The auction will end on 04.12.2023
The auction ends in:

Auction 6. WW1 occupation postage

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1012

1914 przefrankowana koperta z austriackimi znaczkami użytymi w jednym z trzech urzędów pocztowych (dostępnych dla ludności cywilnej z terenów okupowanych przez armię austriacką w miesiącach sierpień - wrzesień 1914) Miechowie 8.9.1914 ze stemplem cenzury wojskowej Kraków 1.


280 PLN
1013

1917 kartka nadana z Łodzi 12.3.1917 do Wiednia ze stemplem cenzury "Uberwachungstelle VI Armeekorps. / Geprüft !".


20 PLN
SOLD
1014

1918 kartka wysłana tuż przed wyzwoleniem 30.X.1918 z Hrubieszowa do Charkowa na Ukrainę.


60 PLN
SOLD