The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:
Back

Description

1914 przefrankowana koperta z austriackimi znaczkami użytymi w jednym z trzech urzędów pocztowych (dostępnych dla ludności cywilnej z terenów okupowanych przez armię austriacką w miesiącach sierpień - wrzesień 1914) Miechowie 8.9.1914 ze stemplem cenzury wojskowej Kraków 1.

Lot # 1012

Auction 6
Close: Auction is closed
Current price: 280 PLN
Catalog:
Category: WW1 occupation postage
 
Number of bids: 0 Bid history
Back