Page:
WW1 military postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
21258

1905 wojna rosyjsko-japońska, karta pocztowa datowana "Poniedziałek 16 stycznia 1905r.", wysłana 4.1 ze stacji Mysowaja do Lublina przez Polaka służącego w armii carskiej; idealnie odciśnięta pieczęć formacyjna "POLOWA PIEKARNIA WOJSKOWA No1" ( No1), kasowniki odbiorcze Lublina z 18.1; urywek treści "Obecnie g. 3 1/2 w nocy, za półgodziny mamy wyruszyć dalej, w Mandżurii staniemy prawdopodobnie w piątek lub sobotę - w Charbinie w następny czwartek."; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.

600 PLN
21259

Fi.1

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, rekonstrukcja arkusza znaczka za 5 hal., bez gumy, zachowane w bardzo ładny stanie.

1 200 PLN
21260
Fi.1

1914 znaczek poczty Naczelnego Komitetu Narodowego, gwarancja Mikstein.

60 PLN
21261
Fi.1-2

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, rzadkie - jako kasowane, seria znaczków na wycinkach, unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW".

700 PLN
21262
Fi.1-2

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie.

360 PLN
21263
Fi.1-2

1914 znaczki wydania NKN stemplowane stemplem poczty polowej.

400 PLN
21264
Fi.1+2 nz

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, nieząbkowana parka znaczków z czwartej i piątej kolumny o różnych nominałach 5+10 hal., tak jak zdecydowana większość ciętych niegumowane, gwarancja Mikstein.

1 200 PLN
21265
Fi.1a

1914 Legiony Polskie - czerwona nalepka "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA" za 2 hal. na widokówce datowanej 8.II.1916, nalepka skasowana stemplem kamuflażowym "IX/934" (Zniesienie koło Lwowa) stosowany dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, rzadko spotykany przypadek właściwego, pocztowego ostemplowania, zwykle "znaczek" ten wykorzystywano jako zalepkę zabezpieczającą na odwrocie listów; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.

700 PLN
21266
Fi.1b

1914 Legiony Polskie - różowoczerwona nalepka "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA" za 2 hal. na wycinku z dokumentu.

50 PLN
21267

Mi.P100AI 

1914 ilustrowana całostka, wydana na rzecz Niemieckiego Czerwonego Krzyża, przedstawiająca cesarza niemieckiego Wilhelma; długość sygnatury 36 mm; idealny stan zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.

30 PLN
21268

1914 austriacki stempel kamuflażowy "IX/801" (Wieliczka) stosowany w początkowym okresie wojny dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, na korespondencji cywilnej (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykane; widokówka wysłana 19.X do Wiednia; doskonały stan zachowania.

120 PLN
SOLD
21269

Mi.84 

1914 rosyjski stempel kamuflażowy z Warszawy - typ 512.13 według Lewina - stosowany w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, karta pocztowa datowana 20.IX, wysłana z Warszawy do miejscowości Nakryszki, kasownik odbiorczy 11.IX; stemple maskujące tego typu stosowano w okresie zaledwie 3 miesięcy (VIII-X), przesyłki należą do prawdziwych rzadkości.

500 PLN
21270

Mi.69 

1914 rosyjski stempel kamuflażowy z Warszawy - rzadki typ 512.09 według Lewina, na znaczku za 10 kop., stosowany w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, w związku z szybkimi postępami wojsk niemieckich, podobne rosyjskie ostemplowania z terenów Polski są rzadko spotykane.

50 PLN
21271

1914 opaska gazetowa z Krakowa 11.12.14 do podchorążego Szkoły Podchorążych Legionów Polskich w Jabłonkowie koło Łaz, ciekawa i rzadka przesyłka.

160 PLN
SOLD
21272

1914-5 Stemple formacyjne struktur Naczelnego Komitetu Narodowego.

100 PLN
21273


1914 koperta i komplet zalepek w formie pieczęci lakowej wydawnictwa NKN na cele charytatywne.

2 000 PLN
21274


Fi.1-6

1915-17 komplet dobroczynnych nalepek legionowych.

680 PLN
21275

1915 (?) Legiony Polskie - czysta koperta "firmowa" z orłem strzeleckim i napisem "WYDZIAŁ NACZELNY TOW. OPIEKI LEGIONOWEJ KRAKÓW" (Kucharski O.E.8.), bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN
21276

1915 Legiony Polskie - formularz poczty polowej, wysłany 4.X ze Lwowa do Naczelnego Komitetu Narodowego w Piotrkowie, skąd 10.X, za pośrednictwem urzędu etapowego został przesłany do I Brygady na pocztę polową 118; stempelek cenzury lwowskiej; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN
21277

1915 Legiony Polskie - formularz-pocztówka z reprodukcją na stronie widokowej znaczka "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA", wydany nakładem "Wiedeńskiej Delegacyi Samarytanina polskiego" (Kucharski K.33.) bardzo wysoki stopień rzadkości - 8 punktów!!! czysty w doskonałym stanie zachowania.

400 PLN
21278

1915 Legiony Polskie - widokówka (oryginalne zdjęcie) datowana 21.IV, wysłana za pośrednictwem poczty polowej do Krakowa (w adresie zwrotnym nadawcy podano "Feldpost 355"), okrągły stempel formacyjny "3. pułk leg. polskiego lekarz baonu" z dopiskiem "IIgo" - nieopisany u Berka!!! rzadko spotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

500 PLN
21279

1915 Legiony Polskie - formularz, wysłany 17.VI za pośrednictwem urzędu etapowego w Piotrkowie (kasownik z wyróżnikiem "a") do Nowego Sącza, nadawcą jest - jak sam pisze - "emerytowany drużynowy skautów"; czytelna odbitka pieczęci formacyjnej z orłem "Kompanja Techniczna przy Komendzie Legionów Polskich" (Berek P200), polski stempelek cenzury CENZUROWANE (Berek C10); całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - SKAUTING.

250 PLN
21280

1915 formularz do korespondencji jeńców wojennych z terenów Rosji, napisy po rosyjsku i francusku, datowany 25.IX w Symbirsku, wysłany do Salzburga; cenzura rosyjska z Symbirska i dodatkowy stempelek "..."; cenzura Austro-Węgierskiego Czerwonego Krzyża; całość w doskonałym stanie zachowania.

120 PLN
21281

1915 Legiony Polskie - POCZTA POLOWA LEGIONÓW L.2., odbitka jednego z najwcześniejszych i najrzadziej spotykanych stempli pocztowych Legionów na karcie pocztowej wysłanej 1.II z frontu karpackiego do Wiednia; fragment treści: "Kartkę od Ciebie dostałem na pozycyi gdy wróciłem z patrolu brodząc powyżej pasa w śniegu"; pomimo słabszej odbitki stempla niezwykle rzadka całość z wczesnego, mało znanego i słabo udokumentowanego okresu walk legionowych; doskonały stan zachowania; gwarancja Schmutz; z kolekcji S.Rosińskiego.

600 PLN
21282

1915 Legiony Polskie - formularz wysłany 9.XI za pośrednictwem urzędu etapowego w Chełmie (Cholm) do Lwowa, stempel formacyjny z orłem w koronie "ODDZ. SANITARNY 3, BRYGADY LEG.POL." z charakterystyczną odwróconą literą "D" w "BRYGADY" - odmienny od prezentowanego u Berka; dodatkowo doskonała odbitka efektownego stempelka z godłem "K.K. Reconvalescentenheim Nr.2"; bardzo dobry stan zachowania

400 PLN
21283

1915 widokówka (Ostenda), wysłana 12.IX do Ostrowa za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 11 Dywizji Piechoty; dodatkowy stempelek w ramce "Soldatenbrief."; dobry stan zachowania.

40 PLN
21284

1915 Legiony Polskie - bitwa pod Kirliababą, widokówka datowana 19.I, wysłana 20.I z miejscowości Felsővisón na Węgrzech do Witowa, w adresie nadawcy podano: "pułk II Baon I poczta polowa No2"; w dniach 18-22.I na rumuńskiej Bukowinie, 2 pułk toczył ciężkie walki z wojskami rosyjskimi pod miejscowością Kirlibaba, po pięciu dniach ciężkich walk Rosjanie zostali zmuszeni do wycofania się z Bramy Bukowińskiej co powstrzymało ich wkroczenie na Węgry; niezwykle rzadka całość z wczesnego, słabo udokumentowanego okresu walk legionowych; bardzo dobry stan zachowania.

700 PLN
21285

1915 Legiony Polskie - widokówka wysłana 30.IV przez żołnierza 2 pułku Legionów z węgierskiego szpitala wojskowego PASTEUR w miejscowości Kolozsvar do Witowa; przesyłka oznaczona stempelkiem "Militarplege"; w tym czasie (koniec kwietnia) II Brygadę dyslokowano nad granicę Besarabii, gdzie objęła ona obronę rejonu Czerniawki i Dobronocy (na pn.-wsch. od Czerniowic); całość z wczesnego, mało znanego i słabo udokumentowanego okresu walk legionowych; bardzo dobry stan zachowania.

300 PLN
21286

1915 korespondencja jeńców wojennych z terenów Rosji, karta pocztowa! a nie jak zazwyczaj specjalny formularz, datowana 6.V wysłana z obozu w Symbirsku do Salzburga; zwraca uwagę nietypowy, imienny stempelek cenzora w Symbirsku; stempelek cenzury austro-węgierskiego Czerwonego Krzyża z parafką cenzora; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

160 PLN
21287

1915 Legiony Polskie - formularz wysłany 12.V za pośrednictwem urzędu w miejscowości Kęty do Centralnego Biura Ewidencyjno-Werbunkowego Departamentu Wojskowego NKN w Oświęcimiu, wyraźna odbitka stempla formacyjnego "Komenda placu" - u Berka nieopisanego! dwujęzyczny stempelek cenzury polsko-niemiecki - u Berka nieopisany! i dodatkowo WEITERLEITEN; pieczęć kancelaryjna z datą 17.5.1917; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

250 PLN
21288

1915 Legiony Polskie - formularz wysłany 12.IX za pośrednictwem urzędu etapowego w Piotrkowie do miejscowości Rzęsna Polska, wyraźna odbitka stempla formacyjnego "Komenda 6.Szwadronu Ułanów Leg. Pol." z orłem - u Berka nieopisanego! polski stempelek cenzury CENZUROWANO (Berek C10); całość w dobrym stanie zachowania (niewielkie przebarwienia).

160 PLN
SOLD
21289

1915 Legiony Polskie - listownik poczty polowej wysłany 8.VIII z zapasowego szpitala wojskowego Czerwonego Krzyża w Karolinenthal (Karlín obecnie dzielnica Pragi) do Centralnego Biura Ewidencyjnego Legionów Polskich w Piotrkowie, formacyjny stempel szpitala "Reserve-Spital des roten Kreuzes in Karolinenthal MILITARPFLEGE", na odwrocie pieczęć kancelaryjna Biura Legionów; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.

200 PLN
21290

1915 Legiony Polskie - urzędowy formularz z napisem KOMISARYAT WOJSKOWY LEGIONÓW POLSKICH (Kucharski OK.1.), niezwykle rzadko spotykany walor w doskonałym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

300 PLN
21291

1915 Legiony Polskie - "POCIĄG PROWIANTOWY 1/p KOLUMNA PROWIANTOWA LEG.POL." - wyraźnie odciśnięty unikalny stempel formacyjny - u Berka nieopisany !!! formularz wysłany 20.XI za pośrednictwem poczty polowej 355 do Podgórza (od 1915 dzielnicy Krakowa), parafka cenzora; niezwykle ciekawy walor w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - KOLEJ.

1 500 PLN
21292

1915 Legiony Polskie - WĘGIERSKA POCZTA POLOWA 133, formularz poczty polowej wysłany za pośrednictwem węgierskiej poczty polowej do Krakowa, kasownik "TABORI POSTAHIVATAL 133" (Berek D13), obok pieczęć formacyjna "Oddział Poczty Polowej Dep. Wojsk. Feldpost-Abteilung der Mil. Sektion" (Berek P286); dodatkowo dwuwierszowy stempelek "Zensuriert Hauptpostamt" (Berek C22); według Berka znana jest jedna przesyłka legionowa wysłana za pośrednictwem tej poczty polowej (karta z 29.III.1915); ta karta jest drugą taką przesyłką, unikalny walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

1 000 PLN
SOLD
21293

1915 Legiony Polskie - WĘGIERSKA POCZTA POLOWA 255, widokówka wysłana 8.IX za pośrednictwem węgierskiej poczty polowej do miejscowości Dulowa pod Trzebinią, kasownik "TABORI POSTAHIVATAL 255", obok pieczęć formacyjna "K.U.K. ETAPENSTATIONSKOMMANDO I.BRIGADE POLNISCHER LEGIONEN" (Berek P18); dodatkowo stempelek WEITERLEITEN; do tej pory w literaturze nie odnotowano przesyłek legionowych wysłanych za pośrednictwem tej poczty polowej; unikalny, być może jednostkowy walor w dobrym stanie zachowania.

1 200 PLN
21294

1915 kartka z poczty polowej 355 z stemplem formacyjnym "KOMENDA ŻANDRMERYJ POLOWEJ * LEGIONU. * / PRZY C. I K. KOMENDZIE POL.", stempel cenzury i "Von der Armee im Felde".

200 PLN
21295

1915-6 Stemple formacyjne biur werbunkowych i komend placu Legionów Polskich i NKN.

100 PLN
21296

1915-6 Stemple formacyjne biur werbunkowych i komend placu Legionów Polskich i NKN.

100 PLN
21297

1915-16 stemple formacyjne jednostek wojskowych Legionów Polskich.

100 PLN