The auction will end on 03.10.2022
The auction ends in:

Auction 65. PoW Woldenberg camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
24591

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze u (nakład 60 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Idu
3 000 PLN
24592

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze u (nakład 1900 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIIau
300 PLN
24593

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 1014 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iax2
180 PLN
24594

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iax2 9x-IIIAb
200 PLN
24595

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iax2 9x-IIICb
400 PLN
24596

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iax2 9x-IIICb
400 PLN
24597

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x3 (nakład 150 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iax3 9y-IICa
400 PLN
24598

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x3 (nakład 150 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iax3 9y-IIIAa
400 PLN
24599

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x3, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIIax3
400 PLN
24600

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x3 (nakład 150 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iax3 9y-IIIAg
350 PLN
SOLD
24601

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x3 (nakład 150 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iax3 9y-IIIAg
400 PLN
24602

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze z2 (nakład 300 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iaz2 9u
400 PLN
24603

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze z3 (nakład 1200 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iaz3 9z
300 PLN
24604

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze z3 (nakład 1200 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iaz3 9z
300 PLN
24605

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze karminowym na papierze x1 (nakład 200 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.4Iax1 11v
400 PLN
24606

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze karminowym na papierze x2 (nakład 200 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.4Iax2 11x
500 PLN
24607

1941 Pocztylion pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnoceglastym na papierze x1 (nakład 63 sztuk), znaczki te o szczególnie czystym druku były na odwrocie podpisywane przez projektanta i rytownika J.Staniszkisa, ten unikalny egzemplarz nie osiada podpisu na odwrocie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.6Iax1 13v
6 000 PLN
24608

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, rzadki znaczek, odmiana koloru ochrowobrązowa - jedna z trzech obok żółtobrązowej i popularnej ciemnobrązowej występujaca na papierze szaroniebieskim gładkim średnim (niewielka część nakładu), egzemplarz wręcz wzorcowy dla tej barwy, gwarancja i opis "3Iau ochrowobrązowy" Schmutz.

Fi.IIIau
3 000 PLN
24609

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, rzadki znaczek, odmiana w kolorze żółtobrązowym - jedna z trzech obok ochrowobrązowej i popularnej ciemnobrązowej występujaca na papierze szaroniebieskim gładkim średnim, na wycinku użytkowym, gwarancja i opis "3Iau żółtobrązowy" Schmutz.

Fi.IIIau
1 800 PLN
24610

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwie skrajne odmiany: ciemnobrązowa - według Machowskiego III.A.b., i brunatnożółta - według Machowskiego III.C.b. (Fi. odrębnie niekatalogowane, razem tworzą IIIax2), na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis (3Iax2) Schmutz.

Fi.IIIax2
600 PLN
24611

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze białym gładkim grubym (nakład 150 szt.), na wycinku użytkowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIIax3
700 PLN
24612

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze szarooliwkowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim (nakład 60 szt.!), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIcu
3 000 PLN
24613

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze karminowym, na papierze białym gładkim bibułkowym, odmiana w rzadkim odcieniu różowawokarminowym - Machowski 11v (nakład kilkanaście z ogółem 200 szt.), gwarancja i opis (11v) Gryżewski, (4Iax1) Schmutz.

Fi.IVax1
700 PLN
24614

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szarym gładkim średnim, gwarancja i opis 1Iay2 Schmutz.

Fi.Iay2
160 PLN
24615

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze żółtawym żeberkowanym grubym z częściowym niedodrukiem i znaczek ciemnobrązowy na papierze białym gładkim średnim na formularzu do korespondencji zewnętrznej przesłanym 5.IV Pocztą Wielkanocną, na odwrocie dowcipny tekst życzeń świątecznych; z okresu działania Poczty Wielkanocnej spotyka się karty (na ogół w dużym formacie i z dłuższym tekstem) opłacone jak listy czyli 20 f.; to raczej nie jest przypadek, albo traktowano je jak listy (koperty były praktycznie niedostępne), albo funkcjonowało wysyłanie kart na koszt odbiorcy i znaczki te mają charakter znaczków dopłaty - dopłata do takiej przesyłki też wynosiłaby 20 f. - (2 x opłata za kartę czyli 10f.); bardzo ciekawy przypadek do wyjaśnienia, walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta); gwarancja pod znaczkami.

Fi.Iaz3, IIIax2
1 200 PLN
SOLD
24616

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnoniebieskim na papierze z2 o nakładzie 200 sztuk na kartce z obiegu pocztowego z piękną ilustracją wielkanocną, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Icz2
4 000 PLN
24617

1941 Poczta Wielkanocna - "Pocztylion" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnoceglastym na papierze białym gładkim bibułkowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.VIax1
160 PLN
24618

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze u o nakładzie 292 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1IIau
300 PLN
24619

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze z2 (nakład 259 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1IIaz2
350 PLN
24620

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnoniebieskim na papierze u (nakład 203 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1IIcu
350 PLN
24621

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze x2 (nakład 957 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1IIdx2
150 PLN
24622

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze y2 (nakład 232 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1IIdy2
350 PLN
24623

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnoniebieskim na papierze x2 o nakładzie 211 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1Iicx2
350 PLN
24624

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze zółtawym szorstkim grubym (nakład 259 szt.), na wycinku użytkowym, to jedyna odmiana wystepujaca na tym papierze, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1az2
400 PLN
24625

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnozielonym na papierze u (nakład 250 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.2IIbu
350 PLN
24626

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemno zielonym na papierze x2 (nakład 76 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.2IIbx2
350 PLN
24627

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze szarooliwkowym na papierze u o nakładzie 232 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.2IIcu
350 PLN
24628

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze szaro oliwkowym na papierze u (nakład 232 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.2IIcu
350 PLN
24629

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze szaro oliwkowym na papierze x2 (nakład 1173 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.2IIcx2
140 PLN
24630

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemno oliwkowym na papierze y2 (nakład 204 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.2IIdy2
450 PLN