The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 53. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
7641

1904 wojna rosyjsko-japońska, walki w Korei - widokówka napisana 28.VIII przez Polaka służącego w armii carskiej, wysłana z Harbina do Mszany Dolnej, pieczęć formacyjna "Okrużn.Sztab Wojenno-Okrużnych Uprawen. Mandżur Armii". Urywek treści "Dziś przyjechałem z Laojanu gdzie armia japońska stoi pod miastem i lada chwila czekają bitwy" i dopisek na końcu: "Jadę do Korej pełnomocnym naczelnikiem oddziału przy armii przedniej". Dwa dni później 30.VIII, Japończycy rozpoczęli natarcie na 30 kilometrowym froncie, na odcinku Liaojung-Mukden w Mandżurii, w wyniku którego armia rosyjska musiała się wycofać. Unikalna przesyłka i wspaniały dokument historyczny.


1 800 PLN
7642

1914 znaczek poczty Naczelnego Komitetu Narodowego, gwarancja Mikstein.

Fi.1
60 PLN
7643

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-2
360 PLN
SOLD
7644

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, rzadkie - jako kasowane, seria znaczków na wycinkach, unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW".

Fi.1-2
600 PLN
SOLD
7645

1914 znaczki poczty Naczelnego Komitetu Narodowego.

Fi.1-2
100 PLN
7646

1914 firmowy list z Warszawy do Kopenhagi, niemy kasownik rosyjski, na odwrocie stempel rosyjskiej cenzury wojskowej i stempel z numerem cenzora i podpisem oraz wirnik odbiorczy Kopenhagi, dekoracyjne i rzadkie.


400 PLN
7647

1914 stempel kamuflażowy "IX/267" (?) Gładyszów - stosowany dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, formularz poczty polowej wysłany 3.XI do Wiednia; pieczęć formacyjna.


50 PLN
7648

1914 widokówka (port w Rydze) datowana 3.XII, wysłana przez Polaka służącego w armii carskiej ze szpitala w Rydze do Chabarowska, pieczęć listowa szpitala.


120 PLN
7649

1914 ROSYJSKA OKUPACJA LWOWA - w wyniku ofensywy w Galicji, Rosjanie zajęli 3.IX Lwów - list do Kopenhagi wysłany 23.12 z rosyjskiej poczty polowej nr.114 stacjonującej we Lwowie, znaczki unieważniono datownikiem "POLOW.POCZT.KANT.No114" (...N114), przesyłkę przez Kijów skierowano do Piotrogrodu do ocenzurowania i dalszej wysyłki; na odwrocie owalny stempelek cenzury i kasownik odbiorczy KJBENHAVN 22.I.1915; niezwykle ciekawa całość z wczesnego i krótkiego okresu okupacji Lwowa przez wojska rosyjskie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.69 
500 PLN
7650

1914 widokówka wysłana 14.XII ze szpitala fortecznego nr.4 w Krakowie, pieczęć formacyjna.


40 PLN
7651

1914 Legiony Polskie - POCZTA POLOWA LEGIONÓW L.1., wyraźna odbitka jednego z najwcześniejszych stempli pocztowych Legionów na karcie pocztowej wysłanej 3.X z Poronina do Krakowa adresowanej do "I Legionu"; doskonały stan zachowania; gwarancja Schmutz, z kolekcji S.Rosińskiego.


700 PLN
SOLD
7652

1914 Legiony Polskie - "Feldpost der polnischen Legionen Nr.1" stempel z niemieckim tekstem na liście przesłanym 13.XII.1914 ambulansem nr.441 relacji Jablonkau-Oderberg (Jabłonków-Bogumin) do Żywca, polski stempelek cenzury CENZUROWANE; wskutek postępów ofensywy rosyjskiej w 1914 roku Departament Wojskowy Legionów wraz z pocztą polową ewakuował się do Jabłonkowa, według PZP stempel "Feldpost der polnischen Legionen Nr.1" był używany dopiero po przydzieleniu Legionom austriackich poczt polowych, czyli nie wcześniej niż w II połowie stycznia 1915 roku, tu najwcześniejsze - o miesiąc, użycie !!! doskonałej jakości odbitka stempla, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 200 PLN
SOLD
7653

1914 ilustrowana całostka, wydana na rzecz Niemieckiego Czerwonego Krzyża, przedstawiająca cesarza niemieckiego Wilhelma; długość sygnatury 36 mm; idealny stan zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.P100A 
30 PLN
7654

1914 koperta i komplet zalepek w formie pieczęci lakowej wydawnictwa NKN na cele charytatywne.


2 000 PLN
7655

1915-17 komplet dobroczynnych nalepek legionowych.

Fi.1-6
680 PLN
7656

1915 Legiony Polskie - znaczek-nalepka za 2 hal. w bardzo rzadkim różowym kolorze (Fi.750.-) !!! "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA", skasowana stemplem cenzury na widokówce wysłanej 12.IX z Białej do Szczakowej, całość z niewielkimi zabrudzeniami; gwarancja Schmutz.

Fi.1a
360 PLN
SOLD
7657

1915 "K.k. Staatsbahn-Krankenzug No 55" formularz poczty polowej, wysłany 16.IX z pociągu szpitalnego, przez członka załogi z Pomocniczego Legionu Akademickiego; dekoracyjna całość, wyraźne odbitki stempli formacyjnych, cenzura; temat - CZERWONY KRZYŻ, KOLEJ.


250 PLN
7658

1915 widokówka wysłana 24.III przez Polaka służącego w armii carskiej ze szpitala wojskowego w Jałcie do Żyrardowa, pieczęć szpitala, kasownik odbiorczy; temat - CZERWONY KRZYŻ.


150 PLN
7659

1915 Naczelny Komitet Narodowy, dekoracyjny w formie i patriotyczny w stylistyce, kwit kasowy wystawiony 6.VIII w Krakowie dla Ligi Kobiet z Zakopanego, za sprzedane wydawnictwa, dochód ze sprzedaży których, przeznaczony był na cele legionowe.


150 PLN
7660

1915 (?) "II Marine Fliegerabteilung" - list wysłany z bazy lotniczej List na wyspie Sylt przez oficera jednostki wodnosamolotów cesarskiej marynarki wojennej (II Marine Fliegerabteilung) do Bayreuth; stempel pocztowy bazy lotniczej "Kaiserliche Marine Flugstation List a/Sylt"; koperta pionowo zgięta; temat - LOTNICTWO.


200 PLN
7661

1915 Legiony Polskie - formularz wysłany 20.IV za pośrednictwem poczty polowej 118, niespotykany polski stempelek cenzury spełniająca równocześnie funkcję pieczęci formacyjnej - "CENZUROWANO/ B,1 P, FELDPOST 118", w fundamentalnej pracy Berka nieopisany!


350 PLN
7662

1915 widokówka (Kraków) wysłana 9.VI do Kolmaru w Alzacji za pośrednictwem poczty polowej 186, stempelek cenzury.


30 PLN
SOLD
7663

1915 (?) Legiony Polskie - czysta koperta "firmowa" z orłem strzeleckim i napisem "WYDZIAŁ NACZELNY TOW. OPIEKI LEGIONOWEJ KRAKÓW" (Kucharski O.E.8.), bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
7664

1915 kartka nadana z poczty polowej nr 118 6.XI.15 do Kielc, stempel formacyjny "I BRYG. PIŁSUDSKIEGO /LEG. POL. / Komenda II Baonu / II. p.p.".


240 PLN
SOLD
7665

1915 formularz (część na odpowiedź) przeznaczony do korespondencji z jeńcami wojennym na terenie Rosji, podpisy po rosyjsku i francusku, wysłany 24.III do Lwowa; dodatkowe stempelki: grażdanką - Korespondencja Jeńców Wojennych ( ) i "GALIZIEN", cenzura austriacka z Wiednia, gdzie dopisano również adres alfabetem łacińskim; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.


120 PLN
7666

1916 Legiony Polskie - przepustka na dzień 10 lipca wystawiona w Kozienicach, czytelna odbitka dwuobrączkowego stempla formacyjnego z orłem "1 PUŁK ARTYLERII LEGIONÓW POLSKICH KADRA" nieopisanego u Berka, z tego samego okresu znana jest pieczęć dwuwierszowa o tej samej treści; słabszy stan zachowania.


150 PLN
7667

1916 formularz do korespondencji jeńców wojennych z terenów Rosji z emblematem Czerwonego Krzyża, treść napisana po niemiecku, datowany 27.V i wysłany z obozu w miejscowości Taza do Lwowa; stempelek rosyjskiego cenzora nr.9 z Omska (na odwrocie) i cenzura austriacka z Wiednia; przesyłka za dotarła do adresata za pośrednictwem Duńskiego Czerwonego Krzyża, trzywierszowy stempelek "Croix Rouge Danoise Copenhague Agence des prisonniers de guerre" z dopisaną datą 24/7/1917; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


200 PLN
7668

1916 Legiony Polskie - widokówka wysłana 28.XII za pośrednictwem poczty polowej 378 do Krakowa, datownik odmiana z wyróżnikiem "a" (Berek D5), pieczęć formacyjna "KOMENDA LEGIONÓW POLSKICH" (Berek P192), oba stemple bardzo ładnie odciśnięte; doskonały stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


300 PLN
7669

1916 korespondencja do rosyjskich jeńców w Niemczech - specjalny formularz wysłany 17.IV z miejscowości Michałowskoje do Neuhammer, stempelki cenzury rosyjskiej niemieckiej i obozowej; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


100 PLN
7670

1916 Legiony Polskie - list wysłany 2.VII za pośrednictwem najkrócej funkcjonującej poczty polowej 355 do Rymanowa, wyraźne odbitki stempli formacyjnych: okrągłej z godłem "Komenda III. Batalionu 4. pułku Legionów Polskich" (Berek P172) i dwuwierszowej "Kompania 4. pułku piechoty/ Legion Polski" - u Berka nieopisnego!!! dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (brak tylnej klapy); wśród przesyłek legionowych, koperty należą do najrzadziej spotykanych walorów.


600 PLN
7671

1916 korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list od jeńca wojennego, wysłany 19.7 z miejscowości Ilinskoje ( ) do ocenzurowania we Wiatce, gdzie dotarł 23.7, skąd 25.7 wyekspediowano go do Danii; stempelek cenzury z Wiatki cenzora nr.220; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.69II 
80 PLN
7672

1916 (?) widokówka (Aure in der Champagne) wysłana 16.IV ze szpitala polowego za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.85 do Grudziądza; pieczęć formacyjna.


30 PLN
7673

1916 korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony, wysłany 31.8 z Mińska, za pośrednictwem poczty polowej - kasowniki "OBRATNA.POCZ.KAN.w MIŃSKU" ( .. ), z datami 2 i 9.IX - przesłany do ocenzurowania w Piotrogrodzie; zwraca uwagę stempelek polecenia z nazwą miejscowości pisaną grażdanką, nie używany na korespondencji zagranicznej! pieczęci lakowe, zalepki i różne stempelki cenzury piotrogrodzkiej, w tym z numerem cenzora 615; kasownik odbiorczy; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
200 PLN
7674

1916 (?) sekretnik wysłany 24.VIII za pośrednictwem poczty polowej 18 Dywizji Zapasowej do Düsseldorfu; pieczęć formacyjna.


30 PLN
7675

1916 formularz Czerwonego Krzyża przeznaczony do korespondencji z jeńcami wojennym na terenie Rosji, część na odpowiedź wysłana 13.III z obozu w Taszkiencie do Przemyśla; cenzura austriacka i rosyjska; temat - CZERWONY KRZYŻ.


150 PLN
7676

1916 list od jeńca wojennego, wysłany 30.V z Kijowa - za pośrednictwem Duńskiego Czerwonego Krzyża - do miejscowości Mieścisko (Markstädt) w Wielkopolsce, kwadratowy stempelek z liczbą 19, używany w sortowniach do oznaczania przesyłek kierowanych do ocenzurowania, stempel Piotrogrodu z datą 27.6 i pieczątka cenzury piotrogrodzkiej z numerem cenzora 970; dobry stan zachowania.


Mi.69II 
200 PLN
7677

1916 Legiony Polskie - formularz wysłany 20.VI za pośrednictwem poczty polowej 355 do Oświęcimia, pieczęć formacyjna z orłem: "K.U.K. KOMMANDO 3.BRIGADE POLNISCHE LEGIONEN" nieopisana u Berka; wśród legionowych rekwizytów pocztowych, stemple z tekstem niemieckim należą do rzadkości; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Falkowski.


400 PLN
7678

1916 widokówka (Toruń) wysłana 7.XII za pośrednictwem poczty polowej 5 Dywizji Zapasowej, adresowana do Grudziądza; stempel formacyjny.


35 PLN
7679

1916 (?) koperta wysłana 28.X za pośrednictwem poczty polowej 78 Dywizji Zapasowej do Berlina.


25 PLN
7680

1916 formularz wysłany 22.X za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.154 ze szpitala wojskowego, formacyjna pieczęć listowa.


20 PLN