The auction will end on 07.12.2021
The auction ends in:

Auction 62. Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1

1606 kompletny list Anny Branickiej z Ruszczy Lubomirskiej, żony Sebastiana Lubomirskiego kasztelana małogoskiego, datowany "28 dnia stycznia 1606", wysłany do syna Stanisława Lubomirskiego, który w 1621 pod Chocimiem po śmierci Jana Karola Chodkiewicza dowodził, jako regimentarz wojskami koronnymi i litewskimi, w 1625 został wojewodą ruskim, w 1638 krakowskim, a w 1647 otrzymał od cesarza Ferdynanda III tytuł książęcy, którego to tytułu jak widać używał już wcześniej; był najpotężniejszym magnatem w Małopolsce, pierwszym Panem na Łańcucie; list pochodzi z parcelowanego na zachodzie archiwum Potockich, sygnowany, posiada fiszkę archiwalną z adnotacją o treści listu i odpisem; zachował się w niezłym stanie, tusz nieco wyblakły, ale czytelny, lekkie przetarcia na krawędziach; wspaniały dokument historyczny, mający ponad 400 lat!!!


1 200 PLN
2

1786 list do do Słupska z adnotacją ręczną nadania.


70 PLN
3

1791 Poczta Królewska Rzeczypospolitej, kompletny list z pełną treścią w języku niemieckim z Warszawy do Steyer w Austrii, ładna odbitka pieczęci typu II, list w bardzo ładny stanie, fotoatest Jendroszek.


3 800 PLN
4

1800 obwoluta listu z Koszalina.


70 PLN
5

1808 Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, list z okresu Księstwa Warszawskiego wysłany 16.IX z Gdańska Wrzeszcza (Langfourt) - miejsca operowania Legii Północnej, czysto odbity kasownik nadawczy - No 5 GRANDE ARMEE (3 Dywizja 4 Korpusu gen.Legranda), na froncie odręczna adnotacja o wysokości porta, piękny stan zachowania, wspaniały walor zarówno do zbiorów poczt wojskowych jak i do zbioru Wolnego Miasta Gdańska.


2 600 PLN
6

1808 obszar I Rzeczypospolitej - LIPAWA jednowierszowy stempel rosyjski z napisem łacińskim LIBAU (Dobin 27.2.06.1.01), czytelnie odciśnięty na kompletnym liście do Rygi, na odwrocie ładnie zachowana pieczęć lakowa; Libawa po I rozbiorze była jedynym portem morskim Rzeczypospolitej, w III rozbiorze zagarnięta przez Rosję; stemple nadawcze z przełomu XVIII i XIX wieku wprowadzone na obszarze zaboru rosyjskiego po rozbiorach i stosowane w okresie do końca wojen napoleońskich są bardzo rzadkie; zgrabny walor w dobrym stanie zachowania.


1 500 PLN
7

1808 obszar I Rzeczypospolitej - GOLDYNGA, jednowierszowy stempel rosyjski z napisem łacińskim GOLDINGEN (Dobin 27-2-04.1.01), czytelnie odciśnięty na kompletnym liście do Rygi; w 1561 roku Kurlandia ze stolicą w Goldyndze została lennem Rzeczypospolitej, Goldynga była jej stolicą i siedzibą książąt kurlandzkich, miasto wraz z całą Kurlandią zostały w III rozbiorze zagarnięte przez Rosję; stemple nadawcze z przełomu XVIII i XIX wieku wprowadzone na obszarze zaboru rosyjskiego po rozbiorach i stosowane w okresie do końca wojen napoleońskich są bardzo rzadkie; zgrabny walor w dobrym stanie zachowania.


1 200 PLN
8

1808 Księstwo Warszawskie, kompletny list z Bielewa do Leszna.


450 PLN
9

1810 list sporządzony na papierze stemplowym z Warszawy do Lipna na karcie wystawowej.


360 PLN
10

1812 Księstwo Warszawskie, kompletny miejscowy list z Koźmina.


450 PLN
11

1812 Księstwo Warszawskie, kompletny miejscowy list z Kościana.


450 PLN
12

1812 Księstwo Warszawskie, kompletny miejscowy list z Łyżna.


450 PLN
13

1813 Księstwo Warszawskie, kompletny miejscowy list z Leszna.


450 PLN
14

1816 GAZETA LWOWSKA kompletny egzemplarz z idealnie odbitą sygnetą gazetową Lwowskiej Dyrekcji Pocztowej o nominale 1 Kreuzera z 1817 i 1820 roku; sygnety, czyli pocztowe stemple gazetowe zostały wprowadzone w Galicji w 1802 roku, ustanowiono wtedy za wysyłkę (m.in. czasopism) opłaty tzw. stemplowo-gazetowe, których uiszczenie potwierdzano poprzez ostemplowanie gotowego wydawnictwa sygnetą; stemple te są prekursorami znaczków gazetowych; doskonały stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


350 PLN
15

1817 list z Piotrkowa do Tuszyna.


120 PLN
16

1820 kompletny list wysłany 29.XII z Koszalina do Miejscowości Okonek (Ratzebuhr), dwuwierszowy stempel nadawczy COESSLIN, całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


80 PLN
17

1820 około, koszulka listu z Radziejowa do Włocławka, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA RADZIEIEWO z dopisaną datą "9/9"; dopisek "SCR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie pieczęć nadawcy; dobry stan zachowania;
1820 około, koszulka listu wysłanego z Radziejowa do Włocławka, czerwona odbitka jednowierszowego w stempla nadawczego typu IIA RADZIEIEWO z dopisaną datą "17/8"; dopisek "SCR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie pieczęć nadawcy; dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


250 PLN
18

1821 około, list wysłany 14.V z Warszawy do Kielc, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy WARSZAWA 14 MAII, dopisek "Interes Rządowy" z nazwiskiem osoby prowadzącej korespondencję zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, zaczerniony adres odbiorcy; całość w dobrym stanie zachowania; sygnowane na odwrocie B.W.Trzeciecki.


160 PLN
19

1821 kompletny list z Warszawy do Zgierza, stempel Warszawy typ I i stempel "Służba Rządu Cywil. / Kom. Wojew...." w ramce.


130 PLN
20

1822 kompletny list z Warszawy do Tarnowa, stempel Warszawy typ I.


270 PLN
SOLD
21

1823 około, list wysłany 19/7 z miejscowości Gollub (Golub) do Strasburga (Brodnica), data i nazwa miejscowości nadania wpisane ręcznie.


50 PLN
22

1825 około, obwoluta listu z Warszawy do Piotrkowa, stempel Warszawy typ I.


80 PLN
SOLD
23

1826 składany list z Falkenburga (Złocieńca) do Dramburga z dwuwierszowym stemplem nadawczym.


50 PLN
24

1827 kompletny list zagraniczny wysłany 16.VII z Warszawy do Paryża, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy WARSZAWA 16 IULII, wpisana wysokość opłaty "45" gr; ponieważ stempelek warszawski został niezbyt czytelnie odciśnięty, urzędnik pruski dopisał czerwonym atramentem "Warschau" i wysokość porta, stempelek tranzytowy "TP" (Transit Prusse Aachen/Berlin); na odwrocie stempel odbiorczy Paryża z 27.VII; niewielki zgrabny liścik w doskonałym stanie zachowania.


800 PLN
25

1827 około, koszulka listu wysłanego 3.XI z Warszawy do Wolnego Miasta Krakowa, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy WARSZAWA 3 NOVEMBRIS, adnotacje pocztowe: "30" niebieskim atramentem i "38" czerwonym, na odwrocie "50" i "25" czarnym atramentem, pieczęć lakowa nadawcy; zgrabna całość w słabszym stanie zachowania.


140 PLN
26

1829 list wysłany 26.IX z Łęczycy do Łodzi, unikalny stempel nadawczy ŁĘCZYCA typu IIA (181a) z polską nazwą miesiąca w dacie (tu 26 WRZESN) dostawianej oddzielną pieczątką, znamy jeszcze dwa takie przypadki: ZAWICHOST z oddzielnie dostawianą datą i unikalny dwuwierszowy stempel LUBLIN typu IA; dodatkowo stempelek zwalniający od opłaty pocztowej "Służba Cywil.Rząd.: od Kom.Obw.Łęczyc:" (Czernik typ IVB), a pod nim data "26/9 29" i podpis urzędnika, na odwrocie pieczęć nadawcy; wyjątkowo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Gryżewski.


1 200 PLN
27

1829 kompletny list z Warszawy do Kalisza, stempel Warszawa typ IIIC o średnicy 20mm.


100 PLN
28

1830 około, list wysłany 22.3 z Torunia do Kwidzyna (Marienwerder), na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej nadawcy, bardzo wczesne użycie kasownika nadawczego.

1834 list tzw. "obciążony" paczką o wadze 2 funtów - dopisek "przytym paka", wysłany 21.12 z Rawicza do majątku Chocieszewice, adnotacje pocztowe dopisane czerwonym atramentem; na odwrocie pieczęć lakowa; z kolekcji S.Rosińskiego.


500 PLN
29

1830 około, obwoluta listu z Warszawy do Łodzi, stempel Warszawa typ IIIC o średnicy 20 mm.


50 PLN
30

1833 kompletny list z Warszawy do Tarnowa, stempel Warszawa typ IIIC o średnicy 19 mm, stempel "Interes Rządowy" w podwójnej ramce.


80 PLN
31

1836 około, koperta listu pieniężnego tzw. "obciążonego" paczką o wadze 3 łutów - dopisek "przytym paczka w ktorej jest Złł 8. sub sig R.G.S.", wysłanego 1/11 z Suchedniowa do Radomia, stempel nadawczy typu IIA SUCHEDNIOW z dopisaną datą, opłata 83 gr, na odwrocie dobrze zachowana (przełamana) pieczęć lakowa nadawcy z godłem BANK POLSKI KASSA GÓRN. OKRĘGU WSCH; bardzo dobry stan zachowania.


800 PLN
32

1837 obszar I Rzeczypospolitej - STACKELN (obecnie Strenči na Łotwie), owalny stempel rosyjski z napisem łacińskim "POST:STACKELN 18" (Dobin 40.4.20) odciśnięty na kompletnym liście do Dorpatu, ręcznie dopisana data wysyłki, na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy "Ringenberg Rahlenhof"; miejscowość Stackeln położona była na trakcie pocztowym Ryga - Dorpat w Kurlandii, która w 1561 roku została lennem Rzeczypospolitej, w wyniku traktu w Oliwie w 1660 roku kończącym okres Potopu szwedzkiego Rzeczpospolita zrzekła się znacznej części Inflant; zgrabny walor w dobrym stanie zachowania.


800 PLN
33

1839 kompletny LIST NA KOSZT ODBIERAJĄCEGO wysłany 1.1 z Warszawy do Lublina, dawnym zwyczajem adresując list wymieniano tytuły odbiorcy - "Adamowi Bielińskiemu b.Pułkownikowi Korpusu Weteranów"; stempel nadawczy typu IIIC (śr.20 mm), przesyłka z dopiskiem "na Koszt Odbierającego" na froncie wpisana niebieskim atramentem wysokość porta "33" jakie winien opłacić adresat; w dniu 1.I.1839 wprowadzono obowiązkową opłatę dodatkową do każdego listu na fundusz dróg i spławów w wysokości 10% wyliczonej opłaty pocztowej - tu 30 gr za list + 3 gr - opłata obowiązkowa, łącznie 33 gr; niezwykle rzadka, a być może unikalna przesyłka wysłana w pierwszym dniu stosowania obowiązkowej opłaty dodatkowej; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
34

1839 list z Koszalina (Coeslin) do Bytowa (Bütow).


60 PLN
35

1840 kompletny list na formularzu "KONSYSTORZ JENERALNY DYECEZYI KRAKOWSKIEJ" z Kielc do Olkusza, stempel Kielc i "Interes Rządowy".


60 PLN
36

1840 około, list z Dramburga (dzisiaj Drawsko Pomorskie) do Szczecina.


55 PLN
37

1840 około, list z Dramburga (dzisiaj Drawsko Pomorskie) do Szczecina.


55 PLN
38

1840 około, obwoluta listu z Warszawy do Łodzi, stempel Warszawy typ IIIC (PZP 398e).


50 PLN
39

1840 około, obwoluta listu z Warszawy do Zgierza, stempel warszawski typu IIIC o średnicy 18,5 mm, stempel "Interes Rządu Polskiego" w owalu z datą.


50 PLN
40

1840 około, obwoluta listu z Warszawy do Tuszyna, stempel warszawski typu IIIC o średnicy 18,5 mm, stempel "Interes Rządu Polskiego" w owalu z datą.


50 PLN