
29032

1897 Rzesza, ilustrowana karta pocztowa prywatnego nakładu, wydana z okazji Wystawy Przemysłowej w Lipsku (Sachsisch-Thiringische Industrie -u. Gewerbe Ausstellung), czysta; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.PP9 13/01 
80 PLN
29033

1897 kartka z Zeitz do Weimaru.


10 PLN
29034

1900 kartka do Zeitz.


20 PLN
29035

1900 kartka z Drezna do Lindenau.


10 PLN
29036

1900 całostka, lekkie zaplamienie.


20 PLN
29037

1900 kartka z Lipska do Leitz.


10 PLN
29038

1900 kartka nadana 31.12.1899 z Berlina do Lipska.


10 PLN
29039

1900 kartka z Brechtesgaden.


10 PLN
29040

1900 kartka grzecznościowo stemplowana w Dreźnie.


35 PLN
29041

1900 kartka grzecznościowo stemplowana w Dreźnie.


10 PLN
29042

1901 kartka miejscowo użyta w Kipsdorfie.


10 PLN
29044

1902 Rzesza, dekoracyjna koperta o zastrzeżonym wzorze użytkowym (D.R.G.M.152587.) ofrankowana i jako druki wysłana 18.6 z Berlina do Hanoweru, znaczek unieważniony wirnikiem mechanicznym z nakładką z literami "D*R"; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (koperta u góry z niewielkim naddarciem).


Mi.69a 
500 PLN
29045

1902 kartka z Bayreuth do Zeitz.


10 PLN
29046

1905 Karoliny, dzielony znaczek za 10 Pf jako opłata za widokówkę przesłaną 6.5 z Ponape do Jaluit, znaczki dzielone stosowano w tym urzędzie tylko w krótkim okresie 20.IV-9.VII.1905 w związku z brakiem znaczków po 5 Pf ponieważ w wyniku tajfunu, który przeszedł nad Ponape, zniszczeniu uległ urząd pocztowy; znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym - stemplem do laku - regularny datownik również zaginął w czasie tego tajfunu; datownik odbiorczy Jaluit z 13.5; dekoracyjna i egzotyczna całość.


Mi.9H 
600 PLN
29047

1908 Niemiecka Poczta w Chinach, widokówka ofrankowana znaczkiem wydania przedrukowego za 2C/4Pf, wysłana jako druki 2.2 z Pekinu do Krakowa, stempelek nadawcy "KARL.A/ SKIDZUN/ 1.KOMP.GESANDTSCHAFT/ SCHUTZWACHE/ PEKING-CHINA", ponieważ znaczek naklejono na stronie widokowej, urzędnik w Krakowie w pierwszej chwili go nie zauważył i naliczył dopłatę w wysokości 10 hal. naklejając nawet znaczek i kasując go, po dostrzeżeniu omyłki znaczek dopłaty zdjęto; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.29 
150 PLN
29048

1908 kartka użyta miejscowo w Kipsdorf.


10 PLN
29049

1910 Bawaria, AMBULANS relacji EGER(CHEB)-NORYMBERGA, ładna odbitka kasownika "K.B. BAHNPOST EGER I NRNB." na karcie pocztowej przesłanej 7.III ambulansem z Eger do Norymbergi, dodatkowo okrągły stempelek z liczbą "119"; całość w bardzo stanie zachowania.


Mi.P79/03  
150 PLN
29050

1911 Kamerun, widokówka wysłana 1.5 z Victorii do Krakowa, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.7 
500 PLN
29051

1911 kartka okolicznościowa na 25-lecie ślubu pary królewskiej z Wittenbergi.


35 PLN
29052

1911 widokówka przedstawiając cesarski jacht SMY Hohenzollern (II) znany dobrze z wizerunków znaczków kolonii niemieckich, przepływający pod mostem Levensau na Kanale Kilońskim; karta czysta w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
29053

1912 Bawaria, ilustrowana karta pocztowa prywatnego nakładu, wydana z okazji Volksfest Bamberg, przesłana lokalnie 24.VI; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania; temat - PIWO, BALONY, LOTNICTWO.


Mi.PP27 D10/01 
120 PLN
29054

1916 Bawaria, niedostatecznie opłacona karta pocztowa wysłana 1.VIII z Dinkelsbühl do Norymbergi, poczta naliczyła dopłatę 3 Pf, ramkowy stempelek "Porto NÜRNBERG".


Mi.P93I/03 
60 PLN
29055

1916 Rzesza, karta pocztowa, wysłana 18.6 z miejscowości Isenheim w Alzacji do Szwajcarii, przesyłka niedofrankowana, poczta szwajcarska naliczyła i pobrała 23.VI dopłatę od odbiorcy we Friburgu; stempelek cenzury w Mühlhausen; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P106; P33 
120 PLN
29056

1916 Rzesza, "Großherzogliche Angelegenheit" - korespondencja książęca zwolniona od opłaty pocztowej, karta pocztowa wysłana 1.11 ze Schwerina, pieczęć domu książęcego "GROSSHL. HAUSHALTS-FORSTKASSE *SCHWERIN I.M.*"; doskonały stan zachowania.


200 PLN
29057

1918 list polecony z Monachium do Stuttgartu.


Mi.105 
25 PLN
29058

1919 Republika Weimarska, FDC - Otwarcie Zgromadzenia Narodowego w Weimarze, trzy wydane 1.VI znaczki ostemplowane okolicznościowo w pierwszym dniu obiegu na pamiątkowej karcie; doskonały stan zachowania.


Mi.107-09
500 PLN