The new auction will start soon

Auction 64. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
14683

1918 seria pomnikowa, miejscowa kartka z Warszawy 9.1.19 o charakterze filatelistycznym, rzadka frankatura pojedyncza za 5 fen. za druki.

Fi.2
Mi.2 
240 PLN
14684

1918 seria pomnikowa, znaczek w kolorze żółtobrązowym i jasno żółtoszarym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2
Mi.2 
60 PLN
14685

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5 fen./2 gr. z niekatalogowanym błędem na poz.15 "uszkodzone z", gwarancja.

Fi.2 B
30 PLN
14686

1918 seria pomnikowa, marginesowa parka znaczków za 5 f./2 gr., lewy z błędem na poz.52 "uszkodzona litera k", gwarancja.

Fi.2 B
100 PLN
14687

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka między nóżkami litery k", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2 B3
Mi.2 
50 PLN
14688

1918 seria pomnikowa, dwa znaczki za 5 f./2 gr. i 10 fen./6 gr. na wycinku z przedrukowej karty pocztowej, drugi z błędem "uszkodzone P w Poczta", gwarancja.

Fi.2, 3 B4
40 PLN
14689

1918 seria pomnikowa - WARSZAWA 6, trzy pierwsze znaczki na kopercie skasowane 22.11 prowizorycznym datownikiem urzędu Warszawa 6; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2-4
50 PLN
14690

1918 seria pomnikowa.

Fi.2-5
Mi.2-5 
100 PLN
14691

1918 seria pomnikowa, seria.

Fi.2-5
Mi.2-5 
90 PLN
14692

1918 seria pomnikowa, znaczek w kolorze żółtobrązowym / żółtoszarym z poz. 36 z charakterystycznym odbiciem brzegu formy, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B
Mi.2 
70 PLN
14693

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z poz. 52 z powtarzalnym w części nakładu błędem "przerwane prawe 5", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B
Mi.2 
50 PLN
14694

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków z poz. 35-36/44-45, prawe znaczki z brzegowym uszkodzeniem formy, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B4
Mi.2 
120 PLN
14695

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterką z poz. 15 "uszkodzone cz", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B
Mi.2 
50 PLN
14696

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "uszkodzone N", gwarancja Schmutz.

Fi.2B2
Mi.2 
80 PLN
14697

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka w k" i powtarzalnym w części nakładu błędem "na lewej 5 ogonek w kształcie łezki".

Fi.2B3
Mi.2 
90 PLN
14698

1918 seria pomnikowa, parka z silnie w poziomie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3
Mi.3 
75 PLN
14699

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem w poziomie w lewo, gwarancja Walisch.

Fi.3
Mi.3 
45 PLN
14700

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
14701

1918 seria pomnikowa - ZAWIERCIE, parka znaczków za 10 fen./6 gr. ostemplowana kasownikiem prowizorycznym w Zawierciu, gwarancja.

Fi.3
60 PLN
14702

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z niekatalogowanym błędem na poz.17 "N zakończone haczykiem", gwarancja.

Fi.3 B
30 PLN
14703

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z błędem na poz.20 "kropka między nóżkami litery k", gwarancja i opis.

Fi.3 B3
30 PLN
14704

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 18 z błędem występującym w niewielkiej części nakładu w postaci "spacji przed lewą cyfrą 10", nie katalogowane, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B
Mi.3 
180 PLN
14705

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta".

Fi.3B1
Mi.3
80 PLN
14706

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B1
Mi.3 
40 PLN
14707

1918 seria pomnikowa, lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
60 PLN
14708

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
90 PLN
14709

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", górne znaczki podlepka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
70 PLN
14710

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "P w POCZTA wyszczerbione".

Fi.3B4
Mi.3
25 PLN
14711

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym, usterki litery E i prawej cyfry 0, duża podlepka, gwarancja.

Fi.3No
Mi.3K 
50 PLN
14712

1918 seria pomnikowa, narożny czworoblok znaczków z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
300 PLN
14713

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
160 PLN
14714

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, gwarancja Mikulski.

Fi.3No
Mi.3K 
200 PLN
14715

1918 seria pomnikowa, czworoblok z nadrukiem odwróconym dwa znaczki podlepka, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
160 PLN
14716

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, lewy dolny znaczek na ilustracji z błędem "wyszczerbione N", gwarancja.

Fi.3No B2
Mi.3K 
250 PLN
14717

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen./10 gr. z niekatalogowanym błędem na poz. "uszkodzone stopki obu cyfr 2", gwarancja.

Fi.4 B
70 PLN
14718

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.4B1
Mi.4 
100 PLN
14719

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja.

Fi.4B1
Mi.4 
80 PLN
14720

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 24 z błędem "kropka w lewej cyfrze %", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4B10
Mi.4
90 PLN
14721

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Jungjohann.

Fi.4No
Mi.4K 
80 PLN
14722

1918 seria pomnikowa, znaczek za 50 f./6 gr., z rzadkim błędem na poz.33 "litery ols uszkodzone", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.5 B9
300 PLN