The auction will start on 21.06.2024

Auction 53. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10818

1939 Stalag VA - wczesny, nietypowy formularz wysłany 27.XII z obozu do Krakowa, w kraju doręczony przez Polski Czerwony Krzyż; niemy datownik nadawczy, dodatkowo stempel komendantury obozu, efektowny stempelek cenzury; praktycznie niewidoczne ślady archiwizacji; dekoracyjna całość w pięknym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


300 PLN
SOLD
10819

1939 Oflag IIB - dofrankowana karta do obozu wysłana 9.XII z Radomska, dodatkowy znaczek usunięty przez cenzurę poszukującą sekretnych informacji, w miejscu po zdjętym znaczku cenzor odcisnął stempelek i pozostawił swoją parafkę; ciekawa przesyłka z wczesnego okresu okupacji, będąca również prekursorem znaków pocztowych GG, w nieco słabszym stanie zachowania.


120 PLN
10820

1939 Dulag Kielce III - karta pocztowa wysłana 22.XII z Dubna do przejściowego obozu jenieckiego w Kielcach, były to obozy prowizoryczne, funkcjonujące przez bardzo krótki okres, zazwyczaj kilku tygodni; stempel tranzytowy Berlin-Charlottenburg, ponieważ w początkowym okresie, wymiana korespondencji między częścią Polski okupowaną przez Niemców i Rosjan, odbywała się via Berlin lub via Moskwa; niezwykle rzadki dokument w doskonałym stanie zachowania; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


800 PLN
SOLD
10821

1939 Internowanie na Litwie - Ukmerge (Wiłkomierz), karta pocztowa z obozu wysłana 29.XI do Lublina, stempel niemieckiej cenzury w Królewcu i dodatkowy stempelek "Von der Wehrmacht zugelassen"; pomimo niewielkiego pionowego zgięcia całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


500 PLN
10822

1939 Stalag XIA - listownik, nietypowy wczesny formularz, wysłany 7.XII ze szpitala obozowego "Reserve -Lazarett VI Magdeburg/ Abteilung: Wilhelmspark" do Gdyni, ponieważ według niemieckich planów Gdynia miała być miastem wyłącznie niemieckim, większość jej mieszkańców - Polaków, została wysiedlona lub trafiła do obozów koncentracyjnych po przymusowym pozostawieniu na miejscu praktycznie całego dobytku, ten sam los spotkał adresatkę, która zdołała wyjechać do Krakowa, a przesyłkę po opatrzeniu adnotacją "Empfanger verzogen nach Krakau weiteres unbekant 14/12/39" przeadresowano i skierowano do Krakowa; stempel komendantury obozu, nietypowy stempelek cenzury; całość o bogato udokumentowanym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania, będąca wymownym świadectwem dramatycznych polskich losów w czasie II wojny.


200 PLN
SOLD
10823

1939 Marganiec - obóz jeniecki dla polskich żołnierzy w ZSRR, karta pocztowa wydania przedrukowego GG (Fi.200.-) wysłana 29.XI z agencji pocztowej Niepołomice do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie przez żonę z zapytaniem o los męża przetrzymywanego w sowieckim obozie, adres: "Marganiec Stalinskaja ż(eleznaja) dar(oga)/ pocztowyj jaszczyk 12/5"; stempel kancelaryjny RGO; ciekawy walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta)

Polscy jeńcy przetrzymywani w tym obozie, zostali skierowani (na podstawie umowy między NKWD, a Ludowym Komisariatem Metalurgii Żelaza) do przymusowej pracy w kopalniach żelaza i wapienia na Ukrainie, wchodzących w skład Zjednoczenia "Nikopol-Marganiec".

Fi.Cp6B
350 PLN
10824

1940 Internowanie w Szwajcarii - pamiątka z internowania, karta pocztowa ze znaczkiem ogólnego wydania dla internowanych, dodatkowo ofrankowana znaczkiem poczty szwajcarskiej (opłata za druki) i wysłana z obozu Geuensee do Genewy; na odwrocie tekst "Souvenir de l'Internement en Suisse 1939-1940"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1
100 PLN
10825

1940poczta polowa dla internowanych w Szwajcarii, komplet dwóch znaczków.

Fi.1-2
205 PLN
SOLD
10826

1940 Internowanie w Szwajcarii - pamiątka z internowania, karta pocztowa ze znaczkiem wydanym dla internowanych Polaków, dodatkowo ofrankowana znaczkiem poczty szwajcarskiej (opłata za druki) i wysłana z obozu Büren do Genewy; na odwrocie tekst "Souvenir de l'Internement en Suisse 1939-1940"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.2
100 PLN
10827

1940 Internowanie w Szwajcarii - obóz Ebnat-Kappel, specjalna karta świąteczna, ofrankowana znaczkiem wydania ogólnego poczty polowej internowanych, wysłana z obozu, stempelek cenzora 357.

Fi.2
250 PLN
10828

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" będący zarazem losem na loterię na rzecz internowanych Polaków, ze znaczkiem poczty polowej, ostemplowany w obozie Rüegsbach.

Fi.2, FP5
150 PLN
10829

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" będący zarazem losem na loterię na rzecz internowanych Polaków, ze znaczkiem poczty polowej, ostemplowany w obozie Scheuren.

Fi.2, FP5
150 PLN
10830

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Rakoscsaba, list wysłany 18.VI z obozu do Warszawy, okrągła pieczęć komendantury obozu i stempelek "ELLENÖRIZVE", stempelki cenzury węgierskiej i niemieckiej; całość w dobrym stanie zachowania.


100 PLN
SOLD
10831

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Komarom, list do obozu wysłany 28.4 z miejscowości Mszana Dolna; nie doręczony do adresata, który prawdopodobnie jak wielu naszych żołnierzy, przedostał się do Francji, aby dalej walczyć z Niemcami, stempelek cenzury "CENZURALVA" i zalepka cenzury: węgierskiej i niemieckiej; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


150 PLN
SOLD
10832

1940 Stalag IIIA - listownik wczesnego typu wysłany 24.II z obozu do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie z prośbą o odnalezienie rodziny; pieczęć komendantury obozu, stempelek cenzury; wewnątrz adnotacje służbowe i stemple PCK, praktycznie niedostrzegalne ślady archiwizacji; temat - CZERWONY KRZYŻ.


150 PLN
10833

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targu-Jiu, dofrankowana karta pocztowa z obozu, wysłana 26.I do Leżajska, stempelek Rumuńskiego Czerwonego Krzyża i dodatkowo "DEUTSCHES OKUPATIONSGEBIET OSTED DIENSPOST"; przebarwienia u góry znaczka; temat - CZERWONY KRZYŻ.


150 PLN
SOLD
10834

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, karta pocztowa z obozu wysłana 4.II do Limanowej; przebarwienia.


36 PLN
SOLD
10835

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Kisbodak - Gyujtotabor, formularz o sygnaturze (7263/1939) z obozu wysłany 13.IV z Puski do miejscowości Biskupice nad Wieprzem, pieczęć formacyjna z godłem, stempelek zwalniający od opłaty pocztowej "DIJMENTES Belligerant interne", liczne stempelki cenzur węgierskich, m.in. "CENZURALVA". i niemieckiej; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


108 PLN
SOLD
10836

1940 Oflag XIIA - formularz do obozu wysłany 13.III z Sosnowca; jako kasownik nadawczy wykorzystano polski przedwojenny datownik, stempelek cenzury obozowej; minimalnie słabszy stan zachowania.


40 PLN
10837

1940 Stalag XIA - szpital - listownik wysłany 9.VIII z obozu do miejscowości Rubieżewicze; dodatkowo stempel komendantury obozu, cenzura, brak tylnej klapy listownika; przesyłka opisana i reprodukowana w FILATELIŚCIE 3/96 w artykule prof. Stanisława Barańskiego i Józefa Falkowskiego.


90 PLN
SOLD
10838

1940 Stalag XIIC - formularz informacyjny, rozsyłany w II połowie roku do rodzin jeńców w związku z ujednoliceniem przepisów regulujących wymianę korespondencji; dodatkowy stempelek informacyjny; cenzura.


120 PLN
10839

1940 Stalag XVIIA - wczesny formularz dostarczany rodzinom jeńców przez Polski Czerwony Krzyż, wysłany 17.IV z Warszawy do obozu, kasownik prowizoryczny - polski przedwojenny wirnik; stempelek zwolnienia od opłaty pocztowej "KRIGSGEFANGENEPOST/ Geburenfrei"; stempelek cenzury obozowej; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


300 PLN
10840

1940 Stalag VB - podwójny formularz Polskiego Czerwonego Krzyża, wysłany do Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Berlinie z zapytaniem o losy polskiego żołnierza; ślady archiwizacji; temat - CZERWONY KRZYŻ.


150 PLN
10841

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, dofrankowana karta pocztowa wysłana 6.IV z obozu do Krakowa; cezury; kleks z zielonego atramentu.


80 PLN
10842

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Eger, przesyłka (koperta wraz z listem) wysłana 2.IX z obozu do Płocka; pieczęć komendantury obozu z godłem i stempelki: "BELLIGERANT INTERNE", "Ellenorizve !", "DIJMENTES" i cenzury; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


100 PLN
10843

1940 Równe Wołyńskie - sowiecki obóz dla jeńców polskich, zatrudnionych przy budowie drogi Busk-Wierblany, nietypowo opłacony list, wysłany 6.VI z obozu do miejscowości Stobiecko Szlacheckie, adres nadawcy "Równe, skrzyn.poczt.36, grupa 3 Busk-Wierblany" zalepka i stempelki cenzury Wehrmachtu; wśród korespondencji obozowej listy wysłane w kopertach należą do rzadkości, większość stanowiły karty i "trójkąty".


300 PLN
SOLD
10844

1940 Oflag XIIA - dowcipne podziękowanie za paczkę, wysłane 3.X z obozu do Sosnowca; cenzura obozowa; zwraca uwagę datownik z niedokładnie wypiłowaną nazwą miejsca wysyłki.


80 PLN
10845

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Inares Pest, formularz o sygnaturze (616/1940) wysłany 2.IV z obozu do Warszawy; pieczęć formacyjna i stempelek "ELLENÖRIZVE", cenzury węgierskie i niemieckie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


120 PLN
10846

1940 Karasz - obóz dla uchodźców cywilnych na Węgrzech, karta pocztowa wysłana 9.V do Londynu, stempelki cenzur węgierskiej i brytyjskiej, prawdopodobnie zdjęty dodatkowy znaczek; adresatem jest Roman Bonkowski - lotnik, który we wrześniu 1939 - pilotował bombowiec "Łoś" w 11 Eskadrze Bombowej (w składzie X Dywizjonu Bombowego Brygady Bombowej); po zakończeniu walk przez Rumunię i Francję ewakuował się do Anglii, gdzie latał w polskim 301 Dywizjonie Bombowym, zginął wraz z całą załogą w nocy z 18/19.VI.1941 w czasie misji bojowej wykonywanej bombowcem "Wellington", odznaczony trzykrotnie Krzyżem Walecznych.


150 PLN
10847

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, karta pocztowa z obozu, wysłana 6.II do Krakowa, stempelek cenzury, lewy dolny róg zaokrąglony.


100 PLN
10848

1940 Oflag IIA - zestaw 7 przesyłek, każda z innym stempelkiem cenzury (2, 3, 4, 7, 8, 9 ,10); wszystkie całości w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
SOLD
10849

1940 Brody - obóz jeniecki, polecona karta pocztowa wysłana 25.VII z Lublina do obozu, stempelki cenzury, kasownik odbiorczy; jeńcy zatrudnieni byli przy budowie drogi strategicznej Nowogród Wołyński - Lwów, kierowanej przez NKWD; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.


300 PLN
10850

1940 Oflag XIA - zdjęcie w formie pocztówki, wysłane 27.IV z obozu do Lublina.


50 PLN
10851

1940 kartka dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.Fp2
60 PLN
10852

1940 kartka dla korespondencji zagranicznej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.Fp2
50 PLN
10853

1940 kartka dla internowanych w Szwajcarii grzecznościowo stemplowana, ślady po spinaczach.

Fi.Fp4
80 PLN
10854

1940 grzecznościowo stemplowana kartka dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.Fp4
70 PLN
10855

1941 Internowanie w Szwajcarii - obóz Luetzelflueh, list do obozu wysłany z Warszawy, zalepki i stempelki cenzury niemieckiej i szwajcarskiej, pieczątka szwajcarskiego cenzora 354, dodatkowo stempel "Zuzustellen Feldpostdirektion"; całość w dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji).

Fi.15
250 PLN
10856

1941 Internowanie na Węgrzech - obóz Eger, list z obozu wysłany 22.II do Torunia; okrągła pieczęć komendantury obozu, stempelki zwalniające przesyłkę od opłaty pocztowej: "ELLENORIZVE", "DIJMENTES" i "BELLIGERANTE INTERNE/ SANS TAXE"; zalepki i pieczątki cenzur; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


150 PLN
10857

1941 Stalag VIB - karta wysłana 5.IV do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, nietypowy niemy datownik nadawczy, cenzura; stempel kancelaryjny PCK; minimalne ślady archiwizacji, całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


100 PLN