The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Auction 53. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8055

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5 fen./2 gr. ze znacznie przesuniętym w pionie nadrukiem, gwarancja.

Fi.2
120 PLN
8056

1918 seria pomnikowa, miejscowa kartka z Warszawy 9.1.19 o charakterze filatelistycznym, rzadka frankatura pojedyncza za 5 fen. za druki.

Fi.2
Mi.2 
240 PLN
8057

1918 seria pomnikowa, znaczek w kolorze żółtobrązowym i jasno żółtoszarym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2
Mi.2 
60 PLN
8058

1918 WARSZAWA 6, seria pomnikowa, trzy pierwsze znaczki na kopercie skasowane 22.11 prowizorycznym datownikiem urzędu Warszawa 6; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2-4
50 PLN
8059

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana grzecznościowo na kopercie.

Fi.2-5
Mi.2-5 
20 PLN
8060

1918 seria pomnikowa, marginesowy czworoblok znaczków za 5 f./2 gr., prawy dolny znaczek z błędem na poz.52 "uszkodzona prawa cyfra 5", gwarancja.

Fi.2 B
100 PLN
8061

1918 seria pomnikowa, narożny sześcioblok znaczków za 5 f./2 gr., lewy górny znaczek z błędem na poz.28 "uszkodzona litera E w FEN", gwarancja.

Fi.2 B
100 PLN
8062

1918 seria pomnikowa, marginesowy sześcioblok znaczków za 5 f./2 gr., prawy środkowy znaczek z błędem na poz.12 "Poezta" a lewy dolny z błędem na poz.20 "kropka pomiędzy nóżkami litery k", gwarancja.

Fi.2 B1+B3
180 PLN
8063

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "uszkodzone N", gwarancja Schmutz.

Fi.2B2
Mi.2 
80 PLN
8064

1918 seria pomnikowa, marginesowy czworoblok znaczków za 5 f./2 gr., lewy górny znaczek z błędem na poz.17 "uszkodzona litera N w FEN", gwarancja.

Fi.2 B2
100 PLN
8065

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka między nóżkami litery k", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2 B3
Mi.2 
50 PLN
8066

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "prawa 5 z kropką wewnątrz", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2 B5
Mi.2 
45 PLN
SOLD
8067

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem w poziomie w prawo, znaczek brzegowy - brak prawej "10", gwarancja Walisch.

Fi.3
Mi.3 
50 PLN
8068

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
8069

1918 mieszana frankatura wydań przedrukowych na filatelistycznym liście z Warszawy 23.1.19 do Szwajcarii, stempel cenzury przy MSZ, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.3, 8-16I
150 PLN
8070

1918 mieszana frankatura wydań przedrukowych na przefrankowanym liście poleconym z Warszawy 1.2.19 do Częstochowy.

Fi.3, 8I, 12cI, 14bI
Mi.3, 10cI, 11I, 14I
300 PLN
8071

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z niekatalogowanym błędem "uszkodzone a", gwarancja.

Fi.3 B
40 PLN
8072

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B1
Mi.3 
40 PLN
8073

1918 seria pomnikowa, sześcioblok znaczków za 10 f./6 gr., prawy środkowy znaczek z błędem na poz.12 "Poezta" a lewy dolny z błędem na poz.20 "kropka pomiędzy nóżkami litery k", gwarancja.

Fi.3 B1+B3
140 PLN
8074

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja Petriuk.

Fi.3B2
Mi.3 
40 PLN
8075

1918 seria pomnikowa, marginesowy czworoblok znaczków za 10 f./6 gr., lewy górny znaczek z błędem na poz.17 "uszkodzona litera N w FEN", gwarancja.

Fi.3 B2
60 PLN
8076

1918 seria pomnikowa, złamany znaczek z nadrukiem odwróconym.

Fi.3No
Mi.3K 
15 PLN
8077

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, gwarancja Mikulski.

Fi.3No
Mi.3K 
200 PLN
8078

1918 seria pomnikowa, narożny czworoblok znaczków z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
300 PLN
8079

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, lewy dolny znaczek na ilustracji z błędem "wyszczerbione N", gwarancja.

Fi.3No B2
Mi.3K 
250 PLN
8080

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym z błędem "wyszczerbione P w Poczta", gwarancja Petriuk.

Fi.3No B4
Mi.3K 
300 PLN
8081

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen./10 gr. z niekatalogowanym błędem "brak części litery F tzw. gwóźdź", gwarancja.

Fi.4 B
150 PLN
8082

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen./10 gr. z niekatalogowanym błędem "uszkodzone o" i fragmentami podwójnego nadruku szczątkowego, gwarancja.

Fi.4 B
150 PLN
8083

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta".

Fi.4B1
Mi.4 
40 PLN
8084

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja Schmutz.

Fi.4B1
Mi.4 
120 PLN
SOLD
8085

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.4B1
Mi.4 
100 PLN
8086

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja.

Fi.4B2
Mi.4 
90 PLN
SOLD
8087

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem na miejscowym liście z Warszawy 5.12.18, list o inspiracji filatelistycznej ale właściwie opłacony.

Fi.4No
Mi.4K 
900 PLN
8088

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Petriuk.

Fi.4No
Mi.4K 
80 PLN
SOLD
8089

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka w lewej cyfrze 5", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.5 B10
Mi.5 
120 PLN
8090

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "plama przy l" występującym tylko w części nakładu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.5B8
Mi.5 
150 PLN
8091

1918 seria pomnikowa, znaczek z bardzo rzadkim błędem "uszkodzone ols" na tym znaczku występującym tylko w niewielkiej części nakładu, gwarancja Schmutz.

Fi.5B9
Mi.5 
450 PLN
SOLD
8092

1918 seria pomnikowa, rzadki stemplowany znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Miszczak.

Fi.5No
Mi.5K 
1 080 PLN
SOLD
8093

1918 wydanie PP/GGW, pasek znaczków z nadrukiem drugiej formy, rozerwana perforacja między skrajnymi znaczkami, gwarancja Berbeka.

Fi.6
Mi.6 
320 PLN
8094

1918 - 1919 wydanie PP/GGW, kompletna seria kasowanych znaczków na wycinkach, najważniejsze wartości, gwarancja Schmutz inne w większości Krawczyk.

Fi.6-16
150 PLN