The auction will start on 19.04.2024

Auction 61. Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
28081

1592 kompletny list datowany "we wtorek po Panny Marji Poczęciu AD 159II" do Sebastiana Lubomirskiego kasztelana małogoskiego; nadawczynią jest Dorota Barzyna hrabina Korczak z Ojrzanowic Goryńska h.Poraj - Kaspra wojewody mazowieckiego córka, pozostała wdową po Mińskim - wojskim warszawskim, 3-cia żona Stanisława Barzego wojewody krakowskiego, który po śmierci ostatniego z Kmitów odziedziczył po nim zamek w Wiśniczu; w 1593 roku wraz z okolicznymi dobrami sprzedał go, za 85.000 złotych polskich adresatowi niniejszego listu, Sebastianowi Lubomirskiemu uważanemu za twórcę potęgi i znaczenia rodu Lubomirskich; zakup zamku w Wiśniczu wynikał nie tylko z przyczyn ekonomicznych, ale miał przede wszystkim podnieść prestiż rodu Lubomirskich, jako spadkobierców i powinowatych potężnych niegdyś Kmitów; całość w doskonałym stanie zachowania, świetnie czytelna, tylko strona adresowa nieco przybrudzona; pochodzi z parcelowanego na zachodzie archiwum Potockich, sygnowany, posiada fiszkę archiwalną z adnotacją o treści listu; wspaniały dokument historyczny, mający ponad 400 lat!!!


1 800 PLN
28082

1786 list do do Słupska z adnotacją ręczną nadania.


70 PLN
28083

1797 po, obszar I Rzeczypospolitej - WOŁKOWYSK jednowierszowy stempel rosyjski z napisem grażdanką ВОЛКОВИСКЪ (Dobin 12.2.03.1.01), czytelnie odciśnięty na kopercie listu do żony marszałka powiatu mozyrskiego Macieja Kazimierza Oskierko w Skrychałowie; adnotacja dotycząca kierunku wysyłki "p.Mozyrz"; stacja pocztowa Wołkowysk leżała na trakcie pocztowym Grodno-Brześć co odnotowuje "Wykaz stacyj pocztowych według traktów" z 1797 roku; istnienie jednowierszowej pieczęci tej placówki odnotowuje bardzo dokładny podręcznik rosyjskich stempli pocztowych M.Dobina, ale nie dysponuje on jej wizerunkiem!!! Wołkowysk do III rozbioru pozostawał w granicach I Rzeczypospolitej, a w okresie 20-lecia międzywojennego znajdował się na obszarze województwa białostockiego; po II wojnie nie powrócił do Polski, obecnie na Białorusi; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


4 000 PLN
28084

1800 obwoluta listu z Koszalina.


70 PLN
28085

1807 "Grande Armee" - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, kompletny list wysłany 2.I z Warszawy do Metz nad Mozelą; czarna odbitka kasownika nadawczego - No.26 GRANDE ARMEE - urząd pocztowy Gwardii Cesarskiej generała Kellermana, składała się ona z dwóch dywizji pod dowództwem generałów Hulina i Ordenera; od grudnia stacjonowała w Poznaniu, ale poszczególne jednostki przemieszczały się w głąb Polski, autor listu właśnie przybył do Warszawy od strony Bugu i Narwi, wszystkie wymienione nazwy geograficzne przewijają się w treści listu; Gwardia przebywała na ziemiach polskich bardzo krótko, około dwóch miesięcy, więc takie listy spotyka się bardzo rzadko; na odwrocie odcisk zamykającej list suchej pieczęci, bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


2 800 PLN
28086

1807 "Grande Armee" - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, Główna Poczta Polowa 1 Korpusu marszałka Bernadotte, list Intendentury Wielkiej Armii wysłany 20.IV z Torunia do Warszawy - w przeddzień wymarszu z ziem polskich do Prus; czysto odbity kasownik nadawczy - No 9 GRANDE ARMEE, na froncie unikalny stempelek Radca Stanu intendentury wielkiej armii a na odwrocie równie rzadki, ozdobny stempel Intendentury z orłem, pełna treść, piękny stan zachowania, listy użyte wewnętrznie na terenie Księstwa Warszawskiego są wręcz unikalne; wspaniały walor do zbiorów poczt wojskowych na ziemiach polskich, z kolekcji S.Rosińskiego.


6 000 PLN
28087

1810 list sporządzony na papierze stemplowym z Warszawy do Lipna na karcie wystawowej.


360 PLN
28088

1817 list z Piotrkowa do Tuszyna.


120 PLN
28089

1818 list z pełną treścią wysłany z Halicza do Lwowa, wpisana nazwa miejscowości "Halicz" i jednowierszowy stempel nadawczy "P:HALITS", adnotacja pocztowa dotycząca wagi przesyłki - 1 łut - wpisana czerwoną kredką; dobry stan zachowania;

1827 list z pełną treścią wysłany 27.II z Izdebnika do Wieliczki, jednowierszowy stempel nadawczy "IZDEBNIK", bardzo rzadko spotykany dopisek: "Exoffo Criminale porto frei", adnotacja pocztowa dotycząca wagi przesyłki - 1,5 łuta - wpisana czerwoną kredką; dobry stan zachowania; gwarancja Mikstein; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 000 PLN
28090

1819 obwoluta listu z Warszawy do Małaszynia, stempel Warszawy typ I.


80 PLN
SOLD
28091

1821 kompletny list z Warszawy do Zgierza, stempel Warszawy typ I i stempel "Służba Rządu Cywil. / Kom. Wojew...." w ramce.


130 PLN
28092

1822 kompletny list z Warszawy do Tarnowa, stempel Warszawy typ I.


270 PLN
28093

1822 PORTO ZAGRANICZNE, kompletny list z pełną treścią wysłany 17.12 z Mezieres we Francji do miejscowości Maluszyn, dwuwierszowy stempel nadawczy "7.MEZIERES", szczegółowo podana przez nadawcę trasa wysyłki "Par Posen, Konin, Petrikau, Przedbórz & Breslau", dwuwierszowy stempel pocztamtu pogranicznego KALISZ 20 DECEMBs, a na odwrocie stempelek "Porto Zagraniczne" tegoż urzędu z dopisaną wysokością opłaty "105" - w 1817 Dyrekcja Generalna Poczt wprowadziła obowiązek oznaczania stemplem "Porto Zagraniczne" wszystkich przesyłek nadchodzących z Prus i nieopłaconych w całości przez nadawcę, nakazując jednocześnie, oddzielnie wytaksować należności za przewóz przesyłki w kraju i za granicą; na froncie obliczenia łącznej należności od adresata za list 105 (porto zagraniczne) + 45 (porto krajowe) razem 150 gr; francuski stempelek pochodzenia CF2R; liczne adnotacje o opłatach z poszczególnych etapów drogi listu; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.


2 800 PLN
28094

1823 DWUKROTNE UŻYCIE - ekspresowy list wysłany z Włocławka do Konina, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA z dopisaną pełną datą 27/4 23"; dopisek oznaczający przesyłkę pospieszną "Cito Citissime", adnotacja "SCR" zwalniająca korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie fragment pieczęci nadawcy z godłem; list przenicowany i ponownie przesłany, tym razem z Konina do Włocławka, czerwony (utleniony) dwuwierszowy stempel nadawczy KONIN 6 MAII; dopisek "IR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie nieczytelna pieczęć nadawcy; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


300 PLN
SOLD
28095

1824 list wysłany 3 12 z Piły (Schneidemühl) do Bydgoszczy, unikalny stempel - wzór z trąbką pocztową - pomocniczej stacji pocztowej Chodzież (Chodziesen), doskonała odbitka tego bardzo rzadko spotykanego rekwizytu pocztowego; efektowna całość w bardzo dobrym stanie zachowania;

1842 list wysłany z pomocniczej stacji pocztowej w Obornikach do Poznania, doskonałej jakości odbitka tego bardzo rzadkiego ozdobnego stempla - wzoru z trąbką pocztową; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


6 000 PLN
28096

1825 około, obwoluta listu z Warszawy do Piotrkowa, stempel Warszawy typ I.


80 PLN
28097

1826 składany list z Falkenburga (Złocieńca) do Dramburga z dwuwierszowym stemplem nadawczym.


50 PLN
28098

1827 PORTO, koszulka listu na koszt adresata wysłanego 4.X z Warszawy do Kalisza, adnotacja "Za opłatą portoryi", dużymi niebieskimi cyframi wpisano wysokość opłaty "30" gr (list 1 łutowy); rzadki dwuwierszowy stempel nadawczy WARSZAWA 4 OCTOBs, w lewym dolnym rogu listu wpisana data w formie ułamka "3/10"; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem Królestwa Polskiego "KOMMIS:RZĄD:WYZN:RELIG:OŚWIEC:PUBLICZNEGO/ PIECZĘĆ EXPEDYCYI" (Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego); bardzo dobry stan zachowania.


600 PLN
28099

1827 PORTO PRENOTOWANE - przesyłki wysyłane na koszt nie ustalonych jeszcze osób oznaczano odręcznie "porto prenotowane", dotyczyło to przeważnie toczących się spraw sądowych, urzędnik zapisywał wysokość należnej opłaty obok tej adnotacji - koszulka 3 łutowego listu wysłanego 6/2 z Warszawy do Dozoru Kościoła Katolickiego we "wsi Dzierzbicach Obwodzie Gostyńskim", czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIID z ozdobnikiem; adnotacja "I Prywatny"; przesyłka, jak wynika z adnotacji na froncie "nieznam Elizy Kłodawy" nie została doręczona i nikt nie zapłacił należności - 90 groszy; odesłano ją do nadawcy, a ponieważ urzędnik pocztowy w Gostyninie nie wiedział kto zapłaci należność, oznaczył porto prenotowane (niebieska adnotacja "pp" w tym samym kolorze co data odesłania); czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu II GOSTYNIN z dopisaną datą "18/2 27"; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "KROLESTWO POLSKIE KOMIS: RZADOWA SPRAW WEWN DUCHOWN:I OSWIECENIA PUBLICZNEGO"; bardzo rzadki walor; front listu w bardzo dobrym stanie zachowania, tylna strona w słabym;

1824 list wysłany z Gostynina do Kutna, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA z dopisaną pełną datą "26/8 24"; dopisek "Interes Rządowy" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie pieczęć nadawcy; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


1 000 PLN
28100

1828 około, prawie kompletny list wysłany 14.IV z Warszawy do Kutna, wyraźna odbitka bardzo rzadkiego i słabo udokumentowanego w literaturze czerwonego dwuwierszowy stempla nadawczego (29x5 mm) WARSZAWA 14 IUNII; dopisek "Interes Rządowy" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, poniżej podpis "Suchecki" urzędnika prowadzącego korespondencję; bardzo dobry stan zachowania;

1830 około, koszulka listu wysłanego 17.V z Warszawy do Kutna, rzadki i słabo udokumentowany w literaturze czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy (29x5 mm) WARSZAWA 14 MAII; dopisek "Interes Rządowy" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, poniżej podpis "Suchecki" urzędnika prowadzącego korespondencję; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


900 PLN
28101

1829 kompletny list z Warszawy do Kalisza, stempel Warszawa typ IIIC o średnicy 20mm.


100 PLN
28102

1830 około, obwoluta listu z Warszawy do Łodzi, stempel Warszawa typ IIIC o średnicy 20 mm.


50 PLN
28103

1830 około, koszulka listu z Łęczycy do Łodzi, bardzo rzadki czarny jednowierszowy stempel nadawczy ŁĘCZYCA typu IIA (181a) z polską nazwą miesiąca w dacie (tu 1 CZERWCA) dostawianej oddzielną pieczątką, znamy jeszcze dwa takie przypadki: ZAWICHOST z oddzielnie dostawianą datą i unikalny dwuwierszowy stempel LUBLIN typu IA; dodatkowo ozdobny stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Służba Cywil:Rząd: od Kom:Ob:Leczyc:" (Czernik typ IVB), a pod nim podpis urzędnika, na odwrocie pieczęć nadawcy; walor w dobrym stanie zachowania;

1834 list z Łęczycy do Brześcia Kujawskiego, czerwony jednowierszowy w ramce stempel nadawczy ŁĘCZYCA typu IIB z dopisaną pełną datą "20/10 34"; dodatkowo ozdobny stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Służba Cywil:Rząd: od Kom:Ob:Leczyc:" (Czernik typ IVB), a pod nim data i podpis urzędnika, na odwrocie pieczęć nadawcy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


1 200 PLN
28104

1831 list ze Służewa do Brześcia Kujawskiego, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy (30x4,5 mm) SŁUZEWO 21 IUNII; dopisek "S.C.R." zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem; bardzo dobry stan zachowania;

1830 list wysłany 10.IV ze Służewa do Włocławka, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy (30x4,5 mm) SŁUZEWO 10 APRILIS; dopisek "Interes Rządowy" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie fragment pieczęci nadawcy; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


300 PLN
28105

1833 list wysłany 18.XII z Kalisza do Poznania, ozdobnie i w wyszukany sposób adresowany do: "Jaśnie Wielmożnego Naczelnego Prezesa Wielkiego Xięstwa Poznańskiego", którym był wówczas Heinrich Eduard Flottwell; dwuwierszowy stempel nadawczy KALISZ 20 DECEMBs "szerokie Z", stempel granicznego urzędu w Krotoszynie "KROTOSCHIN 19 DEC"; bardzo dobry stan zachowania;

1835 list wysłany 27/3 z Tczewa (Dirschau) do Starogardu Gdańskiego (Pr.Stargard), nerkowy stempel nadawczy, okrągły stempelek nadejścia na froncie; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


800 PLN
28106

1833 kompletny list z Warszawy do Tarnowa, stempel Warszawa typ IIIC o średnicy 19 mm, stempel "Interes Rządowy" w podwójnej ramce.


80 PLN
28107

1835 kompletny list z Głogowa, datowany 10.I, wysłany 20.I z Poznania do Paryża, adnotacja "franco" i stempelki: PP (Porto Paye) i AED (Affranchie A l'Etranger Jusqu'a Destination) w owalnej ramce świadczące o opłaceniu porta; stemple tranzytowe: Berlin 22.I, "Prusse Par Givet" w ramce; na odwrocie niebieski stempelek odbiorczy z datą; dodatkowe adnotacje; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania;

1850 kompletny list do Ludwika Orpiszewskiego uczestnika sprzysiężenia Wysockiego, 29 listopada 1830 biorącego udział w nocnym ataku na Belweder, zrywie który rozpoczął Powstanie Listopadowe, członka Towarzystwa Patriotycznego, w październiku 1831 po upadku Powstania wyemigrował do Francji, gdzie współpracował ściśle z księciem Adamem Czartoryskim; był działaczem Wielkiej Emigracji, a w latach 1844-1848 delegatem dyplomatyczny Hotelu Lambert przy Stolicy Apostolskiej; bardzo ciekawa treść dotycząca m.in. polskiej emigracji po Powstaniu Listopadowym; autorką listu jest hrabina Sobańską; został on wysłany 20/7 z Rawicza (Rawitsch) do miejscowości Prochy, dopisano "Rakwitz" (Rakoniewice), zwraca uwagę stempel nadawczy z numerem 2, na odwrocie stempelek nadejścia; historyczny walor w bardzo dobrym stanie zachowania;

1838 list wysłany 7/5 z Inowrocławia (Inowrazlaw); dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 800 PLN
28108

1836 kompletny list pieniężny z Jędrzejowa do Tarnowa, stempel JĘDRZEIEW typ IIA.


310 PLN
SOLD
28109

1837 list ze Służewa do Włocławka, dwuwierszowy stempel nadawczy SŁUŻEW 24 OCTOB, dopisek "SCR" (Służba Cywilna Rządowa) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
28110

1838 strona adresowa listu z Ozorkowa do Warszawy, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA OZORKOW z dopisaną pełną datą "24/11 38"; rzadko spotykany dopisek "Interes Duchowny" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; bardzo dobry stan zachowania;

1850 około, koszulka listu wysłanego z Ozorkowa do Łodzi, doskonała czerwona odbitka jednowierszowego w ramce stempla nadawczego typu IIB OZORKOW D z dopisaną datą "15/5"; dopisek "IR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; bardzo dobry stan zachowania (krawędź punktowo sklejona); z kolekcji B.Grodzińskiego.


200 PLN
28111

1839 list z Koszalina (Coeslin) do Bytowa (Bütow).


60 PLN
28112

1839 prawie kompletny list z częściową treścią wysłany 6.IV z Koła do Włocławka, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy (17x5 mm) KOŁO 6 APRILIS; stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA); bardzo dobry stan zachowania.

1840 około, strona adresowa listu wysłanego 6.XII z miejscowości Dąbie do Warszawy, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy (17x5 mm) KOŁO 6 DECEMB; dopisek "Interes Rząd" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


300 PLN
SOLD
28113

1840 około, list z Dramburga (dzisiaj Drawsko Pomorskie) do Szczecina.


55 PLN
28114

1840 około, list z Dramburga (dzisiaj Drawsko Pomorskie) do Szczecina.


55 PLN
28115

1840 około, obwoluta listu z Warszawy do Łodzi, stempel Warszawy typ IIIC (PZP 398e).


50 PLN
28116

1840 około, obwoluta listu z Warszawy do Zgierza, stempel warszawski typu IIIC o średnicy 18,5 mm, stempel "Interes Rządu Polskiego" w owalu z datą.


50 PLN
28117

1840 około, obwoluta listu z Warszawy do Tuszyna, stempel warszawski typu IIIC o średnicy 18,5 mm, stempel "Interes Rządu Polskiego" w owalu z datą.


50 PLN
28118

1840 około, obwoluta listu z Warszawy do Łodzi, stempel Warszawa typ IIIC o średnicy 19 mm.


50 PLN
28119

1840 około, obwoluta listu z Warszawy do Łodzi, stempel Warszawa typ IIIC o średnicy 19 mm.


50 PLN
28120

1840 około, obwoluta listu z Warszawy do Łęczycy, stempel Warszawa typ IIIC o średnicy 19 mm, stempel "Interes Rządowy" w ramce.


60 PLN