The auction will start on 21.06.2024

Auction 62. PoW Gross Born camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3073

1944 całostka z ilustracją.

Fi.Cp10
40 PLN
3074

1944 ilustrowana karta obiegowa (Mickiewicz) o nominale 20 f., ostemplowana grzecznościowo 15.VII datownikiem, dodatkowo odbitka stempla olimpijskiego i kasownika 4 dnia wystawy filatelistycznej; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja; temat - OLIMPIADA.

Fi.Cp10y
60 PLN
3075

1944 ilustrowana karta obiegowa (Mickiewicz) o nominale 20 f., czysta; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp10y
120 PLN
3076

1944 karta obiegowa o nominale 20 f. na kartonie różowym, wydrukowana w nakładzie 481 sztuk, oferowany egzemplarz - przygotowany dla potrzeb Działu ogłoszeń obozowego sklepu komisowego - został skasowany grzecznościowo 24.VI stemplem z okolicznościową nakładką z okazji Dni Morza; ładnie prezentujący się walor w dobrym stanie zachowania (na odwrocie w dwóch miejscach nieznaczne ubytki powierzchni papieru); gwarancja.

Fi.Cp10z
250 PLN
3077

1944 Rocznica Powstania Styczniowego - Marian Langiewicz, całostka o brunatnym znaku opłaty (niewielki nakład - 400 sztuk), wysłana 24.V, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.Cp14
400 PLN
3078

1944 Caritas - karta obozu IIE, wydana w zmienionej barwie na papierze brunatnym, bez napisu POCZTÓWKA; z obiegu pocztowego z pełną treścią; całostka pionowo zgięta; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cp18y
150 PLN
3079

1944 Dni Morza, karta pocztowa, czysta w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.Cp19
150 PLN
3080

1944 Dni Morza, karta pocztowa skasowana 24.VI datownikiem i dodatkowo stemplem okolicznościowym "DNI MORZA"; Rok Olimpijski, całostka o brunatnoczerwonym znaku opłaty, wymiar 100x75 mm, ostemplowana grzecznościowa 1.IX; Warszawa walczy, całostka ostemplowana grzecznościowo 27.XII; na karcie albumowej z medalowej kolekcji Oivinda Bohna z Norwegii; gwarancja.

Fi.Cp19, Cp20y, CP21
500 PLN
3081

1944 Warszawa walczy, całostka czysta; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp21
80 PLN
3082

1944 Herby miast - Wilno, całostka z obiegu, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp22
20 PLN
3083

1944 Tydzień Ziemi Czerwieńskiej, znaczek za 20 gr na ekspresowej karcie pocztowej (opłata niezgodna z taryfą)ostemplowany 15.1.1945, dodatkowo stempel okolicznościowy "TYDZIEŃ ZIEMI CZERWIŃSKIEJ"; bez tekstu na odwrocie; gwarancja Krawczyk.

Fi.Cp24, 29
120 PLN
SOLD
3084

1944 Herby miast - Kraków, całostka o oliwkowym znaku opłaty, skasowana grzecznościowo 15.XII, dodatkowo stempel okolicznościowy z okazji rocznicy uruchomienia Poczty Obozowej; gwarancja.

Fi.Cp25
40 PLN
3085

1944 Herby miast - Kraków, całostka o oliwkowym znaku opłaty, z obiegu, niewielkie przebarwienia w rzeczywistości praktycznie niewidoczne; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp25
80 PLN
3086

1944 Herby miast - Kraków, całostka o szarym znaku opłaty, czysta; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp26
100 PLN
3087

1944 Święto artylerii, karta pocztowa - zaproszenie na obchody Barbarki, przesłana 3.XII, znak opłaty skasowany stemplem okolicznościowym z okazji rocznicy uruchomienia poczty obozowej; doskonały stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp27
250 PLN
3088

1944 karta świąteczna z ilustracją w kolorze intensywnie niebieskim, czysta; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp28a
150 PLN
3089

1944 karta świąteczna z ilustracją w kolorze niebieskim, czysta; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp28
120 PLN
3090

1944 karta świąteczna z ilustracją w kolorze niebieskim, z pełną treścią, wysłana 24.XII; dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp28
120 PLN
3091

1944 POMARAŃCZOWY I NIEBIESKI "LIS" NA PODWÓJNEJ KARCIE POCZTOWEJ, nalepki stosowano na znak protestu przeciwko podawaniu jeńcom posiłków z mięsa niewiadomego pochodzenia (z pobliskiej lisiej fermy); w dniu 21.XI zastosowano nalepki "lis" w kolorze pomarańczowym, a kiedy sytuacja się powtórzyła tj. w dniu 28.XI zastosowano nalepki z lisem w kolorze niebieskim; to unikalna całość gdzie odesłano kartę otrzymaną tydzień wcześniej bez odrywania części na odpowiedź; podwójna gwarancja.

Fi.Ia, Ib, Cp23a
3 600 PLN
3092

1944 Niebieski 'lis" na druku bibliotecznym przesłanym 28.XI; znaczki-nalepki przygotowano na znak protestu przeciwko podawaniu jeńcom posiłków z mięsa niewiadomego pochodzenia (prawdopodobnie lisiego z pobliskiej fermy). doklejane były one wyłącznie na przesyłkach doręcznych tego dnia, bardzo rzadki walor, gwarancje: Krawczyk, Schmutz.

Fi.Ib
700 PLN
3093

1944 Wystawa Filatelistyczna "Husarz", blok ze stemplem wystawy, najrzadszy podstawowy walor poczt obozowych, stan idealny, gwarancja Schmutz.

Fi.bl.6
42 000 PLN
3094

1944 Święto Morza, grafika obozowa sygnowana EW (Eugeniusz Wierzbicki); bardzo dobry stan zachowania.


600 PLN
3095

1944 zdjęcie pamiątkowe z obozu Gross Born.


90 PLN
SOLD
3096

1945 Tydzień Ziemi Czerwieńskiej, znaczek za 20 gr., gwarancja.

Fi.29
60 PLN
3097

1945 Tydzień Ziemi Czerwieńskiej, znaczek za 20 gr., lekkie przebarwienia, gwarancja.

Fi.29
40 PLN
3098

1945 znaczek dopłaty za 40 gr., jeden z najrzadszych znaczków obozowych (większość uległa zniszczeniu), guma miejscami matowa jak zwykle na tym wydaniu, gwarancja.

Fi.D1
1 800 PLN
3099

1945 znaczek dopłaty, jeden z najrzadszych znaczków obozowych, większość uległa zniszczeniu, gwarancja z oznaczeniem (G) Schmutz.

Fi.D1
700 PLN
SOLD
3100

1945 500 rocznica bitwy pod Warną, nie wprowadzony do obiegu - większość nakładu zniszczono, znaczek za 50 gr., bez gumy, prawy narożnik załamany, niska cena wywoławcza, sygnowany Kronenberg.

Fi.I
300 PLN
SOLD
3101

1945 500 rocznica bitwy pod Warną, unikalna próba na papierze białym średnim gładkim, nie spotykana w handlu; z tym rysunkiem wydano w zbliżonych kolorach blok (papier jasnobrunatny sztywny pakunkowy), a w roku następnym, bardzo rzadki i drogi, nie wprowadzony do obiegu znaczek w kolorze zielono czarnym, gwarancja Falkowski, Schmutz.

Fi.I P
4 800 PLN
3102

1945 500, rocznica bitwy pod Warną i śmierci króla Władysława Warneńczyka, makulaturowy nieząbkowany arkusik bez druku barwy czarnej w lewej kolumnie, bardzo rzadkie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.I nz MK ark.
11 000 PLN
3224

1944 Oflag IID - listownik wysłany 20.12 z obozu do Łowicza, co niezwykłe oprócz datowników niemych użyto datownika Gross Born; u dołu po lewej stronie wpisane pierwsze litery nazwiska jeńca - "Ko" od "Kordas", umożliwiało to segregację przesyłek dla celów cenzury i służyło temu, aby ten sam cenzor obozowy sprawdzał korespondencję tych samych jeńców, co ułatwiało ścisłą kontrolę m.in. nastrojów jenieckich; stempelek cenzora nr.22, dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


80 PLN