The auction will start on 14.04.2023

Auction 61. PoW Woldenberg camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
31068

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze u (nakład 60 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Idu
3 000 PLN
31069

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze u (nakład 1900 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIIau
300 PLN
31070

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 1014 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iax2
180 PLN
31071

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iax2 9x-IIIAb
200 PLN
31072

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iax2 9x-IIICb
400 PLN
31073

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iax2 9x-IIICb
400 PLN
31074

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x3 (nakład 150 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iax3 9y-IICa
400 PLN
31075

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x3 (nakład 150 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iax3 9y-IIIAa
400 PLN
31076

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x3, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIIax3
400 PLN
31077

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x3 (nakład 150 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iax3 9y-IIIAg
400 PLN
31078

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x3 (nakład 150 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iax3 9y-IIIAg
400 PLN
31079

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze z2 (nakład 300 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iaz2 9u
400 PLN
31080

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze z3 (nakład 1200 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iaz3 9z
300 PLN
31081

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze z3 (nakład 1200 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3Iaz3 9z
300 PLN
31082

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze karminowym na papierze x1 (nakład 200 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.4Iax1 11v
400 PLN
31083

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze karminowym na papierze x2 (nakład 200 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.4Iax2 11x
500 PLN
31084

1941 Pocztylion pierwszego wydania w kolorze ciemno ceglastym na papierze x1 (nakład 900 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.6Iax1
120 PLN
31085

1941 Pocztylion pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnoceglastym na papierze x1 (nakład 63 sztuk), znaczki te o szczególnie czystym druku były na odwrocie podpisywane przez projektanta i rytownika J.Staniszkisa, ten unikalny egzemplarz nie osiada podpisu na odwrocie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.6Iax1 13v
6 000 PLN
31086

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, jedna z trzech najrzadszych odmian tego wydania - znaczek w kolorze ochrowobrązowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim, niekatalogowany w Fischerze ani przez Machowskiego, w handlu rzadko spotykany, piękny stan, gwarancja z opisem typu podstawowego - 9s i odmiany koloru - ochrowobrązowy Schmutz.

Fi.IIIau
2 500 PLN
31087

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIIau
140 PLN
31088

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwa znaczki w kolorach brązowym i brunatnożółtym - według Machowskiego odmiany III.A.b. i III.C.b. (Fi. niekatalogowana), na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIIax2
360 PLN
31089

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnobrązowym, na papierze żółtawym żeberkowanym grubym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIIaz3
160 PLN
31090

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze szarooliwkowym na papierze u o nakładzie 60! sztuk na kartce z obiegu pocztowego z piękną ilustracją wielkanocną, unikalne, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIcu
8 000 PLN
31091

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szarym gładkim średnim, gwarancja i opis 1Iay2 Schmutz.

Fi.Iay2
160 PLN
31092

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze żółtawym żeberkowanym grubym, gwarancja Krawczyk z opisem Schmutz.

Fi.Iaz3
200 PLN
31093

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnoniebieskim na papierze x2 o nakładzie 100! sztuk na kartce z obiegu pocztowego z bardzo ciekawą ilustracją wielkanocną, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Icx2
5 000 PLN
31094

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnoniebieskim na papierze z2 o nakładzie 200 sztuk na kartce z obiegu pocztowego z piękną ilustracją wielkanocną, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Icz2
4 000 PLN
31095

1941 Poczta Wielkanocna - "Pocztylion" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnoceglastym na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis 6Iax1 (13v 2b) Schmutz.

Fi.VIax1
170 PLN
31096

1941 komplet katalogów poczt obozowych składającego się z 6 tomów - katalog ogólny, Woldenberg, Murnau, Gross Born, Neubrandenburg i Lubeka pod redakcją J. Machowskiego, w komplecie rzadka pozycja.


180 PLN
31097

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, niebieski kasowany znaczek za 10 f. z rzadkiego pierwszego bloku obozowego, gwarancja.

Fi.(bl.1)
120 PLN
31098

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, niebieski znaczek za 5 f. z rzadkiego pierwszego bloku obozowego, piękny stan z błyszczącym abklatschem rysunku na odwrocie, gwarancja.

Fi.(bl.1)
400 PLN
31099

1942 Wystawa Filatelistyczna, niebezpieczne fałszerstwo znaczka z bloku Madonna.

Fi.(bl.2) FALSE
150 PLN
31100

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" i "Pocztylion", odbitki z unieważnionej przez przecięcie matrycy, co bardzo rzadkie na tekturce z opakowań papierosów.

Fi.1, 6 P
1 200 PLN
31101

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze u o nakładzie 292 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1IIau
300 PLN
31102

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze x3 (nakład 210 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1IIax3
350 PLN
31103

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze z2 (nakład 259 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1IIaz2
350 PLN
31104

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze szaroniebieskim na papierze żeberkowanym y4 (nakład 207 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1IIby4
450 PLN
31105

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnoniebieskim na papierze u (nakład 203 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1IIcu
350 PLN
31106

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze u (nakład 147 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1IIdu
450 PLN
31107

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze x2 (nakład 957 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1IIdx2
150 PLN