The new auction will start soon

Auction 62. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2359

1938 Zaolzie, ładnie frankowany list, opłacony zgodnie z taryfą, wysłany 11.X z urzędu Bogumin 2 do USA !!! niezwykły kierunek wysyłki; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.294, 295, 296, 29
Mi.315, 316, 317, 31
350 PLN
2360

1938 Zaolzie, widokówka ofrankowana polskim znaczkiem (zgodnie z taryfą), wysłana 4.X z Cieszyna (kasownik bez numeru urzędu z wyróżnikiem *r*) do Wilna, stempel propagandowy "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI"; przesyłka w doskonałym stanie zachowania (Myślicki 38 245).

Fi.296
Mi.317 
200 PLN
2361

1938 Zaolzie, widokówka wysłana 27.VII.1939 z urzędu pocztowego Cieszyn 2 do Stalowej Woli.

Fi.334
Mi.355 
150 PLN
2362

1938 Zaolzie, karta pocztowa (z treścią) nadana 2.X w urzędzie pocztowym Cieszyn 2 do Sanoka, dodatkowe stemple propagandowym "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ" i "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" (Myślicki 38 244 + 245).

Fi.Cp78
200 PLN
2363

1938 Zaolzie, karta pocztowa (z treścią) wysłana 11.X z urzędu pocztowego Bogumin 2 (kasownik z wyróżnikiem "a" do Poznania.

Fi.Cp78
160 PLN
2364

1938 Anschluss Austrii - list wysłany 11.III z Seefeld z dodatkowym stemplem propagandowym "Mit Schuschnigg für ein freies Österreich? Ja!" nawołującym do udziału w plebiscycie zarządzonego na 13.III przez kanclerza Schuschnigga mającym rozstrzygnąć o niezawisłości Austrii; w nocy z 11 na 12.III 200.000 żołnierzy hitlerowskich wkroczyło na teren Austrii.


200 PLN
2365

1938 Zaolzie, formularz czechosłowackiej poczty polowej ostemplowany grzecznościowo 8.X, dodatkowo odbity stempelek cenzury.

1.X Czechosłowacja zgodziła się na przekazanie Polsce spornego terytorium, 2.X oddziały SGO "Śląsk" przekroczyły granicę, cały teren został podzielony na strefy, które miały być zajmowane kolejno przez kilka dni; 8.X ostatnie jednostki czechosłowackie wycofały się, a do 10.X wojska polskie zajęły cały obszar objęty porozumieniem z rządem czechosłowackim.


100 PLN
2366

1938 Zaolzie, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 47 z okresu zajmowania Zaolzia przez wojsko polskie.


20 PLN
2367

1938 Zaolzie, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 28 z okresu zajmowania Zaolzia przez wojsko polskie.


20 PLN
2368

1939 Kampania Wrześniowa, tzw. "cicha mobilizacja", poczta polowa nr.184 - uruchomiona 1.IV do obsługi 30 Dywizji Piechoty wchodzącej w skład Armii "Łódź"; list 2 klasy wysłany 18.IV do Zwierzyńca, ulgowa opłata za list (do 20g) wynosiła 15 gr, a za cięższy (powyżej 20g) 20 gr, oficer pocztowy posiadał prawdopodobnie wyłącznie znaczki za 15 gr i dlatego nadawca najpewniej zadecydował, że użyje dwa znaczki po 15 gr, które unieważniono datownikiem poczty polowej z wyróżnikiem "b", w lewym dolnym rogu kopert czerwona parafka cenzorska; dodatkowo stempelek "Opłata ulgowa./ (Rozp.M.P.i T.N.P.N.501/70 z r. 1933"; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.330
Mi.351 
500 PLN
2369

1939 "Opłata ulgowa (Rozp. M.P.I T. Nr.P.W. 501/70 z r. 1933) - stempel uprawniający do obniżonej opłaty za korespondencję, list wysłany 26.VI z miejscowości Niemirów k/Lwowa do Rawicza.

Fi.334
Mi.355 
50 PLN
2370

1939 Kampania Wrześniowa, polska karta pocztowa wykorzystana jako formularz dla potrzeb poczty polowej, wysłana 15.XII z miejscowości Izbica Kujawska za pośrednictwem poczty cywilnej do Bayreuth, karta pionowo zgięta.

Fi.Cp81
200 PLN
2371

1939 Kampania Wrześniowa, widokówka z Piotrkowa Trybunalskiego przesłana 26.9 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej, przez żołnierza Wehrmachtu o swojsko brzmiącym nazwisku Lewandowski.


150 PLN
2372

1939 list ze stemplem prowizoryczny z Dębicy do Wiednia, stempel "Deutsche Dienstpost Osten / DEBICA" oraz datownik "14. Dez. 1939", list z treścią pisany po niemiecku, przesyłka w bardzo dobrym stanie.


130 PLN
2373

1940 Armia Polska we Francji, znaczek za 1,50 Fr. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.408
150 PLN
SOLD
2374

1940 Armia Polska we Francji, widokówka datowana 1.IV w miejscowości St.Marcel, wysłana do Paryża do hotelu Regina gdzie miały siedzibę naczelne władze Wojska Polskiego na Emigracji; oznaczona literami "F.M." co zwalniało przesyłki wojskowe od opłaty pocztowej, listowa pieczęć formacyjna "La Vaguemestre ARMEE POLONAISE WOJSKO POLSKIE"; przesyłki z okresu kampanii francuskiej, chociażby ze względu na krótki czas jej trwania (około 6 miesięcy) są trudne do zdobycia; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


500 PLN
2375

1940 Armia Polska we Francji, Parthenay - drugi główny ośrodek formowania i szkolenia WP we Francji, organizowała się tam i szkoliła 2DP. Karta pocztowa ostemplowana 27.V (data wejścia do walki polskich oddziałów lądowych na terenie Francji), dodatkowo odbitki wszystkich chyba, dostępnych rekwizytów pocztowych. Ze względu na błyskawiczny przebieg kampanii francuskiej, dobra okazja uzupełnienia w/w znaków pocztowych, praktycznie nie występujących na korespondencji.


250 PLN
2376

1940 "4. Technische Kompanie Große Kampffliegerschule 3" (4 kompania techniczna szkoły pilotów wojskowych nr.3) - szkoła bazowała na Okęciu w okresie 1.I.1940-VI.1941, widokówka wysłana 30.IX z Warszawy do Freiburga, kamuflażowy kasownik nadawczy, przerobionym z polskiego datownika, stosowany w Warszawie dla przesyłek niemieckiej poczty polowej; stempel formacyjny; ładna całość w doskonałym stanie zachowania.


350 PLN
2377

1940-41 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, pocztowy znaczek pamiątkowy za 5 kop. Wystawy Dokumentarnych Rysunków z Historii 2 Korpusu, pełna oryginalna guma.


150 PLN
2378

1940 Wojsko Polskie we Francji, list służbowy z Ośrodka Wyszkolenia Oficerów w Loudeac.


280 PLN
2379

1940 znaczek poczty dla internowanych w Szwajcarii.


35 PLN
2380

1940 Wojsko Polskie we Francji, list służbowy z Ośrodka Wyszkolenia Oficerów w Loudeac.


350 PLN
2381

1940 kartka z Węgier do Krakowa, stemple niemieckiej cenzury.


60 PLN
2382

1940(?) III Rzesza, 4 ilustrowane formularze niemieckiej poczty polowej przedstawiające różne rodzaje broni "wczoraj i dziś": kawalerię, artylerię, lotnictwo i marynarkę wojenną; doskonały stan zachowania.


80 PLN
2383

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list adresowany do jednostki P32 na główną pocztę (G.P.O.) w Perth, owalny stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU" z datą 15. AUG 1941.

Fi.4
100 PLN
2384

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, komplet 12 formularzy kartkowych w tym 11 ilustrowanych epizodami z kampanii w których brali udział Polacy.


200 PLN
2385

1941 Armia Polska we Francji, nalepka czerwonego krzyża dla wojsk morskich, z błędem "brak koloru czerwonego", z pełną oryginalną gumą.


100 PLN
2386

1941 nalepka propagandowa Polskiego Czerwonego Krzyża.


20 PLN
SOLD
2387

1941 nalepka propagandowa Polskiego Czerwonego Krzyża.


20 PLN
SOLD
2388

1941 nalepka propagandowa Polskiego Czerwonego Krzyża.


20 PLN
SOLD
2389

1941 winietki dobroczynne na Polski Czerwony Krzyż.


30 PLN
2390

1941 wojsko polskie we Francji,seria nalepek czerwonego krzyża dla wojsk morskich, lądowych i lotniczych w parkach, brzegowe znaczki jednostronnie cięte a środkowe ząbkowane z czterech stron; spotykane czasem na listach poczty polowej.


70 PLN
2391

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie; wydano ich 1000 szt. - tu jeden z ostatnich numerów 994; taki sam karnet wystawiono 6 kwietnia 2011 na aukcji w Nowym Jorku za 2500$; gwarancja Ryblewski.

Fi.1
1 200 PLN
2392

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, "Dojdziemy", unikalna kasowana parka prób - jedyna w czteroznaczkowym arkuszu w położeniu tete beche, na papierze żółtawym drzewnym grubym, próbne nacinanie 30,5; bardzo wysoka wycena katalogowa, gwarancja Schmutz.

Fi.1 P4
1 200 PLN
2393

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, marginesowa seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-9
800 PLN
2394

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie przedrukowe - orzeł w koronie, bez daty i napisu POLSKA, na znaczku z Hitlerem za 24 gr., na wycinku użytkowym, skasowany mechanicznie, gwarancja Krawczyk.

Fi.4a
2 400 PLN
2395

1942 ekspresowy list lotniczy wysłany 22.VI z Windsor w Kanadzie do Generalnego Konsulatu RP w Chicago, dwuwierszowy stempelek poczty amerykańskiej "Fee claimed at Chicago, Ill. Old Post Office Annex"; kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (koperta poziomo zgięta).


Mi.209, 211
200 PLN
2396

1942 Polskie Sił Zbrojne w ZSSR, tzw."STAN", czarna odbitka z unieważnionej przez przecięcie matrycy próbnej, kolorowy fotoatest Krawczyk.


300 PLN
SOLD
2397

1942 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Palestyna, list nadany 5.XII na poczcie polowej 117 adresowany do polskiego przedstawicielstwa w Brytyjskiej Afryce Wschodniej, w sprawie poszukiwania przez żołnierzy II Korpusu, rodzin ewakuowanych z ZSRR; stempelek cenzury nr.113, kasownik odbiorczy poczt polowej 80.


300 PLN
2398

1942 WAFFEN SS - Poznań, list z lokalnego departamentu zajmującego się opieką nad członkami SS i ich rodzinami, wysłany 8.5 z Poznania do Gdańska, idealnie odbity wirnik nadawczy i listowa pieczęć formacyjna z hitlerowską gapą "Waffen SS Fürsorge -u. Versorgungsamt SS Posen"; rzadki i dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


600 PLN