The new auction will start soon

Auction 6. WW1 military postage

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1015

1915 koperta firmowa z orłem legionowym.


30 PLN
1016

1915 kartka nadana z Warszawy 24.12.1915 do Dessau ze stemplem cenzury "Gpr. Ubw.-Stelle Posen." .


20 PLN
1017

1917 kartka wysłana z Łodzi 2.1.1917 do Wiednia ze stemplem cenzury "Geprüft / Ze.-St. VI. A.-Z.".


20 PLN
SOLD
1018

1918 kartka wydania przedrukowego na kartkach rosyjskich I Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego.

Fi.Cp 2
150 PLN
SOLD
1019

1919 kartka pocztowa nadana z Skierniewic 17.7.19 z czytelnym stemplem "DOWÓDZTWA GRUPY OP. GENERAŁ.POR. KARNICKIEGO / Kompania Telegraficzna".


150 PLN
1020

1919 przekaz paczkowy z Aleksandrowa Kujawskiego 13.IV.19 z stemplem odbiorczym Poczty Polowej nr 16, gwarancja.


150 PLN
1021

1919 kartka adresowana za granicę do Niemiec nadana w Warszawie 29.7.19 z rzadkim czytelnie odbitym stemplem "Dozór Pocztowy Min. Spraw Wewnętrznych Warszawa I. / Cenzurowane Wysłać !", na odwrocie notatka o wysłaniu "gesch. 6./8.19".


140 PLN
SOLD
1022

1919 kartka nadana z Warszawy 24.5.1919 ze stemplem "1-szy Batalion Morski - Marynarka Wojenna", na odwrocie rysunek zatytułowany "Rozdział piwa w rowach strzeleckich 1914-1916, T. Kopral", gwarancja.


440 PLN
SOLD
1023

1919 list nadany z Lipna 20.12.19 - kasownik prowizoryczny przerobiony z rosyjskiego kasownika, ze stemplem "2 PUŁK SZWOLEŻERÓW ROKITNIAŃSKICH / PIECZĘĆ POCZTOWA" i stemplem "DOWÓDZTWO 4 SZWADRONU / 2 PUŁKU SZWOLERZERÓW", gwarancja.


250 PLN
SOLD
1024

1920 list wysłany z Radomia 20.7(?).1920 ze stemplem "Dowództwo Bateryi Zapasowej 2 L. L. P. Leg. Pol. / PIECZĘĆ LISTOWA".


35 PLN
1025

1920 kartka do Warszawy ze stemplem Głównej Poczty Polowej 11.XII.1920 i czysto odbitym stemplem "POLOWY DYON SAMOCHODOWY No 3 / Pieczęć listowa", gwarancja.


500 PLN