Page:
WW2 PoW and internment camps
Poz# Features Catalog Description Actual price
24473

1939 Dulag G - Limburg, obóz przejściowy dla polskich jeńców wojennych, założony 26.VIII.1939 zlikwidowany w styczniu 1940; karta pocztowa, datowana 29.XI, wysłana 8.XII z obozu do Sosnowca; stempelek cenzury i parafka cenzora; przesyłki z gułagów należą do najrzadszych walorów działu poczt jenieckich, ze względu na bardzo krótki (kilka miesięcy) okres ich funkcjonowania; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; z eksponatu J.Falkowskiego gwarancja Schmutz.

700 PLN
24474

1939 Internowanie na Litwie - Ukmerge (Wiłkomierz), ilustrowana karta z obozu wysłana 3.XI do Żnina, odręczna cenzura litewska, okrągła pieczęć cenzury niemieckiej i dodatkowy stempelek "Von der Wehrmacht zugelassen"; ładnie prezentujący się walor w minimalnie słabszym stanie zachowania.

500 PLN
24475

1939 Stalag VIA - wczesny formularz z napisami w języku niemieckim, polskim i rosyjskim; wysłany 9.12 z obozu, przesyłka dwukrotnie cenzurowana w obozie; na odwrocie bardzo rzadko spotykany stempelek dodatkowy "Amtlich geprüft und neu verschlossen."; dobry stan zachowania, w rzeczywistości walor prezentuje się korzystniej; z eksponatu J.Falkowskiego.

250 PLN
24476
Fi.1

1940 znaczki poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

80 PLN
24477

1940 Stalag VIB (Neuversen) - karta pocztowa wysłana 14.12 z Komendantury obozu do Sompolna zezwalająca na korespondowanie jeńca z "mateczką wojenną"; stempel listowy komendantury; niecodzienny walor; w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta).

W ramach pomocy dla jeńców, których rodziny nie były w stanie pomagać im i wysyłać paczek, w wielu polskich domach, szczególnie przed świętami przygotowywano dla nich paczki, starano się też, aby każdy żołnierz posiadał "mateczkę", która korespondowałaby z nim, podtrzymywała go na duchu; niejednokrotnie "mateczka" miała wielu podopiecznych i prowadziła rozległą korespondencję.

200 PLN
24478

1940 Oflag IXB, formularz zaadaptowany dla potrzeb Oflagu XIA (fioletowa pieczątka z nazwą obozu), w związku z planowanym przeniesieniem jeńca do Oflagu IIC kolejny raz (ręcznie) adaptowany; wysłany 1.VIII z obozu do Sompolna; cenzura Oflagu XIA; bardzo dobry stan zachowania (ślady archiwizacji).

70 PLN
24479

1940 Oflag XIIA - podziękowanie za otrzymaną paczkę, wysłane 18.11 z obozu do Sompolna; stempelek cenzora nr.5; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta).

35 PLN
24480

1940 Oflag VIIIB - karta wysłana 5.9 z obozu do Warszawy, nadawca - jeniec o najniższym numerze 1/XVIIIC !!! - komandor porucznik Mieczysław Adamowicz, był we wrześniu 1939 komendant Portu Wojennego w Gdyni; zazwyczaj najniższy numer w oflagu, nadawano oficerom najstarszym stopniem; stempelek cenzora nr.4; niemy datownik nadawczy; doskonały stan zachowania; ze zbioru J.Falkowskiego.

300 PLN
24481

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Nagykanizsa, karta pocztowa do obozu, wysłana 28.X z Budapesztu; stempelek zwalniający od opłaty; pieczęć formacyjna; dobry stan zachowania.

80 PLN
24482

1940 Internowanie w Szwajcarii - list polecony wysłany 20.XII z Brwinowa do obozu w Oberburg, kompletna (zazwyczaj zdarta) kartka kierunkowa !!! stempelek "Zuzustellen Feldpostdirektion"; stempelki i oznaczenia cenzorskie; kasownik odbiorczy 30.XII; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.

400 PLN
24483

1940 Oflag IIB - listownik datowany 18.IV, wysłany z obozu do Radomska; rzadko spotykany przypadek oznaczenia numeratorem biurowym daty (26.4) przeprowadzenie cenzury przesyłki; doskonałej jakości odbitka stempla informacyjnego; cenzura z dodatkową parafką cenzora; nieznacznie słabszy stan zachowania.

120 PLN
24484

1940 Stalag VIB - nietypowy formularz z napisami w języku niemieckim, polskim i rosyjskim; wysłany 5.7 z obozu do "mateczki wojennej" w Sompolnie, zwraca uwagę charakterystyczny, niemy datownik nadawczy, stempelek cenzora nr.1; bardzo dobry stan zachowania (niewielkie rozdarcie na dole).

W ramach pomocy dla jeńców, których rodziny nie były w stanie pomagać im i wysyłać paczek, w wielu polskich domach, szczególnie przed świętami przygotowywano dla nich paczki, starano się też, aby każdy żołnierz posiadał "mateczkę", która korespondowałaby z nim, podtrzymywała go na duchu; niejednokrotnie "mateczka" miała wielu podopiecznych i prowadziła rozległą korespondencję.

120 PLN
24485

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Györ, wczesny, nietypowy rodzaj formularza, datowany 3.II, wysłany 9.II z Komarom do Nowego Sącza; stempelek zwalniający od opłaty pocztowej "Dijmentes. Belligerante interne", pieczęć komendantury obozu; stempelek cenzury CENZURALVA, dodatkowo parafka cenzora; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN
24486

1940 Stalag XIIIA - wczesna, NIEREGULAMINOWA PRZESYŁKA - koperta wysłana 29.1 z Tarnowa do obozu, stempelek cenzury D9, bardzo ciekawa treść, urywek: "Głowimy się ciągle, gdzie Ty przebywasz i jakim sposobem z niewoli bolszewickiej dostałeś się do niemieckiej."; na mocy porozumień niemieckich i sowieckich okupantów, dokonywano wymiany polskich jeńców między agresorami; stronie niemieckiej przekazywano osoby z terenów polskich zajętych przez Niemców, a stronie sowieckiej przekazywano jeńców zamieszkałych na ziemiach wschodnich zajętych przez Armię Czerwoną (wymiana objęła tylko szeregowców); dalsze fragmenty treści dotyczą stosunków panujących na terenach zajętych przez sowietów, a także położenia Żydów w GG; niezwykle ciekawy dokument mówiący bardzo wiele o losach Polski i Polaków w czasie II wojny; walor w idealnym stanie zachowania.

400 PLN
24487

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Puspoknadasdon, formularz węgierskiej poczty polowej wysłany 11.II do Przemyśla, pieczęć obozowa "M.KIR. HONVED GYUJTOTABOR PUSKPOKNADASDOM", przesyłka oznaczona dopiskiem "Belligerant interne", stempelek "Ellenorizve"; niemiecki stempel cenzury Wehrmachtu; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

140 PLN
SOLD
24488

1940 Brody-Zamek - sowiecki obóz jeniecki, dla polskich żołnierzy zagarniętych w wyniku zdradzieckiej napaści 17.IX.1939, karta pocztowa wysłana 6.X z obozu do Lublina, stempelek cenzury niemieckiej; jeńców wykorzystywano jako tanią siłę roboczą przy budowie strategicznej drogi Nowogród Wołyński-Lwów, kierowanej przez NKWD.

250 PLN
SOLD
24489

1940 pierwsza informacja o pobycie w niewoli, 3 część formularza trzyczęściowego, wysłana z terenu Francji do Łodzi przez podoficera Armii Polskiej we Francji; pieczęć cenzury; dobry stan zachowania (przebarwienia); niespotykany walor; z eksponatu J.Falkowskiego.

100 PLN
SOLD
24490

1940 Oflag IIA - ręcznie zaadaptowany formularz Oflagu XIA, wysłany 12.11 z obozu do Torunia; stempelek cenzora nr.3; bardzo dobry stan zachowania.

30 PLN
24491

1940 Oflag XIIA - prowizoryczny formularz wysłany 26.II z Sosnowca do obozu, prowizoryczny stempel nadawczy - polski kasownik przedwojenny; cenzura; dodatkowo stempelek informacyjny w ramce "Listy pisać krótko/ i wyraźnie"; bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN
24492

1940 Oflag XIIA - karta wysłana 8.11 z obozu do Sompolna, niemy datownik nadawczy; trójkątny stempelek cenzury; dobry stan zachowania.

25 PLN
24493

1940 Oflag IIA - zestaw 6 przesyłek: kart (w tym wczesnego formularza), listowników; każda całość z innym stempelkiem cenzury (2, 3, 4, 8, 9, 10); wszystkie walory w bardzo dobrym stanie zachowania.

300 PLN
24494

1940 Oflag XVIIIA - oryginalne zdjęcie o wymiarach 138x90 mm na odwrocie podpis "Fotografia ołtarza w kaplicy Wielkanoc 1940r." i stempelek cenzury z numerem 3 i parafką cenzora; dobry stan zachowania.

150 PLN
24495

1940-42 Oflag XIIA - zestaw 13 przesyłek: kart, kart z wydrukowanym na odwrocie tekstem, listowników; każda całość z innym stempelkiem cenzury lub jego odmianą (1, 3, III, 4, 5, 7, 8, VIII); wszystkie walory w bardzo dobrym stanie zachowania.

250 PLN
SOLD
24496

1940 kartka od internowanego Polaka z obozu internowania w Calimanesti w Rumunii 1.10.40 do Krakowa.

150 PLN
SOLD
24497

1940 list z Zawiercia 1.6.40 do Stalagu IIIA w Lückenwalde, stempel cenzury ze Stalagu na odwrocie.

90 PLN
24498

1940 list z Zawiercia 27.3.40 do Stalagu IIIA w Lückenwalde, stempel cenzury ze Stalagu.

50 PLN
24499
Fi.Fp2

1940 kartka dla internowanych w Szwajcarii.

50 PLN
24500
Fi.Fp2

1940 kartka dla korespondencji zagranicznej dla internowanych w Szwajcarii.

50 PLN
24501
Fi.Fp4

1940 kartka dla internowanych w Szwajcarii grzecznościowo stemplowana, ślady po spinaczach.

60 PLN
24502
Fi.Fp4

1940 grzecznościowo stemplowana kartka dla internowanych w Szwajcarii.

70 PLN
24503

1941 Oflag IIC - listownik, wysłany 20.12 z obozu do miejscowości Sompolno, wewnątrz wszyta foliowa torebka z kawałkiem opłatka i zasuszonym kwiatkiem; stempelek cenzora nr.19; niecodzienny, wzruszający walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN
24504

1941 Internowanie w Szwajcarii - list polecony wysłany 14.IV ze Skarżyska Kamiennej do obozu Wetzikon, przesyłka przeadresowana na obóz Amlikon, dwie kompletne (zazwyczaj zdarte) kartki kierunkowe!!! zalepki cenzury niemieckiej i szwajcarskiej, liczne stempelki cenzury, w tym cenzora szwajcarskiego 308, stempelek "Zuzustellen Feldpostdirektion", kasownik odbiorczy 25.IV na odwrocie; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.

400 PLN
24505

1941 Oflag IIIC - listownik, wysłany 6.1 z obozu do Tuluzy, stempelek "Unbesetztes Gebiet" oznaczający, że korespondencja adresowana jest do nieokupowanej części Francji (Vichy); pieczęć komendantury obozu; stempelek cenzora nr.8; na odwrocie stempelek informacyjny dotyczący wysyłki paczek; dekoracyjna całość w idealnym stanie zachowania.

160 PLN
24506

1941 Internowanie w Rumunii - obóz Ocnele Mari, karta pocztowa z obozu wysłana 18.V do Krakowa, stempelki cenzorów i wirnik cenzury niemieckiej; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

150 PLN
24507

1941 Stalag XIIC - karta pocztowa, wysłana 14.1 z obozu do Łodzi, niemy kasownik nadawczy; czytelnie odbity stempelek cenzora nr.77; bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN
24508

1941 Stalag XIIC - listownik wysłany 28.7 z obozu do miejscowości Wojnówka, niemy kasownik nadawczy; czytelnie odbity stempelek cenzora nr.13; bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN
24509

1941 Stalag VIB - karta z obozu, wysłana 8.3 do Sompolna, zwraca uwagę charakterystyczny, niemy datownik nadawczy, stempelek cenzora nr.2; bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN
24510

1941 Internowanie na Węgrzech - obóz Eger, list z obozu wysłany 3.II do Torunia; okrągła pieczęć komendantury obozu, stempelki zwalniające przesyłkę od opłaty pocztowej: "ELLENORIZVE", "DIJMENTES" i "BELLIGERANTE INTERNE"; pieczątki i zalepka cenzury Wehrmachtu; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.

150 PLN
24511

1941 Stalag VIG - "GRUPPE ABWEHR STALAG VI/G" bardzo rzadki stempelek dodatkowej cenzury obozowej placówki Abwehry, karta z obozu, wysłana 21.5 z Bonn do Sompolna, zwraca uwagę rzadko spotykany typ formularza z wydrukowaną nazwą obozu, kasownik nadawczy z propagandową nakładką; stempelek cenzora nr.8; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Komórki Abwehry przy obozach jenieckich, zajmowały się m.in. wyrywkową kontrolą czynności cenzorów obozowych, okresowym sondażem nastroju jeńców, ale także ścisłą kontrolą jeńca (grupy jeńców), czy wreszcie zwalczaniem prób tajnych kontaktów jeńców z ośrodkami w kraju i zagranicą.

500 PLN
24512

1941 list z Sławkowa koło Olkusza do Stalagu IIIA w Lückenwalde, na odwrocie stempel cenzury z Stalagu.

90 PLN