The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:
Back

Description

1944 Oflag IID - listownik wysłany 20.12 z obozu do Łowicza, co niezwykłe oprócz datowników niemych użyto datownika Gross Born; u dołu po lewej stronie wpisane pierwsze litery nazwiska jeńca - "Ko" od "Kordas", umożliwiało to segregację przesyłek dla celów cenzury i służyło temu, aby ten sam cenzor obozowy sprawdzał korespondencję tych samych jeńców, co ułatwiało ścisłą kontrolę m.in. nastrojów jenieckich; stempelek cenzora nr.22, dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Lot # 3224

Auction 62
Close: Auction is closed
Current price: 80 PLN
Catalog:
Category: PoW Gross Born camp
 
Number of bids: 0 Bid history
Back