The new auction will start soon

Auction 53. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10898

1944 Internowanie na Węgrzech - obóz Mosdos, formularz wysłany 29.II z obozu do Krakowa za pośrednictwem, co rzadkie, węgierskiej poczty polowej 162, owalna pieczęć komendantury obozu i stempelki: "BELLIGERANT INTERNE" i "DIJMENTES", stempelki cenzury węgierskiej m.in. okrągły "ELLENORIZVE PEKIR" i niemieckiej; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


240 PLN
10899

1944 Internowanie w Szwajcarii - obóz Meilen, pokwitowanie wpłaty wysłanej do obozu, dokonanej w Wintertuhr, odbitka datownika szwajcarskiej poczty polowej 11.X, stempelki: cenzora nr.319 i "Zuzustellen Feldpostirektion".


40 PLN
10900

1944 PRZESYŁKA ZAGRANICZNA, list z Palestyny do jeńca majora Karola Modrany, nadany w Rehowoth 14.VII i co bardzo rzadkie, przekazany do obozu za pośrednictwem Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie, gdzie dotarł 26.IV.1945; zalepka cenzury brytyjskiej i cenzura obozowa; wspaniały walor o niezwykłym obiegu; idealny stan zachowania; wyjątkowo rzadki kierunek wysyłki; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


500 PLN
SOLD
10901

1944 legitymacja byłego jeńca wojennego stalagu XIA, wydana przez Polskie Siły Zbrojne, okrągła pieczęć z napisami polskimi i angielskimi "POLISH P.W. CONTACT OFFICER/ OFICER KONTAKTOWY DLA SPRAW b.J.W. No13", a na odwrocie owalna pieczęć "Zgrupowanie Polskich Jeńców wojennych ANSBACH", niecodzienny dokument w dobrym stanie zachowania.


150 PLN
10902

1944 karnecik okolicznościowy z życzeniami wielkanocnymi dla Dowództwa od pracowników administracji internowanych w Szwajcarii.


80 PLN
10903

1945 Orzeł - Freiman, marginesowy znaczek poczty międzyobozowej za 25 f.

Fi.1
40 PLN
10904

1945 Freiman, znaczek poczty międzyobozowej w Niemczech.

Fi.1
30 PLN
10905

1945 Orzeł - Freiman, kompletny arkusz 25 znaczków!!! poczty międzyobozowej za 25 f., literatura podaje jedynie informację o arkuszach 50 (10x5) znaczkowych; niespotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania (znaczki stan doskonały, marginesy minimalnie słabsze).

Fi.1
2 000 PLN
10906

1945 Orzeł - Freiman, narożny czworoblok znaczka poczty międzyobozowej za 25 f.

Fi.1
160 PLN
10907

1945 Lubeka, czworoblok znaczków "Syrenka" bez gumy.

Fi.1
80 PLN
10908

1945 Poczty międzyobozowe w Niemczech, Dachau-Allach - "Orzeł Polski", czysta marginesowa seria z odmianami papieru, tak jak wydano gumowane deseniowo(y) i bez gumy(x).

Fi.1-4x, y
160 PLN
10909

1945 Poczty Międzyobozowe w Niemczech - Spakenberg i Havdruk, seria czysta, w tym kilka znaczków marginesowych, z odmianami kolorów nadruku znaczków za 3 i 30 f., idealny stan zachowania, gwarancja Danowski.

Fi.1-9, 3b, 9b
2 000 PLN
10910

1945 Poczty międzyobozowe w Niemczech, Lubeka - Żaglowiec, kasowany znaczek za 40 f.

Fi.2
40 PLN
10911

1945 Poczty międzyobozowe w Niemczech, Lubeka - Żaglowiec, znaczek za 40 f.

Fi.2
12 PLN
10912

1945 Poczty międzyobozowe w Niemczech - Harcerski Urząd Pocztowy Lubeka 1, list z obozu Polskiego Czerwonego Krzyża, wysłany 6.IX do obozu w Geesthacht, ofrankowany znaczkiem "żaglowiec", unieważnionym gumowym datownikiem LUBEKA, obok dostawiono czterowierszowy stempelek "Urząd Pocztowy Polskiego Obozu w Niemczech 1"; na odwrocie stempelek poczty harcerskiej z lilijką.

Dla nawiązania i usprawnienie łączności między polskimi osiedlami i obozami zorganizowano sieć Poczty Międzyobozowej, urząd pocztowy Lubeka 1 był obsługiwany całkowicie przez harcerzy; temat - HARCERSTWO, CZERWONY KRZYŻ.

Fi.2
700 PLN
10913

1945 Poczty międzyobozowe w Niemczech, Lubeka - Żaglowiec, 16-to blok dolnej części arkusza z błędami na poz.31 "wiosło" i na poz.40 "okręt na kotwicy".

Fi.2
300 PLN
10914

1945 Lubeka, znaczek poczty obozów polskich w Niemczech "żaglowiec".

Fi.2
15 PLN
10915

1945 Poczty międzyobozowe w Niemczech, Dachau-Allach - "Orzeł Polski", marginesowy znaczek za 25 pf., z rzadkim stemplem ramkowym POCZTA POLSKA MONACHIUM na wycinku.

Fi.2y
40 PLN
10916

1945 Libertas, znaczek poczty międzyobozowej na liście z Lubeki 25.5.45.

Fi.3
1 000 PLN
10917

1945 Freiman - DOWOD OSOBISTY OSOB BEZ STALEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA POLNOCNO-MONACHIJSKA STREFA MIESZKALNA, dokument tożsamości, wystawiony na nazwisko Bergson Zdzisław, pieczęć "KOMITET POLSKI W FREIMANIE" z orłem; nietypowy dokument w dobrym stanie zachowania (podklejany od spodu).


150 PLN
10918

1945 (?) obóz dla wysiedlonych Maisach - Hasenheide, list z obozu do Paryża, nadany w polskim urzędzie pocztowym w Murnau.


400 PLN
10919

1945 Polskie Osiedla w Niemczech - MACZKOWO, list wysłany 30.VIII z miejscowości Haren stanowiącej centralny punkt obszaru administrowanego przez 1 DPanc gen.Maczka, obszaru na którym w maju 1945 znajdowało się około 30.000 Polaków uwolnionych z obozów i 18.000 polskich żołnierzy; problem z zakwaterowaniem uchodźców i byłych więźniów postanowiono rozwiązać na wzór zastosowany przez Niemców w Polsce, wyznaczono miasteczko, dano mieszkańcom nakaz wyniesienia się w ciągu siedmiu dni (decyzja niezwykle łagodna, jak na owe czasy), prawo pozostania miał tylko burmistrz i zakonnice zatrudnione w szpitalu Św. Franciszka. Nazwę miasta przemianowano na Maczkowo, natychmiast zorganizowano polską administrację, powstała rada miejska z polskim burmistrzem, ulice otrzymały polskie nazwy, powstały szkoły, kino, dwa teatry, polska parafia, założono Związek Szkół Polskich, który koordynował polskie szkolnictwo we wszystkich zachodnich strefach okupacyjnych. W czasie istnienia tej polskiej enklawy urodziło się tam 479 dzieci. Wraz ze zmieniającą się sytuacją polityczną w Europie, istnienie enklawy polskiej stało się polityczną zadrą, wzrosły naciski na repatriowanie Polaków, część wróciła do Polski, większość rozsypała się po całym świecie, Maczków przestał istnieć w 1948 i 10 września Niemcy uroczyście powrócili do swoich domów.


200 PLN
SOLD
10920

1945 Poczty międzyobozowe w Niemczech, Tereny Północnoniemieckie - "Libertas", karta pocztowa z napisem Lubeka z prawej strony znaku opłaty, datowana 4.IX, wysłana z Schmalfeld koło Kaltenkirche do Milanówka, obok znaku opłaty odcisk datownika 5.IX.45; ośmiokątny stempel cenzury brytyjskiej (słabo widoczny) i polska cenzura wojskowa nr.552; walor w minimalnie słabszym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


600 PLN
SOLD
10921

1945 Lubeka, karta pocztowa wysłana 1.VII za pośrednictwem poczty polowej 431, obsługującej 1DPanc generała Maczka, adresowana do polskiego obozu w Lubece; cenzura i kasownik odbiorczy Poczty Polskiej w Lubece; karta pionowo zgięta; bardzo ciekawa treść!!!


500 PLN
10922

1945 list z Polish Military Centre w Northeim, wysłany 24.VIII z Brukseli do Czerwonego Krzyża w Genewie; zalepka i stempelki cenzury belgijskiej; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


250 PLN
10923

1945 list wysłany z polskiej ambasady w Nowym Jorku, adresowany do polskiego obozu Ludwigsburg w Niemczech; przesyłka niedoręczona i po opatrzeniu stosownym stempelkiem, zwrócona do nadawcy; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


200 PLN
10924

1945 Stalag XIB - karta pocztowa do obozu, wysłana z "robót" w miejscowości Hohengorsdorf, przesyłka nadana w agencji pocztowej Hohengorsdorf, znak opłaty unieważniony 2.I w Juterbog, czerwonym atramentem dopisana nazwa miejscowości Fallingbostel; stempelek cenzury obozowej; efektowna całość o bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
10925

1945 arkusz znaczka za 25 pf. poczty między obozowej w Dachau - Allach.


440 PLN
10926

1945 kartka z Lubeki nadana 18.V.45 do Londynu, na znaczku angielski stempel odbiorczy z datą 23.V.45 i adnotacja o przekierowaniu przesyłki, ładny stan zachowania.


500 PLN
SOLD
10927

1945 list składany, wysłany 1.VIII z Polskiego Obozu Cywilnego w Loeningen do Polskiego Ośrodka Wojskowego w okolicach Lubeki, stempel polskiego urzędu pocztowego w Rumpel (10.VIII) i cenzura; przesyłka o ciekawej (niefilatelistycznej) treści, w doskonałym stanie zachowania, gwarancja.


1 000 PLN
SOLD
10928

1945 list Komitetu Polskiego w Monachium 8.9.45 do Starej Wsi, stempel Poczty Polskiej Monachium i stempel polskiej cenzury wojskowej nr 562.


350 PLN
10929

1945 kartka zwrotna do więźnia Oflagu VIB.


15 PLN
10930

1945 Helmstedt, nalepki pocztowe o charakterze charytatywnym.


900 PLN
10931

1945 pamiątkowy karnet filatelistyczny ze znaczkami dla osiedli polskich we Włoszech, nakład numerowanych karnetów 2000 sztuk.


800 PLN
10932

1945 Helmstedt, nalepki pocztowe o charakterze charytatywnym w układzie próbnym arkusika czteroznaczkowego na papierze kredowym niegumowanym w kolorze jasnobrązowym, katalog Fischer minimum 1600 zł, gwarancja.


900 PLN
10933

1945 Helmstedt, nalepki pocztowe o charakterze charytatywnym w układzie próbnym arkusika czteroznaczkowego na papierze kredowym niegumowanym w kolorze czerwonym, katalog Fischer minimum 1600 zł, gwarancja.


900 PLN
10934

1945 Helmstedt, nalepki pocztowe o charakterze charytatywnym w układzie próbnym arkusika czteroznaczkowego na papierze kredowym niegumowanym w kolorze żółtozielonym, katalog Fischer minimum 1600 zł, gwarancja.


900 PLN
10935

1945 kartka z Lubeki nadana 15.V.45 do polskiego obozu w Derden, adnotacja rodziny na froncie koperty.


4 600 PLN
10936

1945 Helmstedt, nalepki pocztowe o charakterze charytatywnym w układzie próbnym arkusika czteroznaczkowego na papierze kredowym niegumowanym w kolorze fioletowym, katalog Fischer minimum 1600 zł, gwarancja.


900 PLN
10937

1945 obozy jenieckie - odbitka autorska grafiki noworocznej (drzeworyt) z ołówkową sygnaturą autora, format karty pocztowej; doskonały stan zachowania.


250 PLN