The auction will start on 16.06.2023
Back

Description

1827 PORTO PRENOTOWANE - przesyłki wysyłane na koszt nie ustalonych jeszcze osób oznaczano odręcznie "porto prenotowane", dotyczyło to przeważnie toczących się spraw sądowych, urzędnik zapisywał wysokość należnej opłaty obok tej adnotacji - koszulka 3 łutowego listu wysłanego 6/2 z Warszawy do Dozoru Kościoła Katolickiego we "wsi Dzierzbicach Obwodzie Gostyńskim", czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIID z ozdobnikiem; adnotacja "I Prywatny"; przesyłka, jak wynika z adnotacji na froncie "nieznam Elizy Kłodawy" nie została doręczona i nikt nie zapłacił należności - 90 groszy; odesłano ją do nadawcy, a ponieważ urzędnik pocztowy w Gostyninie nie wiedział kto zapłaci należność, oznaczył porto prenotowane (niebieska adnotacja "pp" w tym samym kolorze co data odesłania); czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu II GOSTYNIN z dopisaną datą "18/2 27"; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "KROLESTWO POLSKIE KOMIS: RZADOWA SPRAW WEWN DUCHOWN:I OSWIECENIA PUBLICZNEGO"; bardzo rzadki walor; front listu w bardzo dobrym stanie zachowania, tylna strona w słabym;

1824 list wysłany z Gostynina do Kutna, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA z dopisaną pełną datą "26/8 24"; dopisek "Interes Rządowy" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie pieczęć nadawcy; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

Lot # 28099

Auction 61
Close: Auction is closed
Current price: 1 000 PLN
Catalog:
Category: Pre-stamp period
 
Number of bids: 0 Bid history
Back