The auction will start on 17.06.2022

Auction 63. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
7266

1915 Warszawa, znaczki wydania definitywnego w odmianach.

Fi.2
120 PLN
7267

1915 Warszawa, Orzeł, nadużycie formy - druk prywatny znaczka za 10 gr. z fantazyjnym kolorem tła.

Fi.2 P FFi
40 PLN
7268

1915 Warszawa, Orzeł, nadużycie formy - druk prywatny znaczka za 10 gr. z fantazyjnym kolorem tła.

Fi.2 P FFi
40 PLN
7269

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 groszy/5 gr. w kolorze fioletowym - typ II z lekko uniesioną cyfrą 6; kiedyś uznawany za dobry, obecnie za grzecznościowy, gwarancja Krawczyk.

Fi.3II
Mi.3II 
60 PLN
7270

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 groszy/5 gr. typ II, w kolorze czerwonym, połówka znaczka na wycinku z błędem "uszkodzone y", błąd ten spotykamy tylko w II typie nadruku, gwarancja Falkowski.

Fi.3IIba
Mi.3IIaa 
40 PLN
7271

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 groszy/5 gr. w kolorze lilaczerwonym - typ I, na wycinku z oryginalnego obiegu, obok znaczka niemiecka cenzura wojskowa, gwarancja Krawczyk.

Fi.3Iaa
Mi.3ba 
150 PLN
7272

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 groszy/5 gr. w kolorze lilaczerwonym - typ I, sygnowany, gwarancja Dr.A.Hartman, Krawczyk.

Fi.3Iaa
Mi.3ba 
70 PLN
7273

1915 Warszawa, czworoblok znaczków wydania z ręcznym nadrukiem.

Fi.4
90 PLN
7274

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze czerwonym - typ I, sygnowany, gwarancja Dr.A.Hartman, Krawczyk.

Fi.4Iaa
Mi.4ba 
120 PLN
7275

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, połówka znaczka o klarownym nadruku na wycinku, gwarancja Falkowski.

Fi.4Iba
Mi.4Iaa 
50 PLN
7276

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, gwarancja Schmutz.

Fi.4Iba
Mi.4aa 
80 PLN
7277

1915 Warszawa, makulatura, czworobloki ciętych znaczków bez nadruku - nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej, z oznaczeniem pozycji w arkuszu, lekkie ślady podlepek pomiędzy znaczkami.

Fi.6-7 Mk
80 PLN
7278

1915 Warszawa, makulatura, parki ciętych znaczków bez nadruku - nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej.

Fi.6-7 Mk
40 PLN
7279

1915 Warszawa, nadużycie formy - kiedyś próba nadruku, znaczek przedrukowy z zielonkawym kolorem tła, na tej odmianie znaczków nie przedrukowywano, gwarancja Łaszkiewicz.

Fi.8
Mi.7 
40 PLN
7280

1915 Warszawa, miejscowy list wysłany 28.12, doręczenie opłacone przez nadawcę, stempelek WRĘCZENIE OPŁACONE w kolorze czerownolila (98x17 mm); znaczek poczty miejskiej unieważniony kasownikiem z wyróżnikiem b; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2, 27II
120 PLN
7281

1915 Warszawa, próby w kolorach za 5 gr. w ciemnoszarozielonym i za 10 gr. w czarnym bez tła, piękny stan (Fi.2000.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.I-II P
1 200 PLN
7282

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, oba znaczki z tłem jasnobrązowawożółtym i pełną oryginalną gumą bez podlepki, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.I-IIb
800 PLN
7283

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, nierównomiernie nałożona guma, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIa
300 PLN
7284

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. - typ II, w kolorze czarnym na niewprowadzonym do obiegu znaczku za 5 gr. - Herb Miasta w kolorze szarozielonym, bardzo rzadkie, obecnie opisywany jako grzecznościowy, ale kiedyś i dotąd w Niemczech, jako pełnoprawna próba (Mi.-.-), sygnatura Rachmanow, podwójna gwarancja Rembieliński, z opisem Krawczyk.


Mi.4 P/I 
600 PLN
7285

1915 Warszawa, KOMITET OBYWATELSKI miasta WARSZAWY, legitymacja współpracownika sekcji Tanich Mieszkań Komitetu Obywatelskiego, zajmującej się pomocą dla najuboższych mieszkańców miasta, a także mediacją z właścicielami mieszkań czynszowych; dobrej jakości odbitki dekoracyjnej pieczęci komitetowej, a także podpisy (faksymile?) ostatniego rosyjskiego prezydenta Warszawy - Aleksandra Millera i członka władz Komitetu - Henryka Konica; rzadki dokument w doskonałym stanie zachowania.


200 PLN
7286

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.120 euro), sygnowany T, gwarancja Korszeń.

Fi.1-2
100 PLN
7287

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.150 euro), piękny stan, sygnowany splecione WR - Rachmanow i inne, gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
220 PLN
7288

1916 Sosnowiec, seria czysta ze śladami po podlepce (Mi.50 euro), gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
90 PLN
7289

1916 Zawiercie, seria znaczków z nadrukiem kontrolnym w rzadkim kolorze intensywnie fioletowym (bez szarego odcienia - dunkelblau nie schwarzviolett - oba odcienie Mi.300 euro), przerwy w literach J i R, sygnowany ak.

Fi.1-2IIb
Mi.1-2II 
800 PLN
7290

1916 Częstochowa, kartka z Częstochowy 9.7.16 do Rozwadowa, przy nadaniu umieszczono stempel poczty miejskiej z datą 13.VII,1916 w kolorze liliowym, kartki nie udało się doręczyć i wróciła do Częstochowy gdzie odbito dwa stemple poczty miejskiej w kolorze fioletowym w tym z datą 13.1.1917.

Fi.2a+2e
400 PLN
SOLD
7291

1916 Częstochowa, karta wysłana 14.7 co rzadkie, za pośrednictwem poczty miejskiej (jasnofioletowy datownik i stempelek opłaty typu I za 5 fen.) z niemieckiego urzędu pocztowego w Częstochowie na Węgry; prawdopodobnie ze względu na niedokładny adres przesyłkę po bezskutecznych próbach doręczenia, zwrócono do nadawcy, odciskając stemple informacyjne; poczta niemiecka przekazała 13.I.1917 kartę Poczcie Miejskiej (fioletowy datownik), która przy pomocy urzędu meldunkowego podjęła próbę odszukania nadawcy zakończoną niepowodzeniem, a przesyłkę opatrzono stempelkiem ""Mit Hilfe des Meldeamtes nicht ermittelt"; cenzura poznańska; rzadki, choć bliski, kierunek wysyłki; dekoracyjny walor o rzadko spotykanym obiegu w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.2a, 2b, 5
1 800 PLN
7292

1916 Warszawa, "6 GROSZY" - czerwony stempelek opłaty doręczeniowej I wydania na karcie pocztowej wysłanej 28.12 z Sierakowa (Zirke), stempelek cenzury poznańskiej; dobry stan zachowania; sygnowano na odwrocie litery "B.T." w kółku.

Fi.2a
80 PLN
7293

1916 Łódź, karta pocztowa wysłana 19.4 z Berlina, czytelna odbitka stempla doręczeniowego Straży Pożarnej w kolorze lila, stempelek cenzury poznańskiej; całość w idealnym stanie zachowania, gwarancja Korszeń.

Fi.2b
900 PLN
7294

1916 Warszawa, kartka z Włocławka 4.11.16 do Warszawy, stempel warszawskiej cenzury wojskowej i stempel warszawskiej poczty miejskiej za 6 gr.

Fi.2b
80 PLN
7295

1916 Sosnowiec, seria czysta z paskiem (Mi.220 euro), piękny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
380 PLN
7296

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130 euro), wyższy nominał 10 f. bez śladu podlepki, a jedynie z minimalnym ubytkiem gumy po pęcherzyku powietrza - liczony jak podlepkowy, bardzo ładny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.3-4
120 PLN
7297

1916 Sosnowiec, seria kasowana z pełną gumą (Mi.500 euro), piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
400 PLN
7298

1916 Sosnowiec, gwarancja Falkowski, Korszeń.

Fi.5
90 PLN
7299

1916 Sosnowiec, herb miasta, parka znaczków w kolorze lilaczerwonym w położeniu tete-beche i co unikalne z całym pustopolem, kilka technologicznych ubytków gumowania, gwarancja Korszeń.

Fi.5a
1 500 PLN
7300

1916 Sosnowiec, herb miasta, dwie parki znaczków za (3 kop.) w położeniu tete-beche; jedna w kolorze lilaczerwonym, a druga w różowawoczerwonym, obie z lekka fałdą, gwarancja Schmutz.

Fi.5a, b
900 PLN
7301

1916 Sosnowiec, herb miasta, czworoblok znaczków w kolorze różowoczerwonym zawierający różne kombinacje parek tete-beche w bardzo dobrym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.5b
800 PLN
7302

1916 Sosnowiec, herb miasta, marginesowa parka znaczków za (3 kop.) w kolorze różowawoczerwonym w położeniu tete-beche i z prawie całym pustopolem, gwarancja Schmutz.

Fi.5b
500 PLN
7303

1916 Warszawa, miejscowa karta wysłana 19.3, opłatę doręczeniową udokumentowano dzielonym znaczkiem poczty miejskiej z przedrukiem za 6/5 gr, dodatkowo stempelek WRĘCZENIE OPŁACONE; dobry stan zachowania (bez tekstu na odwrocie); sygnowano na odwrocie litery "B.T." w kółku.

Fi.7
80 PLN
7304

1916 Warszaw, list miejscowy z Warszawy, stempel "WRĘCZENIE OPŁACONE" i znaczek poczty miejskiej na odwrocie, gwarancja Korszeń.

Fi.7
160 PLN
7305

1916 Warszawa, znaczek za 2/10 gr. poczty miejskiej, połówka na oryginalnym wycinku z obiegu.

Fi.9
40 PLN