The auction will start on 09.09.2022

Auction 51. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
24734

1914 znaczek poczty Naczelnego Komitetu Narodowego, gwarancja Mikstein.

Fi.1
60 PLN
24735

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, rzadkie - jako kasowane, seria znaczków na wycinkach, unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW".

Fi.1-2
600 PLN
24736

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-2
360 PLN
24737

1914 znaczki poczty Naczelnego Komitetu Narodowego.

Fi.1-2
100 PLN
24738

1914 Winieta dobroczynna "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SMARYTANINA" za 2 hal. w kolorze czerwonym na patriotycznej widokówce wysłanej z Krakowa we wrześniu 1917 (Fi.600.-), co ciekawe, pomimo, że przesyłka nie została oznaczona jako wojskowa (FELDPOST), Poczta nie naliczyło dopłaty, zalepkę tę stosowano przeważnie na kartach poczty polowej lub zgodnie z przeznaczeniem do zaklejania kopert na odwrocie; całość w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.1a
500 PLN
24739

1914 Legiony Polskie - POCZTA POLOWA LEGIONÓW L1., wyraźna odbitka jednego z najwcześniejszych stempli pocztowych Legionów na karcie pocztowej wysłanej 24.IX z miejscowości Miskolcz do Krakowa do Departamentu Wojskowego NKN; pieczęć formacyjna aresztu garnizonowego, cenzura; doskonały stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego, gwarancja Schmutz.


700 PLN
24740

1914 stempel kamuflażowy "IX/317" Kalwaria Zebrzydowska - stosowany w początkowym okresie wojny dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, na korespondencji cywilnej (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykane; widokówka datowana 11.XI, wysłana do Pragi; lewy górny narożnik karty nadłamany.


Mi.142 
150 PLN
24741

1914 ilustrowana całostka, wydana na rzecz Niemieckiego Czerwonego Krzyża, przedstawiająca cesarza niemieckiego Wilhelma; długość sygnatury 36 mm; idealny stan zachowania; temat - CZEERWONY KRZYŻ.


Mi.P100A 
30 PLN
24742

1914 POLSKI KOMITET POMOCY SANITARNEJ, legitymacja członka jednej z pierwszych polskich organizacji o charakterze czerwonokrzyskim, powstałej 29.VIII.1914 w Warszawie, mającej za podstawowy cel niesienie pomocy żołnierzom polskim w armii rosyjskiej i ich rodzinom; właściciel legitymacji przydzielony został do "Dywizji transportu rannych"; bardzo dobrej jakości odbitki dekoracyjnej pieczęci organizacji, a także podpisy (faksymile?)" prezesa Zdzisława księcia Lubomirskiego i sekretarza Mariana Lutosławskiego; dekoracyjny, z pewnością rzadki, dokument w dobrym stanie zachowania (pionowo zgięty); temat - CZERWONY KRZYŻ.


600 PLN
24743

1914 widokówka z Tulczyna datowana 20.X, napisana po polsku, wysłana jako przesyłka rosyjskiej poczty polowej do Mohylowa, pieczęć formacyjna "2 ROTA 11 SAPIERNOWO BATALJONA (2-a POTA 11o CAEPHAO ATAIOHA); kasownik odbiorczy Mohylew (-.) 31.X; całość w dobrym stanie zachowania.


150 PLN
24744

1914 Legiony Polskie - walki w Karpatach, widokówka (Jaremcze) datowana 6.XII, wysłana przez podoficera Legionów Polskich z miejscowości Maramarossziget do Witowa, ponieważ nadawca nie oznaczył przesyłki jako wojskowej (Feldpost) - poczta naliczyła dopłatę, znaczek unieważniono datownikiem Chochołów 5.I.1915; niezwykle rzadka całość z wczesnego, słabo udokumentowanego okresu walk legionowych; słabszy stan zachowania.


200 PLN
24745

1914 stempel kamuflażowy "IX/67" Stanisławów 1 - stosowany w początkowym okresie wojny dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, formularz poczty polowej adresowany do Wiednia, wysłany z frontu, o czym informuje stempelek "Von der Armee im Felde", stempelek cenzury w Tarnowie.


50 PLN
24746

1914 stempel kamuflażowy "IX/63" Sieniawa - stosowany dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, na korespondencji cywilnej (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykane; część z opłaconą odpowiedzią podwójnej karty pocztowej, wysłana 19.VIII do Wiednia; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.P218IIF 
150 PLN
24747

1914 kartka z Gdańska 20.10.14 ze stemplem okrętu Augsburg "Kaiserliche Marine / BRIEFSTEMPEL / Kommando / S.M.S. Augsburg".


120 PLN
24748

1914 kartka poczty polowej 27.10.14 do Krakowa ze stemplem formacyjnym "III KOMPANIA BAONU UZUPEŁNIAJĄCEGO POLSKICH LEGIONÓW".


360 PLN
SOLD
24749

1914 kartka z Gdańska 2.11.14 ze stemplem okrętu Lübeck "Kaiserliche Marine / BRIEFSTEMPEL / Kommando / S.M.S. Lübeck", z tyłu nie wypisana.


120 PLN
24750

1914 kartka z opłaconą odpowiedzią z Czech 1.XI.14 do Komendy Etapowej w Krakowie, stempel POCZTA POLOWA LEGIONÓW L. 1., bardzo wczesny okres.


450 PLN
24751

1914 koperta i komplet zalepek w formie pieczęci lakowej wydawnictwa NKN na cele charytatywne.


2 000 PLN
24752

1914 Legiony Polskie - czysty formularz poczty polowej (Kucharski K.4.), stopień rzadkości 8 punktów (w skali 10 stopniowej), dobry stan zachowania (prawy dolny róg nadgięty).

Fi.Fp3
200 PLN
24753

1915 (?) Legiony Polskie - czysta koperta "firmowa" z orłem strzeleckim i napisem "WYDZIAŁ NACZELNY TOW. OPIEKI LEGIONOWEJ KRAKÓW" (Kucharski O.E.8.), bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
24754

1915 pancernik SMS "Budapest", ozdobny formularz, nadany 3.I w agencji pokładowej okrętu (fioletowy kasownik), adresowany do Auspitz, treść napisana po polsku; stempelek cenzury; dowódcą jednostki do marca 1913, był Miklos Horthy, późniejszy regent Węgier; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


250 PLN
24755

1915 widokówka wysłana 6.VI za pośrednictwem austriackiej poczty polowej 186, pieczęć formacyjna Wojskowej Komendantury Krakowa.


25 PLN
24756

1915 Legiony Polskie - I Brygada, list wysłany 15.IV za pośrednictwem poczty polowej 118 do Krakowa, idealnie odciśnięty unikalny stempel formacyjny z orłem "3 Komp.5.Pułku.1.Bryg. Legionów Polskich" - u Berka nieopisany !!!wśród przesyłek legionowych, koperty należą do najrzadziej spotykanych walorów; bardzo dobry stan zachowania;

1915 Legiony Polskie - I Brygada, formularz wysłany 4.III za pośrednictwem poczty polowej 118 do Krakowa, bardzo dobrej jakości odbitka wyjątkowego stempla cenzury połączonego ze stemplem formacyjnym "CENZUROWANO 1 Baon 1.Pułk Leg.Pol. Poczta Pol.118" (Berek C17), doskonały stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


700 PLN
24757

1915 list wysłany z Warszawy do żołnierza (oficera?) Gwardii Przybocznej w Piotrogrodzie, na odwrocie negatywowa pieczęć urzędu pocztowo-telegraficznego w Warszawie i kasownik odbiorczy 21.III; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


350 PLN
24758

1915 nietypowy, wczesny formularz austriackiej poczty polowej, treść napisana po polsku, wysłany 3.I z miejscowości Oeblarn do Polskiej Ostrawy na Śląsku Austriackim; wzruszająca treść; bardzo dobry stan zachowania.


40 PLN
24759

1915 formularz Czerwonego Krzyża (część na odpowiedź) przeznaczony do korespondencji z jeńcami wojennym na terenie Rosji, podpisy po rosyjsku i niemiecku, wysłany 26.XI z obozu w miejscowości Barnauł do Wiśnicza, stempelki cenzury rosyjskiej i austriackiej; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


150 PLN
24760

1915 Legiony Polskie - nietypowy, z napisami po niemiecku i polsku, formularz austriackiej poczty polowej, wysłany 6.IV za pośrednictwem zwykłej poczty!!! z Kęt do Alwerni, pieczęć formacyjna "K.u.k. KOMMANDO POLNISCHER LEGIONEN ETAPPEN KOMMANDO" (Berek P243), dwujęzyczny, stempelek cenzury legionowej "CENZUROWANE/ZENSURIERT" - u Berka nieopisany!!! i stempelek cenzury austriackiej z Bielska; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania.


360 PLN
SOLD
24761

1915 Legiony Polskie - formularz poczty polowej z Biura Werbunkowego Departamentu Wojskowego NKN w Dąbrowie, wysłany 1.IX z za pośrednictwem urzędu etapowego (kasownik z wyróżnikiem "b") do Centralnego Biura Ewidencyjnego Departamentu Wojskowego NKN w Piotrkowie; doskonała czerwona odbitka stempla formacyjnego "DEPARTAMENT WOJSKOWY BIURO WERBUNKOWE DĄBROWA" (Berek P344), dodatkowo trzywierszowy stempelek "K.u.k. Kreiskommando Dąbrowaa Zensurstellet" (Berek C21); całość w idealnym stanie zachowania, wszystkie stemple doskonale odbite; z kolekcji S.Rosińskiego.


200 PLN
24762

1915 formularz wysłany 4.IV ze szpitala fortecznego nr.2 w Krakowie do Brüx, doskonała odbitka niezwykle rzadko spotykanej odmiany datownika poczty polowej 186 z wyróżnikiem "1", różne dodatkowe stempelki, w tym formacyjny; karta podpisana przez komendanta szpitala! ciekawa całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
24763

1915 Legiony Polskie - formularz datowany 13.VIII we Lwowie, wysłany do Centralnego Biura Ewidencyjnego Legionów w Piotrkowie, stempelek cenzury lwowskiej; walor w dobrym stanie zachowania.


50 PLN
24764

1915 formularz węgierskiego Czerwonego Krzyża przeznaczony do korespondencji z rodzinami jeńców rosyjskich przetrzymywanych w obozie Ostffyasszonyfa, podpisy po niemiecku, węgiersku i rosyjsku; idealny stan zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


120 PLN
24765

1915 cholera !!! dezynfekowana (stempelek Desinfiziert) karta, wysłana 23.VII z domu rekonwalescencyjnego (Rekonvaleszentenhaus) w Kobierzynie pod Krakowem do Wiednia, za pośrednictwem poczty polowej 186, przesyłka oznaczona stempelkiem Militärpflege, pieczęć formacyjna ośrodka; przesyłki ze szpitali wojskowych - w obawie przed rozprzestrzenianiem chorób zakaźnych, głównie cholery - poddawano procesowi odkażania, bardzo często bezpośrednio po przeczytaniu były one niszczone, zachowane egzemplarze należą do rzadkości; całość w doskonałym stanie zachowania.


300 PLN
24766

1915 widokówka wysłana z ziem polskich zaboru rosyjskiego do Moskwy, wyraźna odbitka czerwonokrzyskiego formacyjnego stempla nadawczego; kasownik odbiorczy 21.III; całość w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


200 PLN
24767

1915 Legiony Polskie - widokówka przedstawiająca legionistów w miejscowości Rozprza, datowana 29.VIII, wysłana 1.IX za pośrednictwem urzędu etapowego w Piotrkowie (kasownik z wyróżnikiem "c") do Nowego Sącza, dwie nieopisane u Berka pieczęcie formacyjne: trójwierszowa "6 Kompania etapowa/ Bataljon Uzupełniający NoIII./ Legionów Polskich" i owalna z orłem "Bataljon Uzupełniający NoIII Legionów Polskich"; stempelek cenzury w języku niemieckim; fragment treści: "Mają w tych dniach z naszej Kompani wybierać do linii, więc kto wie czy i ja nie pojadę."; dobry stan zachowania.

W dniu 27.VII w Rozprzy pod Piotrkowem, rozkazem Komendy Legionów Polskich utworzono 6 pułk piechoty, który 10.IX odszedł na Wołyń w składzie III Brygady.


500 PLN
SOLD
24768

1915 Legiony Polskie - "Oddział telefoniczny 2. pułku Legionów polskich" - wyraźnie odciśnięty rzadki stempel formacyjny - u Berka nieopisany!!! na formularzu wysłanym 5.IV za pośrednictwem poczty polowej 355 do Piotrkowa, na odwrocie litery "Cnz" pisane ołówkiem - cenzura? walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta).


350 PLN
SOLD
24769

1915 kartka z poczty etapowej 355 20.XII.15 ze stemplem formacyjnym "KOMENDA 3go BATALIONU 2-go PUŁKU I-go POLSKIEGO LEGIONU".


150 PLN
24770

1915 kartka z poczty etapowej 355 28.V.15 do Krakowa ze stemplami formacyjnymi "KOMENDA 3go BATALIONU 2-go PUŁKU I-go POLSKIEGO LEGIONU".


250 PLN
SOLD
24771

1915 kartka na ozdobnym formularzu poczty polowej z Kutna do Niemiec.


80 PLN
24772

1915 kartka z poczty etapowej 351 15.IV.15 do Krakowa ze stemplem formacyjnym "LEGION POLSKI PUŁK 2 BATALION III KOMPANIA 11".


160 PLN
SOLD
24773

1915 kartka z poczty polowej nr 74 22.XI.15 do Karlowych Warów, austriacki stempel formacyjny "INFANTERIEDIVISION SANITAETSANSTALT Nr 30".


40 PLN