The new auction will start soon

Auction 53. Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8537

1917 niezrealizowany projekt (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal. w kolorze czerwonym, wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze kredowym z żółtym poddrukiem - rzadki.


250 PLN
8538

1917 niezrealizowany projekt (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal. w kolorze zielonym, wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze kredowym, sygnowany T.Schetyna.


100 PLN
8539

1918 KUTNO - wydanie GGW, znaczek za 5 fen. na pięknym wycinku, z rzadkim kasownikiem prowizorycznym z Kutna.

Fi.8
100 PLN
8540

1918 ZNACZEK DZIELONY NA LIŚCIE, obszary byłego zaboru rosyjskiego pod okupacją austro-węgierską, współkursory (wydania lubelskiego) - znaczki austriackie i wojskowej poczty austro-węgierskiej użyte po wprowadzeniu znaczków polskich wydań przedrukowych, list polecony wysłany 7.XII z Lublina do Krakowa, opłacony znaczkiem za 30 hal. poczty austriackiej i połówką znaczka za 30 hal. poczty wojskowej, znaczki unieważnione unarodowionym kasownikiem austriackiej poczty polowej, na odwrocie kasownik odbiorczy Kraków 1 z 13.XII; gwarancja Krawczyk.

Po odzyskaniu niepodległości, w pierwszym okresie korzystano powszechnie z pozostawionych zapasów znaczków, spotykane są frankatury zastępcze, w których zamiast znaczków opłaty użyto znaczków dzielonych i to zarówno opłaty, urzędowych czy dopłat, podręcznik Polskie Znaki Pocztowe w III tomie, wymienia te frankatury zastępcze; dzielone znaczki poczty polowej za 30 hal. znane są np. z Sandomierza czy Dąbrowy; prezentowana całość stanowi swoistą osobliwość pocztową, z pierwszych dni po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Fi.63
Mi.224 
1 500 PLN
SOLD
8541

1918 kartka z Lublina 28.X.19 do Kijowa, kartka pisana w języku rosyjskim, rzadki z tego okresu kierunek korespondencji.


150 PLN
8542

1918 przekaz pocztowy nadany 2.11.18 ze Złoczowa (już Ukraina Zachodnia) do Lwowa, przekaz dotarł do Lwowa 31.12.18 po zakończonych walkach w mieście, w okresie istnienia już poczty polskiej (stempel odbiorczy na odwrotnej stronie przekazu Lemberg1/Lwów1-2a, 31 XII 18, bardzo dobry stan zachowania.


270 PLN
SOLD
8543

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - Katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca (na 36 stronach) 144 projekty znaczków w rzadszym kolorze zielonym, dodatkowo 4 projekty na brakującej zwykle stronie 8 i 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie; część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; wycięte z tej książeczki projekty autorów tak znanych jak Bartłomiejczyk, Trojanowski, Husarski czy Tom często sprzedawane są na aukcjach jako próby, niektóre niewiele się od prób różnią, książeczka poszukiwana na rynku kolekcjonerskim, kompletna i w tak dobrym stanie szalenie rzadka.


2 400 PLN
8544

1918 list polecony z Kielc 22.XI.18 do Czech, opłata austriackimi znaczkami według austriackiej taryfy pocztowej, gwarancja.


550 PLN
8545

1918 zeszycik z projektami konkursowymi pierwszych polskich znaczków pocztowych, bez strony 8, stan dobry.


1 000 PLN
8546

1918 PIERWSZY DZIEŃ STOSOWANIA PODWYŻSZONEJ TARYFY LUBELSKIEJ na obszarach okupacji byłego zaboru rosyjskiego; całostka opłacona według dotychczasowej taryfy 10 hal. wysłana 16.XII z Lubartowa do Rosji została obciążona dopłatą już w pierwszym dniu stosowania nowej taryfy, wynikała ona z zastosowania do obliczania opłat rzeczywistego parytetu stosowanych w Polsce walut (1 marka = 1,75 korony); ręczna adnotacja o jej wysokości "T 28 h"; obok dwa stemple cenzury warszawskiej, w prawym dolnym rogu parafka cenzora - taka sama jak na karcie pokazanej przez prof.J.Aulaytnera w artykule "Nieznana taryfa pocztowa z okresu 1918/19 i jej listy użytkowe" - Przegląd Filatelistyczny 7/2005; rzadki i dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania, wspaniały przyład opisanego powyżej odkrycia; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp3, 54
2 400 PLN
8547

1919 seria wydania Komisji Rządzącej z prywatnym ząbkowaniem z Wadowic stemplowana grzecznościowo na kopercie.

Fi.55-65
Mi.54-64 
160 PLN
8548

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria znaczków z oryginalnego obiegu z różnych urzędów.

Fi.55-65
Mi.54-64 
70 PLN
8549

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria znaczków z prywatnym ząbkowaniem.

Fi.55-65
Mi.54-64 
150 PLN
8550

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 3 hal. z błędem "kropka nad e w halerze", gwarancja i opis Berbeka.

Fi.56 B
Mi.55 
60 PLN
8551

1919 wydanie Komisji Rządzącej, marginesowy znaczek za 5 hal. z błędem "wyszvzerbione T", gwarancja i opis.

Fi.57 B
Mi.56 
40 PLN
8552

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 6 h. z błędem "pęknięta ramka w lewym górnym rogu", gwarancja Schmutz.

Fi.58 B
Mi.57 
80 PLN
8553

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 6 h., z błędem "kolec na lewym skrzydle orła", gwarancja i opis.

Fi.58 B1
Mi.57 
100 PLN
8554

1919 wydanie Komisji Rządzącej, marginesowa parka znaczków za 10 h., górny z błędem na poz.3 małego arkusza "uszkodzona lewa cyfra 0", gwarancja i opis pozycji Landre, Berbeka.

Fi.59 B
Mi.58 
70 PLN
8555

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 10 h. lokalnie ząbkowany, po prawej stronie podwójnie; gwarancja Krawczyk.

Fi.59 ZL
Mi.58 
50 PLN
8556

1919 wydanie Komisji Rządzącej, 15 hal - frankatura wielokrotna narożnikowa parka pionowa na widokówce wysłanej 26.V z Bielska do Wiednia; dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.60
Mi.59 
800 PLN
SOLD
8557

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 20 h. z błędem na poz.37 "uszkodzona cyfra 2", gwarancja i opis Berbeka.

Fi.61 B1
Mi.60 
50 PLN
SOLD
8558

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Lwowa 6.V.19 do Krakowa, stempel cenzury wojskowej we Lwowie.

Fi.62
Mi.61 
45 PLN
SOLD
8559

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 25 h. z błędem na poz.32 "przerwane O w POCZTA", gwarancja i opis.

Fi.62 B
Mi.61 
50 PLN
SOLD
8560

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 25 h. lokalnie ząbkowany i co bardzo rzadkie także gumowany (w epoce i podobnie do wydania markowego), gwarancja Krawczyk.

Fi.62 Zl
Mi.61 
50 PLN
8561

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Jodłowej do Bylic, data nieczytelna.

Fi.63
Mi.59 
50 PLN
8562

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z przesuniętym drukiem koloru czerwonego w prawo, gwarancja.

Fi.65
Mi.64 
80 PLN
8563

1919 wydanie Komisji Rządzącej, parka znaczków za 1 kr., lewy z błędem na poz.48 "kocona zamiast korona", gwarancja i opis Berbeka.

Fi.65 B1
Mi.64 
150 PLN
8564

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 1 kr. z dużym wzajemnym przesunięciem kolorów w pionie, gwarancja Berbeka.

Fi.65 Mk2
Mi.64 
120 PLN
SOLD
8565

1919 wydanie w walucie koronowej, zestaw różnych prób, cześć z gwarancjami.

Fi.73-82P
Mi.65-74 
1 300 PLN
8566

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta.

Fi.73-84A
Mi.65-76 
300 PLN
SOLD
8567

1919 wydanie w walucie koronowej, seria cięta.

Fi.73-84A
Mi.65-76 
300 PLN
8568

1919 wydanie w walucie koronowej, cięta seria w czworoblokach.

Fi.73-84A
Mi.65-76 
1 200 PLN
8569

1919 wydanie w walucie koronowej, dwie cięte serie w parkach.

Fi.73-84A
Mi.65-76 
300 PLN
8570

1919 wydanie w walucie koronowej, kasowana seria cięta (Fi.120.-).

Fi.73-84A
Mi.65-76 
100 PLN
8571

1919 wydanie w walucie koronowej, prawy znaczek z usterką "przecinek nad prawym H".

Fi.73A
Mi.65 
20 PLN
8572

1919 wydanie w walucie koronowej, parki w różnych odmianach.

Fi.73A
Mi.65 
30 PLN
8573

1919 wydanie w walucie koronowej, wieloblok.

Fi.73A
Mi.65 
20 PLN
8574

1919 wydanie w walucie koronowej, czworobloki w odmianach.

Fi.73A
Mi.85 
40 PLN
8575

1919 wydanie w walucie koronowej, czworobloki w różnych odmianach.

Fi.73B
Mi.77 
30 PLN
8576

1919 list polecony z Ostrowca 27.II.19 do Sędziszowa, prawdopodobnie grzecznościowo stemplowany bez stempla odbiorczego, frankatura z połówką znaczka austriackiej poczty polowej za 90 hal.

Fi.73B, 74A
100 PLN