The new auction will start soon

Auction 62. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
361

1904 wojna rosyjsko-japońska, chińska koperta z czerwonym pasem wysłana 2.I. z frontu za pośrednictwem poczty polowej 4 Korpusu Syberyjskiego z Dalekiego Wschodu do Polaka, pracownika cegielni w miejscowości Nowe Rokicie (obecnie dzielnica Łodzi); stempel nadawczy "POLEW.SYBIR.ARM.KORP.N4 POCZ.KAN." (..APM..N4 ..) z wyróżnikiem "b", na odwrocie krótko stosowany datownik ambulansu KOLUSZKI-ŁÓDŹ z 25.I. i łódzki kasownik odbiorczy, a także stempel formacyjny "2 kompania 4 Wschodniosyberyjskiego pułku strzelców " (2 poa 4 B-C c a ); 2 stycznia 1905 Japończycy zdobyli Port Artur - główną rosyjską ufortyfikowaną bazę morską Floty Wojennej Oceanu Spokojnego; przesyłki frontowe z tego okresu adresowane na tereny polskie są bardzo rzadkie, a tak pięknie udokumentowana chińska koperta jest prawdziwym rarytasem i na dodatek stempel ambulansowy z obróconym o ćwierć obrotu środkiem; całość mimo przebarwień w ogólnie dobrym stanie zachowania.


1 800 PLN
362

1913 ilustrowana dekoracyjna koperta wojskowa wydrukowana w Brześciu, wysłana 26.VI z miejscowości Willmanstrand (obecnie Lappeenranta w Finlandii) do Griazowca; kasownik odbiorczy na odwrocie; efektowna całość w doskonałym stanie zachowania.


Mi.69 
500 PLN
363

1914 znaczek poczty Naczelnego Komitetu Narodowego, gwarancja Mikstein.

Fi.1
30 PLN
364

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-2
360 PLN
365

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, rzadkie - jako kasowane, seria znaczków na wycinkach, unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW".

Fi.1-2
700 PLN
366

1914 znaczki poczty Naczelnego Komitetu Wykonawczego stemplowane kasownikiem poczty polowej.

Fi.1-2
600 PLN
367

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pionowych parkach bez gumy, poza lekkim zaciekiem po gumie na dwu dolnych znaczkach w ładnym stanie, znaczek za 10 h. gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
280 PLN
368

1914 Winieta dobroczynna "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA" za 2 hal w kolorze czerwonym skasowana stemplem WEITERLEITEN na widokówce wysłanej 10.VIII.1915 ze Szczakowej do Wiednia; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.1a
600 PLN
369

1914 rosyjski stempel kamuflażowy z Połocka - typ 31.005.511.02 według Lewina - stosowany w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, koperta firmowa Braci Nobel zawierająca papiery handlowe (opłata 2 kop.) wysłana z Połocka do Petersburga; stemple maskujące tego typu stosowano w okresie zaledwie 3 miesięcy (VIII-X), przesyłki należą do prawdziwych rzadkości; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (koperta poziomo zgięta).


Mi.65
600 PLN
370

1914 stempel kamuflażowy "IX/839" (Zabierzów) - stosowany w początkowym okresie wojny dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, na korespondencji cywilnej (na znaczkach i całostkach) rzadko spotykane; widokówka wysłana 18.XI do Wiednia.


Mi.142 
150 PLN
371

1914 ilustrowana całostka, wydana na rzecz Niemieckiego Czerwonego Krzyża, przedstawiająca cesarza niemieckiego Wilhelma; długość sygnatury 36 mm; idealny stan zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.P100AI 
30 PLN
372

1914 wybuch I wojny światowej - list ze sztabu rosyjskiego 6 armijnego korpusu wysłany 31.VII do Białegostoku, formacyjna pieczęć listowa, kasownik odbiorczy; unikalna przesyłka z pierwszych dni Wielkiej Wojny!!!

Po zamachu w Sarajewie 28.VI, w którym zginął austriacki następca tronu, 28.VII Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, 29.VII Rosja zarządziła mobilizację, 31.VII Niemcy zagroziły wypowiedzeniem wojny; 1.VIII wypowiedziały wojnę Rosji, a dwa dni później Francji.


350 PLN
373

1914 świadectwo odbycia służby wojskowej, przedkładane przy ubieganiu się "... o jedną z posad zastrzeżonych dla wysłużonych podoficerów ...", wydane 26.II w Ministerstwie Wojny we Wiedniu, opatrzone suchą pieczęcią; wręczone zainteresowanemu 5.III w Jarosławiu; na odwrocie instrukcja dla posiadacza świadectwa w ośmiu urzędowych językach cesarstwa; dokument w słabszym stanie zachowania.


40 PLN
374

1914 specjalna karta mobilizacyjna-formularz do kijowskiej szkoły wojskowej dla junkrów, datowana 30.XII, wysłana 9.I.1915 z Kijowa do Włocławka, na odwrocie stempel tranzytowy Warszawa 12.I; pieczęć listowa szkoły; niespotykana całość w bardzo dobrym stanie zachowania (niewielkie uszkodzenie papieru na środku).


300 PLN
375

1914 widokówka z Przemyśla, grzecznościowo odciśnięta pieczęć formacyjna "2 ROTA 11 SAPIERNOWO BATALJONA (2-a POTA 11o CAEPHAO ATAIOHA).


70 PLN
376

1914 list wysłany do żołnierza (oficera ?) służącego w jednostce Gwardii Cesarskiej w Piotrogrodzie, kasownik odbiorczy 22.IV na odwrocie.


40 PLN
377

1914 Polskie Drużyny Strzeleckie - prośba o urlop - urzędowy formularz wystawiony w dniu 26.VI, doklejony znaczek kwestarski za 4 grosze "KUJMY BROŃ TOWARZYSTWO POLSKIE DRUŻYNY STRZELECKIE" unieważniony dwuwierszowym stemplem "POLSKA DRUŻYNA STRZELECKA we LWOWIE", poniżej pieczątka "KOMENDA MIEJSCOWA" i podpis; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej.


2 000 PLN
378

1915 Legiony Polskie - I Brygada, karta pocztowa wysłana 8.XI za pośrednictwem austriackiego urzędu etapowego z Kielc (kasownik z wyróżnikiem "b") na adres "Feldpost 118 Brygada Piłsudskiego II pułk - I baon - 3 komp."; dobry stan zachowania;

Fi.Cp2
120 PLN
379

1915 obiegowe znaczki rosyjskie za 3 i 7 kop. na wycinku, z utajniającym miejsce nadania listu niemym kasownikiem wojennym - Warszawa typ 512.08 według Lewina.


Mi.65, 68 
50 PLN
380

1915 korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 18.7 z Orła; idealnie zachowana lakowa pieczęć cenzury piotrogrodzkiej do zamykania skontrolowanych przesyłek, stempelek cenzora nr.25; nalepka polecenia dla korespondencji zagranicznej z napisem alfabetem łacińskim; kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II
300 PLN
381

1915 znaczek rosyjski z Piotrem I, za 4 kop., z utajniającym miejsce nadania listu niemym kasownikiem wojennym - Warszawa, typ 512.12 według Lewina.


Mi.82 
30 PLN
382

1915 pierwsza wiadomość o pobycie w niewoli i ogólnikowa informacja dla bliskich jeńca niemieckiego, wysłana 2.12 z Moskwy do Magdeburga, stempelek cenzury moskiewskiej "D.C" (Д.Ц.), a na odwrocie owalny stempelek cenzury piotrogrodzkiej; oznaczenie przesyłki stempelkiem "Kriegsgefangenensendung", brak daty i "anonimowość" nadawcy, a przede wszystkim forma listu, świadczą o tym, że była to centralnie kierowana akcja powiadamiania rodzin jeńców przez władze rosyjskie, przynajmniej w początkowym okresie wojny; niezwykle ciekawy walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.P21, 99C 
400 PLN
383

1915 Legiony Polskie - podwójna karta wysłana 24.3 z Wiednia do Biura Werbunkowego Legionów w Oświęcimiu.


Mi.P218II 
40 PLN
384

1915 Legiony Polskie - nietypowy formularz wysłany 21.VIII z urzędu etapowego w Piotrkowie przez podoficera IV pułku piechoty Legionów do Lwowa; cenzura odręczna i dodatkowo stempelek ZENSURIERT (Berek C40).


150 PLN
385

1915 widokówka z Kowna wysłana 24.11 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 209 do Berlina, pieczęć formacyjna; całość w doskonałym stanie zachowania.


60 PLN
386

1915 widokówka (Warszawa) wysłana 1.9 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 9 Armii, stempelek formacyjny; przesyłka z wczesnego okresu po wkroczeniu wojsk niemieckich do Warszawy 5.8; walor w dobrym stanie zachowania (karta z dwóch stron przycięta).


20 PLN
SOLD
387

1915 Legiony Polskie - II Brygada, węgierski formularz wysłany 19.XI za pośrednictwem poczty polowej 355 do Kielc, idealna odbitka dekoracyjnej pieczęci formacyjnej "Oddział telegraficzny II. Brygady Legionów Polskich" - u Berka nieopisanej!!! dwukrotnie odciśnięty polski stempelek cenzury "Cenzurowano." (Berek w typie C8, ale dł.34 mm zamiast podanej 37 mm); bardzo dobry stan zachowania;

1916 Legiony Polskie - II Brygada, widokówka datowana 28/II/1916 wysłana za pośrednictwem poczty polowej 355 do Kołomyi, doskonałej jakości odbitka pieczęci formacyjnej z orłem KOMENDA KOLUMNY AMUNICYJNEJ POLSKICH LEGIONÓW" - u Berka nieopisanej!!! bardzo dobry stan zachowania; na karcie albumowej.

Fi.16
1 200 PLN
388

1915 formularz wysłany 21.4 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 77 Dywizji Zapasowej do Berlina.


20 PLN
389

1915 Legion Ukraiński - ozdobny formularz wysłany 11.III za pośrednictwem poczty polowej 350 do Lwowa; ładna i czytelna odbitka stempla formacyjnego: "Ukrainische Legion Regiment I Baon II Komp VII", dobry stan zachowania.


500 PLN
390

1915 (?) karta pocztowa z obozu jenieckiego Holzminden w Niemczech, wysłana do Witebska pisana po francusku; stempelki cenzury niemieckiej i rosyjskiej; "bezpośrednia" korespondencja jeniecka z Niemiec do Rosji jest o wiele rzadsza niż przekazywana za pośrednictwem Czerwonego Krzyża.


150 PLN
391

1915 widokówka z Krzemieńca datowana "4 lipca 1915", napisana po polsku, wysłana 6.7 z Białej Cerkwi jako przesyłka rosyjskiej poczty polowej do Kercza, okrągły stempelek z godłem "Изъ дѢйствующей армiй" (Z Armii Czynnej) zwalniający przesyłkę od opłaty pocztowej; kasownik odbiorczy Kercz 13.7; minimalnie słabszy stan zachowania.


80 PLN
392

1915 korespondencja niemieckich jeńców wojennych z terenów Rosji, dofrankowana całostka rosyjska, wysłana 13.11 z miejscowości w guberni wołyńskiej do Hanoweru; cenzura rosyjska z Petersburga; kasownik odbiorczy 16.11; na odwrocie ingerencja cenzury - usunięto (wydrapano) fragmenty tekstu; atrakcyjny walor w doskonałym stanie zachowania; "bezpośrednia" korespondencja jeniecka z Rosji do Niemiec jest o wiele rzadsza niż przekazywana za pośrednictwem Czerwonego Krzyża.


200 PLN
393

1915 rosyjska ofensywa w Galicji, najdalszy zasięg wojska rosyjskie osiągnęły w kwietniu 1915 roku, bardzo rzadka przesyłka frontowa - stempel "Z Armii Czynnej", z tego właśnie okresu, na karcie z widokiem Giewontu, stemple nadawczy zapasowej poczty polowej z 10.4.15 i odbiorczy z Carskiego Sieła z 26.4 15, 2 maja ruszyła kontrofensywa wojsk austriackich, gwarancja.


800 PLN
394

1915 sekretnik od płk.Jana Romera dowódcy austriackiego 32 Pułku Artylerii Polowej do prof.Władysława Abrahama we Lwowie, wysłany 17.XI za pośrednictwem austriackiej poczty polowej nr.6, pieczęć formacyjna z orłem "K.u.K. FELDKANONEN REGIMENT Nr.32"; ciekawa treść listu!!!

Płk.Jan Romer późniejszy generał Wojska Polskiego, był dowódcą Grupy Operacyjnej "Bug", która walczyła w Małopolsce Wschodniej i Galicji, a 10.I.1919 wkroczyła do Lwowa, przełamując pierścień okrążenia ukraińskiego; Prof.Władysław Abraham, rektor Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1899-1900, ojciec generała Romana Abrahama - dowódcy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w Kampanii Wrześniowej.


600 PLN
395

1915 kartka z poczty polowej 186 14.2.15 do Czech, stempel dworcowej cenzury wojskowej w Krakowie.


20 PLN
396

1915-6 Stemple formacyjne biur werbunkowych i komend placu Legionów Polskich i NKN.


45 PLN
397

1915-16 stemple formacyjne jednostek wojskowych Legionów Polskich.


40 PLN
398

1915-6 Stemple formacyjne biur werbunkowych i komend placu Legionów Polskich i NKN.


45 PLN
399

1915 formularz (część na odpowiedź) przeznaczony do korespondencji z jeńcami wojennym na terenie Rosji, podpisy po rosyjsku i francusku, wysłany 24.III do Lwowa; dodatkowe stempelki: grażdanką - Korespondencja Jeńców Wojennych ( ) i "GALIZIEN", cenzura austriacka z Wiednia, gdzie dopisano również adres alfabetem łacińskim; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.


120 PLN
400

1915 kartka z poczty polowej w Opocznie do Czech cenzura wojskowa Opoczno.


85 PLN